ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenVedtægterReferater - BestyrelseGeneralforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008HøringssvarMedlemsskabNyhedsbrevKontakoplysningerSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByLiv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017MPP - Musik på PlænenKrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenOdsherreds LæsehesteOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsLMK AsnæsMidwest Linedancers OdsherredOdsherreds AmatørsceneSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéer - Hittegods - ProjekterNytårskur 2013 *Aprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerNytårskur 2014BillederHøstmarkedet 2016Høstmarkedet 2014Høstfest 2013GF 2012Høstfest 2011Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Plænen 21. august 2010Plænen 14. maj 2010GF 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Referat af bestyrelsesmøder

Herunder kan du læse bestyrelsesreferaterne - der er mange af dem! God fornøjelse!

Referat fra bestyrelsesmødet 19.10.20

BESØG AF OLE HOLST (fmd. for grundejerforeningen)

Emne: Parkeringspladser i Storegade v/Aksen.

Ole Holst fortalte om en lokalplan for området, som blev vedtaget i 2006. Han har kontakt med byrådsmedlem Jette Sloth Nielsen og ville gerne drøfte lokalplanen med os.

 

KONSTATERING AF FREMMØDTE: Allan, Sjønne, Hans Henrik, Søren M, Kirsten, Majbritt, Karina, Preben, Leila, Annette og Gitte

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN Godkendt

 

SIDEN SIDST

Toiletvognen: Flytning og vedligehold?

Allan Andersen vil gerne være med til at starte et cykelhold op i Asnæs

 

Annette fortalte at Ove Mørch vil kigge på den og give et tilbud om hvad det vil koste at istandsætte den. Toiletvognen kan blive opbevaret i en bygning på Åsevangsvej. Annette vil tag kontakt til Ove i denne uge.

 

Allan H. kontakter Allan Andersen omkring hans forslag til et cykelhold.

 

Sjønne fortalte om efterårets loppemarked i ”trekantområdet”. Det var godt besøgt, vejret var godt, og det virkede godt at man kunne gå rundt og se på tingene. Et godt indslag i byen. Måske man kunne lave en loppedag på 2 – 3 faste datoer i løbet af et år. Sjønne går videre med ideerne.

 

SPAREKASSEN FOND:

Vi talte om, at vi skal søge til noget der kommer så mange som muligt til gode i byen.

Følgende forslag kom til debat: flere kirsebærtræer, flere fitness-redskaber i Byparken, et springvand i en af søerne og en transportabel scene. Vi vil også søge om en ny toiletvogn. Det blev også foreslået at gøre noget mere ved den ”Grønne midte af Asnæs” samt at en kunstner kunne lave 6 skulpturer i asketræ, som kunne pryde de 6 indfaldsveje til Asnæs. Gitte laver oplæg til en ansøgning, som alle kan komme med input til. Ansøgningen skal være fonden i hænde inden 1. november.

 

Brian havde sendt følgende besked i forbindelse med ansøgningen:

 

”Jeg har talt med Jørn fra fonden og Musik På Plænen kan også søge, vi vil søge penge til ting vi kan bruge til MPP. Vi vil i ansøgningen skrive at vi har en samarbejdsaftale med Fritidsborger.dk og at de ting vi evt. køber også kan bruges af andre foreninger. Det kunne jo også være fint hvis Fritidsborger.dk skriver at vi har et samarbejde. På den måde kan de ting som bliver købt gøre gavn for flest mulige personer i byen. ”

 

Forslag: Permanent strøm på plænen. Ny toilet vogn (en mindre vogn, som let kan flyttes rundt i byen)

Borde/bænkesæt, Udgravning under svømmehallen

 

BAYS CAFÉ: Er desværre aflyst indtil videre pga. COVID-19 restriktionerne

 

KULTURNATTEN: Desværre også aflyst

 

JULEHJERTER: Annette sørger for at hjemkøbe nye batterier og indkalder de sædvanlige deltagere til at hjælpe med opgaven.

Julearrangementet 1. søndag i advent: Biblioteket holder åbent og deltager med juleklip osv. Julesokker i Centret vil også blive gennemført, Sjønne og Leila står for opgaven.

 

NYTÅRSKUREN? Vi drøftede alternative muligheder så som at afholde det udendørs med varm suppe eller i centret. Kirsten foreslog, at vi sendte spørgsmålet videre til medlemmerne via et nyhedsbrev. Gitte tager det med i det næste nyhedsbrev.

 

NYT FRA KASSEREN: Teltet blev solgt som aftalt. Projektet med de ”omvendte gravhøje” er lukket, Søren vil undersøge om vi kan søge til noget andet for de penge kommunen har deponeret til projektet.

 

ÅBENT PUNKT: intet pt.

 

OG NYT MØDE: 2. mandag i måneden       Næste gang: 9. november samme tid og sted.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.09.2020

Fremmødte: Laila, Slimak, Kirsten, Brian, Lis, Maibritt, Annette, Birthe

Siden sidst:

Toiletvogn: Flyttes til Rasmus. Annette kontakter Rasmus og Leif angående flytning, som skal foretages forsigtigt, da vognen ikke er beregnet til landevejskørsel. Annette kontakter ligeledes Ove om mulighed for istandsættelse.

 

Kulturnat:

På grund af Covid19 bliver dette års kulturnat d. 30/10 anderledes, da aktiviteter flyttes fra centret ud i byen – og der foreligger stadig mulighed for aflysning ift. Covid19. Fritidsborger har ”løst-booket” Ricki til to-timers arrangement på Karossen kl. 21:00-23:00 (ganske som sidste år), dog uden borde, chips o.lign. Aftalen med Ricki er dog således, at indtil programmet er trykt kan han love sig ud til andre spillesteder. Der vil være salg af drikkevarer.

 

Asnæs Sparekasses Fond: Sparekassens bestyrelse har valgt at nedlægge fonden og uddele 600.000 til foreninger og organisationer. Vi skal senest d. 1/11-20 fremsende begrundet ansøgning og har drøftet følgende:

          - Renovering af toiletvogn

          - Liv i parken (motionsredskaber)

          - Scene i parken

          - Strøm

Punktet tages op på næste møde – medbring gerne gode ideer.

Bays Café:  Næste åbningsdato er d. 28/9-20

 

Julehjerter: Vi er udfordret af, at vores hjerter ikke lyser helt dét vi kunne ønske os, særligt når batterierne på lyskæderne er ved at brænde ud. Annette vil tage kontakt til Kastanjelys på Odden, og spørger ind til, hvordan det er lykkedes Odden by at komme på el-nettet. Brian undersøger, om der findes lyskæder med solceller – samt pris og forhandler. Ellers følges samme procedure som sidste år med, at brandværnsforeningen monterer og sætter op – vi ansøger igen Grundejerforeningen om støtte til dette.

 

Fritidsborger ”Hvad-nu?”: Vi har drøftet, hvilke aktiviteter vi kan sætte i gang i disse tider med Covid19. Forslag om:

   - Ugentlige gå -ture i byen, fx Asnæs-Ruten

   - Cykelture … her blev Allan nævnt J

   - ”Fyld-bilen-op”- ture fx til Højderygsstien, Solvognens findested, Vejrhøj eller andre seværdige steder.

 Birthe kontakter Jacob Walløe Hansen (Geopark-konsulent) om mulighed for guidet tur.

 

Nyt fra kassereren: Whisky-lauget betaler kontingent til Fritidsborger – der er ca. 70 medlemmer. Karina taler med Slimak om fremsendelse en faktura t/René om ”gruppemedlemsskab” /70x25,-) – fremover sendes en faktura årligt i januar.

 

Evt: Næste møde mandag den 19. oktober. Sted: Aksen kl. 19:00 - 21:00 

Forlag om at vi laver en Plan B for nytårskuren – tages op som punkt på næste møde.

Referat fra Bestyrelsesmøde 10.08.20

Deltagere: Hans Henrik, Preben, Søren, Majbritt, Kirsten, Brian, Leila, Karina, Sjønne og Gitte

Afbud fra: Allan, Annette, Birthe

 

Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

 

Siden sidst:

Loppemarked sammen – hver for sig. Sjønne havde taget initiativ til at lave loppemarked i Asnæs, hvor hver husstand havde sin egen bod, der var ca. 60 boder fordelt i hele byen. En meget positiv oplevelse, hvor mindst 100 kunder kørte rundt i byen, på trods af regnvejr. Nogle krejlere var også mødt op, de fik nogle gode varer til fornuftige priser med hjem. God ide at gøre det i Fritidsborger regi.

 

Høstmarkedet:

Skal vi afholde markedet? Kirsten fortalte at Dagplejen har meldt fra, det samme har flere stadeholdere, også med andre begrundelser end COVID-19. Restriktionerne siger at vi ikke må være flere forsamlet end 100 ad gangen, og flere steder er epidemien blusset op igen. Bestyrelse besluttede derfor at aflyse Høstmarkedet i den form vi kender. Kirsten foreslog, at vi måske kunne lave et anderledes ”Høstmarked sammen – og hver for sig” og indbyde de stadeholdere, der var interesserede. Sjønne foreslog Kirsten at kontaktede dem. Efterfølgende aflyser vi Høstmarkedet officielt. Gitte kontakter Nordvestnyt og retter hjemmesiden.

Søren M. syntes vi skulle tage en snak om hvad vi kan lave og hvad vi egentlig vil med Fritidsborger. Spørgsmålene skal på dagsordenen til næste møde.

Toiletvognen: Da høstmarkedet er aflyst, skal vi have flyttet toiletvognen. Det kunne være godt at få gjort nu hvor alt er tørt. Vi blev enige om at bede Annette om at kontakte Brandværnsforeningen, om vi stadig har en aftale om at de opbevarer den for os.

 

Kulturnatten:

Vi drøftede om der kunne være nogle problemer i forbindelse med vores del af arrangementet. Kirsten kontakter musikeren fra sidste år, han passede fint ind i arrangementet i Karossen. Vi vil nemt kunne holde øje med antal forsamlede, det er nok mere et spørgsmål om der komme nogle forbi, for der bliver formodentlig begrænsninger i centret. Vi besluttede at Søren kunne svare Bjørn, som koordinerer alle interessenterne, at vi var interesserede i at være med.

 

Julehjerter:

Skal vi prøve at sælge nogle flere hjerter hen over efteråret? Gruppen blev enige om at udskyde spørgsmålet til næste møde og håbe Annette kan give en status på antal og lyskæder m.v.

 

Nyt fra kasseren:

Der er nu 246 betalende medlemmer, men det er stadigvæk for få til at dække de omkostninger vi har til IT opgaverne. Vi mangler stadigvæk at få indbetalingen fra Whiskylauget.

Allan bedes kontakte René

 

Åbent punkt:

Bays Café: Skal herefter være et fast punkt på dagsordenen, så vi kan udvikle konceptet. Måske er det måden at komme ud til vores medlemmer på.

Det har været en god ide at have en arrangement- kalender. Der kom nye folk til arrangementerne. Vi skal helst undgå at afholde noget når der sker andre ting i salen, derfor vil det være en god ide at lave arrangementer på forskellige ugedage, og kun hver 14. dag. Majbritt foreslog arrangementer der henvender sig til børnebørn og bedsteforældre. Sjønne, Leila og Gitte vil gerne være med på skift. Søren M. kontakter Jesper.

Vi skal også finde ud af hvad vi skal bruge de 30.000 kr. til. Tryk af fotostater, møbler o.lig. Søren vil sende en indbydelse til alle der har været interesserede i Bays Café.

 

Oprydning i Fritidsborgen:

Det blev aftalt at vi mødes kl. 9:00 – 12:00 søndag den 13. sept.

Referat fra Bestyrelsesmøde 09.03.20

Deltagere:

Allan, Hans Henrik, Preben, Majbritt, Kirsten, og Gitte

Afbud fra: Annette, Brian, Leila, Karina, Sjønne, Birthe og Søren

 

1+2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig: Allan Haslund fortsætter som formand, Søren Jørgensen er næstformand, Karina Højvang fortsætter som kasserer og Gitte Laursen er sekretær.

 

4. Siden sidst:

Generalforsamlingen forløb godt. Der var 83 medlemmer til stede ud af 229 betalende medlemmer. God stemning med aktiv deltagelse af flere deltagere.

 

Allan fortalte at han var blevet kontaktet af Brian (SuperBrugsen) om vi ville være med til at leje storskærm til centret i anledningen af fodboldturnering. Det ville koste 10.000 at leje skærmen og 10.000 kr. til Viasat pr. kamp. Vi drøftede hvordan vi kunne tjene dem hjem ved evt. ølsalg, men mente at Bardolino nok ville have den opgave. Kirsten foreslog at Fritidsborger kunne stille med frivillige hjælpere i stedet for. Vi afventer nærmere hvad Centerforeningen finder ud af.  

 

5. Byfest i Aksens Have 25. april:

Allan havde fået at vide, at der godt kunne være et loppemarked. Kirsten vil gerne tage imod folk om formiddagen, men gjorde opmærksom på at det er vigtigt at Enghaven bliver lukket ved Kirkevejen, så bilerne ikke skal ligge og vende helt henne ved Storegade. Hun kontakter Søren M.

Majbritt sagde at Asnæsløbet vil have målområde nede i byen i stedet for ved hallerne og være en del af dagens arrangementer. 

 

6. Nyt fra kasseren: Regnskabet blev fremlagt på GF i søndags.

 

7. Åbent punkt: Majbritt spurgte efter om der ikke var en opslagstavle i centret hvor vi kunne hænge oplysninger om kommende begivenheder op. Allan har tidligere talt med Ole i forbindelse med renovering af Fritidsborgen, og ville spørge ham om han kunne lave en opslagstavle med glas for. Han finder også ud af hvor tavlen kan hænge uden at en masse andre hænger noget på den.

 

Næste møder aflyst pga. Corona;-)

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 17.02.20

Deltagere:

Allan H., Allan A., Annette, Brian, Leila, Karina, Kirsten, Tine, Sjønne, Hans Henrik, Birthe, Søren M. og Gitte

Afbud fra: Majbritt, Preben og Per

 

1. Konstatering af fremmødte.

2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

  

3. Siden sidst:

Allan fortalte at gruppen Mumunity i Odsherred, som gerne vil lave et arrangement ang. demens. Vi aftalte at vi gerne ville støtte gruppen ved at reklamere på vores hjemmeside. Allan kontakter dem og forklarer at de kan sende et oplæg til Gitte, som lægger det på hjemmesiden. Det samme gjaldt Linedance gruppen i Fårevejle, hvor Gitte havde fået en henvendelse.

 

Karina var blevet kontaktet af en, der udgav sig for at være Allan H. og forlangte at få EUR sendt til Holland. Hun lod som om hun troede det var rigtigt, og fik dermed lokket navne, banknumre m.v. ud af vedkommende. Vi aftalte at slette personlige emails på hjemmesiden og kontakte politiet.

 

Søren M. orienterede om, at det går godt i Bay’s Cafè med glade mennesker, hyggelige arrangementer, og som kommer hver gang og hjælper til. Desværre giver det noget uro, når der også   foregår noget i salen. Så er foyeren er ikke helt egnet som foredragssal.

Lokaldemokratimødet på Vig skole 25.01. Søren M. syntes mødet gik godt, et fint arrangement hvor borgere og politikere mødtes til konstruktive drøftelser og sluttede med at der kom nye ideer frem, samt gode forslag til forbedring af kommunikationen mellem borgere og kommune/politikere.  

 

MPP: Gruppen har nu dannet en forening med 5 bestyrelsesmedlemmer og er ved at få formaliteterne på plads. Man er så småt startet op på Facebook og skal have hjemmesiden opdateret meget snart. Der bliver kun musik om lørdagen.

 

4. Fastelavn i Centret lørdag den 22. februar:

Allan H. har styr på tønder og indhold. Centervagten sørger for ophængningen. Allan A., Leila, Leif og Lars hjælper med at holde styr på slik, børn, kattekonger og -dronninger samt kåring af bedste udklædning.

  

5. Generalforsamlingen - alt det praktiske:

Søren M. og Allan H. skriver beretningen på vers, Leila og Lisbeth står for frokost, Allan A. står for salg af øl og vand og Preben får ansvar for at få service m.v. klar til serveringen. Gitte udsender et nyhedsbrev til reminder om at tilmelde sig. Karina udskriver lister, tager imod kontingent og opretter medlemmer på dagen. Sjønne bliver udnævnt til dirigent, og Gitte skriver referat.

Brandværnsforeningen får overrakt en donation for deres opgave med julehjerterne. Gitte laver donationsbrevet klar. Hun sender også en opdateret dagsorden til Søren M. og Allan H.

Følgende ønskede at genopstille:

Sjønne, Søren, Birthe, Kirsten, Brian, Annette, Hans Henrik og Preben

Tine og Allan A. ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Suppleant: Allan H. spørger Shanne om vi skal lade Per træde ud af bestyrelsen.

Inge Nielsen vælges til ny revisor og Frank genvælges som revisor

 

Vi plejer at spørge generalforsamlingen om nogle har nye ideer.

Vi kunne måske markere Dronningens 80 år fødselsdag, EM i fodbold med f.eks. storskærm i centret og Tour de France 03.06.2021.

 

 

5. Nyt fra kasseren:

Karina fortalte, at vi har brugt ca. 9.400 kr. til at vedligeholde hjemmeside, økonomisystem, mobilpay m.v. Bestyrelsen drøftede om kontingentet skulle stige til 30 eller 50 kr. Nogle mente det var vigtigt at bibeholde de 25 kr. Hvis vi bibeholder beløbet, er det nødvendigt at bede OWL om at indbetale kontingent, samt bede Grethe (Kreativ syning i Aksen) om at få deltagerne til at indmelde sig. Hans Henrik lovede at kontakte Grethe og Allan H. kontakter René.

 

 

6. Åbent punkt: Byfest i Aksens Have 25. april:

Festen arrangeres med Musikskolen, BOK, Ungehuset, SuperBrugsen m.v. Søren M. er med i arbejdsgruppen. Flere er velkomne, kontakt Søren.

