ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016GF 2012Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamlinger

Referat fra Generalforsamling 2018

Generalforsamling 4. marts 2018 kl. 11:00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant, følgende er på valg:

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant – Følgende er på valg: Kirsten Kongslev, Anette Sloth Nielsen, Preben Andersen, Søren Myrup, Hans Henrik Jørgensen, Tine Piil Petersen og Søren Sjønne Jørgensen. Alle er villige til genvalg.

7) Valg af revisor – På valg: Frank Laursen, villig til genvalg.

8) Eventuelt

Allan (Slimak) bød velkommen til ca. 100 medlemmer, hvorefter vi sang om ”Den blå anemone”.

1)   Søren Myrup blev valgt til dirigent.

2)    Beretningen blev, som vanligt, sunget på vers af hele forsamlingen. Efter de enkelte vers, fortalte tovholderne om projekternes forløb.

Rejseklubben: Søren M. fortalte, at der pt. Ingen aktiviteter er i klubben. Medlemmer af foreningen er meget velkomne til at arrangere en tur. Det var tæt på at turen til Polen i 2018 blev til noget, men da aftaler med hoteller m.v. ikke kunne hænge sammen, måtte man aflyse turen.

Musik På Plænen: Brian Andersen fortalte om sidste års arrangement, og at planlægningen af dette års MPP er i fuld gang, og at man kunne købe billetter til speciel GF-pris d.d.

Høstmarked: Kirsten Kongslev fortalte, at man i forbindelse med jubilæumsåret havde arrangeret kagebord med præmier fra forretninger i byen. Det er første gang nogen sinde, at der har været så mange gæster på pladsen om eftermiddagen. 14 dage efter kom der stadigvæk folk i Bageriet og indløste deres gevinstlod.

Derudover har vi haft irsk musik i Savklingen under Kulturnatten samt vores traditionsrige julearrangement. Juletræet, som vi kalder ”Den grimme ælling” blev pyntet med lyskæde og ca. 100 mødte op. Allan A. tilføjede at træet er vokset næsten en meter. Måske bliver det en smuk svane en dag😊

Landsbymakeover: Gitte fortalte, at vi igen vandt 25.000 kr. og denne gang fik lavet bålplads til Byparken med flotte tilhuggede træstammer omkring, samt ryddet stien fra Byparken og op til skolen og hallen, fældet en del mindre træer og lagt grus. Derudover fik vi 7.000 kr. til en grill. Den har NV-Pro lavet til os, og når foråret kommer skal den på plads, og så laver vi en hyggelig grill-dag.

Grethe Larsen har siden januar haft kreativitets-dage i Aksen, som en Drop ind café, hvor alle er velkomne til at komme og sy, strikke, hækle, tegne, male, klippe m.v. Der kommer ca. 25 hver gang.

Whisky-lauget har 10 års jubilæum i år. Siden starten er der afholdt 40 smagningsaftner med 400 forskellige whiskys. René er meget vidende og god til at formidle sin viden så det bliver interessant.

BY-LAB projektet startede op sidste år, hvor Søren M blev valgt ind som repræsentant for Fritidsborger.dk. Han havde inviteret Jeanette fra Akilab til at fortælle om projektet. Nu står der udemøbler rundt på steder som de unge og byen borgere mener kunne gøre byen mere interessant at være i. Projektet har fået 1 mill. Kr. som skal bruges til byens bedste. Onsdag den 14. marts indvies ”slangen” ved Aksen som unge har designet sammen med Akilab. Alle er inviteret til at deltage i indvielsen og efterfølgende borgermøde på Asnæs Gymnasium. Jeanette fortalte også at projektet har søgt RealDanmark om 1 mill.kr. til at renovere Varehuset ved banen, som kan bruges til café og lig.

Fællesspisningen i Asnæs Forsamlingshus fortsætter en gang om måneden. Nu har Flemming indrettet ”Den gamle stue” hvor han serverer mad fra tirsdag-fredag.

Uddeling af jubilæumsårets 10x10.000 kr. er gået godt. Deltagerne på sidste års generalforsamling kom med 50 forslag. De enkelte projekter, som vi herefter har støttet har været omtalt igennem årets løb. Dog mangler vi stadigvæk at lave en dag med gratis adgang til Odsherred ZOO og byens museer. Det klares i løbet af foråret. Det har været dejligt at kunne glæde så mange mennesker i byen.

Beretningen blev godkendt.

3)   Sjønne forklarede nogle af nøglepunkterne i regnskabet som herefter blev godkendt.

4)   Ingen indkomne forslag

5)   Kontingentet er uændret 25 kr. om året pr. person.

6)   Følgende blev genvalgt: Kirsten Kongslev, Anette Sloth Nielsen, Preben Andersen, Søren Myrup, Hans Henrik Jørgensen, Tine Piil Petersen og Søren Sjønne Jørgensen. Derudover kom Brian Andersen og Birthe Slott Nielsen ind i bestyrelsen, der nu består af 15 medlemmer.

7)   Frank Laursen valgt som revisor for 2 år.

8)   Kræftens Bekæmpelse har søgt om at låne plænen og få hjælp til logistikken op til løbet: Stafet for livet Majbritt fortalte hvorfor man gerne vil starte op i Asnæs. Stafet for livet foregår fra kl. 11:00 den 18. til kl. 11:00 den 19. august. Hun har brug for tovholdere på mad, underhold, telte m.v.

Lizzie sagde tak for bestyrelsens arbejde og foreslog at vi til nytårskuren iførte os hatte!

Allan (Slimak) afsluttede mødet og takkede dirigenten for det hårde arbejde, og for god deltagelse og opbakning. Mødet sluttede kl. 13.15 med frokost.Senest opdateret 25.09.2018 16:48 af GL