ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Referat af bestyrelsesmøder

Herunder kan du læse bestyrelsesreferaterne - der er mange af dem! God fornøjelse!

Bestyrelsesmøde 11.03.24

Fremmødte: Michael, Kirsten, Sjønne, Brian, Leila, Olaf, Allan, Merrianne,

Karin, Lotte, Annette, Majbritt og Gitte

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden - Godkendt

 

2. Siden sidst:

A. Dialog med MPP/Betty:

Sjønne har sendt et forslag til leje af materialer. Vi aftalte at MPP låner vores måler og bestiller resten af behov for strøm hos elektrikeren. Strømmen og leje af borde/stole afregnes som aftalt, men de sørger selv for at leje en toiletvogn, da den nuværende er sat til salg.

B. Fastelavn i Centret:

Dagen var en succes med over 100 børn og mange voksne. Alle 200 boller gik som varmt brød:-) Måske skal tønden til de større børn være lidt sværere at slå i stykker, ikke alle fik mulighed for at slå til den, før den var nede.

C. Selvforsvarskursus

Der var kun 8 tilmeldte, så Ole måtte aflyse og prøver en anden gang. Vi kontaktede både skolen og gymnasiet og udsendte nyhedsbreve.

D. Susannes ideer:

Portvinssmagning: Arrangementet bliver til efteråret. Udmeldes senere.

Skattejagt/orienteringsløb: Kunne være med små konkurrencer, poster både for børn og voksne. Sjønne har kontaktet Nanna om møde med

skoleledelsen. Majbritt foreslog kontakt til Skolebestyrelsesformanden.

Stort fælles frokostbord: Forslag til at det foregår i Byparken 9. juni 24. Vi sørger for stort bord til maden, og salg af øl og vand. Folk skal tage mad

med til fællesbordet. Vi har klapborde og bænke. Måske skal der nogle telte op? Forslag til musik fra Sjønne: Line og Rasmus vil gerne spille.

E. Frispil: Sjønne fortalte, at der kommer 5 - 10 spillere hver gang.

 

3. Generalforsamlingen den 17. marts:

På valg er: Annette, Brian, Kirsten, Lotte, Sjønne og Søren alle modtager genvalg. Jørgen skal vælges til kasserer. Inge vil gerne

vælges til revisor igen. Karin og Majbritt samt Tim vil også gerne genvælges.

Søren M. Skriver beretningen om til vers, som han plejer. Gitte sender dagsordenen til ham. Leila og Allan sørger for indkøb af frokosten.

Allan kontakter Hans Henrik om han vil hjælpe med registreringen. Hans oplyser at pr. 11.03. var der 226 betalende medlemmer og 73 tilmeldte til GF. Lotte og Karin sørger for at tage imod folk og krydse dem af.Karina kommer og gennemgår regnskabet.

Vi møder kl. 10:00 og gør lokalet klar. GF starter kl. 11:00 slutter 14:00.

 

4. Vedligeholdelse af Fritidsborgen og salg af toiletvognen.

Michael har lavet opslag på flere forskellige medier foreløbig til 25.000 kr. Ole og Michael er snart klar med planen for renovation af Fritidsborgen, de afventer at vejret blever bare lidt varmere. Alle lysarmaturer skal skiftes til LED. Senere kan vi lave en oprydning/male dag for alle.

Deadline for færdiggørelse af Fritidsborgen er 20. maj.

 

5. Spis og lyt: Ekstra fællesspisning med musik af HjerteRock. 4. april kl. 18:00 Arrangementet ligger på FB og er udsendt på nyhedsbrev. Allan tjekker med Flemming hvor mange hjælpere han får brug for. Lotte, Michael og Kirsten er interesserede.

Allan foreslog at næste arrangement kunne være 17. oktober, hvor den ikke kolliderer med vinklubben:-)

 

6. Bays Café:

Fantastisk Bingo med 60 deltagere og ca. 30 sponsorgaver. Desværre måtte næste arrangement den 12. marts aflyses.

 

7. Loppemarked "Sammen - hver for sig” lørdag den 20. april.

Sjønne har sendt invitationer til samarbejde med ejendomsmæglerne. Home vendte tilbage og tilbød at sponsere 1500 kr. Tilmeldingerne er ved at tikke ind.

 

7. Nyt fra kasseren.

Jørgen har stadigvæk ikke fået adgang til kontiene. Allan går i banken og forhører sig om der mangler nogle godkendelser.

 

8. Åbent punkt

9. Eventuelt. Annette tilbød at foreningen kunne få en stor tv-skærm som kunne bruges til at annoncere på Høstmarkedet, til MPP o.lig. Lyden virker ikke ellers er det ok.

Michael har talt med Flemming om at holde et par ungdomsfester med musik, vagter osv. Et styret arrangement for de unge. Lotte var interesseret i at være med til planlægningen.

Referat fra møde 05.02.24

Fremmødte medlemmer: Jørgen, Brian, Olaf, Leila, Allan, Karin, Lotte og Gitte

Afbud: Michael, Søren M., Kirsten, Annette, Majbritt og Merrianne.

 

1. + 2. Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt

 

3. Siden sidst:

 

Nytårskuren: Nye ideer:

Nanna og Benjamin tilbød ny tur til Nekselø til sommer. De vender tilbage når tid er.

Ole Holst tilbød selvforsvarstræning for piger og kvinder, afholdes 25. februar.: Der er pt. kun 5 tilmeldte. Sjønne har spurgt Sj. Medier om de ville sætte en artikel i avisen. Lotte sætter gerne sedler op på Gymnasiet. Sjønne kontakter centerforeningen for at få et opslag på den virtuelle tavle.

Sjønne foreslog at starte en spilleklub v/Sjønne: FriSpil er nu en realitet med 20 interesserede, og 12 deltagere de første gange.

Susanne Marie Andersen har sendt 3 forslag til foreningen:                        

Portvinssmagning i Forsamlingshuset 

Skattejagt for børn og børnebørn + voksne m.v. rundt i Asnæs

Kæmpe fælles frokostbord i Asnæs til sommer

Sjønne og Allan har holdt møde med hende. Allan har talt med René/SuperBrugsen Vig om han ville hjælpe, samt med Flemming om at afholde Portvinsmagningen i Forsamlingshuset.

Skattejagten kunne være noget af ruten med “De skjulte skatte” og desuden kunne man inddrage museerne.

Kæmpe frokostbord kunne foregå i Byparken med musik bagefter.

De holder et nyt møde 26. februar.

 

Signe Eurén Mortensens mail om: Oprydning i Asnæs: Gitte kontakter hende for at få et oplæg vi kan udsende som Nyhedsbrev.

Projekt Sansehave Bobjergcentret: Gitte kontakter Ivan/kommunen om at få en mere konkret tekst til at udsende på Nyhedsbrev.

Vi drøftede muligheder for synlighed på andre medier end nyhedsbrev og FB. Jørgen foreslog at vi lagde vores begivenheder ind på den fælles Odsherredkalender samt lavede opslag på FB som “Begivenhed”, så klikker folk om de gerne vil deltage.

 

3. Bays Café v/Søren M.:

Allan fortalte at der er banko den 27. feb. med flotte præmier.

 

4. Fastelavn i Centret lørdag 10. februar:

Hvem kan hjælpe med opgaven? Vi møder kl. 10:30 mere eller mindre udklædte, og hjælper med at gøre tønderne klar. Karin, Leila, Gitte, Jørgen og Allan Andersen har meldt sig. Der er 3 tønder til børn og en til voksne. Sidste år var der langt over 100 børn og voksne så vi får meget brug for flere frivillige! Så kom endelig og hjælp os!!!

 

5. Økonomien i foreningen v/Jørgen

Betaling af kontingent - problemer med at betale via hjemmesiden.

Donation til Ungdommens Røde Kors?

Betaling for opsætning og nedtagning af julehjerter til svømmeklub?

Jørgen fortalte at regnskabet ikke var afsluttet endnu. Han vil kontakte Karina om det. Regnskabet skal revideres og ligge klar inden GF.

Gitte har haft kontakt med Hans Henrik ang. problemet med at indbetale kontingent på hjemmesiden, han vender tilbage snart. Indkaldelse til GF skal udsendes på nyhedsbrev senest 16. februar.

Vi blev enige om at donere 2000 kr. til Ungdommens Røde Kors som vi plejer.

Betaling til svømmeklubben for opsætning og nedtagning af julehjerter. Plejer at betale 3000 kr. Jørgen tjekker beløbet og om de er betalt til klubben.

 

6. Generalforsamling søndag den 17. marts.

Gitte udsender nyhedsbrev med indkaldelse og lægger på FB. Karina aflægger regnskab, Jørgen er forhindret i at komme. Leila sørger for indkøb af mad. Gitte undersøger hvem der er på valg og sender besked ud til bestyrelsen.

 

7. Musikarrangement i Forsamlingshuset:

Allan fortalte om et forslag til et arrangement med Fællesspisning og musik bagefter. Der er forslag til torsdag den 4. april kl 18:00. Efter spisningen spiller “HjerteRock” i to omgange. Pris ca. 150 kr. Hvis nogle frivillige vil hjælpe i baren med salg af øl og vand kan prisen holde. Meld gerne tilbage. Gitte udsender nyhedsbrev når teksten er klar.

 

8. Vedligeholdelse af Fritidsborgen v/ Michael: Afventer til næste gang. Salg af toiletvognen?

     

9. Loppemarked - sammen hver for sig - 20. april v/Sjønne

Sjønne har skrevet ud til de lokale ejendomsmæglere om de har lyst til at donere et beløb.

 

10. Åbent punkt

11. Eventuelt

 

MPP tilbyder billige billetter til frivillige. Betty fra MPP har spurgt om mulighed for at låne Fritidsborgen til musikerne, måske også toiletvognen hvis den ikke er solgt inden. Brian overvejer mulighederne for brug af strøm. Han kontakter elektrikeren. De vender tilbage.

Lotte foreslog, at vi laver et Årshjul, som kunne ligge på hjemmesiden, så man fik et overblik over alle vores aktiviteter. Gitte tænker over hvordan det kan gøres.

Høstmarkedet:

Kirsten og Gitte har været til møde med Asnæs Kirke ang. hvem der gør hvad i forbindelse med Høstgudstjenesten. Vi aftalte at kirken sørger for mikrofon, højtaler, blomster og kors. Vi sørger for “alter”= stor tromle samt flag og stole.

 

Referat fra møde 12.12.23

Fremmødte: Allan, Sjønne, Karina, Kirsten, Karin, Michael, Brian, Olaf, Merrianne, Jørgen og Gitte

 

1. +2. Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt

3. Siden sidst:

Julehjerter:

Nogle bidragydere manglede at betale, Karina spørger Annette, om hun vil tage fakturaerne med og tale med dem der mangler at indbetale beløbet.

Julesokker: ca. 120 sokker blev indleveret, de fleste bliver hentet, tømt og afleveret til nye gaver.

 

4. Strøm på plænen: Fakturaen fra Andel er betalt, og Øens Elektriker får besked når måleren er klar til at blive sat op, forventes inden jul. Der forventes en faktura fra elektrikeren inden jul. Hvis der bliver et overskud, kan de bruges til julehjerter, har lidt med strøm at gøre:-)

 

5. Dialogmøde og borgerinddragelse i forbindelse med Aksens indretning:

Merrianne havde været med til mødet, hvor man talte om at få lavet salen mere hyggelig. Foldedøren og den nuværende kunsten skal væk. Der er gang i flere forskellige ting. Jesper fra BOK stopper pr. 1. april.

Salg af toiletvognen ved Michael: Han mener det er muligt at få 10-20.000 kr. for den til foråret.

Julekonkurrencen: Sjønne fortalte, at der nu var 7 adresser til konkurrencen, som går ud på at folk liker dem på Facebook. I sidste ende er det bestyrelsen der beslutter hvem der skal vinde.

 

6. Nytårskuren 7. januar:

Borddækning, kaffe/te, morgenbrød, boblevand og kransekage:

Allan og Annette sørger for mad og drikkevarer, duge, servietter, pynt og lys m.v. Kirsten, Leila og Lotte laver kaffe og gør maden klar i køkkenet. Vi andre dækker bord og henter kopper m.v.

Søren M.: Styrer mødet, tjekker at computeren virker, musik til åbningen m.v.

Hvad skal vi drøfte/fortælle/nye ideer: Årets program, forsamlingens gode ideer, hvordan får vi flere yngre medlemmer i foreningen? Betaling af kontingent for 2024.

Præsentation af Jørgen, som vores nye kasserer. Alle har fået nyhedsbrevet om at vi søgte en kasserer, men ingen ved at vi har fået en afløser for Karina.

 

Forslag til Fritidsborger af 1. grad:

Jesper/BOK: Super godt samarbejde, med i Bays Cafe flere gange

Eva og Preben: Motionsredskaber i Byparken

Ole Holst: Godt samarbejde om strøm i julehjerterne.

 

7. Vedligeholdelse af Fritidsborgen:

Michael har fået det meste materiale, som ligger beskyttet hjemme hos ham selv. Olaf og Jørgen vil gerne hjælpe med at lægge tag, det samme ville Brian hvis han har fri fra job og evt. Sjønne. Vi aftalte, at Michael indkalder arbejdsholdet, når alt materialet er hjemme og når Ole (tømre) er klar.

 

8. Bays Café:

Det går godt med et flot fremmøde hver gang. Resten af vinterens program er fastlagt. Vi skal huske at udsende nyhedsbrevet i tide, så SN kan nå at få begivenheden med i Ugeavisen ugen før. Herligt at de læser vores nyhedsbrev og reagerer på det.

 

9. Nyt fra kassererne:

Karina gør regnskabet klar til revision hvorefter Jørgen tager over.

 

10. Åbent punkt og Eventuelt: ingen kommentarer.

 

Referat fra møde 20.11.23

1. Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt.

 

2. Vi aftalte sidste gang at drøfte problemerne med roderiet omkring Fritidsborgen. Da

det nu er uaktuelt fordi de unge ikke opholder sig der lige nu, blev vi enige om at

udskyde snakken til vi nærmer os foråret. Annette foreslog at inddrage de unge til at

male flot graffiti på containeren og male bænke/bordene. Vi kunne kontakte en grafitti

maler til at styre processen. Forhåbentlig vil de unge være mindre tilbøjelige til at

ødelægge området. Vi kunne få en artikel i avisen, hvor vi søgte efter unge, der ville

være med til opgaven, og dermed være imødekommende over for dem.