Kirsten vil gerne arrangere loppemarked, men ved endnu ikke om hun kan være med om formiddagen, Allan H. finder ud af om man kan lukke Enghaven af ved Kirkevej så bilerne ikke skal vende. Sjønne vil gerne stå for at arrangere dyster med KongespilletS. Preben, Leila, Lisbeth og Gitte er med i Cafeen. Vi steger pølser og sælger øl, kaffe og kage. Cirkus Kæphøj kommer. Asnæsløbet vil se på mulighederne for at blive en del af festen.

 

 

7. Evt. Sjønne havde en forespørgsel ang. Borgerforeningen i Fårevejle Kirkeby, som måske må lukke. Vi drøftede situationen og blev enige om at afvente hvad der sker, og så finde ud af om vi kan hjælpe.

 

Næste møde: Mandag 9. marts kl. 19:00 – 21:00 i Aksen

Referat fra Bestyrelsesmøde 13.01.20

Deltagere:

Allan H., Annette, Brian, Leila, Karina, Preben, Sjønne, Hans Henrik, Majbritt, Birthe, Søren M. og Gitte

Afbud fra: Allan A., Kirsten, Tine og Per

 

1. + 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

 

3. Siden sidst:

Søren M. opfordrede flere til at komme til Borgermøde i Vig den 25. januar, indbydelse er tidligere videresendt til alle. Søren og Gitte har tilmeldt sig.

Der afholdes møde om appen ”Min landsby” med flere interessenter. Alle kan lægge begivenheder op på Appen.

Sjønne fortalte, at der kun var ca. 100 julesokker i gang i december. Overvejer om der skal ske noget andet. Arrangementet ”Jul i Asnæs” foreslog flere at lægge på ”Black Fridag” som er sidste fredag i nov. Så er der mange mennesker i byen. Ideerne genoptages op til efteråret.

 

4. Bays Café forår 2020:

Søren M. fortalte, at efter Nytårskuren var der flere, som tilbød at hjælpe til eller have ”vagter”. Han efterlyste også oplæg til 14.04. Allan H. vil prøve at kontakte nogle mennesker han kender, som er gode til ”grønne fingre”. Søren har sendt en ny ansøgning til kommunen om 50.000 kr. til møbler, plakater m.v.

 

5. MPP 2020 Samarbejdsaftale:

Sjønne gennemgik de sidste rettelser i Samarbejdsaftalen mellem MPP og Fritidsborger i forbindelse med at MPP nu er blevet en selvstændig forening. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Fritidsborgers samlede bestyrelse.

 

MPP afholdes lørdag den 6. juni 2020.  

 

6. Generalforsamlingen - alt det praktiske:

Søren M. og Allan H. skriver beretningen på vers, Leila står for indkøb af frokost og Gitte udsender nyhedsbreve med opfordring til at betale kontingent. Karina udskriver lister, tager imod kontingent og opretter medlemmer på dagen.

Annette kontakter Brandværnsforeningen, så vi kan overrække en donation for deres opgave med julehjerterne. Gitte laver et donationsbrev. 

 

7. Nyt fra kasseren:

Årsregnskabet er ved at blive godkendt af revisorerne. Vi drøftede en kontingentforhøjelse til 50 kr. pr. person. Det var der delte meninger om. Karina undersøger hvad det koster at køre hjemmeside + Conventus, som er de primære udgifter kontingentet skal dække. Vi har pt. omkring 220 som betaler kontingent, men ca. 450 som får nyhedsbrevet.

 

8. Åbent punkt: Byfest i Aksens Have 25. april:

Festen arrangeres i samme stil som sidste år sammen med Musikskolen, BOK, Ungehuset, SuperBrugsen m.v. Søren M. er med i arbejdsgruppen. Flere er velkomne, kontakt Søren.

På selve dagen vil følgende gerne hjælpe til: Allan H., Preben, Sjønne, Leila, Lisbeth og Gitte. Vi steger pølser og sælger øl, kaffe og kage. Der kom et forslag til et loppemarked/bagagerumssalg ligesom sidste år, hvor Kirsten arrangerede det. Cirkus Kæphøj og/eller anden optræden. Anden form for gadesport end fodbold. Asnæsløbet starter og slutter ved hallerne, kan der laves en kobling? Vi tænker videre til næste møde og giver Søren input.

 

9. Evt. og næste møde: 17.03.20

Referat fra Bestyrelsesmøde 09.12.19

Deltagere: Allan H., Annette, Brian, Leila, Kirsten, Karina, Preben, Sjønne, Hans Henrik og Gitte Afbud fra: Allan A., Birthe, Majbritt, Søren M. Tine og Per

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.

3 Siden sidst: ingen bemærkninger

4 Bays Café forår 2020: Søren har været til møde med de øvrige aktører i projektet og følgende er blevet besluttet foråret 2020: Mødedagen flyttes til hver anden tirsdag, da torsdagen bliver benyttet af mange andre foreninger m.v.. Tidspunktet er stadigvæk fra 18:30 – 21:00. Programmet bliver offentliggjort på torsdag den 12. dec. Gitte lægger datoerne ind i kalenderen på Fritidsborgers hjemmeside. Det ligger på ”Min landsby” appen allerede. Kaffe og kage skal koste 15 kr. Bestyrelsen drøftede om bemandingen måske kunne fordeles mellem dem, der kommer jævnligt, fremfor at Fritidsborgers bestyrelsesmedlemmer skal være fast inventar.

4 MPP 2020 Beslutning: Brian fortalte at to fra styregruppen var gået ud og to nye var kommet ind. Gruppen består nu af følgende: Brian, Jette Slott, Betina og to fra Fårevejle. De vil gerne etablere en ny forening. Hans Henrik sagde, at der ingen problemer var i det. Der skal være en formand, som tegner foreningen udadtil, en kasserer, sekretær og to menige medlemmer. Der skal også laves vedtægter. Bestyrelsen drøftede muligheden for at give et beløb som et lån til den nye forening, som så kan afdrages. Det skal også aftales hvordan Fritidsborger udlåner toiletvogn, telte, borde m.v. Allan H., Sjønne og Hans Henrik mødes i næste uge for at strikke en aftale sammen. Brian holder møde med styregruppen og Hans Henrik hjælper med at få formalia på plads.

5 Julehjerter, Sokker, Træet, Aksen:

Evaluering: De nye hjerter er næsten solgt, men vi kan stadig sælge hjerter forretninger, virksomheder og private i byen. Et hjerte koster 1.100 kr. Brandværnsforeningen har tidligere fået 3.000 kr. for deres arbejde med at hænge hjerterne op, tage dem ned og opbevare dem. Bestyrelsen bevilligede beløbet.

Annette foreslog at vi ansøgte Asnæs Grundejerforening om et beløb til vedligeholdelse af hjerterne. Hun sender navn, e-mail m.v. til Gitte, som sætter et brev sammen og sender til foreningen. Gitte opretter en side med hvem der har sponseret julehjerterne.

Julesokker: Ikke så stor interesse som de tidligere år, måske på grund af vind og vejr og mange andre arrangementer i de nærliggende byer. Juletræet og arrangementet i Aksen: Ser fint ud om aftenen. Julepynten i Aksen var gemt fra sidste år, så det var hurtigt at hænge op. Der kom ikke så mange som der plejede, måske der ikke er så mange børn i byen??? Finn Julemand blev hentet af Brandværnsforeningen, der også manglede nogle børn at køre med. Annette foreslog at vi lavede arrangementet torsdagen før 1. søndag i advent, så kunne SFO børnene komme. Der skal overvejes nye tiltag for at tiltrække familierne.

HUSK: Julefrokost tirsdag den 17. december kl. 18:00. Der er reserveret bord i Forsamlingshuset.

6 Nytårskuren 5. januar: Vi kører samme model som sidste år. Søren M. og Allan H. laver oplægget. Det blev foreslået at gøre Bays Café til dagens emne, med forslag til hvad den også kan bruges til. Dagen kunne bruges til at få dannet en arbejdsgruppe for at køre projektet videre. Sjønne foreslog også at vi skal spørge forsamlingen om hvordan vi får lokket deres børn og børnebørn med til vores arrangementer. Annette foreslog at vi inviterer 2 fra Brandværnsforeningen til overrækkelsen af de 3.000 kr. Vi mødes kl. 9:00 i festtøj. 

Følgende foreslået til Fritidsborger af 1. grad: Lise Andersen, Betty Berthelsen (MPP) og Lars Jørgensen (ny teltformand). Hans Henrik laver et link til hjemmesiden hvor folk skal tilmelde sig. Gitte sender nyhedsbrev.

7 Nyt fra kasseren: intet af betydning

8 Åbent punkt:

9 Evt.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 11.11.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Annette, Birthe, Brian, Leila, Kirsten, Karina, Majbritt, Søren M., Tine og Gitte Afbud fra: Preben, Hans Henrik og Per

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.

3 Siden sidst: Bay´s Cafe: Bestyrelsen drøftede fremmøde, aftenens form og indhold fremadrettet. Der er svingende antal gæster bl.a. på grund af andre arrangementer om torsdagen og det tager tid at køre nyt initiativ i gang. Spilleaftenerne trækker f.eks. ikke så mange gæster som ved foredraget om Bays fotografier. Måske det kun skal være hver anden torsdag? Der skal laves et program sammen med Jesper BOK. Der bør være minimum 2 fra Fritidsborger hver gang. Det blev aftalt at Søren M, Leila og Allan H. mødes med Jesper. Søren kontakter Jesper. Kulturnatten: Kirsten fortalte at samarbejdet med Karossen fungerede godt. Folk var glade for at komme der, det var mere intimt end Savklingen og passede fint til vores tema. Mange syntes at underholdningen var god og sjov. Mange af gæsterne kom fra vinsmagning i centret, det gjorde også stemningen god. Ølsmagning: Allan A fortalte, at der var 30 gæster som fik en oplevelse god med de specielle belgiske øl. Flemmings mad var ok og passede fint til arrangementet, som gav et lille overskud. Istids-cykelrute-åbningsarrangement: Vi talte om at vores ”Asnæs til fods” rute kunne blive omtalt men ellers deltager vi ikke med et projekt.

4 MPP 2020 Evaluering og beslutning: Efter at der de sidste år har været ønsker fra MPP-gruppen om at køre selvstændigt og uden indblanding fra Fritidsborgers bestyrelse, blev vi enige om at finde en løsning. Den nuværende MPP-gruppe mente at det ville blive for tungt at starte en ny forening med vedtægter, bestyrelse osv. Bestyrelsen drøftede mulighederne og blev enige om at Brian kontakter Foreningskonsulent Rune Sørensen, om hvordan man kan udskille MPP til en selvstændig forening med bestyrelse og ansvar for udgifter og indtægter uden det bliver en uoverskuelig opgave, og forelægger det for den nuværende styregruppe. Allan H. spørger Hans Henrik om han har mulighed for at hjælpe styregruppen igennem processen.

5 Julehjerter, Sokker, Træet, Aksen og Julefrokost: Annette havde bestilt 15 julehjerter hos Karossen.

Kirken ønskede at købe 7 hjerter (bekræftet d.d.) Sjønne har lavet en liste over mulige sponsorer til et ekstra hjerte på Enghaven, Storegade og Esterhøjvej. Gitte udarbejder et brev man kan printe ud og aflevere til dem vi prøver at kontakte, Sjønnes liste bliver vedhæftet. Skriv til Gitte hvem I vil kontakte så vi ikke er flere, som spørger den samme mulige sponsor.

Annette indkalder til klargøring af hjerter onsdag den 20. november i Brandværnsforeningens lokaler (Brandmuseet). Der vil være sandwich, kage, kaffe og måske en lille øl bagefter. Gitte lægger oplysningen på hjemmesiden, Facebook. Sjønne sørger for julesokker – arrangementet i centret sammen med Leila og Lisbeth (vidst nok). Røde Kors får de sokker der ikke bliver afhentet. Vi mangler en julemand til 1. søndags arrangementet da Finn desværre er blevet syg. Annette lovede at undersøge mulighederne. Allan H., Birthe og Gitte mødes med BOK for at koordinere hvem der gør hvad på dagen.

Julefrokost tirsdag den 17. december kl. 18:00. Gitte har booket 30 pladser til Fritidsborgers bestyrelse med vedhæng. Allan H. inviterer nogle af hjælperne. Gitte udsender en invitation.

6 Nytårskuren: Gode ideer til personer som skal honoreres med årets Fritidsborger af 1. grad. Forslag?

Sjønne og Birthe foreslog at vi synger Odsherredsangen. Forslaget blev vedtaget.

7 Nyt fra kasseren: Nyt Brugsen-kort er nu taget i brug.

8 Åbent punkt: Søren M. forklarede, at appen Min Landsby er godt i gang i Vig og vil også komme i gang i Asnæs.

9 Evt. Tine orienterede om at toiletvognen var blevet tømt for vand. Så den er klar til at blive kørt over til Brandværnsforeningens lokaler. Annette kontakter formanden.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 14.10.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Leila, Kirsten, Brian, Karina, Tine, Majbritt og Gitte Afbud fra: Preben, Birthe, Søren M., Sjønne, Hans Henrik, Annette og Per

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat:

3 Siden sidst:

Bay´s Cafe: Kort referat fra Søren M.: Første aften i Bays Café var rigtig hyggelig. Vi var 15 personer, der havde en fin aften. Stikord fra aftenen: Bays Café - åben hver torsdag fra 18.30 - 21.00

Forum for gode fortællinger -Brætspilsaften med reol - tag dine spil med

Første torsdag i måneden fra november: Noget konkret at komme efter – Oplæg f.eks. Jens Christian Hjorth Hansen vedr. Søren Bay (november) Historiefortælleaftener - alle har en historie!

Kaffe og kage + Samvær - Sangaften hver fjerde torsdag – Forenings, - skole, eller - rejselivsfortællinger - Gæt en ting - Hvad er dette? Quizzer - Trivial Pursuit - PopQuiz - Klejne-konkurrence - Sprogaftener - Lære at tale et sprog. Tavle op i Aksen hvor man kan skrive programmet op på. Vi samler brætspil ind til næste torsdag, der er spilleaften... aflever gamle, brugbare brætspil på Biblioteket... Facebook-og nyhedsbreve + kalender (fritidsborger) Hvordan får vi dem med, der normalt ikke kommer ud?

Kirsten fortalte at torsdag den 10. forløb fint med 11 deltagere. Der blev spillet brætspil, drukket kaffe osv. Allan H. har en særlig Bays Cafe-kage under udvikling. Cafeen holder lukket i efterårsferien.

Høstmarkedet: Markedet endte med et pænt overskud. Bestyrelsen drøftede forskellen mellem at afslutte med middag i teltet og afholde middagen i Forsamlingshuset. Desuden blev konceptet omkring kagebordet drøftet. Kirsten overvejede at samle nogle af foreningerne i et stort telt, for at få plads nok til salgsboderne, som var fuldt bookede i år.

Ungekulturprisen: Vi gav 2.000 kr. til projektet sidste år, men efter nogen drøftelse, blev bestyrelsen enige om at takke nej til projektet i år. Gitte skriver tilbage til kommunen.

MPP? Brian havde opdaget en fejl i fakturaen fra Frank (øl og vandlevering) så resultatet blev 3.000 kr. bedre. Desuden ville han have el-udgifterne ud af MPP- regnskabet da Høstmarkedet, Krolf m.v. også bruger strøm. Vi aftalte at Karina flytter beløbet til Fritidsborgers generelle udgifter. Styregruppen har evalueringsmøde den 30.10. Bestyrelsen drøftede om der skulle være MPP næste år, hvilken målgruppen man henvender sig til, noget for børnene, gratis adgang om fredagen igen, salg af billetter samt at det stadigvæk er hele bestyrelsens ansvar at forvalte foreningens udgifter og indtægter på en forsvarlig måde.

Rock og Rull fredag i Aksen: Kirsten og Brian havde meldt sig som frivillige. Det var super god musik. Kirsten havde taget Bente med, men der var i forvejen frivillige fra Nykøbing, så de var for mange om opgaverne. Det skal koordineres noget bedre næste gang. Ølsmagning torsdag den 24. oktober: Allan A. oplyste, at der nu var tilmeldt 29 til ølsmagningen. Der er max plads til 50, der er derfor udsendt endnu et nyhedsbrev for at få de sidste pladser besat.

4 Kulturnatten 2019 fredag den 25. oktober: Kirsten og Bente åbner baren i Karossen kl. 20:30 og musikken spiller fra kl. 21:00. Vores indslag bliver annonceret sammen med de øvrige begivenheder i byen.

5 Julehjerter, Sokker, Træet, Aksen og Julefrokost:

Annette tjekker med Brandværnsforeningen om hvornår vi skal komme og klargøre julehjerterne med nye batterier til lyskæderne. Gitte efterlyser hjælpere med nyhedsbrev.

Sokker kører som tidligere år, og det nye juletræ står på pladsen foran Aksen.

Aksen har åbent som sidste år og BOK har spurgt om vi vil være med til at finde ud af hvad der skal ske. Vi afholder et møde efter uge 42. Allan A og Gitte deltager og har inviteret Birthe med. Vi skal fortsat have julemanden til at tænde lysene på træet og servere gløg/kakao og kager som vi plejer.

Julefrokost tirsdag den 17. december. Allan H. foreslog at vi også i år holdt julefrokosten i forbindelse med Fællesspisningen i forsamlingshuset. Forslaget blev vedtaget, husk at invitere jeres partner/ven med.

