ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenVedtægterReferater - BestyrelseGeneralforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008HøringssvarMedlemskabNyhedsbrevKontakoplysningerSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByLiv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017MPP - Musik på PlænenKrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenOdsherreds LæsehesteOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsLMK AsnæsMidwest Linedancers OdsherredOdsherreds AmatørsceneSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerNytårskur 2013 *Aprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerNytårskur 2014BillederHøstmarkedet 2016Høstfest 2013GF 2012Høstfest 2011Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Plænen 21. august 2010Plænen 14. maj 2010GF 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Referat af bestyrelsesmøder

Herunder kan du læse bestyrelsesreferaterne - der er mange af dem! God fornøjelse!

Referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2023

 

Godkendelse af dagsordenen. Godkendt

Godkendelse af sidste referat. Godkendt

 

Konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Allan 

Næstformand: Sjønne

Kasserer: Karina

Sekretær: Gitte

 

Siden sidst.

 

Vi blev tilbudt nogle klap-borde og bænke af BOK, som vi har sagt ja til, og som Michael sidenhen har været så venlig at hente. De nu er opbevaret Fritidsborgen. 

 

Generalforsamlingen blev afviklet 05.03.23 med ca. 90 deltagere. Merrianne, Olaf, Karin og Majbritt blev valgt ind i bestyrelsen. Se referatet på hjemmesiden. 

 

Søren M. orienterede om at Bays Café arrangementerne er booket i Aksen hver 3. tirsdag fra efteråret og til foråret 2024. 

 

Næste begivenheder: 

Loppemarked: “Sammen hver for sig” bliver lørdag den 15. april. Sjønne annoncerer på FB. Gitte udsender nyhedsbreve efter aftale med Sjønne.

 

Tur til Nekselø 13. maj: Allan aftaler med Nanna om udsendelse af et program Gitte udsender nyhedsbrev når det er klar. 

Gruppen for Byfornyelse af Asnæs overvejer et arrangement 27. maj. Vi blev enige om, at vi godt kan deltage på en eller anden måde. Annette og Allan taler med Brian fra SuperBrugsen, som også er involveret. Den rytmiske højskole, gymnasiet og måske diverse foreninger kunne også være interesseret. 

 

Åbent punkt: Vi drøftede brugen af Messenger, og blev enige om at Messenger kun skal bruges til korte orienteringer, ellers bruger vi e-mails. 

 

Nyt fra kasseren: Intet nyt.

 

Evt. 

Næste møde er torsdag den 13. april kl. 19-21 i Aksen. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 16.02.23.

1.  Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt

 

2.  Siden sidst:

 

Nytårskuren gik godt med omkring 87 deltagere. Forslag fra medlemmerne om nye tiltag:

Lillian: Hattefest - fortælling om den

Winnie: Cykel klub - mødes til et par gange om måneden

Nanna: Endagstur til Nekselø. Kender Jytte Egelund som bor på øen.

Anker: Kvis om Matador til Bays Cafe.

 

Sjønne fortalte at Eva og Preben Jensen donerer 100.000 kr til motionsredskaber i Byparken. Sættes i gang i løbet af foråret.

 

Ellen: Rejseklub dagsture med bus eller tog. Der findes et rejseselskab som arrangerer mindre ture, Bella Rejser. Sjønne mindede alle om at den er har ideen, kommer også til at drive den videre, Fritidsborger støtter alt det der er nødvendigt.

 

3.  Fastelavn i Centret lørdag den 18. februar kl. 11:00.

Allan, Michael, Leila, og Gitte styrede løjerne, 3 medlemmer hjalp også til. Gik rigtigt godt, der var langt over 100 børn og voksne til tøndeslagningen, fine udklædninger. 

 

4.  Bays Café

Går planmæssigt. Februar-banko stor succes med 60 deltagere. Næste arrangement 1.03.

 

5.  Generalforsamling søndag den 5. marts kl. 11-14

 

Leila sørger for indkøb af madvarer m.v. Hun spørger om Kirsten har tid til at hjælpe til med at anrette og servere.

 

Hans Henrik ønsker at træde ud af bestyrelsen men hjælper gerne til når der er brug for hjælp til registrering/betalinger m.m.

