ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamling 2011 - 27. marts 2011, kl. 13.00

Præsident Slimak bød velkommen til generalforsamling

 

1)      Valg af dirigent og referent.

Søren Myrup valgt til dirigent og Søren Sjønne Jørgensen blev valgt til referent.

 

2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Slimak fremsagde bestyrelsens beretning på vers.

Kommentarer undervejs:

Krolfbanen blev nævnt. Laila Simonsens formand for pensionistforeningen og inviterer til Krolf førstkommende søndag  den 3. april 2011. Tilbuddet gælder alle. Onsdag og søndag er faste dage.

”Musik på Plænen” inviterer til musikeftermiddag pinselørdag.

Rejseklubben fortalte om turen til Sokolowsko. Vi tager det samme hen igen i år.

Per fortalte om turen til Kullen i Sverige, som foregår 1. maj 2011.

Partnerskab mellem TRS og fritidsborger.dk blev nævnt, som en rejseprojekt, hvor en familie var sendt på tur i 2010 og TRS besøgte vores høstmarked i september.

SKRUMPA projektet foregår hver anden onsdag på AKSEN. Første gang i den nye sæson er den 13. april 2011 kl. 17.00.

Høstfesten blev nævnt, som foreningens store aktivitet. Kirsen K. fortalte om høstmarkedet og hvordan det er organiseret. Kirsten, Christian og Brian er de aktive i udvalget på marked- pladsen. Vi arrangerede i år ”tak for indsatsen” fest. Hvor vi sagde tak for hjælpen til mere end 40 hjælpere.

Foreningen kæmper dagligt med kommunens bureakrati.  Per fortalte om sin deltagelse i ildsjæle konference, hvor vi havde vores ”ren dag” projekt med.

Nina spurgte om kommunen ikke sætter nogle affaldsurve op i byen. Vi tager det med.

Kulturnatten blev nævnt, hvor Allan fortalte lidt om aftenen.

Kunst i det offentlige rum og Per fortalte om hvilke planer og tanker han har gjort sig ifm. at ”smuksere” Centrets P-plads på.

Anette fortalte om juletræet er blevet en tradition, hvor vi år havde besøg af næsten 100 asnisser. I år starter vi fra Asnæs Hvile.

Beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

 

Udenfor beretning fortalte René om OWL og havde bragt smagsprøver til. OWL holder 4 smagninger om året. Er i gang med 4. år og Rene kunne fortælle lidt omkring opstarten på hans passion for whisky. Har pt. 53 medlemmer. Man kan godt blive inviteret med som gæst. Kontingentet er kr. 300,- pr. år, som dækker de 4 smagninger. OWL arbejder med en tur til øen Eisla, Skotland. Næste smagning er den 16. juni 2011 kl. 19.00 – temaet er ”silence stills”.

 

3)      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Foreningen har i regnskabsåret haft et underskud på kr. ca. 8.200,-, men vi har fået rigtigt meet for pengene.

Mikkel gav udtryk for at det er svært for vores medlemmer at få fornyet deres medlemskab.

Vi fik kr. 15.000,- fra Sungame til brug for ”Musik på Plænen”.

Turen til Polen gav et overskud på kr. 7.000,-, som primært blev skabt pga. valutaen.

Jo flere som rejser med jo billigere bliver det.

Høstfesten gav et overskud på kr. ca. 16.000,- mod et budget på kr. 50.000,-. Antallet af festdeltager var desværre skuffende og kun 149 betalende.

Omkring udgifter kan oplyses at der købt T-shirts ind, som kan købes for kr. 50,-  stk.

Mikkel fortalte lidt om udgiften til soklen på kr. 4.500,-.

Projektudvikling med vores polske venner kostede omkring kr. 7.000,-, men vi har fået penge retur dels fra projektet i Polen og fra indsamling i bussen.

Mikkel gav kommentarer til regnskabet omkring ”Musik på Plænen”.

Beholdningen pr. 31.12.2010 på kr. 37.789,53.

 

4)      Eventuelle forslag

Der ikke kommet nogen.

 

5)      Fastsættelse af kontingent

Vi fastholder kontingentet på kr. 25,-.

 

6)      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Slimak, Martin, Simone, Brian er på valg.

Slimak blev valgt

Martin, Simone og Brian ønskede ikke genvalg.

Søren motiverede valget til bestyrelsen for Allan og Per. Erik Ardal ønskede at være med og blev valgt.

Suppleanter: Kirsten Kongslev og Laila Simonsen ønsker at være suppleanter. Blev valgt med applaus.

 

7)      Valg af revisor

Inger Frimann blev genvalgt, som revisor. Helge Juul Jensen blev valgt til revisorsuppleant.

 

8)      Eventuelt

Allan takkede for valget.

Lizzie gav udtryk for at det var en god oplevelse med ”hjælperfesten”.

 

Slimak takkede sammen med Smyrup for god ro og orden.

 Senest opdateret 03.04.2011 12:43 af YES