6 Nytårskuren: Gode ideer til personer som skal honoreres med årets Fritidsborger af 1. grad?

7 Nyt fra kasseren: intet

8 Åbent punkt: intet

9 Evt. intet

Næste møde:

Mandag 11. november kl. 19:00 – 21:00 i Aksen, salen.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 09.09.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Preben, Birthe, Søren M., Leila, Kirsten, Brian, Karina, Sjønne og Hans Henrik og Gitte samt vores gæst fra BOK, Jesper. Afbud fra: Tine, Majbritt, Annette og Per

1 Konstatering af fremmødte. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Ved sidste bestyrelsesmøde, talte vi om hvad vi skulle gøre for at få de unge til at stoppe ødelæggelserne af foreningens materialer. Sjønne ønskede at drøfte princippet om hvordan de unge kunne få penge fra foreningen, da han mente der var blevet ødelagt endnu mere siden sidst. Søren M. fortalte om Renés opsøgende arbejde og hans runder i byen næsten hver dag, hvor han også havde kontakt til de unge. René mente bl.a. at det var unge udefra, der var problemet. Efter en drøftelse blev vi enige om at holde fast ved de 10.000 kr., dog ved at trække udgifter til bord/bænkesæt, vinduer og gasvarme fra ca. 3.000 kr. Vi arbejder videre med ideen og melder ud til foråret, når der kommer nye unge til. Søren M. og Birthe tager til dialogmøde med René. Herefter blev referatet godkendt.

2 Siden sidst: Foreningernes dag: Det var 3. år i træk den blev afholdt og er en måde at få unge til at deltage i det lokale idrætsliv. Aktiviteten er god men der dukkede for få op. Flere i bestyrelsen foreslog at udbuddet af foreninger blev bredere, så ville der nok også komme flere interesserede.

Ølsmagning i Forsamlingshuset: Allan A. fortalte, at der kun var 16 tilmeldte pt. men helst skal op på 50 deltagere. Gitte sender først 2 nyhedsbreve efter Høstmarkedet, for ikke at begivenheden drukner i Høstmarkedet. Hun koordinerer med Susanne ang. markedsføring på hjemmesiden og Facebook.

3 Høstmarkedet 2019: Kirsten fortalte, at alle overdækkede stadepladser var udsolgte, og at hun havde 29 præmier til kagebordet. Hun havde også leveret en artikel til avisen sammen med programmet. Gitte havde fået en henvendelse fra Ulvsborg om de kunne være med i 2020 på en eller anden måde. Bestyrelsen syntes det var naturligt at Ulvsborg var med, det gav god mening. Gitte skriver tilbage og foreslår at oplæg som vi kan tage stilling til.

4 Torsdags Cafeen i Aksen: Jesper var kommet for at drøfte opstarten af Bays Cafe torsdag den 26. september. Åbningstiden bliver 18:30 – 21:00. Søren M. opsamlede hvad der hidtil har været sket i projektet, som Lokalhistorisk Forening også er med i. Projektansøgningen er næsten klar. Vi søger til inventar, spil, fotostater m.v. Den første aften bliver en slags brainstorming, hvor de fremmødte er med til at forme projektet omkring hvad cafeen skal bruges til. Det foregår i foyeren i Aksen, der serveres kaffe og kage.

René vil få ”kontortid” når cafeen er åben. Han er også kontaktformidler.

5 Kulturnatten 2019 fredag den 25. oktober: Kirsten har fundet en musiker, der synger danske og engelske popsange man kan synge med på. Han skal have 4.000 kr. for opgaven. Bestyrelsen godkendte forslaget. Niels fra Karossen er med på at gentage sidste års succes. Bente og Kirsten sørger for Halloween-uhyggen m.m.

6 Nyt fra kasseren: Karina vil meget gerne have bilag, kvitteringer og oplysninger om hvad udgiften eller indtægten drejer sig om så hurtigt som muligt således, at hun har mulighed for at kunne levere et resultat til f.eks. næste bestyrelsesmøde.

Efter den tidligere revisors død er det nødvendigt at finde en ny revisor. Det blev foreslået at kontakte Inge Nielsen, som er revisor af uddannelse og til daglig er økonomichef i VAB. Karina og Birthe lovede at kontakte hende hurtigst muligt. Inge Nielsen har siden sagt ja til at tage opgaven som revisor i Fritidsborger. Hun skal derefter godkendes på den kommende Generalforsamlingen.

7 Åbent punkt:

Fredagsrock i Aksen: Jesper fortalte at han var meget interesseret i at få et samarbejde i gang omkring Fredagsrock, som afvikles en gang om måneden i Aksen. Det måtte gerne udvikle sig til et fællesprojekt med Fritidsborger. Foreningen kan være med til at bestemme hvad musik der skal spilles. Hidtil har det været gratis, men kunne koste omkring 30 kr. pr. person. Der kommer imellem 50 og 100 mennesker hver gang. Brian og Kirsten var interesserede i at være med på opgaven.

Jesper fortalte, at han også ser frem til samarbejdet omkring julearrangementet den 1. december. Der skal snart nedsættes en gruppe, som vil være med til at udvikle arrangementet.

8 Evt. Brian fortalte at regnskabet for MPP ser ud til at give et overskud på ca. 6.000 kr.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 05.08.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Annette, Per, Preben, Birthe, Søren M., Leila, Tine, Majbritt og Gitte Afbud fra: Kirsten, Brian, Karina, Sjønne og Hans Henrik

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Godkendt

3 Siden sidst: Bestyrelsen drøftede de sidste ødelæggelser af foreningens borde/bænke sæt samt hærværk på borgen. Gruppen bad Søren M. tager spørgsmålet op i Lokalrådet og opfordre kommunen til at opgradere SSP til mindst to medarbejdere. Majbritt foreslog, at vi fortæller de unge, at vi vil give et tilskud på 10.000 kr. om året, men reduceret for de udgifter, der har været i løbet af året på hærværk af Fritidsborgers ejendom. Af hensyn til motivationen bør der være penge til de unge det første år. Søren M. vil tale ind om ideen til et møde med kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vith og kontaktperson René Larsen.

Ølsmagning i Forsamlingshuset torsdag den 24.10.: Susanne Marie Kullmann Andersen og Allan A. har sammen med Flemming lavet et arrangement i Forsamlingshuset med Belgisk øl. Flemming laver retter der passer for 200 kr. pr. deltager, ølsmagningen koster også 200 kr. Der vil blive plads til 60 personer og frist for tilmelding bliver 14 dage før. Allan A. sender oplægget til Gitte, som lægger det på hjemmesiden, Facebook og udsender nyhedsbreve.

4 Foreningsdag 24. august: Fritidsborger deltager på dagen ved at grille pølser, sælge øl, vand og kaffe/te. Hjælpere: Leila, Allan A., Søren M., Michael, Lisbeth, Tine og Preben.

5 Høstmarkedet 2019: Valget af høstvinen blev afgjort af Allan H, Frank og Gitte. Det blev en Zinfandel fra USA. Søren M. har haft kontakt til sidste års unge kunstner, og viste etiketten, som nu er sat i produktion. Plakater og postkort til distribution kommer senere på ugen og vil ligge i bagerafdelingen. Alle er meget velkomne til at hente materialet og uddele hvor I kan se det batter

Der bliver ingen lift til underholdning. SEAS-NVE vil ikke bruge ekstra penge på at få en lift godkendt til forlystelse, og markedsføringsafdelingen er ikke interesseret i at promovere firmaet.

6 Torsdags Cafeen i Aksen: Søren har sammen med Lokalhistorisk forening og BOK (biblioteket) ansøgt Lokaldemokrati-puljen om 50.000 kr. til at købe møbler og spil, samt fotostater af nogle af Bay´s fine billeder. Cafeen skal opbygges som et samlingspunkt for lokale Asnæs-borgere.

7 Kulturnatten 2019 fredag den 25. oktober: Allan H. har talt med Niels fra Karossen om vi kunne lave noget sammen igen i år. Det blev aftalt at vi gør som sidste år, så bestyrelsen må gerne forhøre sig om der findes noget god ”værkstedsmusik” vi kan hyre for ca. 2-4000 kr.

Nyt fra kasseren: Fra Karina: Der er styr på indbetalingerne fra stadeholderne og hvad der skal bruges i baren.

8 Åbent punkt: intet

9 Evt. Der blev spurgt om evaluering af MPP. Allan A. fortalte at man har indkaldt til møde på torsdag den. 8. aug.

Næste møde: Mandag 09. september kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen

Referat fra Bestyrelsmøde 17.06.19

 

Deltagere: Allan H., Allan A., Per, Preben, Hans Henrik, Søren M., Leila, Brian, Tine, Karina, Majbritt, Kirsten og Gitte

Afbud fra:  Annette, Sjønne og Birthe

 • Konstatering af fremmødte.
 • Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Godkendt
 • Siden sidst: Søren M. fortalte at han har talt med Jesper (BOK) bl.a. om fælles Julehygge den 1. dec. Og om vi kunne tænke os at arbejde sammen ligesom sidste år. Vi aftalte, at det skulle foregå fra 14:00 – 16:00 afsluttende med julemand og dans om juletræet udenfor Aksen. Søren melder tilbage.

Bay´s café: Søren M. har været til brugermøde sammen med Lokalhistorisk forening og BOK. Forslaget går ud på at holde åbent engang om ugen fra august hvor folk kan komme og købe kaffe og kage samt spille brætspil m.v.  Han vil skrive til Lokaldemokratiudvalget om tilskud til at få blæst nogle af Bays billeder op i stort format og pynte Aksens foyer op med dem. Allan H. fortalte at Mie har tænkt på at lave strikkeaften engang imellem. Tine foreslog, at man fra Lokalhistorisk forening kunne lave små oplæg om billederne og fortælle om Asnæs By og Bays virke. Planen er at aftenerne skal være bredt favnende og dynamisk. Brian tilbød sin assistance hvis man ønskede noget med musik. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne stillede sig til rådighed for en prøveperiode.

 • MPP: Brian mente at festen havde været rigtig god og folk hyggede sig, men der fra for få gæster, ca. 600. Der var flere gæster om fredagen end normalt af især lokale gæster. Der manglede desværre hjælpere, nogle meldte fra selvom de havde lovet at komme, eller gik hjem før aftalt. Brian og Allan A. var der i 60 timer. Bestyrelsen talte om, hvad der skulle til for at få flere med i grupperne så det blev sjovt for alle. Bl.a. blev det foreslået, at der skulle trækkes flere frivillige til i god tid ved f.eks. at indkaldt til første hjælpermøde allerede i februar/marts. Styregruppen skal måske være lidt større for at kunne imødegå frafald af medlemmer undervejs. Styregruppen vil indkalde til et evalueringsmøde med alle hjælpere indenfor kort tid.

Allan A. kommenterede at toiletvognen trængte til en overhaling, der er utætte rør, så det sejlede med vand. Vigtigt at det bliver klaret inden Høstmarkedet. Vi fik ikke uddelegeret opgaven på mødet.

 • Høstmarkedet 2019: Søren M. undersøger, hvem der blev kåret til årets unge kunstner i efteråret i Odsherred og spørger om vedkommende vil lave en høstvin-etiket.

Vi har besluttet at lukke pladsen kl. 15:30 i år, da der ikke er så mange mennesker tilbage og stadeholderne alligevel er ved at pakke sammen.

Middag om aftenen: Da forsamlingshuset er optaget og vi ikke kan låne Aksen, talte vi om at låne et lokale i Hallerne, men der må man ikke lave mad. Så vi vender tilbage til at vi spiser i teltet, dog ikke med helstegt pattegris, da det er meget tidskrævende. I stedet har vi tænkt os at servere kylling og glaseret skinke/ flæskesteg, samt salat og flødebagte kartofler i ovnen.

Kirsten laver billetter, som kommer til at hedde ”GOK & ØF” spisebilletter til 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 12 år. Middagen starter kl. 17:30.

             Majbritt snakker med løbeklubben om samarbejde bl.a. grill af pølser, drikkevarer osv.

 • Nyt fra kasseren: Karina havde et regnskab klar bl.a. med resultatet fra MPP. Overskuddet bliver omkring 8-10.000 kr., der mangler stadigvæk nogle fakturaer. Bestyrelsen drøftede hvordan resultatet kunne gøres bedre, hvis man på evalueringsmødet blever enige om at lave MPP næste år.
 • Åbent punkt: intet
 • Evt.: Tine spurgte, om vi stadigvæk var interesseret i at bruge rummet under svømmehallen. Vi har fået lov til at udnytte pladsen, og vores borde/bænkesæt kunne have godt af at komme ind under tag. Vi drømmer stadigvæk lidt videre😉

Næste møde:

HUSK ændring i dato!!!!!

Mandag 5. august kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen (pga. ferie)

 

Mandag 09. september kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen

Referat fra Bestyrelsesmøde 13.05.19

Deltagere: Allan H., Hans Henrik, Sjønne, Søren M., Leila, Brian, Tine, Birthe, Karina, Majbritt, Kirsten og Gitte

Afbud fra:  Allan A., Annette, Per og Preben

 • Konstatering af fremmødte.
 • Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Godkendt
 • Siden sidst: Sponsor Røde Kors sommerlejr. Kommende møde med teltfolkene.

Ungdommens Røde Kors ansøgte om sponsorpenge til årets sommerlejr, vi aftalte at støtte dem med 2.000 kr. ligesom sidste år.

Allan, Kirsten m.fl. har afholdt møde med den nye teltgruppe over et måltid mad i Forsamlingshuset.

LO afholdt 1. maj møde på plænen. Brian sørgede for toiletvogn, telte, lyd mv. Der kom ca. 150 personer. Organisationerne var meget glade for arrangementet og forventer med stor sikkerhed at komme igen næste år.

NV Pro er desværre gået konkurs, vi havde Byparkens grill til reparation, heldigvis er den sikret og vil blevet samlet og passet af Paw Hanibal, som bor ved parken, efter aftale med Gitte.

 

 • MPP: Brian fortalte, at gruppen efterhånden har det hele klar. Der er indgået aftale med Roskildefestival om leje af hegn. Toiletvognen er ok og Allan H. har sørget for en stor affaldscontainer. MPP-gruppen indfører et poletsystem for at minimere svind af bl.a. drikkevarer.

Pt. er der solgt ca. 400 billetter.

 

 • Åbning af Aksens Have: Alle, der deltog i dagen, syntes det gik godt med god stemning over det hele. Majbritt havde nok at gøre hele dagen med ansigtsmaling. Hun syntes det var fedt, at der blev lavet sådan noget, og kom med forslag at til at lave noget lignende til Foreningernes dag, som ligger i august. Vi drøftede ideer og muligheder for at hægte sig på. Boldklubben og Ungehuset havde arrangeret gadefodbold. Sjønne foreslog, at man også kunne spille kongespil og andre slags gadespil. Karina oplyste, at vi skulle huske at søge om tilladelse til at lave optog og lukke gaderne af politiet, og at det skal gøres i meget god tid. Søren M. syntes, at ”Huset”s ide med tegning på asfalt sammen med kunstnere var godt. Der var ca. 70 mennesker til Fællesspisning i forsamlingshuset og fuldt hus i Aksen til koncerten om aftenen. Cirkus Kæphøj var fantastiske, det var godt at se mange familier hygge sig og tage sig tid til at opleve det hele. Vi må lave noget lignende til næste år og kalde det en forårsfest. Forhåbentlig er Aksen med på ideen.

 

Bays Cafe: Søren M. fortalte, at man har talt om at skabe mere liv inde i Aksens foyer. Området fungerede rigtigt godt på dagen, både inde- og udendørs. Man kunne åbne ud til haven og lave en sommercafe som Drop in Cafe, pynte området op med fotostater af Bays billeder og stille brætspil til rådighed. Man kunne også lave Tema-dage med kulturelle emner og indslag som Jesper har foreslået. Bestyrelsen drøftede hvilke målgrupper der kunne være interesserede i sådan arrangementer.  

 

 • Høstmarkedet 2019: Første møde i Høstmarked-gruppen er sat til mandag den 20. maj kl. 17:30 i Fritidsborgen på plænen. Gruppen består pt. af: Kirsten, Allan H., Sjønne, Birthe, Leila og Gitte.

Brian stopper i gruppen, men vi får brug for ham som lydmand😊 hvis vi ikke kan finde en afløser.

 

 • Nyt fra kasseren: Karina har haft nogle udfordringer med at komme i gang. Men hun er ved at få styr på måden at kontere i Conventus og hvilke konti der bruges til hvad i banken. Hun kan nu udskrive en oversigt i Conventus, som hun viste gruppen, den så meget overskuelig ud.

 

Sjønne påpegede, at revisorerne ønskede et bedre overblik over hvordan pengene blev brugt. Karina foreslog, at når hun var halvvejs igennem året, samles revisorerne med Sjønne og Karina til orientering og gennemgang af regnskabet.

 

 • Åbent punkt: Vi har stadigvæk mange foldere som gerne skulle deles ud der hvor folk kommer.

Allan sørger for opfyldning i kasserne på ”Asnæs til fods” standeren. Kasserne bliver faktisk hurtigt tømt, og folderne ligger ikke og flyder nogen steder. Det er jo super godt. Gitte tog et bundt med til Forsamlingshuset og Biblioteket.

 • Evt. intet.

Næste møde:

Mandag 17. juni       kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på Plænen (på grund af pinsen)

Referat fra Bestyrelsesmøde 08.04.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Søren M., Per, Annette, Leila, Brian, Tine, Allan H., Preben, Birthe, Karina, Majbritt og Gitte

Afbud fra: Kirsten og Allan A.

 • Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • Godkendelse af sidste referat: Godkendt
 • Siden sidst: Birthe fortalte, at hun havde fundet skiltet til Byparken, som var blevet taget ned forrige år for at blive malet færdigt. Hun sørger for at det bliver færdigt og sat op inden den 27. april.
 • Konstituering: Allan Haslund blev genvalgt som formand. Søren Jørgensen blev genvalgt som næstformand. Gitte blev genvalgt som sekretær og Karina Højvang blev valgt til ny kasserer.
 • MPP: Brian fortalte, at der er lavet aftaler om sponsorater for ca. 70.000 kr. desuden er der solgt 120 billetter samt 100 billetter til Centerforeningen.

Ung i Odsherred har spurgt om vi kan levere strøm til indvielsen af Trampolin-parken foran svømmehallen. Brian sørger for at levere strøm på pladsen.