 

Gitte sender dagsorden med dem der er på valg til Søren M, og udsender nyhedsbrev om forslag til bestyrelsen og opfordring til at melde sig som bestyrelsesmedlem.

 

Allan og Sjønne styrer mødet, H.H. og Karina tager imod medlemmer og indbetalinger. Michael står for ølsalget.

Vi mødes kl. 10:00

 

6.  Aksens Have

 

Lotte berettede om møderne med Byfornyelses gruppen. Der skal ske mange ændringer, nye bøgehække skal plantes, træer skal udskiftes og meget andet. Vi aftalte at vores juletræ ikke måtte blive fældet/gravet op uden vi får besked, og kun hvis det ikke er muligt at lade det stå. Vi siger ja til at være med til at arrangere en evt. forårsfest.

 

7.  Tur til Nekselø

 

Nanna har foreslået udflugten til den 13. maj. Allan aftaler nærmere med Nanna hvad programmet kommer til at indeholde. Gitte udsender nyhedsbrev og indsamler tilmeldingerne.

 

8. Toiletvognen:

Der er ikke lavet et overslag over renoveringsudgifterne. Så vi er stadigvæk i tvivl om hvad det vil koste at sætte den i stand. Sjønne tager kontakt til Brian

 

9.  Motionsredskaber i Byparken:

Sjønne har sendt en byggesagsansøgning til Kommunen, har spurgt siden november om det var i orden at vi anbringer disse redskaber i Byparken. Afventer stadigvæk svar.

 

10. Skaterprojektet:

Lotte forklarede at det sted hun troede banen kunne bygges, ikke mere er tilgængeligt, så hun søger stadigvæk efter et sted den kan bygges.

 

11. Ukraine - markering af årsdagen for krigen 24. februar. Plant et træ.

Vi aftalte at egetræet og løgene skulle gives til Bobjergskolen.

Flagene kan vi nok fordele til folk som ønsker at få flaget til deres flagstang. Allan kontakter Søren M.

 

12. Nyt fra Kasseren

 

Karina oplyste, at vi har modtaget 55.000 kr. fra Asnæs Sparekasse Fond som legat til fast etablering af el på plænen.

Regnskabet er næsten afsluttet for 2022. Karina efterlyste beslutningen for hvordan MPP skal betale deres del af elregningen for oplukning og nedlukning samt elforbruget.

Gitte oplyste, at i forbindelse med arrangementet ved Tour de France, aftalte hun med Brian at evt. overskud skulle deles imellem Fritidsborger og MPP.

Da regnskabet 2022 skal afsluttes inden GF, blev vi enige om at lukke sagen her og ikke sende en faktura til MPP.

 

13. Eventuelt

 

Sjønne orienterede om at Asnæs Pensionist Forening måske lukker. Krolf har været organiseret af foreningen, men hører under Fritidsborger. Vi afventer hvad der sker.

 

Sjønne vil afholde et nyt loppemarked “Sammen hver for sig” i slutningen af april eller start maj.

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 7. marts kl. 19:00 - 21:00

 

Referat fra bestyrelsesmøde 20.12.22

 

1. Siden sidst:

Bays Café:

Har været en succes som sluttede året af med et fint julearrangement med 35 deltagere. Rigtig godt gået!

Søren og Allan er så småt igang med at planlægge forårets arrangementer.

Søren sender datoerne til Gitte, så hun kan lægge dem på hjemmesidens kalender.

 

Julesokker:

Leila og Sjønne har igen klaret 4 søndage med udlevering af julesokker, der har været god interesse med ca. 100 børn. Det gør I godt.

 

Asnæs Sparekasse Fond:

Sjønne har flere gange talt med fonden, som nu har doneret os 55.000 kr. til etablering af strøm på plænen. Nu skal vi så finde resten af pengene, så projektet kan komme i gang. Flot klaret, vi er meget taknemmelige for gaven.

Torsdag den 22. dec. Kl. 15 er der afsløring af en skulptur foran Aksen, som er skænket af fonden.