 

3. Siden sidst:

1. Ny kasserer er blevet valgt: Vi sagde velkommen til Jørgen Sejling som vores nye

kasserer. Sjønne, Karina og Gitte havde samtaler med 2 kandidater om “jobbet”.

2. Ny folder: Der er trykt 2500 stk. Søren M. har sørget for opdateringen. Folderen er

god at have med, når vi er ude og promovere Fritidsborger.dk.

3. Strøm på plænen: Når Andel har godkendt ansøgningen om fast strøm på plænen,

går Øens Elektriker i gang med arbejdet.

4. Evaluering af Kulturnatten: Den (u)hyggelige stemning i Karossen var god som

sædvanlig, et sted mellem 90 og 120 mennesker var forbi. Arrangementet giver et

lille underskud. Ricki-Solo tager heldigvis en speciel pris for at optræde hos os, og

Niels stiller lokalerne til rådighed. Kirsten, Bente og Lotte sørgede for at servere

drikkevarer og hygge om gæsterne.

5. Flemming fra Asnæs Forsamlingshus fyldt 60 år sidste mandag, Sjønne sørgede

for at repræsentere Fritidsborger med en gave.

6. Der er opfølgningsmøde den 27. nov. om mere borgerinddragelse ved bl.a. at få

Aksen og især salen gjort mere hyggelig, samt forsøg på at udnytte salen bedre.

Den bruges mest til at holde møder i de mange foreninger, som bruger lokalet og

mindre til at holde foredrag, musikaftner m.v.

 

3. Vedligeholdelse af Fritidsborgen v/ Michael.

1. Tømning af container: Det er aftalt, at de ting, der er specifikt er blevet indkøbt til MPP

gennem årene, hentes søndag den 27.11. af Brian og andre MPP medlemmer. Sjønne

og Michael er med ved overdragelsen.

2. Arbejdet på og omkring Fritidsborgen:

Michael har lavet en aftale med Ove Mørch (frivillig) om tømrearbejdet. Når materialer til

taget kommer indkalder de hjælpere. Der bliver brug for 5-6 frivillige “Handyman” Jørgen

tilbød sin assistance.

Sjønne har talt med Lasse Mortensen, som opsøgte vores bod til Høstmarkedet for at

tilbyde sin hjælp. Sjønne ringer og spørger om han har lyst til at hjælpe med at lægge tag

på borgen.

 

4. Bays Café:

Karin fortalte, at der kom omkring 50 personer til foredragsaftenen med Mogens Jensen,

der fortalte om sine rejser til Australien. Næste arrangement er 5. december. Caféen har

7-8 frivillige, som sørger for forplejning og oprydning.

 

5. Jul i Asnæs:

1. Julehjerter: Annette har søgt om og fået tilskud til bedre lys i julehjerterne hos Kirken og

Grundejerforeningerne. 20 hjerter er nu blevet ændret fra at lyse med batterier til nu at få

strøm fra elmaster. Det koster 3.300 kr. at få et julehjerte tilsluttet samt 1.500 kr. til 2

lyskæder med elstik, samt særligt kraftigt gran. Til gengæld holder de i mange år, og vil

være tændt når gadelygterne er det. De øvrige hjerter er blevet tjekket og har fået nye

batterier. Vi håber at få doneret flere penge, så disse hjerter også kan blive “elektriske”.

Vi har været så heldige at få svømmeklubbens medlemmer til også i år at hjælpe os med

at få anbragt julehjerterne i lysmasterne og tage dem ned igen. Det er aftalt at vi donerer

2.500 kr. til deres foreningsarbejde.

2. Julesokker: Leila og Sjønne klarer opgaven med julesokkerne på 12. år. Omkring

100-150 børn kommer med julesokker og får gaver.

3. Julekonkurrence i byen?: I Corona-tiden fandt Sjønne på at lave en konkurrence

mellem byens borgere om hvem der havde byens flotteste julepyntede hus og have.

Allerede nu er flere huse gået amok med pynt og lys:-) Han foreslog, at vi laver en

konkurrence igen i år. Hvilket vi blev enige om. Sjønne styrer processen.

4. Julefrokost den 12.12. Bestyrelsen med ledsager er inviteret. Det samme er

foreningens trofaste hjælpere: Gitte sørger for at sende invitationer ud til de personer

bestyrelsen ved, har været med til at få arrangementerne til at fungere.

 

6. Nyt fra kassererne:

Jørgen og Karina har holdt møde og går videre med overdragelsen

af økonomien. Karina laver årsafslutningen. Jørgen stiller op til GF.

 

7. Åbent punkt:

Michael ville gerne vide mere om hvordan man søger om tilskud til at vi

selv holder plænen. Krolf spillerne vil sætte stor pris på at få slået lidt oftere end

kommunens folk gør. Majbritt fortalte ved sidste bestyrelsesmøde, at de i Grevinge har

søgt og fået tilskud mod at kommunen ikke skal holde området ved lige.

Hun tilbød at undersøge hvordan de har gjort det i Grevinge.

 

8. Eventuelt: Sjønne fortalte, at styregruppen for byfornyelse har besluttet sig til at gå

med forslag nr. 2. Det handler om hvordan Enghaven og Aksens have kan gøres mere

indbydende.

Referat fra bestyrelsesmødet 09.10.23

Fremmødte: Sjønne, Michael, Søren M., Kirsten, Karin, Leila, Lotte, Olaf, Merrianne, Majbritt og Gitte

Afbud fra Anette, Allan, Brian og Karina

 

1.    Godkendelse af dagsorden

2.    Godkendelse af referat med følgende ændring:

Præcisering af punkt 3: Status på samarbejdsaftalen med MPP:

Vi blev enige med MPP om, at det ikke var muligt at lave en ny samarbejdsaftale.

 

3. Siden sidst:

Øens Elektriker forventer at have tilslutte fast strøm på plænen midt i november.

Containeren skal tømmes for MPP effekter. Det er aftalt at Brian, Sjønne og Olaf mødes og klarer overleveringen.

Kirsten indskød, at vi har et 4x8 m telt liggende hos Jette Slott, som skal hentes. Vi skal også beslutte om vi har brug for det eller det skal sælges.

 

Oprydning ved og omkring Fritidsborgen. Færden omkring Fritidsborgen - Sjønne har haft kontakt til politiet.

Sjønne fortalte at dagen efter høstmarkedet, flød der med affald ved borgen, og bænkene var forsøgt hevet frem på trods af en jernkæde og et andet bænksæt var ødelagt. På grund af hærværk, kontaktede han politiet. Siden har han haft en god dialog med dem.

 

Vi drøftede endnu engang problemerne, og blev enige om at tage det som et punkt til næste møde.

 

4. Evaluering af Høstmarkedet. Hvad gik godt - hvad var ikke så godt?

Det blev en super dag hvor mange ting lykkedes. 5-6 har allerede booket en bod næste år. Vi synes der er kommet en respekt om vores koncept.

Det var helt fantastisk at 44 frivillige var med til at sætte teltene op. Og ligeså mange til at tage dem ned igen. Olaf tilbød at være “Teltformand” og sørge for at få sat mere system i tingene, samt fordeling af opgaverne til næste år.

Guldgraver ideen gik rent ind. Børnene var ivrige, en god ide at de skulle veksle guldklumperne til mønter i Fritidsborgen. Der skal være en balje med rent vand og nogle gamle håndklæder. Anhængeren med lånt sand var en god ide.

Vi skal bestille et nyt Fritidsborger-skilt/strandvimpel el.lig. til boden, samt have et A-skilt om foreningen.

Majbritt sad udenfor og lavede flotte ansigtsmasker på børnene. Ansigtsmalingen var en god måde at tiltrække forældrene til en snak om foreningen.

Vi vil arbejde på at få en droneflyver til at tage nogle gode billeder næste år.

Høstvinen: der var forespørgsel om en rosé udgave samt en alkoholfri vin.

 

5. Vedligehold af Fritidsborgen:

Michael, Olaf og Sjønne har kigget på den. Michael kontakter Ove Mørk.

Michael afventer et tilbud om at få lagt et ståltag på inden vinteren. Det er meget nødvendigt. Han videresender tilbuddet når det kommer. Det overvejes at sætte stålplader udenpå væggene, det er slidstærkt og sværere at lave hærværk på.

Kirsten foreslog at man kunne undersøge, om der findes overskudsmaterialer el.lig.

 

6. Vedligehold eller salg af toiletvognen?

 

Bestyrelsen blev enige om at sælge den. Michael undersøger om der findes en køber.

 

7. Kulturnatten den 27. oktober kl. 21:00-23:00:

Kristen har booket Karossen og Ricki Solo. Sjønne har talt med Bjørn Monberg, som sørger for annoncering af alle arrangementer til Kulturnatten. Vi mangler at finde ud af hvem der kan finde borde og stole frem på Karossen, og stille dem tilbage. Sjønne mente at Allan vidste det, og lovede at kontakte ham. Lotte tilbød at hjælpe til i baren, hvis hun havde muligheden, hun kontakter Kirsten indenfor 14 dage.

 

8. Kulturhuset AKSEN - Hvad nu?

Søren M fortalte, at han sammen med Jesper, BOK, havde lavet en debat i Bays Café om hvordan man kan få mere aktivitet i Aksen. Ca. 35 mennesker var mødt op med mange gode ideer. En af ideerne var at oprette et Aksen-Brugerråd.

Der skal være flere åbne arrangementer i samarbejde med BOK. Salen i Aksen er ofte booket af foreningerne, da der ikke er ret mange andre muligheder i Asnæs. Der er et nyt møde 20. november om eftermiddagen. Næste arrangement i Bays Café bliver den 24. oktober.

 

9. Nyt fra Krolfklubben.

Der er ca. 20 medlemmer, der spiller to gange om ugen.

 

10. Ny kasserer - Karina stopper 1. januar.

Vi drøftede igen emner og muligheder. Sidste mulighed er at lave et nyhedsbrev med et “jobopslag” i håb om at en person melder sig frivilligt.

 

11.  Eventuelt

I forbindelse med høstmarkedet kom der en person fra “Huset i Asnæs”, som ønskede at vide hvornår Odsherred Kommune fjernede det juletræ, der står foran Aksen. Vi kan oplyse, at træet er blevet plantet af Fritidsborger og skal derfor ikke fjernes.

Søren M ønskede at vi laver et nyt Årshjul.

Majbritt fortalte, at man kan lave en aftale med kommunen, om at man slå græsset for et aftalt beløb. Det får Grevinge by for at holde det grønne areal syd for byen. Vi kunne gøre det samme med plænen.

 

Næste møde mandag den 20. november kl. 19:00 i Aksen

Referat fra bestyrelsesmøde i Fritidsborger.dk 04.09.23

Fremmødte: Allan, Karin, Leila, Sjønne, Søren M., Brian, Michael, Majbritt, Olaf og Gitte Afbud fra: Kirsten, Annette, Merrianne, Karina og Lotte

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt

2. Godkendelse af referat: godkendt

 

3. Siden sidst:

Status på samarbejdsaftalen med MPP:

Sjønne orienterede om status for en samarbejdsaftale mellem MPP og Fritidsborger. Brian orienterede herefter om hvorfor MPP’s bestyrelse ikke ønskede at indgå en samarbejdsaftale. Vi blev herefter enige med MPP om, at det ikke var muligt at lave en ny samarbejdsaftale.

 

Information om Asnæs Pensionistforening, som nu er nedlagt:

Sjønne orienterede bestyrelsen om at Krolf-spillerne nu spiller i Fritidsborgers regi. Foreningen har overdraget Fritidsborger 10.000 kr. til vedligehold af Fritidsborgen, og 5.000 kr. til vedligehold af banen, så Sjønne har været ude og købe nye huller til Krolf-spillerne.

 

Indvielse af Motionsredskaber i Byparken:

Sjønne bød velkommen til ca. 50 fremmødte og takkede Eva og Preben for det flotte initiativ. Allan og Sjønne havde sørget for at vi kunne fejre dagen med flag, kransekage og boblevand.

 

Turen til Nekselø:

20 personer havde en dejlig dag, hvor Nanna og Benjamin viste os øen og fortalte historier.

 

4. Byfornyelsesprojektet:

Sjønne var med til projektets møde, hvor man evaluerede første etape. Han opfordrede projektlederen Ida til at komme og præsentere projektet på Høstmarkedet.

 

5. Høstmarked den 16. september.

Øens Elektriker når ikke at lave stationær strøm inden høstmarkedet, da Andel har ventetid. Så der bliver etableret byggestrøm, som bliver udskiftet efter høstmarkedet og derefter tilsluttes nettet.

Teltholdet er lige nu på ca. 20 personer. Sjønne sender listen til Kirsten, som uddeler opgaverne fredag. Allan låner højttaler og mikrofon af Centerforeningen til høstgudstjenesten. Gitte skriver til Thea (præsten).

Vi kan ikke skaffe korn i år, og Claus har ikke mere sin lastbil. Så vi har fundet frem, at børnene kan søge efter “Guld” i en sandbunke i stedet for. Allan sørger for en trailer, og låner sand hos Dennis på Åsevangsvej. Kirsten bestiller “guldkorn”. Bankerne har doneret et beløb.

Brian lovede at låne brandslukningsudstyr, så vi er sikker på, at udstyret på pladsen er lovligt.

Allan fortalte, at SuperBrugsen sponserer en annonce på bagsiden af Ugeavisen. Søren oplyste at årets vin etiket var lavet af kunstner Anika Tue Jensen.

Karin oplyste, at hun donerede to affaldsstativer.

Majbritt lovede at male ansigter på børnene fra kl. 11-14. Hun vil sidde i Fritidsborgers bod, og får brug for 2 stole og et lille bord.

 

6. Bays Cafe

Søren fortalte, at Steen kommer og fortæller om sit arbejde i Røde Kors i Bays Cafe. Vinterhalvårets arrangementer ligger på hjemmesiden. Søren har gennem sommeren haft nogle møder med Jesper, BOK, som har givet udtryk for, at der skal ske mere i Aksen. Ugeavisen har netop skrevet en artikel om, hvad BOK har af ønsker for musikken i Aksen.