LO ønsker at holde 1. maj møde på plænen og vil gerne leje scene, telte, borde/bænkesæt, toiletvogn og betale for strøm. Bestyrelsen drøftede priser og muligheder og foreslog at LO kunne sponsere MPP med et beløb. Brian kontakter dem og spørger om hvad de selv havde tænkt sig det skulle koste inden fastlæggelse af sponsorat.

 • Åbning af Aksens Have: Søren M. fortalte om arrangementet og at Fritidsborgers opgave bliver at sælge øl, vand, kaffe og kage samt udlevere mad som SuperBrugsens bageri leverer fra ”BAY´s Have”. Det foregår udenfor Aksen på terrassen i forhåbentligt strålende vejr. Kirsten står for salg af stadepladser á 50 kr. til loppemarkedet. Vi skal også huske at reklamere for og sælge billetter til MPP.

Følgende har meldt sig til opgaverne: Leila, Majbritt, Karina, Tine, Annette, Sjønne, Kirsten, Preben, Søren M og Gitte. Der er fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18:00 – 20:00 Gitte har reserveret 20 pladser til de frivillige samt ”påhæng”.

Søren M. efterlyste muligheden for at Fritidsborger donerer nogle hængekøjer til Aksens Have. Bestyrelsen bevilligede at der bliver købt 2 stk. til opstilling på dagen, og yderligere 3 stk. senere.

 • Nyt fra kasseren: Karina skal godkendes af banken før hun kan komme i gang med opgaven. Banken skal have referatet fra Generalforsamlingen med valg af bestyrelsesmedlemmer, samt underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer på dette referat.
 • Åbent punkt: Telt-holdet, Borgen og toiletvognen.

Der har været afholdt et møde som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, hvor bl.a. Kirsten fortalte om de opgaver der ville være i forbindelse med MPP og Høstmarkedet. Det blev foreslået at man indkalder til et møde med alle, som gerne vil være med til at sætte telte op. Allan H. og Sjønne finder en dato og inviterer.

Michael og Ole har kigget nærmere på det der burde gøres ved Borgen, men kan ikke sige hvor meget det kommer til at koste. Annette foreslog at kontakte en af de lokale håndværkere og høre hvad han skal have, hvis han får lov til at reklamere for sin virksomhed.

Teltvognen skal nu bruges allerede 1. maj, så det haster med at vognen bliver gjort klar. Det er blevet aftalt at Brandværnsforeningen sørger for en renovering af det vigtigste.

Majbritt foreslog, at man til Høstmarkedet samarbejdede med løbeklubben omkring f.eks. madbilletter til Fritidsborgers madtelt, så løbeklubben ikke også står og steger f.eks. pølser. Forslaget tages med til det kommende møde i Høstmarked-gruppen.

 • Næste møde: 13. maj  kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 • De fremtidige møder vil så vidt det er muligt blive 2. mandag i måneden.

Referat fra Bestyrelsesmøde 11.03.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Per, Annette, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Allan H., Preben, Birthe og Gitte Afbud fra: Søren M.

1 Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2 Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3 Siden sidst:

Byens Juletræ: Allan H. orienterede om at gartner Daniel har afgivet tilbud på en Serbisk Omorika gran på 3-3,5 m til 7.500 kr. inkl. moms. Prisen er inkl. opgravning af det nuværende træ, forbedring af jorden og nedlægning af dræn. Træet skulle være mere hårdfør end det første. Det skal grundvandes en gang om uge resten af året. Annette spørger en ven om at påtage sig opgaven.

Indvielse af Aksens Have lørdag den 27. april: På sidste møde foreslog vi, at man også kunne lave et loppemarked/bagagerumssalg hvor Birthe skulle forhøre sig om ideen. Gruppen syntes det var en god ide. Kirsten foreslog herefter, at man tager kontakt til Idrættens Venner, så de bliver orienteret og kan melde ind hvad de vil hjælpe med. Birthe lovede at lade det gå videre. Søren M. har i forbindelse med indvielsen foreslået at lave en cafe i Aksens foyer og kalde den Bays Cafe efter fotograf Søren Bay.

Aretha Franklin Celebrating i Aksen fredag den 15. marts kl. 20:00 – 22:00. Allan H. spørger Jesper fra BOK om hvor mange hjælpere, der bliver brug for.

Fastelavn i Centret forløb efter planen, der var ikke så mange børn som der plejer, måske pga. kirken også havde tøndeslagning på samme tidspunkt. Vi bør kontakte kirken omkring deres og vores arrangementer især Høstmarkedet og Kulturnatten. Da vi meget snart skal have en aftale omkring høstgudstjenesten, aftalte vi at bede Søren M om at tage kontakt til de nye præster.

4 MPP: Toiletvognen: Det blev aftalt at Annette snakker med Brandværnsforeningen om hvor meget de kan nå at lave på vognen inden MPP. Gulvet skal udskiftes og nogle hylder opsættes. Brian fortalte, at der nu er solgt 120 billetter og der er stor aktivitet på FB. Han har fået sponsoraftaler hjem på ca. 64-65.000 kr. Allan H. orienterede om at Aktivitetsforeningen i Centret vil købe 100 billetter. Brian sørger for at levere dem til Allan. Allan A. overtager posten i styregruppen i stedet for Michael Piil. Sjønne sender anmodningen om at få momsfritagelse.

5 Generalforsamling 2019 søndag den 24. marts fra kl. 10:30 – 13:30 Bestyrelsen drøftede teksten i vedtægterne og foreslog ændringer omkring hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være på valg hvert år samt ændring af hvor mange bestyrelsesmedlemmer vi skal være. Hans Henrik sender teksten til Gitte, som udsender nyhedsbrev med reminder om GF tirsdag den 12. marts. Sjønne forklarede om Regnskabet, som blev revideret for nogle dage siden. Revisorerne anbefalede at store projekter som MPP og Høstmarkedet bliver specificeret så det bliver mere tydeligt hvordan økonomien har været i de to projekter. Det skal også være endnu nemmere at betale kontingent, Hans Henrik redigerer teksten i Conventus. Han fortalte også at den nye kasserer vil blive oplært med de nye muligheder, der er kommet i systemet indenfor det sidste år. Tine har sørget for at den lokale gruppe Natteravnene kommer og fortæller om deres opgaver. Lisbeth og Leila sørger for frokosten, flere bestyrelsesmedlemmer hjælper til med borddækning, afrydning og oprydning af salen. Vi skal være ude til kl. 14:00.

6 Nyt fra kasseren: Beskrevet i punkt 5

7 Åbent punkt:

Michael Piil har sagt ja til at være vicevært for Fritidsborgen. Han vil derfor gerne vide hvad vi forventer han skal holde styr med. Bestyrelsen aftalte at Leila, Brian, Sjønne og Kirsten mødes med Michael mandag den 25. marts kl. 16:30 i Fritidsborgen.

8 Evt. og 9. Næste møde:

08. april kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

Referat fra Bestyrelsesmøde 11.02.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Allan H., Preben, Birthe og Gitte

Afbud fra: Per, Annette og Søren M.

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3. Siden sidst: Allan H. forklarede mail fra Henrik Pohl ang. Del din passion med andre. Vi drøftede indholdet og blev enige om at de kunne få et link på vores hjemmeside, få ”taletid” til Fællesspisning, samt plads i Fritidsborgers bod til Høstmarkedet. Gitte sender mail om beslutningen til Henrik.

Indvielse af Aksens Have lørdag den 27. april fra middag: Birthe fortalte, at indvielsen er ment som en kulturel forårsfest og haven bliver Byens Læringsrum. Aksen, Ungehuset, Gymnasiet og Bobjergskolen er med, museerne har åbent som ved Kulturnatten. Fritidsborger sørger for små ”hapsere”, Brugsen betaler råvarerne. Vi sælger kaffe/kage. Annette, Allan A., Preben, Søren M. og Gitte hjælper til.

Om aftenen er der fællesspisning i Forsamlingshuset. Kirsten foreslog at man lukkede Enghaven og lavede loppemarked/bagagerumssalg om formiddagen sammen med Idrættens Venner. Birthe tager forslaget med til arbejdsgruppens næste møde.

Brætspil Geopark: Bestyrelsen drøftede oplægget fra Søren Moes, og talte om hvad Fritidsborger kunne bruge det til samt prisen for at være med. Vi aftalte at invitere ham til introduktion af spillet til næste bestyrelsesmøde, ved at han får ½ time før selve mødet, så dem der er interesseret i at se hvordan spillet fungerer, kommer kl. 18:30 den 11. marts. Selve bestyrelsesmødet starter kl. 19:00.

Aretha Franklin Celebrating i Aksen fredag den 15. marts kl. 20:00 – 22:00. BOK har bedt om hjælp i baren og ved indgangen. Brian, Allan A., Kirsten, Preben, Birthe, Søren M. og Allan H. hjælper til.

Fastelavn i Centret lørdag den 2. marts kl. 11:00. Tønderne skal fyldes og hænges op, hjælp til at holde styr på børn m.v. Sjønne, Gitte, Leila, Allan A. og Allan H. kommer kl. 10:30.

Byens Juletræ: Tilbuddet fra gartneren om et træ på ca. 3 m til 6.500 kr. inkl. moms. Skal det være 4-5 m. koster det ca. 10.000 kr. Han fjerner det gamle træ, og planter det nye, men vi skal selv vande. Der ligger et tilsagn om tilskud fra Sparekassefonden.  Vi blev enige om at Allan sætter gang i processen.

4. MPP: Sjønne forklarede, at vi kan blive momsfritaget så længe vi ikke sælger merchandise, når bare vi sender en ansøgning til SKAT om at blive momsfritaget. Sjønne sender ansøgningen. Billetter kan sælges på forskellig måde, men så vidt det er muligt vil vi gerne have registreret køberne. Intersport vil stadigvæk gerne sælge billetter og også hjælpe med til at få kunderne til at registrere deres navn og adresse. Brian foreslog, at vi sælger billetter til 200 kr. for begge dage til og med fastelavn. Voksne udklædte kan vinde billetter. Allan H. giver besked til Brugsen i forbindelse med annonceringen af tøndeslagningen. Brian fortalte også, at der blev solgt billetter til ”Fredags-rock”. Bandet blev hyret til MPP. Der var fuldt hus i Aksen den aften. Alle bands er nu booket, og der er allerede solgt billetter for ca. 16.000 kr. Teamet har talt med en kok om at lave maden på MPP for at beholde omsætningen.

Brian ønskede at få det fulde ansvar for MPP og de kontrakter han indgår med bands og andre aktører. En enig bestyrelse gav ham fuldmagt til på bestyrelsens vegne at indgå de aftaler og kontrakter der skal til, for at få MPP til at fungere. Bare han sørger for at passe på pengene😊  

Tine spurgte om hvad der sker med toiletvognen, den står stadigvæk på plænen. Annette har tidligere spurgt Brandværnsforeningen, og så vidt vi vidste havde vi aftalt at de skulle lave gulv og hylder i vognen her i vinter. Allan H. tager action!

5. Generalforsamling 2019 søndag den 24. marts fra kl. 10:30 – 13:30

Gitte forklarede, at der er sket en fejl i bookingtiden, så vi kun har lokalet til kl. 14:00. Vi drøftede sagen og blev enige om at vi bare kunne starte kl. 10:30 i stedet for kl. 11:00 som vi plejer. Gitte sender nyhedsbrev med indkaldelsen den 19. februar.

Tine har fået en aftale i stand med et oplæg fra Natteravnene. Vi aftalte at de kommer kl. 12:00 og får ½ time hvorefter vi spiser.

Følgende er på valg: Leila, Allan H, Gitte, Per, Allan A. og Lisbeth. Lisbeth modtager ikke genvalg. Hans Henrik har talt med Karina Højvang om at overtage jobbet som kasserer, han kontakter hende igen.

Leila, Allan H, Allan A, Per og Gitte vil gerne genvælges. Toke er på valg som revisor, han modtager genvalg.

6. Nyt fra kasseren: Sjønne forklarede hovedtrækkene i regnskabet og at der ikke bliver et overskud, som kan udloddes. Alle 10x10.000 kr. er udleveret, vi afventer om ”Den omvendte gravhøj” bliver til noget, kommunen har udbetalt 50.000 kr. som er øremærket til projektet.

7. Åbent punkt: Fritidsborger er blevet inviteret til et eftermiddags-seminar i Rørvig om at skabe vækst gennem oplevelser og samarbejde. Gitte er interesseret og forventer at møde op.

8. og 9. Næste møde: 

 

 1. marts kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 2. april kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 3. maj  kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

Referat fra Bestyrelsesmøde 03.01.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Søren M., Allan H. og Gitte

Fraværende: Per, Annette, Preben og Birthe

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3      Siden sidst: Søren M. har haft møde med Jesper fra BOK. Vedr. evaluering af Snak & æd arrangementet, blev de enige om at afstemme forventningerne noget bedre til næste gang, så der ikke opstår misforståelser. De talte også om at der kunne arrangeres noget kulturelt i forbindelse med Fællesspisningen i stil med det der sker i Pakhuset. Bestyrelsen syntes det var et godt initiativ. Desuden syntes Søren det ville være en god ide at genoptage et ”bruger råd” bestående af de faste brugere af Aksen. Jesper var åben for det.

På sidste møde omtalte Allan H. nedlæggelsen af Sparekassefonden, og han har nu fået tilsagn om tilskud. Vi skal derfor finde på forslag til forbedringer i byen inden mødet den 19. marts. Gruppen foreslog flere redskaber til Byparken, nyt juletræ ved Aksen, flere julehjerter.

Allan havde et tilbud fra en lokal gartner på et 4 m højt træ med grogaranti til ca. 5.000 kr. Han vender tilbage med flere oplysninger om tilbuddet. Søren spørger Jeanette fra ByLab hvor et juletræ kan stå i forhold til kirsebærtræerne.

4      MPP: Brian fortalte at gruppen fik solgt 92 billetter op til jul ved salg i Centret. Super flot! Nanna står for markedsføring af MPP på hjemmesiden, Facebook og andre medier.

I forbindelse med salget af billetterne, drøftede vi igen, om foreningen kunne undgå at være momsregistreret. Det er meget besværligt for kasseren at skulle holde styr på ind- og udgående momsafregning. Efter råd fra en skattekyndig, besluttede vi sidste år, at alle der købte billetter til MPP skulle registrere sig med navn og adresse, da vi så kunne forsvare at det var en lukket fest og dermed ikke skulle lave momsregnskab. Dengang og nu var der delte meninger om at bruge Conventus. Efter mange kommentarer enedes bestyrelsen om at lade Sjønne undersøge om vi i princippet afholdt en lukket fest sidste år, eller om den egentlig var offentlig, som vi rent faktisk oplyser til både politiet, brandmyndighederne og kommunen. Han undersøger også, om vi derfor skulle have været momsregistreret eller vi kan undgå momsregistreringen hvis vi holder fast ved registreringen af gæsterne. Når Sjønne har undersøgt sagen, indkalder han MPP-gruppen og nogle af medlemmerne af bestyrelsen til et møde, hvor der fastlægges regler for salg af billetter, struktur, ansvar og markedsføring.

Det skal stadigvæk være sjovt at lave MPP og den nye gruppe er kommet rigtigt godt fra start, hele bestyrelsen bakker op om gruppen, vi skal bare have regler og retningslinjer på plads, så der ikke sker flere misforståelser fremadrettet.

5      Nytårskuren: Vi mødes alle festklædte på søndag kl. 9:00 og hjælpes med at lave kaffe, flytte og dække borde. Allan H. sørger for kaffe, hapsere, kage og boblevand foruden glas, dug, servietter, pynt m.v. som sædvanlig😊

6      Generalforsamlingen: Afholdes 24. marts kl. 11:00 til 14:00. Tine havde tidligere foreslået at få Natteravnene til at komme og fortælle om organisationen og opstarten i Asnæs. Hun kontakter gruppen. Hvis vi også kan få SSP konsulenten til at møde op, vil vi kunne få et godt billede af hvad der kommer til at ske omkring de unge i byen og hvordan vi kan hjælpe. Søren kommenterede at han sidder i Odsherred Lokalråd som borgerrepræsentant, hvor også politifolk, ledere af ungeenheden og ældrerådet sidder. Han har derfor mulighed for at tage spørgsmål op i rådet.

             PT har der ikke været hærværk på Fritidsborgers ejendele.

7      Nyt fra kassereren: Regnskabet er færdigt, og bliver afleveret til Sjønne. Han indkalder Toke og Frank til revision af regnskabet. På næste møde skal vi aftale hvordan overskuddet skal fordeles.

8      Åbent punkt: Allan H. fortalte, at det nu er aftalt, at toiletvognen bliver afhentet og kørt til en lade i Høve eller til Brandværnsforeningen i denne måned. Allan A. spurgte om skolen evt. havde brug for flere skaterramper. Tine fortalte, at der var købt ramper til skolen for det beløb Skatergruppen havde fået af kommunen. Hun foreslog at Allan spurgte Birthe på søndag eller på mail, om skolen havde brug for flere ramper.

9      Evt.

10   Næste møde: Mødet blev først aftalt til den 5. februar, men der var ingen ledige lokaler. Gitte har herefter arbejdet på at finde ledige lokaler så følgende dage er nu booket:

               11. februar kl. 19:00 – 21:00 på SKOLEN

               11. marts   kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

               08. april     kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

               13. maj       kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

Referat af Bestyrelsesmøde 22.11.18

Deltagere: Preben, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Birthe, Søren M., Allan H. og Gitte

Fraværende: Per, Kirsten, Annette, Hans Henrik og Sjønne 

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Fejl rettet ang. julesokker. Leila og Sjønne har opgaven. Herefter godkendt

3      Siden sidst:

Julefrokost 18. dec.: Allan H. foreslog at vi afholder den i forbindelse med Fællesspisningen. Alle syntes det var en god ide, så Allan vil kontakte Flemming og få reserveret et bord. Gitte laver en indbydelse.