 

2. Nytårskur søndag den 8. januar:

Vi møder kl. 9:00 for at gøre klar til Nytårskuren, dække et pænt bord, lave kaffe m.v. Søren og Allan mødes inden for at klargøre slides m.v. Der skal tages et gruppebillede af bestyrelsen til hjemmesiden. Der var enighed om, at vi alle møder op i galla/ pænt tøj, og hilser på alle gæsterne kl. 10:00 til tonerne fra Gladiatorernes indtogsmarch fra Carmen - som vi plejer;-) herefter er der kaffe og wienerbrød.

Vi udnævner 4 personer til Fritidsborger af 1. grad:

Birthe Hansen - som er en ildsjæl der kommer når vi spørger både som foredragsholder og praktisk hjælper i Bays Café, Høstmarkedet og MPP. Vi kan altid regne med Birthe. 

Niels Hansen - Karossen som tak for velvilje og lån af lokaler ved Kulturnatten i flere år.

Poul Madsen - som altid stiller op når vi beder om det.

Benjamin Lambrecht - som gerne holder foredrag når vi spørger, og holder Bogskabet kørende.

 

Skal vi stille nogle spørgsmål til forsamlingen? f.eks:

Hvordan får vi folk til at hjælpe ved Høstmarkedet? Vi havde ikke ressourcer nok til at lave en Fritidsborger - bod, hvilket er tosset, da vi arrangerer Høstmarkedet med ikke promoverer os.

Er der nogle, som har nogle gode ideer og som har lyst til at træde ind i bestyrelsen?

Spørge om nogle, som kunne tænke sig at hjælpe Michael og Brian med at renovere toiletvognen.

Hjælp til at søge penge til at få julehjerter med elektrisk lys.

Har I andre forslag? Vi afslutter dagen med bobler og kransekage inden kl. 12:00.

Gøre opmærksom på at man gerne må indbetale kontingent for 2023. Kontingent skal være betalt inden GF den 5. marts 2023. Hans Henrik bedes hjælpe med at få link klar til hjemmesiden efter jul. Gitte forventer at udsende nyhedsbrev 28. december om Nytårskuren.

Referat fra Bestyrelsesmødet 17.11.22

Til stede: Allan, Kirsten, Birthe, Brian, Lotte, Michael, Karina, Sjønne og Gitte

Afbud: Søren M., Annette, Leila og Hans Henrik

Godkendelse af dagsorden -  godkendt

Godkendelse af sidste referat - Fejl i punkt 6. Julehjerter - Sokker i Centret. Det var ikke Karina, som havde talt med Grundejerforeningen. 

 

Siden sidst: 

Kulturnatten på Karossen: Kirsten fortalte, at det var gået fint ca. 60-80 mennesker kom og gik, og som sædvanlig ganske hyggeligt. 

Centerforeningen vil gerne gøre mere ud af fælles markedsføring når vi afholder MPP og Høstmarkedet eller andre aktiviteter. Vi foreslog at Brian (SuperBrugsen) får de vigtige datoer som MPP afholdes 9.-10. juni og Høstmarkedet 16. september 2023. Allan sørger for at give ham besked. 

Kirsten fortalte også, at hun var blevet kontaktet om forberedelse af en mulig Forårsfest i Aksens Have, om vi vil deltage. Vi aftalte, at hun svarer ja til tilbuddet. 

 

Byfornyelsesprojektet: Birthe deltager i møderne på vegne af skolen. Lotte sidder også i gruppen og repræsenterer Skatergruppen men vil også gerne repræsentere Fritidsborger.dk. 

 

Julefrokost tirsdag 20. dec. - Julehjerter - Sokker i Centret - Byens Juletræ:

Vi aftalte, at Bestyrelsens medlemmer med “påhæng” samt alle hjælpere fra bl.a. Høstmarkedet skal inviteres. Fritidsborger betaler for måltidet, men vi betaler selv drikkevarer. De inviterede hjælpere må gerne tage deres “påhæng” med, men skal betale for maden til vedkommende. For at Gitte kan sende en invitation ud i næste uge, skal I hurtigst muligt, sende oplysningerne om hvem I mener skal have en invitation og emaile til hende. Vi har pt. booket 50 pladser i Forsamlingshuset. 