Brian ville gerne lave noget i stil med "Fredagsrock" igen.

 

7. Åbent punkt

Søren fortalte, at det tidligere Lokaldemokratiudvalg var lukket, og vil forsøge med noget med et lokalråd igen. Han er med i Folkeoplysningsudvalget ang. ensomheds-strategi.

Flere af kirsebærtræerne foran Aksen er desværre gået ud. Kommunen betaler for at udskifte dem, Allan Andersen har sørget for omplantningen. I mellemtiden er endnu et træ gået ud, så Allan, kan ikke få erstattet det nu, hvor kommunen har afsluttet sagen, derfor har han spurgt om Fritidsborger vil donere et nyt. Bestyrelsen godkendte købet af et nyt kirsebærtræ. Allan sender en faktura videre.

 

8. Nyt fra kasseren

Vi drøftede muligheder for en erstatning for Karina, som gerne vil stoppe. Det bliver svært.

 

9. Eventuelt.

Michael går og pusler med en idé om et “Greenteam”, som vil være med til at beskære tilgroede steder i Asnæs.

Referat fra Bestyrelsesmøde 30.05.23

1.    Godkendelse af dagsorden: godkendt

2.    Godkendelse af referat: godkendt 

 

3.   Siden sidst 

1) Status på samarbejdsaftalen med MPP:

Sjønne og Allan har holdt møde med MPPs bestyrelse om en nye samarbejdsaftale. MPP ønskede ikke at lave en ny samarbejdsaftale sålænge der ikke foreligger en aftale omkring strøm. Fritidsborger har fået 56.000 kr. doneret af Asnæs Sparekasse Fond til etablering af fast strøm til pladsen. Iflg. Øens Elektriker, som var på plænen sammen med Brian og Allan den 30. maj, kan vi få 50 amp. for beløbet. MPP ønsker minimum 63 amp.

Vi ønsker ikke, at bruge flere penge på strøm, da vi ikke har behovet og står foran større udgifter til vedligehold af dels toiletvognen og dels Fritidsborgen.

Vi vil bruge de kr. 56.000,- som vi har fået til de 50 amp. og skulle MPP få behov for yderligere, kan dette løses ved etablering af leje af en byggestrømstavle til kr. ca. 5000,- pr. gang. Måden at løse det på, er identisk med den måde, som tidligere er brugt. MPP kommer tilbage efter deres næste bestyrelsesmøde. Vi håber, at vi kan lave en ny aftale, som for os set, kun er en fordel for begge parter. 

 

2) Information om/fra Asnæs Pensionistforening, som formelt nedlagt:

Sjønne fortalte at foreningen formelt blev nedlagt den 23. maj. Han har foreslået at Hanne (nu afgående formand) kontaktede en af dem, der fortsat vil spille Krolf om at blive kontaktperson til Fritidsborger, og at alle dem, der vil fortsætte med at spille Krolf, melder sig ind i Fritidsborger.dk.

 

3) Motionsredskaber i Byparken:

Sjønne har endelig fået hul igennem til kommunen, der nu har givet tilladelse til at opsætning af 3 stk. motionsredskaber, som Eva og Perben vil donere for 100.000 kr. Der vil blive en indvielse a la en lille byfest, engang i august når folk er tilbage fra ferie m.v.

 

4) Turen til Nekselø:

Datoen er nu fastsat til lørdag den 26. august. Sjønne og Søren laver et program, og Gitte udsender et nyhedsbrev så snart det er klar.

 

5) Bays Cafe opstart:

Datoer for næste sæson er lagt ind på hjemmesiden. Første gang 12. september.

Der har været i alt 220 personer til de sidste 6 aftner, det er jo meget flot, stor ros til alle.

 

6) Afklaring om vores involvering eller ikke i byfornyelsesprojektet?

Det har været meget svært at finde energi i projektet, er efterhånden blevet noget “langhåret”. Vi følger projektet og ser om vi kan få energi til at være med på et tidspunkt, men ikke lige nu.

 

4.    Høstmarked den 16. september.

 

Hvem vil/kan være med i høstmarked-gruppen og forberede dagen:

Allan, Sjønne, Kirsten, Olaf og Gitte starter op i Høstmarked gruppen.     

 

Vi aftalte at Søren M. finder frem til årets kunstner med henblik på at få lavet en høstmarked-vin-etiket, der bl.a. skal sælges fra Fritidsborgers bod, hvor vi også fortæller om vores aktiviteter.

 

Gitte har fået tilsagn fra Thea (sognepræst) at komme og afholde høstgudstjeneste. Majbritt vil gerne lave ansigtsmaling i nogle timer. Annette og Allan sørger for diverse fødevarer m.v. til caféen, Leila vil gerne hjælpe lørdag formiddag. Merrianne, Olaf, Karin og flere ægtefæller vil gerne hjælpe, nogle med teltopsætning/nedtagning, eller opgaver på pladsen i løbet af lørdagen. Dejligt:-)

 

Teltopsætningen vil foregå fra fredag den 15.09. ca. kl. 14 - 18 og nedtagningen fra ca. 15-18 lørdag den 16.09. Morgenkaffen er fra lørdag kl. 9, boderne har åbent fra kl. 10 til 15.

 

5.     Åbent punkt

 

Julebelysning: Annette fortalte, at Kommunen har besluttet at de gerne vil støtte lokalt initiativ til udsmykning af bysamfundene. Vi har stadigvæk 40.000 kr. stående hos Grundejerforeningen til at få etableret elektricitet i hjerterne.

 

Toiletvognen: Det blev drøftet om en totalrenovering ville koste 25.000 kr. og om det kunne betale sig. Det er bl.a. dårlige vandrør og dermed mulighed råd, hvilket er en ukendt faktor.

 

6.     Nyt fra kasseren (evt. mail til Allan eller Gitte fra Karina)

 

7.     Eventuelt.

 

Lotte fortalte at hun havde oplevet en “Drengerøvs aften” hvor man kunne komme og vise sin bil/motorcykel, købe en pølse m.v. Annette spørger Jimmy om muligheder, kunne være i forbindelse med byfornyelsesprojektet i Enghaven.

 

Søren fortalte at et udvalg er nedsat til at undersøge problemerne omkring ensomhed hos mennesker i kommunen. Hvordan det kan afhjælpes, og hvordan man kan gøre opmærksom på problemet.

 

Næste møde: i “Fritidsborgen” på plænen 4. september kl. 19:00 - 21:00

 

Planlagte møder fra oktober 2023 - april 2024 fra kl. 19:00 - 21:00 booket  i Aksen.

 

mandag 9. oktober

mandag 20. november

mandag 11. december

NYTÅRSKUR søndag 7. januar 2024

mandag 15. januar

mandag 5. februar

mandag 11. marts

GENERALFORSAMLING DATO ENDNU IKKE FASTLAGT

mandag 8. april

Referat fra bestyrelsesmøde 13.04.23

Fremmødte: Kirsten, Majbritt, Karin, Leila, Sjønne, Søren M., Lotte, Olaf og Gitte

Afbud fra: Allan, Karina, Annette, Michael, Merrianne og Brian.

 

1) Godkendelse af dagsordenen og referatet. Godkendt

 

2) Siden sidst: 

Nekselø turen er udsat til august i år. Allan og Nanna bedes finde en ny dato, dog ikke den 5. eller 6. august, da vandre- og løbeklubber har beslaglagt færgen. 

 

Sjønne orienterede om, at Asnæs Pensionistklub måske må lukke efter 80 års virke. Krolfspillerne kan fortsætte under Fritidsborgers regi, som de startede med. Sjønne kontakter Hanne Denning omkring aktiviteten. 

 

Asnæs Sparekassefond donation til etablering af fast tilslutning af strøm. Sjønne har haft kontakt med Brian. Allan og Sjønne er tovholdere på at få startet renoveringen af toiletvognen og etableringen af den faste tilslutning af strøm. 

 

Loppemarked “Sammen hver for sig”: Forslag om at få lavet bannere: Sjønne fortalte, at der nu er 55 tilmeldte adresser til dagen. Han har oprettet nogle samlingspladser, som flere er rigtig glade for. Han foreslog at få f.eks. Ejendomsmæglerne til at sponsorere nogle bannere til opstilling ved indfaldsvejene. 

 

Bays Café: Søren fortalte, at han har aftalt med Jesper fra BOK, at de får lavet nogle fotostater af Bays billeder til salen. Der er 10.000 kr. tilbage fra kommunens pulje på 30.000 kr. til udvikling af cafeen. Fotostaterne vil koste ca. 7.000 kr. restbeløbet på 3.000 kr. kan f.eks. bruges til gaver til udlodning, eller andet der kan blive brug for. BOK sender en faktura til Fritidsborger. 

 

Byfornyelsesprojektet: Der har været tale om at lave en forårsfest el.lig. men Ida Martin fra kommunen ikke vidste noget, så vi forventer ikke der sker noget. ​​

Lotte har været i dialog med Ida Martin via projektet, hvor hun fik forelagt et forslag til en mulig placering af en skatebane. Dog blev forslaget trukket i land igen. 

 

Motionsredskaber i Byparken: Sjønne rykker stadigvæk for svar i forbindelse med at få lov til at opsætte motionsredskaberne i Byparken. Vi håber der snart sker noget. Når redskaberne står der, indvier vi dem med fuld musik, klipning af snor osv. 

 

3) Nyt fra kasserer: Karina har meddelt at hun af private årsager ønsker at stoppe som kasserer så snart som muligt, senest ved udgangen af 2023.

 

Svømmeklubben/ Livredderne har spurgt om hvornår vi afregner deres opgave med at hænge julehjerterne op og tage dem ned. Vi aftalte at Gitte laver et bilag til Karina, som herefter overfører pengene til klubben. 

 

Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2023

 

Godkendelse af dagsordenen. Godkendt

Godkendelse af sidste referat. Godkendt

 

Konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Allan 

Næstformand: Sjønne

Kasserer: Karina

Sekretær: Gitte

 

Siden sidst.

 

Vi blev tilbudt nogle klap-borde og bænke af BOK, som vi har sagt ja til, og som Michael sidenhen har været så venlig at hente. De nu er opbevaret Fritidsborgen. 

 

Generalforsamlingen blev afviklet 05.03.23 med ca. 90 deltagere. Merrianne, Olaf, Karin og Majbritt blev valgt ind i bestyrelsen. Se referatet på hjemmesiden. 

 

Søren M. orienterede om at Bays Café arrangementerne er booket i Aksen hver 3. tirsdag fra efteråret og til foråret 2024. 

 

Næste begivenheder: 

Loppemarked: “Sammen hver for sig” bliver lørdag den 15. april. Sjønne annoncerer på FB. Gitte udsender nyhedsbreve efter aftale med Sjønne.

 

Tur til Nekselø 13. maj: Allan aftaler med Nanna om udsendelse af et program Gitte udsender nyhedsbrev når det er klar. 

Gruppen for Byfornyelse af Asnæs overvejer et arrangement 27. maj. Vi blev enige om, at vi godt kan deltage på en eller anden måde. Annette og Allan taler med Brian fra SuperBrugsen, som også er involveret. Den rytmiske højskole, gymnasiet og måske diverse foreninger kunne også være interesseret. 

 

Åbent punkt: Vi drøftede brugen af Messenger, og blev enige om at Messenger kun skal bruges til korte orienteringer, ellers bruger vi e-mails. 

 

Nyt fra kasseren: Intet nyt.

 

Evt. 

Næste møde er torsdag den 13. april kl. 19-21 i Aksen. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 16.02.23.

1.  Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt

 

2.  Siden sidst:

 

Nytårskuren gik godt med omkring 87 deltagere. Forslag fra medlemmerne om nye tiltag:

Lillian: Hattefest - fortælling om den

Winnie: Cykel klub - mødes til et par gange om måneden

Nanna: Endagstur til Nekselø. Kender Jytte Egelund som bor på øen.

Anker: Kvis om Matador til Bays Cafe.

 

Sjønne fortalte at Eva og Preben Jensen donerer 100.000 kr til motionsredskaber i Byparken. Sættes i gang i løbet af foråret.

 

Ellen: Rejseklub dagsture med bus eller tog. Der findes et rejseselskab som arrangerer mindre ture, Bella Rejser. Sjønne mindede alle om at den er har ideen, kommer også til at drive den videre, Fritidsborger støtter alt det der er nødvendigt.

 

3.  Fastelavn i Centret lørdag den 18. februar kl. 11:00.

Allan, Michael, Leila, og Gitte styrede løjerne, 3 medlemmer hjalp også til. Gik rigtigt godt, der var langt over 100 børn og voksne til tøndeslagningen, fine udklædninger. 

 

4.  Bays Café

Går planmæssigt. Februar-banko stor succes med 60 deltagere. Næste arrangement 1.03.

 

5.  Generalforsamling søndag den 5. marts kl. 11-14

 

Leila sørger for indkøb af madvarer m.v. Hun spørger om Kirsten har tid til at hjælpe til med at anrette og servere.

 

Hans Henrik ønsker at træde ud af bestyrelsen men hjælper gerne til når der er brug for hjælp til registrering/betalinger m.m.

 

Gitte sender dagsorden med dem der er på valg til Søren M, og udsender nyhedsbrev om forslag til bestyrelsen og opfordring til at melde sig som bestyrelsesmedlem.

 

Allan og Sjønne styrer mødet, H.H. og Karina tager imod medlemmer og indbetalinger. Michael står for ølsalget.

Vi mødes kl. 10:00

 

6.  Aksens Have

 

Lotte berettede om møderne med Byfornyelses gruppen. Der skal ske mange ændringer, nye bøgehække skal plantes, træer skal udskiftes og meget andet. Vi aftalte at vores juletræ ikke måtte blive fældet/gravet op uden vi får besked, og kun hvis det ikke er muligt at lade det stå. Vi siger ja til at være med til at arrangere en evt. forårsfest.

 

7.  Tur til Nekselø

 

Nanna har foreslået udflugten til den 13. maj. Allan aftaler nærmere med Nanna hvad programmet kommer til at indeholde. Gitte udsender nyhedsbrev og indsamler tilmeldingerne.