Allan fortalte også at Sparekassefonden skal nedlægges, og pengene fordeles. Leo har inviteret Allan, Sjønne og Søren til at komme med forslag til hvad vi kunne tænke os. Han fortalte også at han har holdt et indlæg om Fritidsborger i Dragsholm Rotary.

MPP: Brian fortalte at gruppen er i fuld gang, og hovednavnet bliver et Pink Floyd band. Det er også aftalt at kun én har det fulde ansvar for pengene, og at der skal være kasseapparater hvor alt skal slås ind. Nanna står for markedsføringen på hjemmeside og Facebook. I julemåneden vil gruppen promovere MPP og sælge billetter i Centret.

Status på Asnæs Bylab: Søren fortalte at ”slangen” ved Storegade flyttes, der kommer nye møbler både foran Aksen og på plænen. Kirsebærtræerne plantes til foråret.

Skaterparken: Tine og Sjønne har fået tilsagn om at skolen kan få pengene fra projektet til køb af skaterbaner. Birthe tager kontakt til Annemarie Donslund omkring det videre forløb.

Plænen: Leila fortalte, at hun nu endelig har fået en kopi af kommunens kontrakt på græsslåning af plænen. Her er det bekræftet, at man ikke kan bestille græsslåning når det er nødvendigt og at der bliver slået græs 16 gange fra 1. april til 31. oktober.

Snak & æd: Søren har ikke fået nogle tilmeldinger fra vores medlemmer om deltagelse i madlavningen og de øvrige opgaver på dagen.

Tine og Gitte tilbød så at hjælpe med at dække bordene. Søren sender besked til Charlotte og Jesper.

Praktisk hjælp til 15. marts: Jesper BOK, har spurgt om praktisk hjælp til et musikarrangement i BOK. Aftenen er dedikeret til Aretha Franklin.

Brian, Preben, Allan A., Søren M., evt. Allan H. samt evt. ægtefæller stiller op.

4      Asnæs tænder julen:

Julemarked på Aksen: Allan, Birthe og Gitte har været til møde med Mette og Jesper fra BOK, og har strikket et program sammen, som starter kl. 14:00 og slutter kl. 16:00 hvorefter der serveres gløgg og kage og vi alle går ud og ser juletræet blive tændt. Opslag kommer op i Centret og andre steder i byen.

Byens juletræ: Sjønne tjekker om lyset virker på træet. Allan har aftalt at Finn kommer i julemandskostume som vanligt.

Julesokker i Centre: Leila og Sjønne fortsætter som nisser😊

Lys i Hjerterne: Annette har indkøbt batterier og flere lyskæder. Vi var ca. 16 personer, som fik klargjort hjerterne 22.11. Tak til de mange frivillige og til Annette for initiativ og forplejningen. Brandværnsforeningen sørger for at sætte hjerterne op i lygtepælene i næste uge. Vi mangler nogle folk til at tænde lysene om søndagen.

5      Nytårskuren: søndag den 6. januar 2019, lokale er bestilt. Søren M. kontakter Henrik Pohl som kan fortælle om projektet: ”Del din passion med andre og mød nye mennesker”. Ellers kører arrangementet som vi plejer. Søren M. og Allan H. skriver sang og lidt om året der gik.

Tine foreslog besøg af natteravnene. Måske en god ide til Generalforsamlingen. Tine tager kontakt til dem og hører om de har lyst til at komme til GF. 

6      Generalforsamlingen 2019: søndag den 24. marts. OBS!! (Er booket)

Aksen er booket af biblioteket både den 10. og den 17. marts 2019. kl. 11:00 – 14:00

7      Nyt fra kassereren: Udgifter til strøm på plænen var større end sidste år. Brian forklarede den mulige sammenhæng.

8      Åbent punkt: intet

9      Evt. Toiletvognen, hvor kommer den hen? Allan spørger Annette hvad aftalen var med Brandværnsforeningen 

10   Næste møde:   torsdag den 3. januar kl. 19:00 til 21:00 salen i Aksen

Referat af Bestyrelsesmøde 22.10.18

Deltagere: Preben, Leila, Sjønne, Brian, Lisbeth, Hans Henrik, Søren M., Kirsten og Gitte

Fraværende: Per, Allan Slimak, Allan A., Tine, Birthe og Annette.

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3      Siden sidst: Opfølgning på flg.:

Livet omkring Fritidsborgen/ omtale i Nordvestnyt, TV Øst.

Sjønne har haft positiv kontakt med Ungeenheden og SSP. Pressedækningen var fin, men ser forældrene til de unge den? På mødet aftaltes det at vi skal anmelde hærværk hver gang. Leila føler sig utryg pga. chikane fra unge der kører op i indkørslerne ved hendes hjem. Søren M. sidder i Lokalrådet, vil tage problemet med hærværket og chikanen op i det forum. Sjønne sætter hegn op og lukker det med strips. Bliver de brudt - anmelder vi det til politiet. Han deltager i næste møde med Ungeenheden og SSP.

Michael Piil Vicevært? Michael vil gerne holde orden i Borgen. Bestyrelsen takker for tilbuddet, og håber det også omfatter affaldssækken og de udendørs ting vi har stående. Sjønne kontakter Michael.

Møde med teltgruppen? Kirsten mente vi bør revurdere tovholderrollen. Brian mente mødet burde udskydes til foråret. Vi aftalte at indkalde til et møde med gruppen og evt. nye frivillige efter GF, så er MPP også mere aktuel.

Appén Min Landsby: Hans Henrik og Søren M. aftaler et møde om struktur m.m.

Andet?? Skatergruppen fik forlænget fristen for tilskuddet, Birthe sagde ja til at få ramper opstillet på skolen, Søren M. skriver til kommunen og spørger om vi må bruge pengene til ramper på Sydskolen.

Ta-det-let-dag og museumsbesøg: 48 prs. spiste tarteletter og kom rundt på museerne. Vi fik 6 nye medlemmer. De 3 museer fik hver 3.000 kr. God omtale i avisen. Fine billeder på FB.

ActiveGamer: Vi donerede 2.000 kr. til begivenheden. Man havde nogle udfordringer i starten med strømmen, men ellers gik det fint.

Snak og Æd 27. nov.: Arrangeres sammen med BOK. Der er brug for flere frivillige. Birthe tilbød sin hjælp. Søren M. laver et oplæg, som Gitte bruger til et nyhedsbrev og på FB.

MPP: fredag den 31. maj + lørdag den 1. juni 2019

Brian oplyste, at den nye gruppe består af: Betty, Jette Sloth, Allan fra Tuse, Michael Piil og ham selv. Han efterlyste en ny hjælpegruppe fra bestyrelsen. Vi blev enige om at MPP-gruppen fordeler opgaverne først, skulle der være ”huller”, udarbejdes en liste over de opgaver, som ikke kan klares af gruppen, så må vi se på hvordan de kan løses. Søren M. foreslog at Jesper, BOK kunne kontaktes omkring de administrative opgaver.

 

4      Kulturnat 26. oktober 2018. Sjov på Karossen v/Kirsten! Hvem hjælper? Nogle Café borde kan lånes i centret, skal bæres over til Karossen. Sjønne mente det nemt kunne arrangeres. Der er 30 siddepladser. Traktørerne er to herrer, som synger viser og fortæller historier.

5      Jul hos Fritidsborger:

Julemarked på Aksen: Allan Slimak, Brithe, Annette, Leila og Gitte mødes med Jesper og Mette fra BOK den 30. okt. om et fælles arrangement.

Byens juletræ? Koordineres i forhold til hvad vi aftaler med BOK. Sjønne tjekker om lyset virker på træet. Hvem kontakter Finn (Julemand)? Annette/Allan??

Julesokker i Centret? Leila og Sjønne fortsætter som nisser😊

Lys i Hjerterne? Annette ville kontakte brandværnsforeningen og bestille batterier og evt. købe nye lyskæder, som afgiver et bedre lys.

6      Nytårskuren: søndag den 6. januar 2019, lokale er bestilt. Søren M. kontakter Henrik Pohl som kan fortælle om projektet: ”Del din passion med andre og mød nye mennesker”. Ellers kører arrangementet som vi plejer. Hvem skal udnævnes til Fritidsborger af 1. grad? Kom med bud til formanden. Søren M. og Slimak digter en sang.

7      Nyt fra kassereren: Vi har en problematik omkring bogføringen, da indbetalingerne fra stadeholderne er bogført to gange. Først i Conventus ved fakturaudskrivningen og derefter når stadeholderne har indbetalt fakturaen til banken. Hans Henrik og Lisbeth kigger på det.

8      Åbent punkt: Kirsten havde spørgsmål fra vores el-mand ang. el på plænen. Brian tjekker hvad prisen er for at få konstant strøm på 25 amp. Og hvad udgiften for at få 125 amp til MPP så vil komme op på.

9      Evt. Vi har fået vores egen nøgle til Aksen, Slimak eller Sjønne opbevarer den. Søren M. mindede om at der stadig er brug for indsamlere til Dansk Flygtningehjælp den 4. nov.

10   Næste møde:   mandag den 22. november kl. 18:30 til 20:30 salen i Aksen

Referat af Bestyrelsesmøde 24.09.18

Deltagere: Allan Slimak, Preben, Allan A., Leila, Tine, Sjønne, Brian, Lisbeth, Hans Henrik, Søren M. Birthe, Kirsten, Annette og Gitte

Fraværende: Per.

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3      Høstmarked 2018: Blev godt afviklet, fint overskud. Arrangementet i Forsamlingshuset var en god afslutning bl.a. for de frivillige, skal dog justeres næste år, og behøver ikke være samme menu. Vi kunne lukke staderne kl. 15:30, så teltgruppen bl.a. kunne nå at få de fleste telte ned. Madteltet kunne sælge det sidste øl fra fustagerne lidt billigere i den sidste ½ time osv.

Løbeklubben skal kontaktes for at vi kan få en bedre dialog. Annette og Allen tager kontakt til foreningen.

4      Livet omkring fritidsborgen. Borgen og vores ting bliver ødelagt. Vi er nødsaget til at finde på noget, ødelæggelserne er blevet for meget. Kan vi lave god kommunikation med de unge ved simple regler? Vi drøftede mulighederne. Konklusion: Sjønne prøver at sikre tingene bedre ved hjælp af hegnene og overvejer kommunikationen med de unge.

5      Teltgruppen – Skal vi samle Teltgruppen til en snak dels om praktiske ting ifm. ex. høstmarked og dels hvordan vi holder styr på materialerummet i borgen?

Vi overvejede forskellige muligheder for at samle Teltgruppen. Michael Piil har tilbudt at holde styr på Fritidsborgen, hvilket bestyrelsen var glade for. Sjønne fortalte, at Fritidsborger har modtaget to store telte, som hans forældre ikke synes de har brug for mere.

6      Ung i Odsherred holder LAN party i hallen den 5.-6. okt. Ansøgning om sponsorat til ”Actice Gamer” v/Ung i Odsherred. Vi drøftede forslaget og blev enige om at vi gerne ville støtte det, men syntes man også skal gå til Idrættens venner, da målgruppen skal dyrke idræt og hører under idrætsforeningernes regi.

7      Sidste af 10x10000 - museumsbesøg suppleret med tarteletdag. Afslutningen kunne ske i Aksen med lune tarteletter. Sjønne taler med museerne og Jesper, BOK, og kommer med et forslag til en lørdag i november.

8      Muligt samarbejde med “Del din passion med andre” - se bilag… Søren M. fortalte om projektet og om hvordan vi kunne støtte det. Kirsten foreslog at vi talte om det ved Nytårskuren. Gitte kan lægge opslaget på hjemmesiden.

9      Landsindsamling til Dansk Flygtningehjælp: Vi støtter med bl.a. at lægge et opslag på hjemmesiden. Indsamlingen foregår den 4. november.

10   App’en Min Landsby: Søren M. og Kirsten fortalte om mødet og mulighederne i Appen. Hans Henrik mente der vil blive et stort arbejde med at opdatere oplysningerne. Han lovede at se på hvad der kunne blive lagt ind fra foreningerne i Asnæs.

11   Kulturelt netværk i Asnæs: Jesper, BOK bliver tovholder. Både museumslederne og foreninger bakker op om samarbejdet. Kunne blive til 3-4 møder om året hvor alle mødes. Går fint i spænd med Landsby-Appen og de muligheder den byder.

12   Siden sidst: Brian foreslog noget nyt: Musik i Asnæs med en koncert med et Pink Floyd kopiband som skal koster 35-40.000 kr. Vi drøftede mulighederne og Brian vender tilbage med et konkret udspil.

MPP mangler at blive afsluttet, Brian indkalder den nye MPP-gruppe hurtigst muligt.

13   Kulturnat 26. oktober 2018. Kirsten fortalte at vi ikke kan låne Savklingen i år. Hun har allerede booket to kunstnere, der synger viser og fortæller gode historier. Vi skal finde et lokale til dem imellem kl. 21-23. Søren M. undersøgte om Aksen kunne bruges, men den er optaget. Vi skal finde et tomt lokale i eller omkring centret.

14   Nyt fra kassereren: Regnskabet fra Høstmarkedet er ikke helt færdigt.

15   Åbent punkt: Julebelysningen i hjerterne var lidt for svage. Annette kontakter brandværnsforeningen ang. nye batterier eller prøver at finde en bedre type lyskæde.

Møde med nye borgere lørdag den 6. oktober: Lisbeth og Gitte repræsenterer Fritidsborger.

16   Evt.

17   Næste møde:   mandag den 22. oktober k. 19:00 til 21:00 i Aksen

Referat af Bestyrelsesmøde 27.08.18

Deltagere: Jesper fra BOK, Søren M., Hans Henrik, Leila, Preben, Kirsten, Per, Lisbeth og Gitte.

Afbud: Allan A., Per, Sjønne, Slimak, Annette, Birthe, Tine,

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt 

3      Siden sidst: Kirsten har været i Odder til byfest i sin sommerferie. Den måde de havde arrangeret det på kunne vi måske kopiere lidt fra. Hele byen var lukket med loppemarked, øl- og madtelte, lokale råvarer, butikkerne havde boder og der var musik og dans om aftenen. Forslaget kan komme på dagsordenen til næste møde.

Søren fortalte, at firmaer og andre i byen har sponseret hele 9 kirsebærtræer til at plante foran Aksen mod Storegade, i forbindelse med By-Lab projektet. Søren foreslog, at også Fritidsborger sponserede et træ, sponsorbeløbet er på 2.500 kr. forslaget blev vedtaget.

Søren har måske et nyt mål for Rejseklubben. Han har talt med Natasja fra kommunen, som tilfældigvis kommer fra Swerin i Nordtyskland. Hun har tidligere været guide i byen, og syntes det kunne være sjovt at lave en tur med Rejseklubben. Søren undersøger priser m.m.

4      Høstmarked 2018: Gitte forklarede hvad der er på plads og hvad der manglede, og bad om hjælp til at sætte flyers på bilerne lørdag den 8. sep. Preben tilbød at klare opgaven. Leila tilbød at stå i centret og sælge ”grisebilletter”. Er der en eller to andre, som vil være med til opgaverne vil det være rigtigt godt. Kontakt Preben og Leila. Flyers ligger i bageriet.

Kirsten fortalte at der kommer ansigtsmaling igen, børnehaven holder åbent til legeplads og toiletter, spejderne kommer også i år, det samme gør dagplejen, men der kommer ingen Moon-cars alligevel.

Søren er i gang med årets vinetiket og har besluttet, at det bliver med Fritidsborgers logo.

Allan har styr på morgenmad, frokosten og kagerne til eftermiddagskaffen sammen med Annette. Bannerne er sat op og Karin kommer og holder høstgudstjeneste.

5      Kulturnat 26 okt. Kirsten og Bente vil undersøge hvilken form for underholdning der skal være i Savklingen i år. Emnet kommer på dagsordenen til næste møde.

6      Nyt fra kasseren: Regnskabet fra MPP er afsluttet og har heldigvis givet et overskud på 58.000 kr. Kirsten spurgte om den nye gruppe har haft møde, da det jo er vigtigt at vide om der kommer et MPP i 2019? Det var der ingen som vidste.

7      Åbent punkt: Jesper fortalte, at biblioteket var i dialog med Sydskolen om udsmykning af facaden på Aksen ind mod parkeringspladsen. Den trænger til at blive meget mere synlig. Han fortalte også, at der kommer en ny fællesspisning ”Snak og æd” som bliver et samarbejde imellem biblioteket og fritidsborger tirsdag den 27. november. Middagen vil foregå i forsamlingshuset i stedet for biblioteket som sidste år. Her bliver brug for frivillige til at dække bord, rydde af osv. da der ikke er penge til personale.

Biblioteket i Nykøbing har i flere år afholdt et sommermarked i Rørvig. Ud over at sælge bøger, foregår der en hel masse andet. Jesper fortalte, at han havde en ide om at lave et julemarked i Asnæs som kunne foregå i biblioteket, og spurgte om vi kunne have lyst til at samarbejde om det. Vi syntes alle at ideen faldt helt i tråd med vores arrangement ”Julen kommer til byen”. Det vil give god mening at lave f.eks. juleklip, dekorationer, synge sange, høre historier og meget andet jule-relateret, og slutte af med at tænde juletræet og få gløgg og æbleskiver. Finn (julemanden) kunne få lov til at gå rundt og hygge imens😊

Vi aftalte at lave en lille arbejdsgruppe bestående af bl.a. Jesper, Allan (Slimak), Leila, Gitte og gerne flere fra bestyrelsen f.eks. Annette og Birthe – Hvad siger I?