 

Julehjerterne blev gjort klar i tirsdags og Svømmeklubben sørger for at hænge dem op i lygtepælene i weekenden. Lysene tændes først 14 dage før juleaften, så vi er sikre på at der er batteri-tid nok. 

Gaver og slik til julesokkerne er på plads, der er endnu ikke mange indleveringer, men det kommer forhåbentlig. Sjønne og Leila tager tørnen igen i år. 

 

Byens juletræ: Vi drøftede om vi kan få lov til at låne strøm eller om vi skulle ud og købe batterikæder. Sjønne spørger BOK om muligheden for strøm, lyskæden har en timer. 

 

Bays Café: afholdte arrangementer og fremadrettet: 

Allan fortalte, at der har været mellem 25 og 40 deltagere ved hvert arrangement. Det er en flot tilslutning. Sidste arrangement i år bliver 8. dec. “

I den Søde Juletid - Sangaften med julehygge". 

Gruppen mødes i løbet af december og lægger forårets program. 

 

Nytårskur søndag den 8. januar 2023:

afventer til næste møde 13.12. Liste med alle hædrede ved Fritidsborger af 1. grad er vedhæftet. Så kan I komme med bud på nye til næste møde. 

 

Renovering af toiletvognen og mulighed for permanent strøm til plænen:

Sjønne har talt med Asnæs Sparekassefond, som synes vi skal søge fonden om bl.a. permanent strøm til plænen, renovering af toiletvogn og kloaktilslutning eller motionsredskaber til parken. Han har undersøgt hvad det vil koste at etablere permanent strøm og det kan koste op i 80.000 kr. Det er muligt at Sparekassefonden vil tilbyde os ca. 56.000 kr. resten skal vi selv financiere sammen med MPP. Brian mente, at vi kunne leje plænen ud mod betaling når der skal bruges strøm.

Med hensyn til toiletvognen vil Brian og Michael gå den efter og prøve at finde ud af hvor meget en renovering vil koste. Kirsten foreslog i den forbindelse, at der kom en rampe for dårligt gående i den ene ende i stedet for den stejle trappe. 

 

Nyt fra kassereren: 

Karina havde et STORT ønske om at vi beder folk skrive i kommentarfeltet hvad betalingen dækker for. Det er en overvældende opgave at skille de mange indbetalinger fra hinanden når man ikke umiddelbart kan se, hvad det kunne være, der var betalt for. 

Vi drøftede også udgifterne omkring tilslutning/frakobling af strøm samt forbrug og deling af omkostningerne med MPP. 

 

Eventuelt 

Sjønne fortalte om projektet med motionsredskaber i Byparken. Der foreligger nu tegninger og endeligt tilbud fra et firma. Det skal godkendes af kommunen og giverne. 

Kommunen inviterer til Foreningskonference den 14. januar fra kl. 09. - 15 i Vig forsamlingshus. Sjønne mente det ville være en god ide om vi var flere fra bestyrelsen, som deltog, så vi kan lære noget mere om at få foreningen på skinner igen. 

Kontrakten mellem MPP og Fritidsborger skal genforhandles. Sjønne sender den nuværende kontrakt til Brian, som går den igennem med MPP bestyrelsen, herefter aftales et møde. 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRITIDSBORGER.DK 04.10.22

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Allan, Sjønne, Leila, Kirsten og Gitte.

1. Godkendelse af sidste referat og dagsordenen: Godkendt

 

2. Siden sidst:

Vi drøftede de stigende strømpriser og om det kunne betale sig for foreningen at få fast strøm til plænen i stedet for nu, hvor en el-mester skal tilslutte og frakoble strømmen forår og efterår. Sjønne spørger Øens Elektriker om hvad der skal til, han plejer at til-og frakoble for os.

For at finde ud af om det kan betale sig at investere i en fast forbindelse med måler m.v. vil vi gerne bede Karina om at finde ud af hvor stort beløb vi bruger til at at få til- og frakoblet samt hvormange kWh vi bruger om året.

 

Sjønne fortalte om hvordan det gik med planerne om udbygningen af Byparkens motionsredskaber. Derfor vil han også kontakte Lars i Sparekasse Fonden om vi skal søge til det.