 

8. Toiletvognen:

Der er ikke lavet et overslag over renoveringsudgifterne. Så vi er stadigvæk i tvivl om hvad det vil koste at sætte den i stand. Sjønne tager kontakt til Brian

 

9.  Motionsredskaber i Byparken:

Sjønne har sendt en byggesagsansøgning til Kommunen, har spurgt siden november om det var i orden at vi anbringer disse redskaber i Byparken. Afventer stadigvæk svar.

 

10. Skaterprojektet:

Lotte forklarede at det sted hun troede banen kunne bygges, ikke mere er tilgængeligt, så hun søger stadigvæk efter et sted den kan bygges.

 

11. Ukraine - markering af årsdagen for krigen 24. februar. Plant et træ.

Vi aftalte at egetræet og løgene skulle gives til Bobjergskolen.

Flagene kan vi nok fordele til folk som ønsker at få flaget til deres flagstang. Allan kontakter Søren M.

 

12. Nyt fra Kasseren

 

Karina oplyste, at vi har modtaget 55.000 kr. fra Asnæs Sparekasse Fond som legat til fast etablering af el på plænen.

Regnskabet er næsten afsluttet for 2022. Karina efterlyste beslutningen for hvordan MPP skal betale deres del af elregningen for oplukning og nedlukning samt elforbruget.

Gitte oplyste, at i forbindelse med arrangementet ved Tour de France, aftalte hun med Brian at evt. overskud skulle deles imellem Fritidsborger og MPP.

Da regnskabet 2022 skal afsluttes inden GF, blev vi enige om at lukke sagen her og ikke sende en faktura til MPP.

 

13. Eventuelt

 

Sjønne orienterede om at Asnæs Pensionist Forening måske lukker. Krolf har været organiseret af foreningen, men hører under Fritidsborger. Vi afventer hvad der sker.

 

Sjønne vil afholde et nyt loppemarked “Sammen hver for sig” i slutningen af april eller start maj.

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 7. marts kl. 19:00 - 21:00

 

Referat fra bestyrelsesmøde 20.12.22

 

1. Siden sidst:

Bays Café:

Har været en succes som sluttede året af med et fint julearrangement med 35 deltagere. Rigtig godt gået!

Søren og Allan er så småt igang med at planlægge forårets arrangementer.

Søren sender datoerne til Gitte, så hun kan lægge dem på hjemmesidens kalender.

 

Julesokker:

Leila og Sjønne har igen klaret 4 søndage med udlevering af julesokker, der har været god interesse med ca. 100 børn. Det gør I godt.

 

Asnæs Sparekasse Fond:

Sjønne har flere gange talt med fonden, som nu har doneret os 55.000 kr. til etablering af strøm på plænen. Nu skal vi så finde resten af pengene, så projektet kan komme i gang. Flot klaret, vi er meget taknemmelige for gaven.

Torsdag den 22. dec. Kl. 15 er der afsløring af en skulptur foran Aksen, som er skænket af fonden.

 

2. Nytårskur søndag den 8. januar:

Vi møder kl. 9:00 for at gøre klar til Nytårskuren, dække et pænt bord, lave kaffe m.v. Søren og Allan mødes inden for at klargøre slides m.v. Der skal tages et gruppebillede af bestyrelsen til hjemmesiden. Der var enighed om, at vi alle møder op i galla/ pænt tøj, og hilser på alle gæsterne kl. 10:00 til tonerne fra Gladiatorernes indtogsmarch fra Carmen - som vi plejer;-) herefter er der kaffe og wienerbrød.

Vi udnævner 4 personer til Fritidsborger af 1. grad:

Birthe Hansen - som er en ildsjæl der kommer når vi spørger både som foredragsholder og praktisk hjælper i Bays Café, Høstmarkedet og MPP. Vi kan altid regne med Birthe. 

Niels Hansen - Karossen som tak for velvilje og lån af lokaler ved Kulturnatten i flere år.

Poul Madsen - som altid stiller op når vi beder om det.

Benjamin Lambrecht - som gerne holder foredrag når vi spørger, og holder Bogskabet kørende.

 

Skal vi stille nogle spørgsmål til forsamlingen? f.eks:

Hvordan får vi folk til at hjælpe ved Høstmarkedet? Vi havde ikke ressourcer nok til at lave en Fritidsborger - bod, hvilket er tosset, da vi arrangerer Høstmarkedet med ikke promoverer os.

Er der nogle, som har nogle gode ideer og som har lyst til at træde ind i bestyrelsen?

Spørge om nogle, som kunne tænke sig at hjælpe Michael og Brian med at renovere toiletvognen.

Hjælp til at søge penge til at få julehjerter med elektrisk lys.

Har I andre forslag? Vi afslutter dagen med bobler og kransekage inden kl. 12:00.

Gøre opmærksom på at man gerne må indbetale kontingent for 2023. Kontingent skal være betalt inden GF den 5. marts 2023. Hans Henrik bedes hjælpe med at få link klar til hjemmesiden efter jul. Gitte forventer at udsende nyhedsbrev 28. december om Nytårskuren.

Referat fra Bestyrelsesmødet 17.11.22

Til stede: Allan, Kirsten, Birthe, Brian, Lotte, Michael, Karina, Sjønne og Gitte

Afbud: Søren M., Annette, Leila og Hans Henrik

Godkendelse af dagsorden -  godkendt

Godkendelse af sidste referat - Fejl i punkt 6. Julehjerter - Sokker i Centret. Det var ikke Karina, som havde talt med Grundejerforeningen. 

 

Siden sidst: 

Kulturnatten på Karossen: Kirsten fortalte, at det var gået fint ca. 60-80 mennesker kom og gik, og som sædvanlig ganske hyggeligt. 

Centerforeningen vil gerne gøre mere ud af fælles markedsføring når vi afholder MPP og Høstmarkedet eller andre aktiviteter. Vi foreslog at Brian (SuperBrugsen) får de vigtige datoer som MPP afholdes 9.-10. juni og Høstmarkedet 16. september 2023. Allan sørger for at give ham besked. 

Kirsten fortalte også, at hun var blevet kontaktet om forberedelse af en mulig Forårsfest i Aksens Have, om vi vil deltage. Vi aftalte, at hun svarer ja til tilbuddet. 

 

Byfornyelsesprojektet: Birthe deltager i møderne på vegne af skolen. Lotte sidder også i gruppen og repræsenterer Skatergruppen men vil også gerne repræsentere Fritidsborger.dk. 

 

Julefrokost tirsdag 20. dec. - Julehjerter - Sokker i Centret - Byens Juletræ:

Vi aftalte, at Bestyrelsens medlemmer med “påhæng” samt alle hjælpere fra bl.a. Høstmarkedet skal inviteres. Fritidsborger betaler for måltidet, men vi betaler selv drikkevarer. De inviterede hjælpere må gerne tage deres “påhæng” med, men skal betale for maden til vedkommende. For at Gitte kan sende en invitation ud i næste uge, skal I hurtigst muligt, sende oplysningerne om hvem I mener skal have en invitation og emaile til hende. Vi har pt. booket 50 pladser i Forsamlingshuset. 

 

Julehjerterne blev gjort klar i tirsdags og Svømmeklubben sørger for at hænge dem op i lygtepælene i weekenden. Lysene tændes først 14 dage før juleaften, så vi er sikre på at der er batteri-tid nok. 

Gaver og slik til julesokkerne er på plads, der er endnu ikke mange indleveringer, men det kommer forhåbentlig. Sjønne og Leila tager tørnen igen i år. 

 

Byens juletræ: Vi drøftede om vi kan få lov til at låne strøm eller om vi skulle ud og købe batterikæder. Sjønne spørger BOK om muligheden for strøm, lyskæden har en timer. 

 

Bays Café: afholdte arrangementer og fremadrettet: 

Allan fortalte, at der har været mellem 25 og 40 deltagere ved hvert arrangement. Det er en flot tilslutning. Sidste arrangement i år bliver 8. dec. “

I den Søde Juletid - Sangaften med julehygge". 

Gruppen mødes i løbet af december og lægger forårets program. 

 

Nytårskur søndag den 8. januar 2023:

afventer til næste møde 13.12. Liste med alle hædrede ved Fritidsborger af 1. grad er vedhæftet. Så kan I komme med bud på nye til næste møde. 

 

Renovering af toiletvognen og mulighed for permanent strøm til plænen:

Sjønne har talt med Asnæs Sparekassefond, som synes vi skal søge fonden om bl.a. permanent strøm til plænen, renovering af toiletvogn og kloaktilslutning eller motionsredskaber til parken. Han har undersøgt hvad det vil koste at etablere permanent strøm og det kan koste op i 80.000 kr. Det er muligt at Sparekassefonden vil tilbyde os ca. 56.000 kr. resten skal vi selv financiere sammen med MPP. Brian mente, at vi kunne leje plænen ud mod betaling når der skal bruges strøm.

Med hensyn til toiletvognen vil Brian og Michael gå den efter og prøve at finde ud af hvor meget en renovering vil koste. Kirsten foreslog i den forbindelse, at der kom en rampe for dårligt gående i den ene ende i stedet for den stejle trappe. 

 

Nyt fra kassereren: 

Karina havde et STORT ønske om at vi beder folk skrive i kommentarfeltet hvad betalingen dækker for. Det er en overvældende opgave at skille de mange indbetalinger fra hinanden når man ikke umiddelbart kan se, hvad det kunne være, der var betalt for. 

Vi drøftede også udgifterne omkring tilslutning/frakobling af strøm samt forbrug og deling af omkostningerne med MPP. 

 

Eventuelt 

Sjønne fortalte om projektet med motionsredskaber i Byparken. Der foreligger nu tegninger og endeligt tilbud fra et firma. Det skal godkendes af kommunen og giverne. 

Kommunen inviterer til Foreningskonference den 14. januar fra kl. 09. - 15 i Vig forsamlingshus. Sjønne mente det ville være en god ide om vi var flere fra bestyrelsen, som deltog, så vi kan lære noget mere om at få foreningen på skinner igen. 

Kontrakten mellem MPP og Fritidsborger skal genforhandles. Sjønne sender den nuværende kontrakt til Brian, som går den igennem med MPP bestyrelsen, herefter aftales et møde. 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRITIDSBORGER.DK 04.10.22

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Allan, Sjønne, Leila, Kirsten og Gitte.

1. Godkendelse af sidste referat og dagsordenen: Godkendt

 

2. Siden sidst:

Vi drøftede de stigende strømpriser og om det kunne betale sig for foreningen at få fast strøm til plænen i stedet for nu, hvor en el-mester skal tilslutte og frakoble strømmen forår og efterår. Sjønne spørger Øens Elektriker om hvad der skal til, han plejer at til-og frakoble for os.

For at finde ud af om det kan betale sig at investere i en fast forbindelse med måler m.v. vil vi gerne bede Karina om at finde ud af hvor stort beløb vi bruger til at at få til- og frakoblet samt hvormange kWh vi bruger om året.

 

Sjønne fortalte om hvordan det gik med planerne om udbygningen af Byparkens motionsredskaber. Derfor vil han også kontakte Lars i Sparekasse Fonden om vi skal søge til det.

 

3.  Høstmarkedet - Kort evaluering:

Det var en god dag med mange mennesker, alle telte var i brug, og alle boderne blev godt besøgt. Præstens høstgudstjeneste blev rost.

 

Vi havde håbet på at kunne lave en bod, hvor Fritidsborger kunne blive promoveret om foreningens arbejde og få flere medlemmer, men der var ikke ressourcer til opgaven. Vi bør prioritere en Fritidsborger - bod noget højere til næste år. Det er vigtigt at man kan se hvem der er primusmotor for Høstmarkedet.

 

Teltgruppen var også svær at få nok arme og ben til, heldigvis fik vi, i sidste øjeblik, hjælp af 4 unge mennesker, ellers havde det været meget svært at blive klar især fredag aften. Så hvordan får vi nye folk til at hjælpe til næste år?

 

Efter at banken er blevet pengeløs, giver det visse problemer at få lov til at aflevere kontanter, og som forening, koster det 0,75 kr. pr. transaktion at bruge MobilPay, samt gebyrer de måneder der ikke er nogle transaktioner. Så vi talte om hvilke alternative løsninger vi kunne bruge, men blev enige om at spørge Karina, om hun kan finde ud af hvad det koster at bruge MobilPay om året og hvor mange transaktioner der cirka er om året. Så har vi et bedre grundlag at gå videre med.

 

Vi vil gerne bede Karina om at lave et regnskab for høstmarkedet, hvor vi kan se indtægter og udgifter for både 2021 og 2022, så vi kan se hvorfor overskuddet kun var på ca. 20.000 kr. i år, men ca. 30.000 kr. sidste år.

 

4. Kulturnatten i Karossen 28. oktober:

Niels fra Karossen vil gerne lægge lokaler til igen i år. Allan sørger for nogle til at stillet borde og stole frem. Kirsten låner kassen med Halloween pynt af sin arbejdsplads, ellers var der forslag om at vi kunne overtage noget af Brugsens lager efter Halloween, så vi havde noget til næste år, da Kirsten stopper på sit job.

Kirsten har booket “Den Brune Jukeboks” til at spille. Der kommer to mand. Kirsten kontakter Karina ang. betaling. Ellers er konceptet det samme som tidligere, Allan tjekker om der er drikkevarer m.v. fra sidste år.

 

5. Bays Café:

Det første arrangement havde en tilslutning på 40-50 personer. Det andet tiltrak ca. 30 personer, og tredje arrangement foregik den 5. oktober, det gik forhåbentligt også godt.

De næste arrangementer bliver afholdt den 25. oktober, 9. november og 8. december.

Søren lægger opslag på Facebook og Gitte udsender nyhedsbrev.

 

6. Julehjerter - Sokker i Centret:

Vi drøftede problemet med de batteridrevne julehjerter, men kom frem til at vi gerne vil have dem hængt op i lysmasterne fra 1. søndag i advent, men så vente lidt længere med at tænde for dem. Så vi skal høre om Annette vil kontakte livredderforeningen, for at høre om de er friske til at hænge dem op for os mod en donation. Desuden skal der købes batterier hjem, og vi skal have indkaldt frivillige til at hjælpe med at klargøre hjerterne.

 

Karina har talt med Grundejerforeningens kasserer, så vi kan søge midler til at få hængt julehjerterne op. Det er ikke oplagt at snakke om strømforbrugende aktiviteter lige nu. Efter sigende vil Højby og Havnebyen ikke få strøm til deres juleudsmykning i år, da det er kommunen, som har afholdt udgiften.

