ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamlingen 14. september 2021

1) Valg af dirigent:

Søren Jørgensen bød velkommen og fortalte at Generalforsamlingen normalt bliver afholdt i marts måned, men på grund af Corona-restriktionerne, var det ikke været muligt at afholde Generalforsamlingen før nu. Søren Myrup blev valgt til dirigent.

 

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Beretningen blev sunget som sædvanlig, denne gang på melodien ”Marken er mejet”. Der var ikke sket så meget i løbet af 2020. Søren Jørgensen havde taget initiativ til at en lille konkurrence i december måned om juleudsmykning. 20 husejere deltog.

Søren havde desuden taget initiativ til at lave ”Loppemarked – sammen hver for sig” det blev til 3 gange i løbet af efteråret og foråret. Ideen var at alle interesserede holdt loppemarked på samme dag i deres egen indkørsel, fik solgt lidt af sit indbo og hygget med mennesker man ikke havde set i længere tid.  

Gitte brugte Corona-nedlukningen til at søge om donationer til bl.a. udskiftning af ”Asnæs til fods” skiltene samt til genoptryk af postkort til turister og landliggere. Hun søgte bl.a. Asnæs Sparekasse Fond, da der ikke kom noget svar, søgte hun Genforenings-puljen som Kommunen oprettede i foråret samt Turistbureauet/Feriepartner. I sommeren 2021 fik vi penge fra alle 3 puljer. Derfor var der Genforeningsfest i form af fællesspisning efter GF.

 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Regnskabet blev godkendt

 

4) Eventuelle indkomne forslag:

Et forslag gik på at man ikke skulle opgive sin fødselsdato og år for at blive medlem, da det er irrelevant. Det var blevet undersøgt, og vil kunne lade sig gøre. Hans Henrik vil sende en mail ud til alle medlemmer, som så selv kan slette data.

Grundejerforeningen ønskede samarbejde om kontakt til kommunen ang. Byparkens manglende vedligeholdelse samt indskrænkning af rågebestanden. Forsamlingen foreslog at bringe det op i forbindelse med byfornyelsesprojektet 2021.

 

5) Fastsættelse af kontingent:

uændret 25 kr.

 

6) Valg af bestyrelse, følgende blev genvalgt:

Allan Haslund, Birthe Slott Nielsen, Gitte Laursen, Karina Højvang og Leila Simonsen. Majbritt Brander ønskede at udtræde af bestyrelsen, der var ingen nye emner.

 

7) Valg af mindst en suppleant:

Michael Piil Petersen.

 

8) Valg af revisor:

Frank Laursen blev genvalgt.

    Valg af revisor suppleant: Olof Christensen

 

9) Eventuelt: 

Søren sluttede Generalforsamlingen kl. 18:00 og så var middagen klar????Senest opdateret 12.10.2021 19:47 af GL