 

3.  Høstmarkedet - Kort evaluering:

Det var en god dag med mange mennesker, alle telte var i brug, og alle boderne blev godt besøgt. Præstens høstgudstjeneste blev rost.

 

Vi havde håbet på at kunne lave en bod, hvor Fritidsborger kunne blive promoveret om foreningens arbejde og få flere medlemmer, men der var ikke ressourcer til opgaven. Vi bør prioritere en Fritidsborger - bod noget højere til næste år. Det er vigtigt at man kan se hvem der er primusmotor for Høstmarkedet.

 

Teltgruppen var også svær at få nok arme og ben til, heldigvis fik vi, i sidste øjeblik, hjælp af 4 unge mennesker, ellers havde det været meget svært at blive klar især fredag aften. Så hvordan får vi nye folk til at hjælpe til næste år?

 

Efter at banken er blevet pengeløs, giver det visse problemer at få lov til at aflevere kontanter, og som forening, koster det 0,75 kr. pr. transaktion at bruge MobilPay, samt gebyrer de måneder der ikke er nogle transaktioner. Så vi talte om hvilke alternative løsninger vi kunne bruge, men blev enige om at spørge Karina, om hun kan finde ud af hvad det koster at bruge MobilPay om året og hvor mange transaktioner der cirka er om året. Så har vi et bedre grundlag at gå videre med.

 

Vi vil gerne bede Karina om at lave et regnskab for høstmarkedet, hvor vi kan se indtægter og udgifter for både 2021 og 2022, så vi kan se hvorfor overskuddet kun var på ca. 20.000 kr. i år, men ca. 30.000 kr. sidste år.

 

4. Kulturnatten i Karossen 28. oktober:

Niels fra Karossen vil gerne lægge lokaler til igen i år. Allan sørger for nogle til at stillet borde og stole frem. Kirsten låner kassen med Halloween pynt af sin arbejdsplads, ellers var der forslag om at vi kunne overtage noget af Brugsens lager efter Halloween, så vi havde noget til næste år, da Kirsten stopper på sit job.

Kirsten har booket “Den Brune Jukeboks” til at spille. Der kommer to mand. Kirsten kontakter Karina ang. betaling. Ellers er konceptet det samme som tidligere, Allan tjekker om der er drikkevarer m.v. fra sidste år.

 

5. Bays Café:

Det første arrangement havde en tilslutning på 40-50 personer. Det andet tiltrak ca. 30 personer, og tredje arrangement foregik den 5. oktober, det gik forhåbentligt også godt.

De næste arrangementer bliver afholdt den 25. oktober, 9. november og 8. december.

Søren lægger opslag på Facebook og Gitte udsender nyhedsbrev.

 

6. Julehjerter - Sokker i Centret:

Vi drøftede problemet med de batteridrevne julehjerter, men kom frem til at vi gerne vil have dem hængt op i lysmasterne fra 1. søndag i advent, men så vente lidt længere med at tænde for dem. Så vi skal høre om Annette vil kontakte livredderforeningen, for at høre om de er friske til at hænge dem op for os mod en donation. Desuden skal der købes batterier hjem, og vi skal have indkaldt frivillige til at hjælpe med at klargøre hjerterne.

 

Karina har talt med Grundejerforeningens kasserer, så vi kan søge midler til at få hængt julehjerterne op. Det er ikke oplagt at snakke om strømforbrugende aktiviteter lige nu. Efter sigende vil Højby og Havnebyen ikke få strøm til deres juleudsmykning i år, da det er kommunen, som har afholdt udgiften.

Julesokker i Centret: Leila og Sjønne har sagt ja til at tage endnu en tørn.

 

7. Nyt fra kasseren: intet nyt

8. Eventuelt:

Der blev fremsat ønske om at vi drøfter foreningens fremtid på næste bestyrelsesmøde og hvor meget de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan bidrage med til at løse opgaverne.

Julefrokost i Asnæs Forsamlingshus: Tirsdag den 20. december.

Bestyrelsens medlemmer samt deres partnere, inviteres hermed til Julefrokosten, så sæt kryds i kalenderen.

Sjønne skriver til udvalgte hjælpere, Allan og Annette har måske også nogle forslag.

