ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamlingen 20. marts 2022

1. Valg af dirigent: Søren Myrup

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Beretningen blev godkendt efter at de forskellige vers blev uddybet af de personer, som har haft andel i aktiviteterne.

 

Sjønne fortalte om loppemarked “Sammen - hvor for sig” som havde været en god succes under corona.

Grethe fortalte om Kreativitet for alle hveranden tirsdag i vinterhalvåret. Hun har næsten 100 interesserede medlemmer.

Allan fortalte om OWL whisky lauget som har 70 medlemmer.

Gitte fortalte om donationer til fornyelse af skilte og kort på “Asnæs til fods - de skjulte skatte”.

Allan fortalte om årets Høstmarked, som gik rigtigt godt med mange gæster og stadeholdere, som var godt tilfredse med salget.

Allan var stedfortræder for Annette, som har fået donation hjem på 40.000 fra Grundejerforeningen til at julehjerterne kan blive elektriske. Brandværnsforeningen kan ikke påtage sig opgaven med at sætte hjerter op i masterne og pille dem ned igen. Vi har i stedet fået en aftale i stand med svømmeklubben.

Vi var også med ved Kulturnatten, med musik og drinks på Karossen hos Niels. Det var et godt besøgt arrangement.

Søren fortalte om arbejdsgruppen i Asnæs-Bylab som består af en række gode folk fra mange forskellige baggrunde.

Fællesspisningen er også kommet i gang igen efter restriktionerne blev lempet. Der kommer imellem 40 og 120 personer hver gang.

Byrådet har bevilget et million beløb til byfornyelse af Asnæs. Staten dobler op på beløbet. Der har været nogle borgermøder i løbet af vinteren. Projektet starter op i år.

 

3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: Karina fremlagde regnskabet som herefter blev godkendt af forsamlingen.

 

4.  Eventuelle indkomne forslag: Der har ikke været nogle forslag.

 

5.  Fastsættelse af kontingent: Kontingentet blev fortsat 25 kr. om året.

 

6.  Valg af bestyrelse, følgende var på valg:

Søren Jørgensen, Søren Myrup, Brian Andersen, Hans Henrik Jørgensen, Annette Sloth Nielsen, Kirsten Kongslev, Lis Garmund. Alle blev genvalgt. Nyt medlem af bestyrelsen blev Lotte Høyrup.

 

7.  Valg af mindst en suppleant: Michael Piil Petersen

 

8.  Valg af revisor: Inge Nielsen

 

9.  Valg af revisorsuppleant: Olaf Christensen

 

10. Eventuelt

Lotte Høyrup fortalte om Skaterpark projektet, som er startet op igen. Gruppen består af 4 voksne og to unge fra 9. klasse. Projektet kører som en selvstændig gruppe under Fritidsborger, som måske kan lægge positivt pres på, der hvor det bliver nødvendigt.

Der blev spurgt til fremtiden for Bays café. Fritidsborger har fået 40.000 kr. fra kommunen, som er øremærket til udsmykning af lokalet i Aksen. Det åbne rum i Aksen er bare ikke så hensigtsmæssigt. Salen vil være bedre, men ikke så hyggelig. Beløbet kan bruges til fotostater af Bays billeder, møbler med videre.

Forsamlingen talte sammen om hvad der kunne laves set i lyset af krigen i Ukraine og om vi kunne gøre noget for de flygtninge, der vil komme til Odsherred. Det bedste vil være om der var nogle medlemmer af foreningen, som kunne tænke sig at indgå i en ide-gruppe, og være med til at puste liv i Bays Café.

I forbindelse med at Tour de France kommer forbi Asnæs den 2. juli, har Gitte fået den ide at Fritidsborger kunne få en ekstraordinær indtægt ved at lave en PopUp Campingplads på plænen kun for autocampere i weekenden. Der kan være 21 stk. Brian, som også er med i foreningen MPP vil sørge for noget hyggeligt musik lørdag aften, hvor byens borgere også kan komme og lytte med og købe en øl eller vand.

 

Herefter blev Generalforsamlingen afsluttet og forsamlingen kunne indtage en dejlig frokost.Senest opdateret 24.03.2022 18:52 af GL