ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2016

Referat fra Generalforsamling 2016

Generalforsamling 13. marts 2016 kl. 11:00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant, følgende er på valg:

Annette Sloth Nielsen, Søren Myrup, Kirsten Kongslev, Søren Jørgensen og Allan Andersen. Alle modtager genvalg.

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Allan (Slimak) bød velkommen til 78 medlemmer, hvorefter vi sang om den blå anemone.

1)   Søren Myrup blev valgt til dirigent.

2    Beretningen blev sunget på vers af hele forsamlingen, og krydret med rigtig mange gode billeder, taget i forbindelse med Fritidsborgers arrangementer.

Mie fortalte om Tøjmarkedet, der bliver afholdt både en lørdag i foråret og efteråret.

Søren M. fortalte om Rejseklubbens tur sidste år i Kr. Himmelfart ferien. Der var stor tilslutning til turen, og flere kom på venteliste. Derfor har Søren arrangeret en ny tur til det samme by og hotel, men med nye oplevelser og et andet busselskab.  

Søren (Sjønne) talte om MPP, der igen gav overskud. Omkring 1200 mennesker deltog. Af overskuddet har vi givet 5000 kr. til Skatergruppen og 4x5000 kr. til foreninger. Resten af pengene bliver i kassen som garanti og forsikring mod regnvejr.  

Savklingen har været afprøvet med en opførelse af opera. Fritidsborger støttede Opera i Provinsen med 5000 kr., det blev en oplevelsesrig aften. Savklingen blev også brugt til kulturnatten, hvor vi havde bandet ”Blandede bolsjer” til at skabe stemning. 

Om sommeren spilles der Krolf på plænen ved Fritidsborgers klubhus. Der er købt kabler så vi kan etablere strøm til arrangementerne. Desuden er der investeret i en toiletvogn og en container til teltene, samt et telt med bund, der også kan udlejes. Nogle gange er der cirkus, men også andre aktiviteter på plænen er velkomne.

Kirsten er tovholder for Høstfesten, der gik godt på trods af lidt blæst og gråvejr. Vi har et fantastisk prof-teltopsætter hold, præstens høstgudstjeneste, nogle spændende udstillere, og helstegt pattegris om aftenen. Høstfesten afholdes altid i uge 37.

Vi har endelig fået et permanent juletræ foran Aksen, nu håber vi bare at det vil gro. Træet blev indviet til det årlige julearrangement 1. søndag i advent. Centret har givet 5000 kr. for opgaven med julesokker samt fastelavnsarrangementet.

Whisky-lauget har stor succes. René er en utrolig engageret formand, og det er spændende at smage de meget dyre dråber. Lige nu er der 80 medlemmer, men der er plads til flere. Lis er tovholder på læseklubben og vi har fået Skatergruppen ind som en ny interessegruppe. Se flere grupper og oplysninger på hjemmesiden.

Søren M. fortalte om projekt Land Art, en slags landskabskunst. Der er bevilliget 50.000 kr. til en ”omvendt gravhøj” et sted i Odsherred. Projektet er godt i gang.

Så havde vi jo Nytårskur, hvor vi mødtes til morgenkaffe, champagne og kransekage og hvor vi udnævnte Fritidsborgere af 1. grad.

En ny aktivitet er et samarbejde med Asnæs Forsamlingshus, som en gang om måneden arrangerer Fællesspisning. Første gang betalte Fritidsborger maden til 125 mennesker. De næste Fællesspisninger for egen regning. Tirsdag den 8. marts var der 138 mennesker til spisningen.

Asnæs fik sidste år tildelt 25.000 kr. til forskønnelse af byen, og vi lavede projektet ”Asnæs til fods – de skjulte skatte”. Borgmesteren kom til indvielsen og klippede snoren, hvorefter ca. 80 mennesker tog turen rundt. Bagefter blev der serveret pølser, brød og drikkevarer i Byparken. For nylig har vi lavet et nyt projekt til dette års konkurrence, og Asnæs var en af de 5 byer der vandt 25.000 kr. Projektet er denne gang Byparken, der skal have et løft, samt stien til hallen. Hvis vi vinder 1. præmien på 50.000 kr. skal vi have området overfor hallerne renoveret så der også bliver plads til skaterbaner.

Beretningen blev godkendt.

3)   Sjønne forklarede nogle af nøglepunkterne i regnskabet. Det blev godkendt.

4)   Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

5)   Kontingentet er uændret 25 kr. om året pr. person.

6)   Alle opstillede blev valgt. Derudover blev Preben Andersen og Tine Piil Petersen valgt ind i bestyrelsen.

7)   Inger Frimann blev genvalgt og Frank Laursen blev valgt som revisorsuppleant. Revisionskontoret i Asnæs blev valgt som professionel partner.

8)   Et medlem takkede for bestyrelsens arbejde hvilket bestyrelsen var taknemmelig for, og generalforsamlingen var hermed afsluttet. Allan takkede for god ro og orden, og indbød derefter til frokost. Senest opdateret 14.03.2016 16:14 af GL