Julesokker i Centret: Leila og Sjønne har sagt ja til at tage endnu en tørn.

 

7. Nyt fra kasseren: intet nyt

8. Eventuelt:

Der blev fremsat ønske om at vi drøfter foreningens fremtid på næste bestyrelsesmøde og hvor meget de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan bidrage med til at løse opgaverne.

Julefrokost i Asnæs Forsamlingshus: Tirsdag den 20. december.

Bestyrelsens medlemmer samt deres partnere, inviteres hermed til Julefrokosten, så sæt kryds i kalenderen.

Sjønne skriver til udvalgte hjælpere, Allan og Annette har måske også nogle forslag.

Referat fra BESTYRELSESMØDE 12.09.22

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:

Annette, Michael, Leila, Kirsten, Sjønne og Gitte resten havde meldt afbud.

1. Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt

 

2. Siden sidst:

Nyt fra Centerforeningen: Annette fortalte at Centerforeningen har holdt møde og bl.a. talt om mere involvering sammen med Fritidsborger omkring Høstmarkedet, hvilket vi har spurgt om i flere år. Centret er pyntet flot op og vi kommer med på en fællesannonce. Man har foreslået at der laves en Høst-skattejagt som kunne starte på Høstmarkedet og fortsætte i Centret. Måske noget der ligner det man laver til Halloween/Kulturnatten.

 

3. Høstmarkedet:

Sjønne, Kirsten og Gitte holdt et kort møde inden og gennemgik TO-DO listen for at være sikker på at alt var på plads, samt tjekke om telte og øvrigt materiale var på plads. Til selve Bestyrelsesmødet blev de øvrige deltagere orienteret, og nogle af de sidste opgaver blev fordelt. Michael fik fat på nogle flere til at stille teltene op. Kirsten har alle pladser booket. Annette sørger for mad til fredag, samt til morgenbordet, frokost og kage om eftermiddagen. Fritidsborgers bod bliver bl.a. bemandet af Sjønne og Leila, Gitte har sørget for mønter til kornvognen, Birthe har fået Tove til at være standin for hende. Gitte tjekker toiletvognen inden kl. 9:00. Karina har sørget for at der er byttepenge til caféen. Gitte har dem med på lørdag. Hun har også fået et opdateret certifikat til det store telt, og fået en midlertidig godkendelse af pladsen og indretningen d.d.     

    

Brandværnsforeningen kommer med biler og kører rundt med børnene. De har tidligere kørt gratis for os, men de har mistet mange opgaver på grund af manglende nye frivillige, og dermed indtjening, derfor har vi aftalt at betale dem 2.500 kr. for kørsel og opsætning af flagalleen.

 

4. Bays Café:

Søren M. Har lagt et stort arbejde i at få et program op at stå. Der var god søgning til første aften. Datoer og oplægsholdere er lagt ind på hjemmesiden. Gitte udsender nyhedsbrev, Søren lægger på Facebook.

 

5. Kulturnatten 30. oktober:

Musik på Karossen? Vi skal melde tilbage til Aktivitets-gruppen senest 3. oktober. Det er en underskudsforretning, men vi er en del af byens kulturtilbud, og det er super hyggeligt. Kirsten prøver at finde en anden musiker, det kan være svært at finde en der er forholdsvis billig. Allan bedes kontakte ejeren af Karossen om han vil lægge hus til igen.

 

6. Julehjerter:

Annette skal have møde med en der tidligere har givet tilbud på el-løsninger. Kommunen skal kontaktes om at få stik i lysmasterne. Hvis vi få nej bør man heller ikke have lys i Havnebyen og i Højby. Faktisk betaler kommunen for strømmen. Annette foreslog at vi nedtoner ønsket om el-lys i hjerterne i år af hensyn til energisituationen, hvor flere store byer og Tivoli mv. har tænkt sig at skrue ned for forbruget. Hun foreslog, at vi i stedet køber nogle juletræer og sætter lyskæder i dem, så kunne vi nemmere udskifte batterierne. Andre syntes, at hjerterne skulle op under alle omstændigheder, med lys fra batterierne, bare i kortere tid, f.eks. i de sidste 3 uger, så de ikke gik helt ud inden jul.

 

7. Nyt fra kasseren: intet

 

8. Skaterbane-nyt: intet

 

9. Eventuelt.

Vi skal tænke anderledes med hensyn til kontant betaling næste år, da banken går over til pengeløs afdeling fra 1. oktober. Vi vil gerne bruge MobilPay, men hver transaktion/betaling koster 0,75 kr. Vi skal prøve at finde en løsning inden næste års Høstmarked.

Referat fra Bestyrelsesmødet 15.08.22

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

 

Allan, Sjønne, Brian, Michael, Karina, Birthe og Gitte.

1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: Referat fra møde i maj er forsvundet. Dagsordenen blev godkendt

 

2. SIDEN SIDST:

Allan er blevet kontaktet af Leo i forbindelse med afviklingen af Asnæs Sparekasse Fond, fordi han stadigvæk har en pose penge som skal bruges. Han har været på Orø og blevet præsenteret for en fin renovering af et vandtårn. Vi har et nedlagt vandtryks beholder beliggende ved siden af tennisbanen, som han mener kunne åbnes og laves til noget lignende eller til en scene med amfibie pladser. Leo tror på at man kan lave et projekt med arkitekt til ca. 50.000 kr. og herefter skal vi ud og søge fonde for at få penge til renoveringen, det kræver stort benarbejde at få pengene hjem.

Beholderen måler 9 m i diameter og 6,5 m høj. Den ejes af vandværket, de er ikke interesseret i at gøre noget ved den. Der skal fældes en del træer og graves en del af højen samt fjernes noget af skalle hvis man f.eks. vil lave en amfibie scene el.lig. Beholderen er fyldt med sand.

Bestyrelsen drøftede projektet og kom frem til at hvis nogle i bestyrelsen var hug på projektet så vil den øvrige del af bestyrelse ikke lægge forhindringer i vejen.

 

3. Høstmarkedet:

Spørgsmålene om pynt af alteret, opsætning af bannere samt fordeling af flyers/postkort på bilerne ved Asnæs Centret blev klaret.

Birthe kom med en god ide om at spørge NærPolitiet om de var interesseret i at deltage i markedet. Vi aftalte at Gitte sender en forespørgsel, den er sendt 17.08. Vi har fået tilsagn fra Børnehaven Spiloppen til at være med som de plejer. Michael foreslog at vi kontakter Plejehjemmets frivillige cykel-piloter om de har lyst til at køre ture til Høstmarkedet i løbet af dagen. 

 

4.  Julehjerterne:

Vi talte om at få et hjerte hængt op i Fritidsborger ́s bod så vi kan få gang i indsamlingen til “elektrifiseringen” af dem, helst på MobilPay. Et pænt stort skilt kunne fortælle om hvorfor man skal støtte ideen.

Vi skal have trykt indmeldelsesblanketter, lagt brochurer m.v. i boden. Der skal også reklameres for Bays Café.

Bays Café: Der er lagt et program for efteråret, som Gitte lægger på hjemmesiden, når det er på plads. En kaffemaskine er opsat til brug. Der er planer om at lave et banner med nogle af Bays billeder. Møderne vil blive afholdt i salen i Aksen.

Nyt fra kassereren: Karina bad om at man fremover fortæller folk at de skal skrive i kommentarfeltet hvad beløbet dækker f.eks. hvilken begivenhed, kontingent mv. Det er umuligt for hende at vide det.

Den 1. oktober bliver Dragsholm Sparekasse også kontant løs. De har dog en løsning på problemet med aflevering af kontanter fra f.eks. høstmarkedet.

Der findes en light løsning for 310 kr. pr. år kan vi få lov til at indlevere 5 kuverter. Det burde være muligt for os at kunne nøjes med den løsning.

Åbent punkt: ikke noget.

 

EVT.

Sjønne fortalte at der nu kommer flere motionsredskaber i Byparken via en donation. Firmaet Plan og Leg er i gang med at lægge en plan for hvad der bedst passer til stedet.

Toiletvognen: Michael og Brian er parate til at gå i gang med en større renovering af vognen efter Høstmarkedet sammen med et par andre, som har forstand på hvordan det kan gøres bedst muligt for færrest penge. De tænker der skal bruges ca. 30.000 kr. Karina bad om et tilbud så vidt det er muligt når vi ved mere om hvor omfattende skaderne er.

NYT MØDE: Mandag den 12. september kl. 19:00 - 21:00 i Aksen

Referat fra BESTYRELSESMØDE 11.04.2022

KONSTATERING AF FREMMØDTE: 

Allan, Brian,  Laila, Kirsten og Gitte. 

 

1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

2. Konstituering af bestyrelsen: Afventer til næste møde, da vi var for få.

 

3. SIDEN SIDST: 

Hans Henrik havde for nylig spurgt bestyrelsen om der var nogle som ville være med til at hjælpe Tennisklubben så den ikke blev nedlagt. Brian tilbød sin hjælp, var til generalforsamling og blev valgt til formand, Lisbeth var tilfældigvis også med ved mødet og blev valgt til kasserer. To journalister fra lokalavisen blev også valgt ind. Nu starter Tennisklubben med et nyt hold, og modtager gerne nye medlemmer. 

Invitation til frivilligmøde om “Lær for livet”: Tirsdag den 17. maj Om Lær for Livet

Lær for Livet arbejder for at sikre læring, trivsel og fællesskab hos udsatte børn og unge. Det gør vi med en mentorordning, camps og samarbejde med børnenes hjem og skole. Børnene er mellem 9 og 15 år, når de starter i Lær for Livet. Som mentor bliver man matchet med et barn eller en ung, som har brug for en hjælpende hånd til at lære – om de små ting i livet, såvel som de store.

Se mere på messenger som Allan har sendt rundt i mandags. 

Tour de France: Gitte havde flere spørgsmål, hun gerne ville vende med bestyrelsen inden den videre færd, bl.a. affaldshåndtering. Allan foreslog at han tog kontakt til det firma, som vi plejer at få til at hentet affald fra ved Høstmarkedet. Kirsten foreslog, at vi søger om spiritusbevilling hos politiet, så der ikke bliver problemer lørdag aften. Brian er ved at undersøge mulighederne for at få nogle lokale musikere til at spille lørdag aften. Han har også bestilt strømtilslutning til MPP, så der vil være strøm på pladsen den 1.-3. juli. Gitte takkede for rådene og kører fortrøstnings vis videre med de øvrige planer:-)

4.  Bays Café: Søren har været til nogle møder, vi hører mere næste gang han er med til bestyrelsesmødet. 

 

5.  Julehjerterne: Afventer til Annette har nyt.    

 

6.  Skaterpark: 

Lotte har sendt følgende om fremgangen i projektet: 

Vi har som aftalt afholdt møde med Søren og modtaget flere rigtig gode tanker og ideer i forhold til præsentation, tilgang, kontakter og med videre. 

Og vi har afholdt møde med vicerektor fra Odsherred Gymnasium - han har gennem Hans Henrik efterspurgt kontakt med os. O.G. er meget åbne over for en skaterbane med tilhørende miljø (bænke, gynger eller hvad vi nu kan finde frem til) i forbindelse med Campus. O.G. tænker skaterbanen, som et muligt faktum i forhold til den igangværende arkitektkonkurrence.

Vicerektor har også rektors velvillighed til ideerne og projektet. 

Lige pt. skal vi have udarbejdet en projektbeskrivelse og have videre kontakt med O.G. samt Campus styregruppen. 

Og så har vi tanker om, at tage kontakt til Odsherred Kommune i forbindelse med mulige placeringer af skaterbanen (Campus er kun en idé, der er og skal være flere af muligheder). Derudover vil vi have kontakt til forskellige relevante politikere (unge, bymiljø, udeliv, kultur, etc.) i forhold til tilsagn. 

7.  Nyt fra kassereren: intet

 

8.  Åbent punkt: ikke noget. 

 

9.  EVT. Brian spurgte om Fritidsborger ville sponsere MPP med et beløb. Vi var for få til at kunne afgøre det, så spørgsmålet må vente til næste møde. 

 

Referat fra BESTYRELSESMØDE 14.03.2022

KONSTATERING AF FREMMØDTE: 

Allan, Annette, Laila, Birthe, Kirsten, Søren M. Lis, Hans Henrik, og Gitte. 

Gæster: Tine og Lotte

 

1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

Besøg af Tine og Lotte fra Skaterpark projektet. 

Tine har overladt projektet til Lotte, som har fået yderligere 4 personer med i gruppen, bl.a. 2 elever fra 9. kl. Gruppen skal have genetableret kontakten til kommunen og andre instanser. Hidtil har det været meningen at parken skulle ligge ved tennisbanen. Søren M. foreslog placering ved det nye campus der skal bygges ved gymnasiet. Dermed kunne det kobles på Byudviklingsprojektet. Gruppen vil arbejde videre med ideen. 

For ikke at skulle danne en ny foreningen, bad gruppen om at kommer under Fritidsborger som sidst, få lov til at bruge vores CVR. nr. og få et bankkontonummer. Herefter vil det være meget nemmere at søge om tilskud fra fonde. Lotte ville gerne vælges ind i bestyrelsen som repræsentant for Skatergruppen, så hun løbende kan orientere os om projektets udvikling. Kristen foreslog, at hun søgte om donation hos Vig-festival. Roskildefonden og Tuborgfondet kunne også være interessante. Søren og Annette vil gerne hjælpe med at skabe kontakter. 

 

2. SIDEN SIDST: 

           

Folkeoplysningsudvalget - Søren M. blev valgt ind i udvalget og håber det giver bedre taletid. 

             Gintberg på kanten…. Gitte ringede til produceren Anders et par gange, han lovede at ringe tilbage, 

             men hun har ikke hørt fra ham siden.

             Skal vi være med til møde med nye tilflyttere 23.04. kl. 11:30-13:00? Birthe og Leila møder op. 

             Forårskur i stedet for Nytårskur? Afventer til Sjønne melder tilbage.