Søren og Jesper talte også om at Røde Kors og Fritidsborger samt andre foreninger kunne samarbejde om at lave en cafe i bibliotekets foyer f.eks. Søren Bays Cafe med billeder fra byen. Holger Pedersens datter Sille Oline Høyer, rekonstruerer gamle fotos. Jesper kunne se glasplader med negativer på væggene. Cafeen kunne være åben en gang om ugen 

8      Evt 

9     Næste møde: mandag den 24. september kl. 19:00 – 21.00 i Aksen lille lokale.

Referat af Bestyrelsesmøde 19.06.18

Deltagere: Brian, Allan Slimak, Søren M., Leila, Annette, Birthe, Tine, Preben, Kirsten, Lisbeth og Gitte. Afbud: Hans Henrik, Allan A., Per og Sjønne

 

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Siden sidst: Velux Fonden har nu lavet en pulje til ældre aktive borgere. Vi talte om at få flere redskaber sat op i parken og Gitte tilbød at kontakte Ole Holst fra Ældresagen om samarbejde. Birthe har fået 2 mål fra fodboldklubben til skolen. For at de kan bruges af elever og lærere, skal der findes en løsning på hvor de kan stå og hvordan de kan låses inde. Det førte til en drøftelse af hvordan man kunne lære de unge at rydde op efter sig. Der har været en del uro på bakken og i byparken i dagene op til MPP. ARKI-LAB og Ungehuset arbejder på at byen bliver et læringsrum. Måske det kan hjælpe på den lange bane😊

Herefter fik vi besøg af Jesper Berthelsen, ny leder af BOK (Bibliotekerne i Odsherred Kommune). Han fortalte hvordan bibliotekerne er i dag og at han gerne vil have dem endnu mere integreret i de lokale samfund. Omkring Aksen og projektet med ARKI-LAB om pladsen foran Aksen, synes han, at projektet også skal tænke rundt om hjørnet og foran indgangen, da den side af huset er meget anonymt og svært at få øje på fra indkøbscentret.        Jesper fortalte også, at der er afsat ”kultur-penge” til bl.a. musikarrangementer rund omkring i kommunen. Søren M inviterede BOK til at deltage aktivt i til et introduktionsmøde om appen ”Din Landsby”, som kan samle alle foreninger og kulturtilbud under samme by og kommune. Søren og Gitte sender invitationer ud til foreningerne og booker salen i Aksen til mandag den 27. august kl. 19:00.

 

4      MPP status/afvikling/hvad nu 2019: Med rigtigt godt vejr blev MPP igen en succes. Bestyrelsen drøftede de mange opgaver og problemer der har været undervejs bl.a. omkring salg af billetter over nettet via Conventus. Det vigtigste er nu at få afklaret om vi kan blive ved med at undgå at betale moms. Vi aftalte at spørge kommunen om råd, da de har ansatte, som rådgiver foreningerne. Birthe lovede at tage kontakten til kommunen.

 

5      Høstmarked 2018: Gruppen består af Allan, Kirsten, Brian, Sjønne og Gitte.

Kirsten fortalte, at SFO ønsker at lave Mooncar-løb, vi overvejer hvordan det kan lade sig gøre. Allan fortalte, at Brian fra SuperBrugsen har foreslået at invitere brugsens medlemmer til grillfesten på Høstmarkedet. Men sidste år var det ret koldt, så mange forlod pladsen tidligt. Efter helstegt pattegris til Fællesspisningen i tirsdags, spurgte Allan om Flemming kunne overtage opgaven. Det var han interesseret i. Dermed kan vi måske spare at leje det store telt. Høstmarked-gruppen arbejder videre med ideerne.

 

6     Nyt fra kasseren: Lisbeth afventer stadigvæk både fakturaer og donationer fra MPP før hun kan afslutte regnskabet og få et overblik over om projektet gav overskud.

7      Åbent punkt: Intet ekstraordinært.

8      Evt. Leila har igen haft problemer med at få kommunen til at slå græsset. De havde fået en ny regel om først at slå den når den var 8-9 cm høj. Det er ikke muligt at spille krolf i så højt græs, så efter megen tovtrækkeri og en opringning til borgmesteren, bliver problemet med reglen taget op i byrådet. Godt gået!!

 

9     Næste møde: mandag den 27. august kl. 17:3019:00 i Aksen. Herefter er der Informationsmøde om den nye app ”Din Landsby”. Invitation udsendes senere.

Referat af Bestyrelsesmøde 08.05.18

Deltagere: Brian, Allan Slimak, Leila, Annette, Per, Tine, Preben, Sjønne, Lisbeth og Gitte.

Afbud: Søren M., Hans Henrik, Birthe, Allan og Kirsten

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Siden sidst:

Rent i Byparken: Preben og Gitte samt 7 andre ryddede op i parken og blev enige om at det ikke umiddelbart blev nødvendigt at gøre mere. Jens tilbød at komme forbi engang imellem og skuffe ukrudt i det nye bed med de små buske vi plantede forrige år, resten holdes rimeligt af Vej og Park dvs. Hedeselskabet. Grillen er blevet installeret af Paw (nabo til Byparken) og klar til brug.

Fritidsborger Nord?! Sjønne fortalte om en person i Nykøbing, som vil oprette en forening som vores og kalde en Fritidsborger Nord. Vi har meddelt at de skal tage et andet navn, så ikke der kommer til at ske misforståelser.

Danmark spiste sammen: Kommunen havde fået 10.000 kr. af organisationen: Folkebevægelsen mod ensomhed. Biblioteket BOK stod for tilmeldingen. Der var ca. 45 mennesker en del gengangere fra Fællesspisningen. Allan talte med bibliotekets personale om at arrangementet ligeså godt kunne have foregået i Forsamlingshuset. Hvis der kommer et nyt arrangement næste år, vil de overveje forslaget.

Alt det andet: Kim og Jens har gået toiletvognen grundigt igennem for at se hvor meget der skal renoveres. Et toilet og noget af gulvet skal skiftes. Det er også nødvendigt at få en VVS-mand til at se på hele installationen. Sjønne lægger en forespørgsel ud på FB om der findes en VVS’er, som vil kigge på den.

Søren M. har været til 2 møder og har sendt følgende referat:

 1. Asnæs Bylab: 
  Der var styregruppemøde/interessentmøde i den forgangne uge og der tegner sig nu to byggeprojekter: Ét på Plænen og et foran Aksen! Projekterne bliver af en størrelse på henholdsvis cirka 400.000 og 600.000 kroner. Det er to flotte projekter, synes jeg, som Arkilab godt kan være bekendt! 
  På Plænen bliver der etableret en “hænge-ud-trappe” på skrænten ved Svømmehallen. Den vil kunne bruges som siddemøbel til enhver tid og især i forbindelse med Open-Air-Bio eller lignende. Der etableres derudover tre store trampoliner til fri anvendelse.
  Foran Aksen kommer vi til at opleve en del af “egne gamle tanker” ske fyldest, når græsplænen bliver til en anvendelig ‘park’ med mulighed for at tage ophold o.s.v. Jesper fra Biblioteket ser gerne, at Foyeren på Aksen får liv og åbnes op. Måske med noget frivillig cafélignende aktivitet!!! Man må knibe sig i armen :)

  2. Lokaldemokratiudvalget:
  Jeg sidder som ‘borger’ i Lokaldemokratiudvalget! Det tegner spændende og lige nu er vi ved at arrangere Folkemøde i Odsherred. Det finder sted ugen inden Høstfesten, lørdag den 8. september på Vig Rytmiske Højskole. Sæt kryds i kalenderen for en god oplevelse.
  Der er ansøgningsfrist for tilskud til lokaldemokratiske initiativer ude i lokalområderne inden længe - og mit forslag er, at Fritidsborger søger om penge til at sætte en APP i søen i Asnæs og Omegn. APP’en hedder “Min Landsby” og har stort potentiale for at samle og fremvise al lokal foreningsaktivitet, så man kan overskue, hvad der sker i ens lokalområde. Måske kan I nå at drøfte dette på bestyrelsesmødet. Jeg skriver gerne ansøgning - sammen med formanden - på vegne af foreningen...se evt. på www.minlandsby.dk 

Bestyrelsen syntes begge dele lød meget lovende og at det vil være en god ide at Søren skriver en ansøgning om minlandsby.dk.

Rejseforedraget var rigtigt godt, familien fortalte levende og med masser af billeder. Arrangementet tiltrak ca. 40 deltagere hvoraf vi fik 10 nye medlemmer.

4      Jubilæumsarrangementerne status: Arrangementet i ZOO Odsherred blev en succes med ca. 50 børn og 50 voksne og fik 20 nye medlemmer. Vi mangler et arrangement for museerne, men det må vente til efter sommerferien. De 5000 kr. til Ungehuset kan indgå i Skaterparkprojektet.

5     MPP status: Bestyrelsen drøftede billetsalget og vores kontakt til Vigfestivallen, som har godkendt vores forslag til samarbejde. MPP gruppen mødtes efter bestyrelsesmødet, derfor kunne gruppen ikke svare på hvad status var pt.

6     Høstmarked 2018: Gruppen består af Allan, Kirsten, Brian, Sjønne og Gitte.

Sjønne fortalte at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til Kultur- og Brandingpuljen til støtte for kulturaktiviteter i Odsherred. Den bør vi søge. Gitte tjekker hvad reglerne er, og overvejer hvad vi kan søge om. Se vedhæftede betingelser fra kommunen til jeres inspiration.

7     Nyt fra kasseren: Alt ok

8      Åbent punkt: Brian fortalte, at han kan få ”Fru Jensens Band” for 8.000 kr. til en Bypark-fest f.eks. den 4. eller den 11. august. Bestyrelsen syntes det lød godt og bad Brian gå videre med projektet.

Sjønne fortalte, at vi støtter arrangementet ”Stafet for Livet” den 18.-19. august med opsætning af telte, bannere og toiletvogn.

Sjønne foreslog også at lave et arrangement f.eks. en gåtur i anledningen af kronprinsens fødselsdag den 26. maj. Gitte mente det ville være en god ide at slå det sammen med indvielse af grillen i Byparken. Sjønne og Gitte aftaler nærmere ang. arrangementet.

9     Evt. og Næste møde: onsdag den 20. juni kl. 17:00 – 19:00 i Fritidsborgen.

Husk kalenderen til mødet så vi kan fastlægge efterårets møder.

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 11. april 2018

Deltagere: Brian, Kirsten, Leila, Annette, Hans Henrik, Tine, Preben, Birthe, Sjønne, Lisbeth og Gitte.

Afbud: Søren M., Per, Allan Slimak, Allan

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen valgte følgende med applaus:

Formand Allan (Slimak) Haslund

Næstformand Søren (Sjønne) Jørgensen

Kasserer Lisbeth Funk (kun 1 år mere)

Sekretær Gitte Werner Laursen 

4      Siden sidst: Allan har haft et møde med Jesper fra BOK, som gerne vil komme til et af vores bestyrelsesmøder, så vi kan finde en samarbejdsform. Bibliotekerne i DK har lavet en ”Vi spiser sammen” dag den 24. april som har samarbejde med ”Folkebevægelsen mod ensomhed”. Flemming skal lave maden, det skal foregå i Aksen, vi er blevet bedt om at hjælpe til med borddækningen og oprydningen. BOK står for invitation, betaling osv. Birthe, Allan og hvis Kirsten har fri kan hun også. Andre foreninger er også blevet spurgt. Vi afventer udspil fra BOK.

5      Nyt fra Projektgrupperne:

MPP: Brian fortalte, at vi havde Hjælpermøde i søndags i Ungehuset. Vi var 20 personer, det var de ”gamle, trofaste” der mødte op, så der blev hurtigt dannet grupper og hjælperne fordelte sig, hvorefter man aftalte nærmere hvem der var ansvarlig osv. Siden har flere meldt sig, så vi nu er oppe på ca. 30 hjælpere.

Brian skal have møde med Hørve fritidscenter om de vil deltage og sælge maden.

Annette fortalte, at hun har spurgt Brian (Superbrugsen) om det var muligt at få ”annonceret” MPP ud til medlemmerne. Det har vi fået tilsagn om. Hans Henrik sender et link.

Vi talte også om hvorvidt 7.-9. klasserne kunne tænke sig at hjælpe til med rengøring af pladsen og toiletterne mod et fast beløb til deres klasse. Birthe undersøger og vender tilbage og eleverne er interesserede.

Salg af billetter ligger nu på MPP hjemmesiden, og den virker.

Flere bestyrelsesmedlemmer ville gerne printe plakaten ud og formidle den i egne arbejdsområder. Gitte skriver til Claus og indkalder til møde på mandag den 16. april.

Kirsten fortalte, at hun sidder med på Vigfestivallen og at den nye ledelse er lydhør for et samarbejde med MPP. Vi skal komme med et oplæg. Bl.a. kunne vi sætte et telt op hvor VF kunne promovere sig og evt. lave konkurrence med udlodning af billetter. På sigt kunne vi købe bands sammen. Kirsten laver et oplæg til på mandag.

Vi blev enige om at hjælpere har gratis adgang når de udfører et stykke arbejde.

Skaterparkprojektet: Tine fortalte, at projektet har ligget stille af mange grunde men at de har 43.000 kr. fra Lokaldemokratipuljen, som skal bruges inden 01.09.18 ellers går pengene retur til puljen. Hun foreslog at høre Jeanette fra Bylab, om hun kunne lave en midlertidig ansøgning til kommunen om opsættelse af træramper ved tennisbanen. Birthe forklarede at det også var muligt at opsætte dem på skolens store legeplads. Tine spørger Søren Myrup som jo nu sidder i udvalget, hvad der er smartest.

Jubilæumsprojektet 10x10.000 kr.: Sjønne fortalte at ZOO får 10.000 kr. mod gratis indgang til 25 familier, som alle skal melde sig ind i Fritidsborger. Alle billetter nu udleveret. Aftalen med museerne i byen er ikke på plads endnu. Ungehuset mangler at få 5.000 kr. Annette foreslog at skaterramperne går med ind i projektet.

Kreativitet på kryds og tværs i Aksen - Drop Ind Café: Grethe Larsen har lavet en god succes, med ca. 25 deltagere hver gang. Til efteråret vil hun prøve at få undervisere udefra, der kan inspirere og vise nye teknikker. En god historie til avisen.

6     Nyt fra kasseren: Intet nyt

7     Åbent punkt: Brian er interesseret i at lave 2 sommerfester i Byparken, men det kræver meget arbejde, og nogle frivillige. Vi tager det med på næste møde.

Gitte fortalte, at første oprydningsaften i Byparken bliver onsdag den 18. april kl. 17:30 – 19:30 herefter skal vi finde en dag til at indvie den nye grill 

Projekt ”Løb for livet” som Kræftens Bekæmpelse laver over hele landet den 18. og 19. august og som den lokale afdeling er ved at få kørt i gang. Vi hjælper med logistikken, Sjønne er med i gruppen, men der er brug for flere hjælpere.

Leila var blevet spurgt om hvorfor flagene ikke var sat op i anledningen af påsken. Nogle borgere tror det er Fritidsborgers opgave. Garderforeningen består kun af 2 medlemmer, så de har sagt fra, Spejderne kan ikke hjælpe. Det forlyder at Grundejerforeningerne undersøger andre muligheder.

Annette fortalte om hendes tanker med at lave en ”foreningernes dag” over en fredag/lørdag, hvor alle foreninger i vores område kunne udstille og vise hvad de kunne tilbyde

8     Næste møde: tirsdag den 8. maj kl. 19:00 – 21:00 i Aksen

Hans Henrik foreslog, at vi ved næste møde aftaler for en længere periode. Husk derfor kalenderen til næste møde.

Referat af Bestyrelsesmøde 27.02.18 i Aksen.

Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Allan Slimak, Sjønne, Lisbeth og Gitte.

1      Godkendelse af dagsorden: den normale udgik. Kun to punkter GF og MPP på grund af SuperBrugsens 110 års jubilæum, som bestyrelsen var blevet inviteret til kl. 19:00.

2      Godkendelse af sidste referat: Ingen indkomne rettelser emnet blev ikke drøftet.

3      Generalforsamling det praktiske: Hele bestyrelsen møder kl. 10:00 og sørger for at stille borde klar, køre service ind i lokalet til den efterfølgende frokost. Kirsten og Leila kører køkkenet, Lisbeth og Hans Henrik tager imod betalende medlemmer. Allan og Søren laver beretningen klar. Vi prøver at sælge MPP billetter og forklarer hvordan det foregår.

10X10.000 kr. jubilæum: Sjønne fortalte, at der stadigvæk mangler at blive uddelt 10.000 kr. til Zoo dyrepark og til museerne i byen. Vi har endnu ikke fået en aftale om hvordan vi kan afholde en ZOO-DAG for lokalbefolkningen? Kunne f.eks. være lige efter påske. Vi ønsker at få fat i et andet publikum end sædvanligt. Det samme gælder museerne.

Stafet for livet har bedt Fritidsborger om hjælp til logistikken omkring løbet, der afvikles 18.-19. august 2018 på plænen. Skal der stilles telte op, hvem hjælper med det? toiletvognen gøres klar, hvem gør det. Vi vil gerne have flere detaljer på hvad opgaven går ud på, så Allan kontakter gruppen igen.

4      Markedsføring af MPP: Hans Henrik fortalte at den første billet er købt via Fritidsborgers hjemmeside. Gitte har lagt musikprogrammet ind på både hjemmesider og begge Facebook-sider. I alt har vi ”ramt” ca. 7.000 på FB via mange venlige mennesker, der har delt opslaget på deres egne sider. Ugeavisen Odsherred har i denne uge været så venlige at skrive en artikel om MPP programmet. Fra medio marts skal der meget mere gang i annonceringen. Der bør også indkaldes til et hjælper-møde. Gitte sender en mail til Brian, Jimi og Claus om de kan finde en dato og om hvordan vi får fat i de hjælpere, som ikke står i Conventus.

Kirsten foreslog, at vi opretter en fælles ”messenger-gruppe” på FB, hvor vi kan udveksle ideer, indkalde til møder og holde hinanden orienterede om hvem der gør hvad. Hvad siger jer i MPP gruppen til den ide?