             Popup campingplads til Tour de France: Gitte har søgt om tilladelse hos kommunen til at bruge plænen 

             som Fritidsborger har godkendt (det er også mig:-))  Cirkus Arli kommer torsdag den 30. juni, men er 

            væk igen kl. 6 fredag morgen. Der er udarbejdet en skitsetegning hvor det bliver muligt at få plads til 21 

            autocampere. Hun går nu i gang med at lave et opslag til hjemmesiden og Facebook, desuden kan 

            Hans Henrik sende opslaget til en forening for autocampere. Opslaget skal også sendes til Feriepartner/          

            Odsherredkalenderen. Brian er gået i tænkeboks for at lave musik lørdag aften.

       

3. GENERALFORSAMLING 20. marts:

           Forsamlingshuset arrangement: Flemming har tilbudt let smør-selv frokost anretning til 85 kr. pr. kuvert. 

           Hvem gør hvad: Beretning på vers, regnskab, dirigent m.v. 

           Allan og Søren går i gang med beretningen. 

           Søren foreslås til dirigent. Vi mødes kl. 10 - 10:15. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Sjønne, Søren M., Brian, Hans Henrik, Annette, Kirsten  og Lis. Revisor navn Inge Nielsen er på valg. Suppleant Michael Piil, revisorsuppleant Olaf Christensen Disse repræsentanter vælges hvert år.  

 

4.  Julehjerterne: Tilskud fra Grundejerforeningen - andre?    

Annette var inviteret til Grundejerforeningens Generalforsamling for at forklare hvad der skal til for at få strøm til julehjerterne. Foreningen stemte for at bevillige 40.000 kr. til projektet. Gitte og Annette sender ansøgning.

Siden da har Annette været forbi ejendomsmæglerne, som måske også gerne vil hjælpe med et tilskud. 

 

5.  Bays Café: Hvordan kommer den i gang igen?

Søren mindede om at vi har fået 40.000 kr. af kommunen som er øremærket til udsmykning af lokalet. Vi drøftede mulighederne for cafeen og blev enige om at spørge på GF om genoplivningen af den. 

 

6. Byfornyelsesprojektet og Lokalråd:

Søren har ikke hørt noget ud over at der nok skal nedsættes en styregruppe. 

 

7.  Nyt fra kasserer

(som havde fået Corona): Gruppen drøftede årsregnskabet og spurgte til punkt 6. Strøm og etablering. Karina oplyser til referatet, at der er betalt et acontobeløb, som bliver tilbagebetalt. Hun kan forklare nærmere til GF. 

 

8. Åbent punk og EVT. intet. 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 14.02.22

1.  KONSTATERING AF FREMMØDTE: 

Allan, Sjønne, Kirsten, Hans Henrik, Michael, Karina og Gitte. 

2.  GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

3.  SIDEN SIDST: 

Vi har fået en henvendelse fra Anders Machmüller, tilrettelægger hos et TV selskab, der skal lave en række udsendelser med Gintberg på kanten. Efter en masse gode bud på hvad der sker i Asnæs blev gruppen enige om at Gitte ringer til Anders med forslagene inden vi sender en hel masse. 

Folkeoplysningsudvalget skal have valgt nye medlemmer. To af medlemmerne skal ikke være fra en sportsforening. Vi ved ikke om det er noget for os, vi spørger derfor Søren Myrup om han ved om det vil være nødvendigt at Fritidsborger er repræsenteret. 

Loppemarked - sammen hver for sig: Sjønne har fået 2 andre frivillige med til at arrangere det næste som kommer i foråret. 

Forårstur i stedet for Nytårskur: Gruppen drøftede forskellige muligheder for et forårsarrangement i maj. Det kunne være en Museum/banko/tarteletter tur i Asnæs. Vi vil gerne lokke flere familier til at komme. Sjønne leger videre med ideerne. 

Tine Piil Petersen har oplyst til bestyrelsen at Skaterprojektet er startet op igen, hun har pt. overdraget projektet til Lotte, og har spurgt om foreningen vil bakke op om projektet som sidste gang. Dette blev bestyrelsen enige om at vi selvfølgelig gerne ville. Vi vil også gerne høre mere om det til næste bestyrelsesmøde den 14. marts. 

Popup campingplads i anledningen af Tour de France kommer forbi Asnæs: Gitte fremlagde sine planer og ideer om hvordan det kan lade sig gøre. Formålet er dels at gøre noget for Asnæs by når nu vi får Tour de France lige forbi den 2. juli, at Fritidsborger og MPP samarbejder om campingpladsen på plænen foran svømmehallen med musikaften om lørdagen og tjener nogle penge til foreningerne. Gitte fik grønt lys til at fortsætte med planerne og søger kommunen om tilladelse til at lave arrangementet. 

 

4.  GENERALFORSAMLING 20. marts:

Dagen er reserveret i Forsamlingshuset. Vi mangler at aftale nærmere med Flemming hvad han skal servere til frokosten, om vi kan hjælpe til og derved spare lidt på budgettet. 

Gitte sørger for at indkalde til GF inden den 20. februar. Vi starter GF kl. 11:00 bestyrelsen skal være til stede inden mødets start. Allan, Sjønne og Søren står for at lave beretningen på vers. Regnskabet skal være godkendt af revisorerne senest en uge før GF. 

Bestyrelsen drøftede forskellige emner der kunne tages op til debat i forsamlingen. bl.a. har vi brug for nye yngre medlemmer der kan hjælpe til ved vores arrangementer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Sjønne, Søren M., Brian, Hans Henrik, Annette, Kirsten  og Lis. Revisor navn Inge Nielsen er på valg. Suppleant Michael Piil, revisorsuppleant Olaf Christensen Disse repræsentanter vælges hvert år.

  

5.  Byfornyelsesprojektet og Lokalråd: Venter til Søren M. er til stede. 

 

6.  Bays Café: Hvordan kommer den i gang igen? Venter til Søren M. er til stede

 

7.  Samarbejde med svømmeklubben om Julehjerterne: 

Annette er inviteret til at fortælle om planerne med julehjerterne til Asnæs  Grundejerforenings Generalforsamling. 

 

8.  NYT FRA KASSEREN:

Karina vil gerne have en kvittering eller et referat om bevillingen når bestyrelsesmedlemmer har lavet aftaler om at foreningen udbetaler et beløb. Der bliver sendt en faktura til Centerforeningen for julesokke arrangementet, samt en faktura til OWL på kontingent af laugets medlemmer. 

 

9.  Åbent punkt:

10. EVT. 

NYT MØDE: Mandag den 14. marts kl. 19:00 - 21:00 i Aksen

 

Referat fra BESTYRELSESMØDE 07.09.21

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Kirsten, Annette, Søren M., Birthe, Karina, Leila og Gitte.

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

STATUS FRA HØSTGRUPPEN:

På første møde i Høstgruppen i juli, blev vi enige om ikke at afholde Høstgudstjeneste på grund af flere ting, der ikke var mulige. Desværre havde præsten skrevet i kirkebladet, at der vil blive en gudstjeneste. Vi er selvfølgelig kede af situationen, men intet er som det plejer at være, hvilket vi har måtte forklare præsten. Kirsten sender en artikel til Ugeavisen om høstmarkedet.

Toiletvognen er ok, men den skal gøres ren, og så skal vi have fat i en traktor til at flytte den ned på plænen. Annette tjekker hvem vi kan få til det. Kirsten foreslog at vi næste år tjekker mulighederne for at leje en mindre.

Vi ved ikke endnu om Brandmandsforeningen kommer med brandbiler.

Annette laver skilt til kornvognen: kl. 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00.

Karina sørger for byttepenge til kornvognen og baren.

 

SIDEN SIDST:

Søren M. orienterede om mange nye tiltag i Asnæs.

Ud over lyserød lørdag den 9.10. i centret, er der Kulturnat den 29.10. hvor der kommer mange aktiviteter i centret. Kirsten fortalte, at hun allerede havde hyret

Riki Solo til at spille på Karossen.

 

Derudover vil der komme en Landligger Weekend i hele kommunen med afsæt i Asnæs den 19.11. Skulle gerne blive en tradition. Vi talte om at lave en pæn stand i centret og udlevere brochurer m.v. Desuden blev vi enige om at flytte arrangementet med en gåtur og genopfriskning af ”Asnæs til fods – de skjulte skatte” den dag, så vi kan takke for donationen fra Feriepartner og invitere Ugeavisen så vi kan lave lidt PR. Gitte har kontaktet Flemming om at vi flytter arrangementet.

 

Julearrangementet skal være meget større, Brian (Brugsen) vil have et stort juletræ og en masse aktiviteter. Annette foreslog at man kontakter SFO til at lave pynt og til at pynte op ude og inde.  

 

Søren fortalte også om byfornyelsesmidler, der kan søges hvor kommune og stat giver 50% hver til projekterne. Der er kick-off arrangement lørdag.

 

Han havde også talt med Jesper (BOK) omkring Bay´s café, hvad der skal ske eller ikke ske omkring projektet. Annette foreslog at man kunne købe en Café kaffemaskine med selvbetjening og nogle pæne møbler. Da tilskuddet skal bruges til Café ideen, kunne man også finde en person fra Lokalhistorisk forening, som kunne finde de bedste billeder frem vi kan blæse op i stort format og en skærm til at vise de 100 bedste billeder fra byen.

En foreslog at spørge Brian (Brugsen) om han har lyst til at lave en udstilling af

FDB-møbler, der kunne stå i cafeen.

Jesper spurgte også om Fritidsborger/Bays cafe, kunne stå for sandwich og kaffe til en Garn-festival den 3. oktober. PT har vi ikke ressourcer til det lige nu og må sige nej tak.

 

Gitte fortalte at hun havde været til møde omkring Tour de France næste år den 2. juli. Alex, som har prøvet at få Tour de France til Danmark side 2012, fortalte om processen og beslutningerne omkring arrangementet. Kommunen skal kun være bindeled mellem foreningerne, virksomhederne, oplevelsesindustrien osv. Der afholdes flere møder med både foreninger og virksomheder.

 

GENERALFORSAMLING:

Der er kommet to forslag fra medlemmerne. Et om at det ikke burde være nødvendigt at skulle oplyse sin fødselsdag og år for at kunne blive medlem. Det andet om der kan gøres noget med rågerne, som støjer og sviner meget.

Søren spurgte om der var projekter og skærm i Forsamlingshuset. Svaret er JA.

Vi mødes kl.

16:30

til forberedelse, og så skal der være tid til evt. kontant betaling af medlemskontingent m.v. Mødet starter kl. 17:00.

 

NYT FRA KASSEREN: intet pt.

 

Majbritt har meddelt at hun træder ud af bestyrelsen på grund af arbejdspres.

 

Referat fra BESTYRELSESMØDE 29.06.21

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Sjønne, Kirsten, Annette, Søren M. Majbritt, Leila og Gitte.

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

SIDEN SIDST: Allan har talt med Flemming, Asnæs forsamlingshus ang. genopstart af Fællesspisning. Det er aftalt at vi starter tirsdag den 27. juli kl. 18:00 derefter tirsdag den 24. august kl. 18:00.

 

GENERALFORSAMLING:

 

Det blev aftalt at en særlig Fællesspisning tirsdag den 14. september, starter med en kort Generalforsamling herefter fællesspisning. Vi kunne f.eks. starte kl. 17:00.

 

Torsdag den 16. september vil vi genopstarte/opdage vandreturen ”Asnæs til fods – de skjulte skatte” for at få fokus på, at vi har fået nye skilte og postkort doneret af bl.a. Feriepartner og Genopstarts puljen. Vi skal have en artikel i Ugeavisen og fortælle at vi genstarter Fritidsborgers aktiviteter og takker for donationerne. Dagen afsluttes med Fællesspisning f.eks. ”Byg din egen sandwich” hvor Fritidsborger er vært.  

 

HØSTMARKED 18. september.

 

Datoen er fast. Vi blev enige om en ”light” udgave med start kl. 9:00 og slut kl. 15:00

Som udgangspunkt bliver dagen som vi plejer, men vi skal trække evt. corona-restriktioner fra. Vi skal derfor tænke anderledes omkring: afstand, servering, teltplaceringer m.v. Noget af plænen er spærret af pga. arbejdet på svømmehallen, vi skal søge om at booke parkeringspladsen ved børnehaven og hallen. Det var ikke muligt at booke et telt hos Ugerløse Idrætsforening. Så vi bruger kun egne telte.

Gitte søger om spiritusbevilling, servering af mad bevilling og brandtilsyn.

Kirsten undersøger om vi kan få halmballer. Hun har skrevet ud til alle stadeholdere

 

NYT FRA KASSEREN v/sekretæren:

 

Vi har modtaget donationer fra Asnæs Sparekasse Fond, Feriepartner Odsherred og Genopstarts puljen fra Odsherred kommune på i alt 16.350 kr. Genoptryk af postkort samt nye skilte kostede i alt 6.300 kr. Vi søgte også om tilskud til nye aktivitetsredskaber i byparken, samt genopstart af foreningen.

 

 

Julehjerter: Grundejerforeningen er ikke tilfredse med belysningen, og vil derfor ikke støtte indkøb af batterier og lyskæder. Annette og formanden Ole har været en tur rundt i byen og har fundet frem til, at vi kan spørge husejere på indfaldsvejene til Asnæs centrum om de vil lægge strøm til hjerterne så de ses bedre. Vi kan købe omformere samt forlængerledninger, og tænd-og-sluk-ure, det kan løse noget af problemet. Men i 20-30 master i centrum er dette ikke muligt. Det kan koste 3-7.000 kr. at ombygge hvert hjerte. Måske vi kan søge Andel (SEAS-NVE) om tilskud. Vi har vidst 65 hjerter lige nu. Vi tænker videre.

 

Majbritt foreslog et arrangement for at få børnefamilierne med i foreningen. ”Ulvetime med pyjamas”. Fællesspisningen skal være god mad for børn og voksne. De ankommer efterhånden som det er muligt fra kl. 17-18:30, får et måltid mad bagefter får børnene nattøj på og børstet tænder, hvorefter Majbritt læser historier.

 

Allan tænkte af Byparken også kunne være rammen om en familiedag/ søndagshygge med oprydning og plantning af blomster samt overraskelser evt. musik for børn og voksne.

Gitte prøver at finde ud af hvornår og hvad gartnerfirmaet skal lave i parken.