5      Næste møde: Bestyrelsen konstituerer sig efter GF og aftaler nyt møde herfra.

Referat af Bestyrelsesmøde 29.01.18 i Aksen.

Deltagere: MPP-gruppen: Brian, Jimmi og Claus samt bestyrelsesmedlemmer: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth og Gitte.  

Afbud: Sjønne, Søren M. og Annette.

1      Godkendelse af dagsorden, godkendt

2      Godkendelse af sidste referat, godkendt

3      Nyt fra MPP:  Arbejdet er godt i gang og alle bands er booket, budgettet blev fremlagt for bestyrelsen. Opgaverne og udfordringerne blev drøftet. Hans Henrik erindrede om at alle, der vil købe billet, skal registreres som medlem, for at vi ikke skal betale moms. Det er en stor udfordring, der skal formidles på den rigtige måde. Efter nogen drøftelse blev det aftalt at Slimak, Kirsten, Allan, Hans Henrik, Lisbeth og Gitte mødes den tirsdag den 6. februar i Aksen og udarbejder en markedsføringsplan for MPP inkl. betalingsdelen og bliver samtidig tovholder på den del af opgaverne. Interesserede hjælpere kan komme ind i ledergruppen.

4      Siden sidst: Slimak fortalte, at Brugsen fik nyt inventar til cafeen i sidste uge, og at vi har fået alle de gamle borde og stole. Samtidig har han fået tilbudt 15 bænke/borde-sæt til 200 kr. pr. stk. De er i pæn stand og kan stables. Bestyrelsen blev enige om at købe dem. Kirsten foreslog at vi kontaktede Vigfestivallen om samarbejde omkring diverse inventar.

Landsbymakeover: Gitte ønskede ikke at søge i år, da MPP er vigtigere at bruge tid på. Det blev foreslået at By-Lab projektet, kunne søge puljen. Tine foreslog, at By-Lab også kunne konstruere skaterbaner i træ, og dermed kunne pengene fra Skaterbaneprojektet bruges.

Kreativitet på kryds & tværs i Drop In Cafe blev introduceret af Grethe Larsen gennem Fritidsborgers hjemmeside og via nyhedsbrev. Det foregår hver anden tirsdag i januar, februar og marts. Ved de to gange i januar kom der over 25 personer pr. gang.

5      Nyt fra Projektgrupperne: Polen-turen er aflyst på grund af forskellige årsager.

6      Nyt fra kasseren: Mange har betalt kontingent efter at Hans Henrik udsendte mail fra Conventus med opfordring til også at melde sig til Generalforsamlingen.

7      Åbent punkt: Per fortalte om sine ideer til udsmykning af bakkerne omkring Asnæs og Veddinge. Der er meget historie i landskabet. Han arbejder videre på ideerne og kunne kontakte Geopark Odsherred, når prototypen er klar.

Næste møde:  tirsdag den 27. februar fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 

Referat af Bestyrelsesmøde 12.012.17 i Aksen.

Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Sjønne, Søren, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth, Annette og Gitte. Gæst: Jeanette fra arki-lab.  

Afbud fra MPP-medlemmer.

1     Godkendelse af dagsorden, godkendt

2     Godkendelse af sidste referat, godkendt

3     Nyt fra MPP: Der er ikke sket noget siden sidst. 

4     Orientering fra arki-lab vedr. (Pakhus)/Varehuscafeen.

Søren og Jeanette orienterede om udviklingen omkring huset ved stationen, som vil kunne lånes ud til kostpris. Projektet søger penge til at lave en cafe, primært for de unge, men også for resten af byen. Det skal være et godt ”Vente-sted” uden voksenovervågning.  

Midler søges gennem Projekt Underværker, Real Danica. Biblioteket, Ung i Odsherred og Gymnasiet forventes at bliver partnere. Søren syntes projektet ville have godt af at få Fritidsborger med i opstartsfasen.

Produktionsskolen kunne sælge morgenmad/sandwich. Kirsten spurgte om hvem der havde det forkromede overblik. Søren håbede at Ung i Odsherred fik en koordinator til projektets fremdrift.

Jeanette forklarede at de var halvvejs i projektet, som overordnet set handler om at skabe uderum i byen. Ultimo januar skal endelige tegninger være klar. Der er 1 mill. Kr. i den del af projektet, som arki-lab står for. Kommunen og ministeriet er interesseret i at det fortsætter, men pengene skal findes først, f.eks. fra LAK-puljen.

Sjønne kom med en ide om at gymnasiet kunne stå for driften, f.eks. i 3. g. som samfundsopgave og forståelse for frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Bestyrelsen drøftede mulighederne omkring fundraising, man overvejede primært lokale aktører som Sparekassen, Lions, SEAS-NVE, Vig-festival og GF-forsikring. Bestyrelsen enedes om at Søren fortsætter i projektets hovedgruppe.

5     Siden sidst:

Udlodning af foreningsmidlerne

Hans Henrik forklarede at 50% af evt. overskud skal udloddes, så hvem skal styre bevillingen? Betingelserne skal være meget konkrete - hvad kan der søges om, hvornår, hvordan osv. Skal stå på hjemmesiden og annonceres. Vi har allerede nogle poster, der skal hensættes til 2 jubilæumsprojekter, som endnu ikke er udbetalt, Skaterbanen og Omvendte gravhøje mangler at komme i gang, men pengene er bevilliget.

Julehjerteprojektet

Projektet kom godt fra start. 25 personer mødte op i Brandmuseet og pyntede hjerterne med plastik-gran og lyskæder. Folk er meget glade, og fortæller det på FB, over 20 kommentarer. Følgende donerede ud over jubilæumsbeløbet: Asnæs Grundejerforening, Ejendomsmæglerne: EDC, HOME, Nybolig og Real Estate samt Cafe Viella. Gitte sender nyhedsbrev med opfordring til at andre firmaer og private donerer de næste hjerter.

Kælder under svømmehallen.

Der skal graves grus og jord ud, vi kigger på det til foråret og overvejer hvad der er muligt at opbevare derinde.

6     Nyt fra Projektgrupperne:

Landsbymakeover: Grillen til Byparken er lagt i depot hos Gitte indtil foråret, hvor hun vil indkalde til Forårsrengøring i parken med øl og grillpølser til afslutning.

Rejseklubben: Søren er i gang med planlægningen, der vil bl.a. blive overnatning i 2 forskellige byer/hoteller.

Høstmarked/MPP:

Toiletvognen skal flyttes, vi kan stille den hos Lissi i Høve. Et dæk er punkteret. Allan og Preben kigger på det (efter hvad jeg forstod) 😊

7     Nytårskuren:

Dato: 7. januar kl. 10:00 – 12:00 sædvanligt traktement. Slimak har ansvaret og uddelegerer opgaverne. Søren/Slimak/Sjønne? Aftaler programmet for dagen (emner til drøftelse med medlemmerne og finder emner til Fritidsborger af 1. grad.

Gitte udsender nyhedsmail, man kan tilmelde sig på Conventus, og betale til marts. Hans Henrik tjekker om det står korrekt i systemet. Gitte er bortrejst på dagen, så en anden bedes referere og tage billeder.

Til orientering: Lokalavisen annoncerer begivenheden.

 8     Nyt fra kasseren: intet, men Sjønne lovede at komme med et bud på året 2017, over/underskud samt hvad der skal henlægges.

9     Åbent punkt: intet

10  Næste møde:  mandag den 29. januar fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 

Referat af Bestyrelsesmøde 02.11.17

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 2. november kl. 19:00 i Aksen.

Deltagere: Kirsten, Leila, Hans Henrik, Sjønne, Søren, Allan Slimak, Allan, Tine, Preben, Per, Lisbeth, Gitte og fra MPP gruppen Jimmi og Brian. Afbud fra Annette.

1     Godkendelse af dagsorden, godkendt

2     Godkendelse af sidste referat, godkendt 

3     Siden sidst:

Møde med MPP gruppen: Søren og Allan (S) havde et godt møde med gruppen, hvor det bl.a. blev aftalt, at en person fra MPP gruppen altid vil være med til bestyrelsesmøderne, dermed bliver bestyrelsen holdt orienteret om fremdriften i projektet. Jimmi nævnte, at det var svært at få økonomien til at slå til. Musikbudgettet bliver sat ned, så det bedre matcher forventede indtægter. Det blev aftalt at Lisbeth sender regnskabet for 2017 til Gitte, som udsender det sammen med referatet. Jimmi ville gerne vide hvad bestyrelsen havde af forventningerne til MPP. Søren mente at MPP var stor del af Fritidsborger, ved at give overskud kan vi generere noget af overskuddet ud til lokale formål, som MPP gruppen vil være med til at beslutte.

Kulturnatten: Kirsten mente at der var ca. 100 mennesker på besøg i Savklingen. De to musikere spillede god akustisk Irsk musik, og underholdt med anekdoter ind imellem. Arrangementet gav ikke overskud, da ølsalget slet ikke kan dække udgifterne til musikken. Fakler var en dårlig ide, de blæste ud hele tiden.

Allan og Søren sørgede for græskarsuppe med brød ved Bylap-huset til ca. 75 mennesker.

By-møbler sponsorat: Søren fremlagde begrundelse for at Fritidsborger bør støtte de unges udemøbler med 3.000 kr. dette blev bevilliget.

Asnæs By-laboratorium: Søren er kommet med i styregruppen for projektet. Der er mange ressourcer i det. Ambitionerne om at lave ”møbler” i det offentlige rum er en spændende udfordring. Hele byen skal involveres, der skal skabes nye traditioner. Real Danmark har en pulje, der kan søges. Politikerne er meget interesserede.

4     Hjælperfesten: Vi mangler stadigvæk at få fat på mange tidligere og nuværende hjælpere. Gitte udsender nyhedsbrev og lægger på Facebook.

5     10 års jubilæum status:

Polen-turen med lærerne: Søren og Allan (S) samt 3 lærere havde en fantastisk god tur hvor de holdt et oplæg om Odsherred, borgmesteren var også på besøg. Lærerne vil meget gerne af sted med en klasse forhåbentlig til næste år.

Juleudsmykningen med hjerter er undervejs, der arbejdes på et beslag der sættes på hjerterne så de kan hænge på lygtepælene, skal kunne holde i stormvejr. Annette har foreslået at få Brandmuseet til at hjælpe med at sætte dem op. Gitte kontakter Mareianna? om hun stadigvæk vil være med i Juleudsmyknings-gruppen. Dyreparken har lukket for i år, så den må vente.

Museerne: nogle af dem har netop holdt åbent hus i forbindelse med Kulturnatten. Sjønne mente vi sagtens kunne lave en museums-runde-åbning i f.eks. uge 7.  

6    Byens juletræ: Vi var enige om at sætter lys i træet som sædvanlig og tænde kl. 14:00. Allan tilbød at klippe de grimmeste grene væk. Arrangementet som sidste år.

Julesokker og Center juletræ: Sjønne har talt med Henrik Prahl om evt. at bruge et af fodboldholdene til at komme slik i sokkerne. Allan (S) fortalte, at Centrets juletræ tændes 30.11/01.12 så der er brug for hjælp i den forbindelse.

7     Nyt fra Projektgrupperne: Intet

8     Nyt fra kasseren: Høstmarkedet gav et lille overskud inkl. shuttle bussen til skolen.

9     Åbent punkt: Hans Henrik omdelte sit udkast til regler for ”Udlodning af midler”. Vedhæftes referatet, og tages op på næste møde.

Sjønne fortalte at Dragsholm Svømmeklub gerne overdrager rummet under deres klubhus til os. Nu skal vi så finde ud af hvordan vi bedst udnytter rummet. Sjønne lovede at se nærmere på det og holder kontakten.

Næste møde:  Tirsdag den 12. december fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (Salen). 

Referat af Bestyrelsesmøde 25.09.17

 Deltagere: Alle 13 bestyrelsesmedlemmer. 

1     Godkendelse af dagsorden, godkendt

2     Godkendelse af sidste referat, godkendt 

3     Siden sidst: bl.a. ansøgning om tilskud fra fodboldklubben.

Gruppen drøftede ansøgningen. Hans Henrik fortalte at vi nok skal overveje at have en deadline i forbindelse med GF, så alle kunne sende ansøgning ind på lige vilkår. Vi kom frem til at give et tilskud på 2.000 kr. mod at drengene kommer om søndagen efter MPP og rydder op.

Søren M. omdelte den nye Fritidsborger - folder, som blev rost til skyerne😊

4     Nyt fra projekterne: Høstmarkedet – evaluering: Dejlig dag, fint vejr, mange besøgende. Kagebordet var sjov og en succes. Folkemødet og bus, vi drøftede muligheder og ulemper. Mikrofonen virkede ikke godt nok, men det gik. Vi havde en udfordring i for få teltfolk, flere havde meldt fra i sidste øjeblik. Kirsten mente hjælperlisten skulle gås grundigt igennem, og måske vi skal ringe til hver enkelt og høre hvad de vil hjælpe med. Desværre ikke nok salg af billetter til Pattegris. Gruppen drøftede om arbejdet var det værd set i forhold til udgifterne. Høstmarked-gruppen ser på mulighederne.

Søren M. syntes det var fedt at vi havde By-Lab projektet med, gav nogle gode dialoger med folk i alle aldre. Polakkerne fik udsolgt af smagsprøver.  

           MPP: Bestyrelsen havde en drøftelse omkring manglende økonomistyring og markedsføringen. Hans Henrik sagde, at Conventus kan håndtere billetsalget så man ikke kan snyde. Bestyrelsen skal have løbende orientering om fremdriften i MPP-2018. Det blev besluttet at Allan (Slimak), Hans Henrik og Søren M. kontakter MPP gruppen for et møde.   

            By-Lab kører fortsat, elever og arkitekter arbejder sammen om at etablere 4 spots i byen, hvor der skal være udemøbler. NV-PRO skulle have lavet møblerne, men de har mange andre opgaver og for få elever. Søren M. spurgte om Fritidsborger kunne være sponsor for en lille del af projektet.

            Skaterparken: Tine erkendte at projektet ligger helt stille. Gruppen er skrumpet og hun har ikke tid til at gøre noget ved det selv. Men der står dog en rampe på bakken.

5     Kulturnatten 27.10.: Søren M. foreslog at vi lavede ”Suppe og dialog” sammen med By-Lab i Pakhuset ved Stationen. Kirsten kontakter Ditlev-Burke om vi kan låne Savklingen ligesom sidste år inden vi planlægger mere. 

6     Hjælperfesten 11.11.: Allan Slimak har aftalt med Go North om at spille til festen, der vil foregå i forsamlingshuset fra 18-24. Flemming har foreslået en menu, Allan vil forhandle lidt. Vi skal være sikre på at alle de trofaste hjælpere bliver inviteret først. Sjønne, Kirsten og Annette sender navne og e-mails til Gitte, som tjekker og laver en samlet oversigt klar til udsendelse af invitationer. Der er plads til 120 personer. 

7     Julen kommer til byen og juleudsmykning? Annette viste en prototype på et julehjerte til at hænge op i lysmasterne. Aktivitetsgruppen for centret vil måske donere 20 hjerter til ophængning omkring centret. Desuden vil de sætte et juletræ op, og lave et juletræstændings-arrangement torsdag omkring 1. dec. Vi kan måske få brandværnsforeningen til at sætte hjerterne op i lysmasterne. Juleudsmyknings-udvalget arbejder videre og indkalder de hjælpere, som har ytret ønske om at være med i udvalget.

8     Datoer for nytårskuren og generalforsamlingen: Nytårskuren bliver søndag den 7. januar og generalforsamlingen søndag den 11. eller 18. marts, alt efter hvornår gymnastikforeningen har opvisningsdag. Gitte undersøger og booker Aksens sal.

9     Åbent punkt: Søren M. søgte indsamlere til Dansk flygtningehjælp. Sjønne havde et forslag til at holde foredrag i Rejseklubben, og sender oplægget til Gitte, som udsender et nyhedsbrev.

10  Nyt fra kasseren: Det ansøgte beløb fra Tuborg-fonden til nye bannere er indsat.

11  Eventuelt og nyt møde: Næste møde torsdag den 2. november fra kl. 19:00 – 21:00 i Aksen (lille lokale). 

Referat fra Bestyrelsesmøde 04.09.17 i BY-LAB v/stationen.

1      Godkendelse af dagsorden og sidste referat

2      Siden sidst

3      Nyt fra projekterne:

Høstmarkedet – bestyrelsen skal i aktion på dagen

MPP- evaluering

BY LAB og Høstmarkedet?

Conventus – Er Mobilepay klar til brug?

                      10 års Jubilæum: hvad/ hvem mangler?

                      ”Det beskidte dusin”

4      Nyt fra kasseren

5      Eventuelt og nyt møde 

Fremmødte: Allan Slimak, Søren M., Kirsten, Per, Lisbeth, Leila, Allan A, Preben, Hans Henrik, Tine og Gitte

Fraværende: Annette og Sjønne.

Vi startede med at beundre det store arbejde, de unge har lagt i arbejdet med at kortlægge Asnæs gode steder. Søren fortalte og bad os komme med input og sætte små grønne eller blå ”dots” på billeder og udsagn.

Punkt 1: Både dagsorden og referat blev godkendt.

Punkt 2: Fritidsborger havde fået en invitation til at møde kommunens nye borgere. Datoen var blevet flyttet til 28. oktober. Søren M, Lisbeth, Leila og Allan A. tilbød at møde op. Gitte sender besked til Natacia.

Tine fortalte, at der nu står en skater-rampe på bakken ved Sydskolens parkeringsplads. Den blev udloddet fra en klub på Nørrebro, Kbh., og en venlig vognmand tilbød gratis transport. Den er blevet istandgjort og bliver brugt næsten dagligt. Der mangler en skraldespand, som bør sættes op af kommunen, så vi ved at den bliver tømt. I den forbindelse talte Slimak om, at det er en udfordring, at få de unge til at holde Byparken ren ved det nye lille bålsted, også her har vi søgt flere gange om at få en skraldespand sat op. Gitte vil prøve at få hul igennem, ved at møde op i Højby og tale med folkene fra Vej og Park.

Punkt 3: Høstmarkedet: Kirsten forklarede at vi har ledige boder. Nogle af vores faste stadeholdere, har sagt fra enten fordi de har for lidt varer, eller fordi deres partnere/hjælpere skal være med på Folkemødet. Flere politiske foreninger har heller ikke meldt sig af samme årsag. Nogle foreninger kan ikke får hjælpere, måske fordi de også skal være med til Folkemødet. Gitte har udsendt et nyhedsbrev og efterlyst flere stadeholdere.

Ved ”Det store kagebord” vil der være indbagte numre, som refererer til en gave fra nogle af forretningerne i Centret. Kirsten har været på en ny runde og flere har tilsluttet sig vores ide. På butikkernes annoncer op til Høstmarkedet vil det fremgå hvilke forretninger, der har doneret gaver, som vinderen henter i den pågældende forretning. Der kommer også en artikel i avisen og SuperBrugsen sponserer annoncen.

Aftaler: De næste to fredag /lørdag kan alle hente postkort i Bagerbutikken til at sætte på bilerne.

Leila kontakter kommunen ang. græsslåningen  

Lisbeth har bestilt kontanter til 3 pengekasser samt til at betale musikken. Gitte sørger for at indsamle

kontanter og gå i banken med dem i Lisbeth og Sjønnes fravær. Slimak afregner med musikken.

Hans Henrik udskriver medlemsliste som Søren M. administrerer, han tager sig af salg af høstvinen samt kapre nye medlemmer. Polakkerne kommer 4 stk. De to er lærere, som indkvarteres hos lærerne fra Sydskolen.

Hans Henrik har lavet en ny plakat med opfordring om at tilmelde sig. Han laver 10 stk. i A3 og laminerer dem. Vi hænger dem op i det store telt, i egen bod og andre strategiske steder.

Søren M. har lavet udkastet til en plakat med alle ti vinetiketter. Han sørger for at få trykt nogle stykker. 

Hans Henrik udsender via Conventus en opfordring til alle, der har lovet at hjælpe, om konkrete opgaver. Kirsten sender en liste til HH.

MPP: Slimak har talt med Fredslund om en markedsføringsplan, der skal mere styr på den del, bl.a. fordi der blev solgt alt for få billetter. Der bør ikke være underskud, når det ikke var regnvejr. Tine fortalte, at det var muligt at printe flere billetter ud på nettet, end man havde betalt for. Hans Henrik bemærkede at det problem kan Conventus løse. Kirsten mente, at nu hvor Sjønne ikke er med i udvalget, har Fritidsborger ingen viden om hvad der sker i MPP. Bestyrelsen drøftede problemet og blev enige om at invitere MPP-gruppen til et bestyrelsesmøde primo november, hvor vi gerne vil drøfte gruppens visioner, markedsføring og budget for MPP 2018. På næste bestyrelsesmøde fastlægger vi det endelige udspil og indkalder MPP-gruppen.  

BY-LAB og Høstmarkedet: Der er plads i Fritidsborgers bod og Søren står for opsætningen. Plakater med ideer står rundt i byen, de bliver indsamlet og flyttet til Høstmarkedet.  

Mobilepay er klar til brug. Vi har fået et 5-cifret nummer. Gitte forstørrer label, som sættes op ved baren og i Fritidsborgers bod

10 års jubilæum – hvad/hvem mangler:

Sjønnes status over de 10 projekter:
Brandstations åbent hus er afviklet
Musik i byparken er afviklet
Motionsredskab i byparken er sat op
Flagalleen er på plads.
Fri entre til dyreparken er ikke afholdt - jeg forestiller mig i efterårsferien eller næste år
Fri entre til byens museer - jeg forestiller mig i efterårsferien. Jeg kontakter museerne 
Lærer til Polen – Søren Myrup
Ungehuset - jeg har aftalt med Stian at vi finder en aktivitet i løbet af året.
Hjælperfest – Slimak: Dato 11. november i Asnæs Forsamlingshus. Go North kan komme. Gitte/Frank kender til Midnight Shadows, som spiller 60’er musik, tjekker pris og om de har tid. Skal der spyttes lidt i kasse? vigtigt at ”nurse” hjælperne. Kirsten foreslog at en billet skulle koste f.eks. 50 kr. for at få seriøs tilmelding. Liste over vigtigste hjælpere skal udarbejdes inden næste møde. Kirsten undersøger efter Høstmarkedet.  
Juleudsmykning? Bestyrelsen drøftede problemet med juletræet, som nok ikke kan reddes. Skal vi købe nyt og hvor. Hans Henrik foreslog en kontakt, og blev straks bedt om at undersøge mulighederne og priser for et mindre træ. Slimak har kontakt med Karossen om at lave hjerter, som skal sidde i lygtepælene. Vi skal kontakte grundejerne om de vil være med i en ”pasningsgaranti”. 

Punkt 4: Nyt fra Kasserne: alt ok.

Punkt 5: Evt. og næste møde

Gitte har rykket Paw fra NV-pro om hvornår grillen til Byparken er færdig. Lovede den 22. august at kontakte os. Tjekker det op med ham.

Flere medlemmer af foreningen har spurgt om der kommer en ny polen-tur. Søren overvejede spørgsmålet, og foreslog at studieturen skulle klares først, men at han ville melde tilbage i løbet af oktober måned.

Kulturnatten: Slimak spurgte om vi skulle have musik i Savklingen igen. Kirsten tilbød at kontakte firmaet.

Næste møde: 25. september kl. 19:00 – 21:00 i Aksen. 

Referat fra bestyrelsesmøde 19.06.17

 

 1. KONSTATERING AF FREMMØDTE

Afbud: Myrup, Tine, Gitte

Fremmødte: Slimak, Sjønne, Per, Kirsten, Anette, Preben, Hans Henrik, Leila, Lisbeth

 1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN

Godkendt, dog med de sædvanlige småfejl i dagsorden J

 1. SIDEN SIDST

* MPP - hvordan gik det

                 Flot arrangement, dog med noget færre gæster end budgetteret.

Regnskab er endnu ikke færdigt, da de sidste bilag skal på plads. Forventer et mindre underskud.

Afventer MPP gruppens egen evaluering.          

* Landsbymakeover – hvordan gik det ?

Det var endnu en fin dag med 30-40 gæster. God kage og dejligt vejr.

Det er et flot arbejde, som der udført i Byparken igen i år.

Regningen på tømrerarbejder blev noget dyre end forventet. Prisen blev  omkring kr. 17.000,-. Det er nødvendigt, at vi fremover indhenter tilbud fra håndværkere generelt.

                 Skilt til Byparken er fundet. Det er til maling på skolen.

Gitte arbejder med at lave et Pedelhold, som holder lidt øje med vedligehold af parken. Holdet blev døbt ”Det beskidte dusin”.

* BY LAB ( Asnæs grønne centrum) – hvordan går det ?

                 Anette informerede omkring mødet, som blev holdt på Aksen.

Der blev spillet spil hvor vi kikkede på hvor vi brugte vores tid mest i byen. Asnæs er valgt til Odsherred kommunes ”Unge By”. Det er de unge, som skal arbejde med en slags byfornyelse/ny by plan, som skal tage afsæt i byens unge. Byens unge er både de, som bor i Asnæs og de som er her pga. uddannelse. BY LAB går fint i tråd med vores eget projekt ”Asnæs Grønne Centrum. Myrup er med i projektgruppen. Vi var 5 fra fritidsborger, som deltog i mødet. Næste møde er den 29. juni ifm. ”Geopark Festival”.

* Andet  Budgetdialogmøde     

Gitte/Myrup deltog i mødet, men da ingen var tilstede i dag, tager vi det med på næste møde.

Vi har modtaget en ansøgning fra spejderne i Asnæs om bidrag til at forbedre/købe nye telte, som spejderne kan bruge ifm. Landslejren i år.

Vi besluttede at udlodde kr. 5000,- til spejdernes landslejr. Sjønne kontakter spejderne.

 1. CONVENTUS

* hvordan går det?  Det går fint. Alt er bogført. Godt råd til vores nyhedsbreve generelt:

OBS. ”Støt foreningens arbejde – bliv medlem” – lidt praktisk om hvad man gør.

Vi er nu registreret med 216 medlemmer. Det går fint fremad.

Mobile pay: forventer at det er på plads i løbet af juni måned.

 1. NYT FRA PROJEKTGRUPPERNE

Intet nyt

 1. 10 ÅRS JUBILÆUM

* den videre plan:

                 Hjælperfest – bliver 11.11. i forsamlingshuset.

Udendørs motionsredskab – Er købt ind. Romaskinen er i Byparken. Rene Voss vil gerne sørge for det praktiske arbejde omkring støbning og sættes i gang. Anette kontakter RV i hans egenskab af medlem i Asnæs Erhvervsråd og om de kunne være interesseret i, at deltage med andre opgaver og udstyr.

Gratis adgang til ZOO – har ikke hørt fra Joan. Sjønne tager kontakt.

Gratis adgang til Museerne – er ikke i gang. Kunne være i efterårsferien.

                 Flagallé – er afsluttet. Fantastisk. Er i ugeavisen i denne uge.

Hjælp til lærertur – Myrup har gang i den. Inkvarteringen foregår privat ifm. med de polske lærers deltagelse i høstmarkedet. Genvisit i slutningen af september.

                 Ungeklubben – Stian/Sjønne har kontakten om en aktivitet.

                 Åbent hus hos Brandvæsnet – er afsluttet.

Juleudsmykning i byen. – timer lys . Anette undersøger pris på et hjerte hos Karosssen. Hvad koster en lyskæde ?

Musik i Byparken - er afsluttet. Det gik rigtigt godt. Mellem 250 og 300 gæster deltog. Regnskab viste et overskud på kr. 5000,- Arbejder på en ny dato.               

 1. HØSTMARKEDET

Planlægningen er i fuld gang.

Vi har talt om at bruge teltet til banko om onsdagen i samarbejde med Idrættens Venner. Ungehuset kunne bruge torsdagen hernede.. Anette taler med Stian og Idrættens Venner.

OBS flyers her og på folkemødet i Jyderup

I år bliver der ”Brugsens kagebord”     

Vi må være på børnehavens legeplads og fodboldbane. Vi har spurgt fodboldklubben om de vil stå for en fodboldturnering.

 1. Nyt fra Kasseren – det ser fint ud.
 1. ÅBENT PUNKT

Vi talte om betaling af moms ifm. vores arrangementer og hvordan andre foreninger gør. Vi blev enige om at spørge andre og senere tage en snak med Toke Persson.

                 Sjønne spørger Else omkring

                 Slimak spørger gymnastikforeningen

                 Kirsten spørger Fårevejle Boldklub.

 1. EVT. OG NÆSTE MØDE

Hans Henrik har fundet 4 hegn, som står i klubhuset.

Hans Henrik søger for at de bliver hentet og leveret ved Borgen.

Kirsten har fundet nogle 800 lts. og affaldsstativer, som vi kan få gratis. Kirsten kontakter Brian og hører om han kan hente dem.

Vi skal lave nogle nye foldere. Myrup reviderer folderen. Skal være klar til høstmarkedet.

Udlodning fra Spillehallen.dk afgøres efter den 1. juli 2017. Vores ansøgning ligge hos SKAT.

Næste møde 04.09.2017 i Borgen.

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling og bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 på Aksen.

Deltagere: Allan (Slimak), Sjønne, Leila, Lisbeth, Per, Kirsten, Hans Henrik, Søren og Gitte

Fraværende: Preben, Tine og Allan A.

 

Ekstraordinær Generalforsamling:

 1. Valg af dirigent: Søren Myrup
 2. Valg af referent: Gitte Laursen
 3. Vedtægtsændringer: En deltager mødte op ud over ovenstående medlemmer af bestyrelsen. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
 1. Eventuelt. Intet.

Søren takkede for god ro og orden. Herefter gik vi over til bestyrelsesmødet.

 

Dagsorden Bestyrelsesmøde: 

1      Godkendelse af dagsorden og sidste referat – godkendt

2      Godkendelse af sidste referat - godkendt

3      Konstituering

4      Siden sidst

5      Nyt fra projekterne

6      Åbent punkt

7      Nyt fra kasseren

8      Eventuelt og nyt møde

 

Punkt 3: Konstituering:

Efter flotte anbefalinger fra bestyrelsesmedlemmerne blev følgende konstitueret:

Formand Allan Haslund

Næstformand Søren Jørgensen

Kasser Lisbeth Funck

Sekretær Gitte Werner Laursen

Samtidig bød vi Hans Henrik Jørgensen velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

 

Punkt 4: Siden sidst:

Vi er inviteret til budgetdialogmøde 17.05. med Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Inden mødet er det vigtigt at inddrage borgerne om hvad de vil med deres by. Sjønne foreslog at vi udsender et nyhedsbrev om det. Søren M. og Gitte tager med til mødet i Odsherred Teater.  

 

Landsbymakeover: Ved kaffe/kage arrangementet fandt vi ud af, at kommunens nye tiltag med et folkemøde, kommer til at foregå på Musikhøjskolen på samme dag, som vi har Høstmarked. Bestyrelsen talte om hvordan vi kunne markedsføres os på folkemødet.

Skovstien er ryddet for træer og grus kommer torsdag formiddag. Hans Henrik udsender mail til alle hjælpere i Conventus. Der kom flere nye torsdag aften. Vi var 14 hårdt arbejdende have/skovfolk. Allan vil tale med tømmeren om at lave simple træningselementer/fitnessting langs med, og oppe på bakketoppen.

Søren mente at vi skulle huske at tage hensyn til alt der nu er i gang hvor folk har været meget indstillet på at få tingene til at hænge sammen omkring Asnæs Grønne Centrum. Kommunen er sammen med Arki-lab i gang med at give børn og unge medansvar for udviklingen af byen, det skal også tænkes ind i helheden.

Oprydning og plantning af påskeliljer er i fuld gang i Byparken, som skal være flot og klar til 20.05.

Landsbymakeover konkurrencen afsluttes med dommerrunde 01.06. hvor vi får besøg kl. 14:40 – 15:25 hvor vi skal præsentere stiprojektet. Gitte er tovholder på dagen.

Geo-cykel-legebanen skal indvies 08.06. og kommunen har spurgt om vi vil være med til at arrangere dagen. Vi aftalte at Gitte skriver tilbage for at høre hvad og hvordan vi kan hjælpe.

Asnæs Grønne Centrum holder workshop 07.06 fra kl. 15:30 – 17:30. Målet er at udpege byudviklingen og hvad det egentlig er vi har brug for her i byen.

Mødet foregår på Savklingen. Søren, Sjønne, Leila og Lisbeth sørger for arrangementet.

 

Punkt 5: Nyt fra Projekterne:

Musikprojektet i Byparken 20. maj: Brian og Michael er tovholdere. Festen starter kl. 15:00 – 18:00. Telt/pavillon stilles op som scene, salg af øl og vand samt grillpølser. Toiletvognen er ved at være klar efter reparation, køres til parken og tilsluttes kloak efter aftale med børnehaven. Gitte udsender Nyhedsbrev i ugen op til samt på Facebook.

Motionsredskaber til parken: Det billigste Sjønne har fundet var en romaskine i stål til 13.000 kr. – rabat = 11.000 kr.

Opretning af flagallé: 100 huller repareret. Mange har bemærket det, ser godt ud.

Åbent hus i Odsherred Brandvæsen: 20. maj kl. 9:00-13:00 Sjønne har kontakten. Skal omtales i nyhedsbrevet sammen med byfesten i Byparken.

Støtte til Polen-tur til lærerne: Søren har holdt møde med Birthe. Skolen indlogerer gæsterne fra Polen til Høstmarkedet. Turen til Polen bliver efter Høstmarkedet. Søren kan leje en minibus hos NVPRO. Lærerne laver endelige planer.

Gratis entré til Odsherred Zoo: Afventer svar. Talte om 100 fribilletter/Åben hus dag/ noget for noget, vigtigt at vi får fat i en ny målgruppe. Der tænkes videre på den rigtige løsning.

Gratis entré til museerne: Venter til efteråret.

Hjælperfesten: skal ligge efter Høstmarkedet. Allan snakker med Flemming om mulighed for enten den 28.10 eller 11.11.

 

MPP: Lisbeth spurgte om byttepenge og antal kasser, og om der var solgt billetter. Sjønne undersøger sagen. Hans Henrik og Jimmi skal skrive ud til hjælperne men HUSK ALLE!

Oprydning ved Borgen: Vigtigt, ser ikke godt ud. Lave oprydningsdag med trailere og stærke mænd inden MPP løber af stablen. Sjønne spørger Michael og Brian. Vi overvejede et planke-hegn eller et byggehegn. Hans Henrik har kontakt til en klub, som har fået nogle byggehegn gratis.

 

Høstmarkedet: Kirsten fortalte, at børnehaven har fået rådighed over parkeringspladsen foran til cykellegebane. De vil gerne være med til Høstmarkedet.

Høstvinen: Søren og Allan tænker en plakat med alle 10 vinetiketter. Allan bestiller vin, Søren undersøger hvilke unge kunstnere, der bliver udpeget.

Markedsføring: Gitte har lagt begge arrangementer ind i Odsherredkalenderen og på TV-Øst Guide.

 

Punkt 6: Åbent punkt: Hans Henrik omdelte en seddel med opfordring til at melde sig ind. Vi kan modtage pengene og give det hele til Hans Henrik, så taster han ind i Conventus og indsætter pengene i banken. Del dem ud til Fællesspisning, Byfesten, MPP m.v.

 

Kirsten oplyste at trægulvet til det 49 m2 store telt er nu klar. Pris ca. 5.500 kr.

 

Punkt 7: Nyt fra kasseren. Intet ud over omtalte under MPP.

 

Punkt 8: Evt. og Næste møde:  Mandag den 19. juni kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen.

 

 Senest opdateret 22.10.2020 13:20 af