 

Annette forklarede om ”Bakkeprojektet” stykket mellem tennisbanen og parken. Hun har talt med Leo omkring mulighederne da Asnæs Sparekasse Fond stadigvæk har en pose penge han vil bruge på byen hvis det er muligt. Annette og Gitte skal have skruet et nyt forslag sammen i juli-august og indsende det inden kassen lukker den 1. september.

Referat fra BESTYRELSESMØDE 02.03.21

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Sjønne, Karina, Kirsten, Birthe, Brian, Annette, Søren M. Leila og Gitte samt Majbritt i de sidste 5 min.

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

SIDEN SIDST: Har vi hørt fra Sparekasse fonden ang. vores ansøgning?

 

Allan fortalte at han ikke har hørt fra Leo, men at han vil tage en snak med ham når det bliver muligt. Brian havde også indsendt en ansøgning på vegne af MPP og havde heller ikke hørt fra fonden. Annette foreslog at vi ansøgte om at få genoptrykt ”Asnæs til fods” postkortet, måske med nogle flere attraktioner bl.a. opfordret af Leo.

 

Søren fortalte, at han længe skulle have haft et møde med Jesper BOK omkring Bays Café. Vi har jo fået 30.000 kr. fra kommunen til udsmykning m.v. Skulpturen i foyeren måtte godt blive flyttet.

Jesper har også vendt tanker om at få udsmykning på muren over mod parkeringspladsen, måske ved at tage dem fra salen, så der også kan ske ændringer i det rum. Søren kontakter Jesper igen.

 

Klagen om rågekolonien i Asnæs er sendt til kommunen, men svaret var mest ”politikersvar” fra en biolog. Søren har videresendt brev og lovgivningen m.v. til os alle. Grundejerne og kommunen bør tage ansvar, man kan mere end man gør, mente han. Vi har dog fået sat gang i noget, og det tages måske op på et kommunalbestyrelsesmøde, da det har vist sig at være et generelt problem i flere af byerne i Odsherred.

 

GENERALFORSAMLING Hvornår, hvordan, hvor?

Gitte har udsendt Nyhedsbrev/opslag på hjemmesiden/opslag på FB, hvor vi har gjort opmærksom på at Generalforsamlingen udskydes til senere på foråret på grund af corona-restriktionerne.

Sjønne foreslog en udendørs picnic i Byparken hvis restriktionerne fortsætter ind i maj. Vi blev enige om at tænke videre og endelig beslutte hvad vi gør til næste bestyrelsesmøde den 14. april.

 

NYT FRA KASSEREN:

Karina har sendt årsregnskabet 2020 til revision. Vi har tilbagebetalt 50.000 kr. til kommunen for ikke anvendte midler til ”Omvendte gravhøje” samt overført 50.000 kr. til foreningen MPP som tidligere aftalt.

Der har ikke været nogle arrangementer og dermed kun få indtægter. Dog har vi fået 30.000 fra kommunen til udsmykning af Bays Café, tilskud til julehjerter fra Asnæs Grundejerforeningen samt kontingent, også fra Whiskylauget. Kontingent for 2021 er p.t. indbetalt af 160 medlemmer.

 

LOPPEMARKED sammen hver for sig.

Sjønne fortalte at der var flere, som gerne vil være med, men ingen som vil være tovholder for dagen. Der var flere forslag til dato: Efter påske, efter Kristi himmelfart, 1. maj. Sjønne vil nærtænke alle input.

 

HØSTMARKED 18. september?

Vi plejer at gå i gang med planlægningen, men aftalte at vente til april/maj, så ved vi også mere om hvad der kan blive muligt.

Annette orienterede om at toiletvognen ikke er så dårlig som først antaget, efter den er blevet efterset som aftalt. Men den er umulig at flytte nu, da den nærmest er groet fast, hjulene har boret sig ned i den bløde jord.

 

ÅBENT PUNKT:

Hvad gør vi for at holde foreningen i gang? Emnet blev ikke drøftet.

Leila fortalte, at hegnet ved Borgen er blevet væltet, kun 7 borde/bænkesæt er tilbage. Hun mente de kunne være i hendes garage, nu da gulvet til teltet er solgt. Annette foreslog, at hun kontaktede Brandværnsforeningen om de ville have dem mod at vi lånte dem de 1-2 gange om året de skal bruges. Ellers ville Allan og Sjønne gerne flytte dem, der er ok, til Leilas garage.

Referat fra bestyrelsesmødet 09.11.20

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Sjønne, Kirsten, Leila, Preben, Majbritt og Gitte

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: Godkendt

 

SIDEN SIDST: Ansøgningen, som bestyrelsen godkendte, blev sendt til Asnæs Sparekasse Fond den 26. november til Jørn Højgaard, og i dag til Leo Cordua.

 

BAYS CAFÉ: Vi må vente til corona-situationen bliver bedre.

 

JULEHJERTER og ”Vi tænder juletræet i Asnæs” 29.11. sammen med BOK.

Annette har kontaktet Brandværnsforeningen, som har lovet at hænge julehjerterne op, når vi har skiftet batterierne i lyskæderne. Annette finder en dato. Gitte udsender et nyhedsbrev.

 

JULESOKKER: Sjønne og Leila står for opgaven som de plejer. Sjønne bad Allan om at få anvist et sted hvor snoren til julesokkerne kan hænge, da den nye cafe gør det svært at komme til. Han bad også Annette om at lave et skilt, som hun plejer omkring reglerne for julesokkerne. Leila giver besked til personalet i kiosken.

 

”Vi tænder juletræet i Asnæs 29. nov”: Allan kontakter Jesper fra BOK om arrangementet er muligt pga. de nye corona-restriktioner.

Sjønne sørger for at lyskæden kommer på juletræet i Aksens Have. Hvis vi ikke må lave det sædvanlige arrangement, foreslog Majbritt at hun legede julenisse, der gemte sig i centret. Når børnene fandt hende, fik de noget slik. Måske kunne det foregå om søndagen, eller en anden dag. Ideen skal lige tænkes igennem. Måske MPP kunne have interesse i at lave lodtrækning om nogle billetter på samme tid.

 

NYTÅRSKUREN: Ideer til at afholde det på en ny måde:

Vi forventer ikke store ændringer i restriktionerne så vi blev enige om at lave en Nytårs

tur, hvor vi går ”Asnæs – til fods” ruten rundt. Bestyrelsens medlemmer står ved nogle ”PYT–STOP” og uddeler kaffe/brød, champagne/kransekage, et glas portvin m.v. Folk sendes af sted i grupper af 10 med en ballon/hat/truthorn el.lig. Majbritt, Sjønne, Allan, Leila og Gitte brygger videre på ideerne og mødes på video torsdag den 19. nov. kl. 19:00. Den endelige ide udformes til en artikel som Gitte sender til Nordvestnyt så vi også kan få noget PR. Derudover udsendes nyhedsbreve, lægges på hjemmesiden og på Facebook.

NYT FRA KASSEREN

ÅBENT PUNKT:

OG NYT MØDE: 2. mandag i måneden    

Næste gang: 14. december evt. i Aksen ellers på Messenger.

 

Referat fra bestyrelsesmødet 19.10.20

BESØG AF OLE HOLST (fmd. for grundejerforeningen)

Emne: Parkeringspladser i Storegade v/Aksen.

Ole Holst fortalte om en lokalplan for området, som blev vedtaget i 2006. Han har kontakt med byrådsmedlem Jette Sloth Nielsen og ville gerne drøfte lokalplanen med os.

 

KONSTATERING AF FREMMØDTE: Allan, Sjønne, Hans Henrik, Søren M, Kirsten, Majbritt, Karina, Preben, Leila, Annette og Gitte

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN Godkendt

 

SIDEN SIDST

Toiletvognen: Flytning og vedligehold?

Allan Andersen vil gerne være med til at starte et cykelhold op i Asnæs

 

Annette fortalte at Ove Mørch vil kigge på den og give et tilbud om hvad det vil koste at istandsætte den. Toiletvognen kan blive opbevaret i en bygning på Åsevangsvej. Annette vil tag kontakt til Ove i denne uge.

 

Allan H. kontakter Allan Andersen omkring hans forslag til et cykelhold.

 

Sjønne fortalte om efterårets loppemarked i ”trekantområdet”. Det var godt besøgt, vejret var godt, og det virkede godt at man kunne gå rundt og se på tingene. Et godt indslag i byen. Måske man kunne lave en loppedag på 2 – 3 faste datoer i løbet af et år. Sjønne går videre med ideerne.

 

SPAREKASSEN FOND:

Vi talte om, at vi skal søge til noget der kommer så mange som muligt til gode i byen.

Følgende forslag kom til debat: flere kirsebærtræer, flere fitness-redskaber i Byparken, et springvand i en af søerne og en transportabel scene. Vi vil også søge om en ny toiletvogn. Det blev også foreslået at gøre noget mere ved den ”Grønne midte af Asnæs” samt at en kunstner kunne lave 6 skulpturer i asketræ, som kunne pryde de 6 indfaldsveje til Asnæs. Gitte laver oplæg til en ansøgning, som alle kan komme med input til. Ansøgningen skal være fonden i hænde inden 1. november.

 

Brian havde sendt følgende besked i forbindelse med ansøgningen:

 

”Jeg har talt med Jørn fra fonden og Musik På Plænen kan også søge, vi vil søge penge til ting vi kan bruge til MPP. Vi vil i ansøgningen skrive at vi har en samarbejdsaftale med Fritidsborger.dk og at de ting vi evt. køber også kan bruges af andre foreninger. Det kunne jo også være fint hvis Fritidsborger.dk skriver at vi har et samarbejde. På den måde kan de ting som bliver købt gøre gavn for flest mulige personer i byen. ”

 

Forslag: Permanent strøm på plænen. Ny toilet vogn (en mindre vogn, som let kan flyttes rundt i byen)

Borde/bænkesæt, Udgravning under svømmehallen

 

BAYS CAFÉ: Er desværre aflyst indtil videre pga. COVID-19 restriktionerne

 

KULTURNATTEN: Desværre også aflyst

 

JULEHJERTER: Annette sørger for at hjemkøbe nye batterier og indkalder de sædvanlige deltagere til at hjælpe med opgaven.

Julearrangementet 1. søndag i advent: Biblioteket holder åbent og deltager med juleklip osv. Julesokker i Centret vil også blive gennemført, Sjønne og Leila står for opgaven.

 

NYTÅRSKUREN? Vi drøftede alternative muligheder så som at afholde det udendørs med varm suppe eller i centret. Kirsten foreslog, at vi sendte spørgsmålet videre til medlemmerne via et nyhedsbrev. Gitte tager det med i det næste nyhedsbrev.

 

NYT FRA KASSEREN: Teltet blev solgt som aftalt. Projektet med de ”omvendte gravhøje” er lukket, Søren vil undersøge om vi kan søge til noget andet for de penge kommunen har deponeret til projektet.

 

ÅBENT PUNKT: intet pt.

 

OG NYT MØDE: 2. mandag i måneden       Næste gang: 9. november samme tid og sted.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.09.2020

Fremmødte: Laila, Slimak, Kirsten, Brian, Lis, Maibritt, Annette, Birthe

Siden sidst:

Toiletvogn: Flyttes til Rasmus. Annette kontakter Rasmus og Leif angående flytning, som skal foretages forsigtigt, da vognen ikke er beregnet til landevejskørsel. Annette kontakter ligeledes Ove om mulighed for istandsættelse.

 

Kulturnat:

På grund af Covid19 bliver dette års kulturnat d. 30/10 anderledes, da aktiviteter flyttes fra centret ud i byen – og der foreligger stadig mulighed for aflysning ift. Covid19. Fritidsborger har ”løst-booket” Ricki til to-timers arrangement på Karossen kl. 21:00-23:00 (ganske som sidste år), dog uden borde, chips o.lign. Aftalen med Ricki er dog således, at indtil programmet er trykt kan han love sig ud til andre spillesteder. Der vil være salg af drikkevarer.

 

Asnæs Sparekasses Fond: Sparekassens bestyrelse har valgt at nedlægge fonden og uddele 600.000 til foreninger og organisationer. Vi skal senest d. 1/11-20 fremsende begrundet ansøgning og har drøftet følgende:

          - Renovering af toiletvogn

          - Liv i parken (motionsredskaber)

          - Scene i parken

          - Strøm

Punktet tages op på næste møde – medbring gerne gode ideer.

Bays Café:  Næste åbningsdato er d. 28/9-20

 

Julehjerter: Vi er udfordret af, at vores hjerter ikke lyser helt dét vi kunne ønske os, særligt når batterierne på lyskæderne er ved at brænde ud. Annette vil tage kontakt til Kastanjelys på Odden, og spørger ind til, hvordan det er lykkedes Odden by at komme på el-nettet. Brian undersøger, om der findes lyskæder med solceller – samt pris og forhandler. Ellers følges samme procedure som sidste år med, at brandværnsforeningen monterer og sætter op – vi ansøger igen Grundejerforeningen om støtte til dette.

 

Fritidsborger ”Hvad-nu?”: Vi har drøftet, hvilke aktiviteter vi kan sætte i gang i disse tider med Covid19. Forslag om:

   - Ugentlige gå -ture i byen, fx Asnæs-Ruten

   - Cykelture … her blev Allan nævnt J

   - ”Fyld-bilen-op”- ture fx til Højderygsstien, Solvognens findested, Vejrhøj eller andre seværdige steder.

 Birthe kontakter Jacob Walløe Hansen (Geopark-konsulent) om mulighed for guidet tur.

 

Nyt fra kassereren: Whisky-lauget betaler kontingent til Fritidsborger – der er ca. 70 medlemmer. Karina taler med Slimak om fremsendelse en faktura t/René om ”gruppemedlemsskab” /70x25,-) – fremover sendes en faktura årligt i januar.

 

Evt: Næste møde mandag den 19. oktober. Sted: Aksen kl. 19:00 - 21:00 

Forlag om at vi laver en Plan B for nytårskuren – tages op som punkt på næste møde.

Referat fra Bestyrelsesmøde 10.08.20

Deltagere: Hans Henrik, Preben, Søren, Majbritt, Kirsten, Brian, Leila, Karina, Sjønne og Gitte

Afbud fra: Allan, Annette, Birthe

 

Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

 

Siden sidst:

Loppemarked sammen – hver for sig. Sjønne havde taget initiativ til at lave loppemarked i Asnæs, hvor hver husstand havde sin egen bod, der var ca. 60 boder fordelt i hele byen. En meget positiv oplevelse, hvor mindst 100 kunder kørte rundt i byen, på trods af regnvejr. Nogle krejlere var også mødt op, de fik nogle gode varer til fornuftige priser med hjem. God ide at gøre det i Fritidsborger regi.

 

Høstmarkedet:

Skal vi afholde markedet? Kirsten fortalte at Dagplejen har meldt fra, det samme har flere stadeholdere, også med andre begrundelser end COVID-19. Restriktionerne siger at vi ikke må være flere forsamlet end 100 ad gangen, og flere steder er epidemien blusset op igen. Bestyrelse besluttede derfor at aflyse Høstmarkedet i den form vi kender. Kirsten foreslog, at vi måske kunne lave et anderledes ”Høstmarked sammen – og hver for sig” og indbyde de stadeholdere, der var interesserede. Sjønne foreslog Kirsten at kontaktede dem. Efterfølgende aflyser vi Høstmarkedet officielt. Gitte kontakter Nordvestnyt og retter hjemmesiden.

Søren M. syntes vi skulle tage en snak om hvad vi kan lave og hvad vi egentlig vil med Fritidsborger. Spørgsmålene skal på dagsordenen til næste møde.

Toiletvognen: Da høstmarkedet er aflyst, skal vi have flyttet toiletvognen. Det kunne være godt at få gjort nu hvor alt er tørt. Vi blev enige om at bede Annette om at kontakte Brandværnsforeningen, om vi stadig har en aftale om at de opbevarer den for os.

 

Kulturnatten:

Vi drøftede om der kunne være nogle problemer i forbindelse med vores del af arrangementet. Kirsten kontakter musikeren fra sidste år, han passede fint ind i arrangementet i Karossen. Vi vil nemt kunne holde øje med antal forsamlede, det er nok mere et spørgsmål om der komme nogle forbi, for der bliver formodentlig begrænsninger i centret. Vi besluttede at Søren kunne svare Bjørn, som koordinerer alle interessenterne, at vi var interesserede i at være med.

 

Julehjerter:

Skal vi prøve at sælge nogle flere hjerter hen over efteråret? Gruppen blev enige om at udskyde spørgsmålet til næste møde og håbe Annette kan give en status på antal og lyskæder m.v.

 

Nyt fra kasseren:

Der er nu 246 betalende medlemmer, men det er stadigvæk for få til at dække de omkostninger vi har til IT opgaverne. Vi mangler stadigvæk at få indbetalingen fra Whiskylauget.

Allan bedes kontakte René

 

Åbent punkt:

Bays Café: Skal herefter være et fast punkt på dagsordenen, så vi kan udvikle konceptet. Måske er det måden at komme ud til vores medlemmer på.

Det har været en god ide at have en arrangement- kalender. Der kom nye folk til arrangementerne. Vi skal helst undgå at afholde noget når der sker andre ting i salen, derfor vil det være en god ide at lave arrangementer på forskellige ugedage, og kun hver 14. dag. Majbritt foreslog arrangementer der henvender sig til børnebørn og bedsteforældre. Sjønne, Leila og Gitte vil gerne være med på skift. Søren M. kontakter Jesper.

Vi skal også finde ud af hvad vi skal bruge de 30.000 kr. til. Tryk af fotostater, møbler o.lig. Søren vil sende en indbydelse til alle der har været interesserede i Bays Café.

 

Oprydning i Fritidsborgen:

Det blev aftalt at vi mødes kl. 9:00 – 12:00 søndag den 13. sept.

Referat fra Bestyrelsesmøde 09.03.20

Deltagere:

Allan, Hans Henrik, Preben, Majbritt, Kirsten, og Gitte

Afbud fra: Annette, Brian, Leila, Karina, Sjønne, Birthe og Søren

 

1+2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig: Allan Haslund fortsætter som formand, Søren Jørgensen er næstformand, Karina Højvang fortsætter som kasserer og Gitte Laursen er sekretær.

 

4. Siden sidst:

Generalforsamlingen forløb godt. Der var 83 medlemmer til stede ud af 229 betalende medlemmer. God stemning med aktiv deltagelse af flere deltagere.

 

Allan fortalte at han var blevet kontaktet af Brian (SuperBrugsen) om vi ville være med til at leje storskærm til centret i anledningen af fodboldturnering. Det ville koste 10.000 at leje skærmen og 10.000 kr. til Viasat pr. kamp. Vi drøftede hvordan vi kunne tjene dem hjem ved evt. ølsalg, men mente at Bardolino nok ville have den opgave. Kirsten foreslog at Fritidsborger kunne stille med frivillige hjælpere i stedet for. Vi afventer nærmere hvad Centerforeningen finder ud af.  

 

5. Byfest i Aksens Have 25. april:

Allan havde fået at vide, at der godt kunne være et loppemarked. Kirsten vil gerne tage imod folk om formiddagen, men gjorde opmærksom på at det er vigtigt at Enghaven bliver lukket ved Kirkevejen, så bilerne ikke skal ligge og vende helt henne ved Storegade. Hun kontakter Søren M.

Majbritt sagde at Asnæsløbet vil have målområde nede i byen i stedet for ved hallerne og være en del af dagens arrangementer. 

 

6. Nyt fra kasseren: Regnskabet blev fremlagt på GF i søndags.

 

7. Åbent punkt: Majbritt spurgte efter om der ikke var en opslagstavle i centret hvor vi kunne hænge oplysninger om kommende begivenheder op. Allan har tidligere talt med Ole i forbindelse med renovering af Fritidsborgen, og ville spørge ham om han kunne lave en opslagstavle med glas for. Han finder også ud af hvor tavlen kan hænge uden at en masse andre hænger noget på den.

 

Næste møder aflyst pga. Corona;-)

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 17.02.20

Deltagere:

Allan H., Allan A., Annette, Brian, Leila, Karina, Kirsten, Tine, Sjønne, Hans Henrik, Birthe, Søren M. og Gitte

Afbud fra: Majbritt, Preben og Per

 

1. Konstatering af fremmødte.

2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

  

3. Siden sidst:

Allan fortalte at gruppen Mumunity i Odsherred, som gerne vil lave et arrangement ang. demens. Vi aftalte at vi gerne ville støtte gruppen ved at reklamere på vores hjemmeside. Allan kontakter dem og forklarer at de kan sende et oplæg til Gitte, som lægger det på hjemmesiden. Det samme gjaldt Linedance gruppen i Fårevejle, hvor Gitte havde fået en henvendelse.

 

Karina var blevet kontaktet af en, der udgav sig for at være Allan H. og forlangte at få EUR sendt til Holland. Hun lod som om hun troede det var rigtigt, og fik dermed lokket navne, banknumre m.v. ud af vedkommende. Vi aftalte at slette personlige emails på hjemmesiden og kontakte politiet.

 

Søren M. orienterede om, at det går godt i Bay’s Cafè med glade mennesker, hyggelige arrangementer, og som kommer hver gang og hjælper til. Desværre giver det noget uro, når der også   foregår noget i salen. Så er foyeren er ikke helt egnet som foredragssal.

Lokaldemokratimødet på Vig skole 25.01. Søren M. syntes mødet gik godt, et fint arrangement hvor borgere og politikere mødtes til konstruktive drøftelser og sluttede med at der kom nye ideer frem, samt gode forslag til forbedring af kommunikationen mellem borgere og kommune/politikere.  

 

MPP: Gruppen har nu dannet en forening med 5 bestyrelsesmedlemmer og er ved at få formaliteterne på plads. Man er så småt startet op på Facebook og skal have hjemmesiden opdateret meget snart. Der bliver kun musik om lørdagen.

 

4. Fastelavn i Centret lørdag den 22. februar:

Allan H. har styr på tønder og indhold. Centervagten sørger for ophængningen. Allan A., Leila, Leif og Lars hjælper med at holde styr på slik, børn, kattekonger og -dronninger samt kåring af bedste udklædning.

  

5. Generalforsamlingen - alt det praktiske:

Søren M. og Allan H. skriver beretningen på vers, Leila og Lisbeth står for frokost, Allan A. står for salg af øl og vand og Preben får ansvar for at få service m.v. klar til serveringen. Gitte udsender et nyhedsbrev til reminder om at tilmelde sig. Karina udskriver lister, tager imod kontingent og opretter medlemmer på dagen. Sjønne bliver udnævnt til dirigent, og Gitte skriver referat.

Brandværnsforeningen får overrakt en donation for deres opgave med julehjerterne. Gitte laver donationsbrevet klar. Hun sender også en opdateret dagsorden til Søren M. og Allan H.

Følgende ønskede at genopstille:

Sjønne, Søren, Birthe, Kirsten, Brian, Annette, Hans Henrik og Preben

Tine og Allan A. ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Suppleant: Allan H. spørger Shanne om vi skal lade Per træde ud af bestyrelsen.

Inge Nielsen vælges til ny revisor og Frank genvælges som revisor

 

Vi plejer at spørge generalforsamlingen om nogle har nye ideer.

Vi kunne måske markere Dronningens 80 år fødselsdag, EM i fodbold med f.eks. storskærm i centret og Tour de France 03.06.2021.

 

 

5. Nyt fra kasseren:

Karina fortalte, at vi har brugt ca. 9.400 kr. til at vedligeholde hjemmeside, økonomisystem, mobilpay m.v. Bestyrelsen drøftede om kontingentet skulle stige til 30 eller 50 kr. Nogle mente det var vigtigt at bibeholde de 25 kr. Hvis vi bibeholder beløbet, er det nødvendigt at bede OWL om at indbetale kontingent, samt bede Grethe (Kreativ syning i Aksen) om at få deltagerne til at indmelde sig. Hans Henrik lovede at kontakte Grethe og Allan H. kontakter René.

 

 

6. Åbent punkt: Byfest i Aksens Have 25. april:

Festen arrangeres med Musikskolen, BOK, Ungehuset, SuperBrugsen m.v. Søren M. er med i arbejdsgruppen. Flere er velkomne, kontakt Søren.

Kirsten vil gerne arrangere loppemarked, men ved endnu ikke om hun kan være med om formiddagen, Allan H. finder ud af om man kan lukke Enghaven af ved Kirkevej så bilerne ikke skal vende. Sjønne vil gerne stå for at arrangere dyster med KongespilletS. Preben, Leila, Lisbeth og Gitte er med i Cafeen. Vi steger pølser og sælger øl, kaffe og kage. Cirkus Kæphøj kommer. Asnæsløbet vil se på mulighederne for at blive en del af festen.

 

 

7. Evt. Sjønne havde en forespørgsel ang. Borgerforeningen i Fårevejle Kirkeby, som måske må lukke. Vi drøftede situationen og blev enige om at afvente hvad der sker, og så finde ud af om vi kan hjælpe.

 

Næste møde: Mandag 9. marts kl. 19:00 – 21:00 i Aksen

Referat fra Bestyrelsesmøde 13.01.20

Deltagere:

Allan H., Annette, Brian, Leila, Karina, Preben, Sjønne, Hans Henrik, Majbritt, Birthe, Søren M. og Gitte

Afbud fra: Allan A., Kirsten, Tine og Per

 

1. + 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

 

3. Siden sidst:

Søren M. opfordrede flere til at komme til Borgermøde i Vig den 25. januar, indbydelse er tidligere videresendt til alle. Søren og Gitte har tilmeldt sig.

Der afholdes møde om appen ”Min landsby” med flere interessenter. Alle kan lægge begivenheder op på Appen.

Sjønne fortalte, at der kun var ca. 100 julesokker i gang i december. Overvejer om der skal ske noget andet. Arrangementet ”Jul i Asnæs” foreslog flere at lægge på ”Black Fridag” som er sidste fredag i nov. Så er der mange mennesker i byen. Ideerne genoptages op til efteråret.

 

4. Bays Café forår 2020:

Søren M. fortalte, at efter Nytårskuren var der flere, som tilbød at hjælpe til eller have ”vagter”. Han efterlyste også oplæg til 14.04. Allan H. vil prøve at kontakte nogle mennesker han kender, som er gode til ”grønne fingre”. Søren har sendt en ny ansøgning til kommunen om 50.000 kr. til møbler, plakater m.v.

 

5. MPP 2020 Samarbejdsaftale:

Sjønne gennemgik de sidste rettelser i Samarbejdsaftalen mellem MPP og Fritidsborger i forbindelse med at MPP nu er blevet en selvstændig forening. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Fritidsborgers samlede bestyrelse.

 

MPP afholdes lørdag den 6. juni 2020.  

 

6. Generalforsamlingen - alt det praktiske:

Søren M. og Allan H. skriver beretningen på vers, Leila står for indkøb af frokost og Gitte udsender nyhedsbreve med opfordring til at betale kontingent. Karina udskriver lister, tager imod kontingent og opretter medlemmer på dagen.

Annette kontakter Brandværnsforeningen, så vi kan overrække en donation for deres opgave med julehjerterne. Gitte laver et donationsbrev. 

 

7. Nyt fra kasseren:

Årsregnskabet er ved at blive godkendt af revisorerne. Vi drøftede en kontingentforhøjelse til 50 kr. pr. person. Det var der delte meninger om. Karina undersøger hvad det koster at køre hjemmeside + Conventus, som er de primære udgifter kontingentet skal dække. Vi har pt. omkring 220 som betaler kontingent, men ca. 450 som får nyhedsbrevet.

 

8. Åbent punkt: Byfest i Aksens Have 25. april:

Festen arrangeres i samme stil som sidste år sammen med Musikskolen, BOK, Ungehuset, SuperBrugsen m.v. Søren M. er med i arbejdsgruppen. Flere er velkomne, kontakt Søren.

På selve dagen vil følgende gerne hjælpe til: Allan H., Preben, Sjønne, Leila, Lisbeth og Gitte. Vi steger pølser og sælger øl, kaffe og kage. Der kom et forslag til et loppemarked/bagagerumssalg ligesom sidste år, hvor Kirsten arrangerede det. Cirkus Kæphøj og/eller anden optræden. Anden form for gadesport end fodbold. Asnæsløbet starter og slutter ved hallerne, kan der laves en kobling? Vi tænker videre til næste møde og giver Søren input.

 

9. Evt. og næste møde: 17.03.20Senest opdateret 02.04.2024 15:25 af GL