Referat fra BESTYRELSESMØDE 12.09.22

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:

Annette, Michael, Leila, Kirsten, Sjønne og Gitte resten havde meldt afbud.

1. Godkendelse af dagsorden og referat: Godkendt

 

2. Siden sidst:

Nyt fra Centerforeningen: Annette fortalte at Centerforeningen har holdt møde og bl.a. talt om mere involvering sammen med Fritidsborger omkring Høstmarkedet, hvilket vi har spurgt om i flere år. Centret er pyntet flot op og vi kommer med på en fællesannonce. Man har foreslået at der laves en Høst-skattejagt som kunne starte på Høstmarkedet og fortsætte i Centret. Måske noget der ligner det man laver til Halloween/Kulturnatten.

 

3. Høstmarkedet:

Sjønne, Kirsten og Gitte holdt et kort møde inden og gennemgik TO-DO listen for at være sikker på at alt var på plads, samt tjekke om telte og øvrigt materiale var på plads. Til selve Bestyrelsesmødet blev de øvrige deltagere orienteret, og nogle af de sidste opgaver blev fordelt. Michael fik fat på nogle flere til at stille teltene op. Kirsten har alle pladser booket. Annette sørger for mad til fredag, samt til morgenbordet, frokost og kage om eftermiddagen. Fritidsborgers bod bliver bl.a. bemandet af Sjønne og Leila, Gitte har sørget for mønter til kornvognen, Birthe har fået Tove til at være standin for hende. Gitte tjekker toiletvognen inden kl. 9:00. Karina har sørget for at der er byttepenge til caféen. Gitte har dem med på lørdag. Hun har også fået et opdateret certifikat til det store telt, og fået en midlertidig godkendelse af pladsen og indretningen d.d.     

    

Brandværnsforeningen kommer med biler og kører rundt med børnene. De har tidligere kørt gratis for os, men de har mistet mange opgaver på grund af manglende nye frivillige, og dermed indtjening, derfor har vi aftalt at betale dem 2.500 kr. for kørsel og opsætning af flagalleen.

 

4. Bays Café:

Søren M. Har lagt et stort arbejde i at få et program op at stå. Der var god søgning til første aften. Datoer og oplægsholdere er lagt ind på hjemmesiden. Gitte udsender nyhedsbrev, Søren lægger på Facebook.

 

5. Kulturnatten 30. oktober:

Musik på Karossen? Vi skal melde tilbage til Aktivitets-gruppen senest 3. oktober. Det er en underskudsforretning, men vi er en del af byens kulturtilbud, og det er super hyggeligt. Kirsten prøver at finde en anden musiker, det kan være svært at finde en der er forholdsvis billig. Allan bedes kontakte ejeren af Karossen om han vil lægge hus til igen.

 

6. Julehjerter:

Annette skal have møde med en der tidligere har givet tilbud på el-løsninger. Kommunen skal kontaktes om at få stik i lysmasterne. Hvis vi få nej bør man heller ikke have lys i Havnebyen og i Højby. Faktisk betaler kommunen for strømmen. Annette foreslog at vi nedtoner ønsket om el-lys i hjerterne i år af hensyn til energisituationen, hvor flere store byer og Tivoli mv. har tænkt sig at skrue ned for forbruget. Hun foreslog, at vi i stedet køber nogle juletræer og sætter lyskæder i dem, så kunne vi nemmere udskifte batterierne. Andre syntes, at hjerterne skulle op under alle omstændigheder, med lys fra batterierne, bare i kortere tid, f.eks. i de sidste 3 uger, så de ikke gik helt ud inden jul.

 

7. Nyt fra kasseren: intet

 

8. Skaterbane-nyt: intet

 

9. Eventuelt.

Vi skal tænke anderledes med hensyn til kontant betaling næste år, da banken går over til pengeløs afdeling fra 1. oktober. Vi vil gerne bruge MobilPay, men hver transaktion/betaling koster 0,75 kr. Vi skal prøve at finde en løsning inden næste års Høstmarked.

Referat fra Bestyrelsesmødet 15.08.22

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

 

Allan, Sjønne, Brian, Michael, Karina, Birthe og Gitte.

1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: Referat fra møde i maj er forsvundet. Dagsordenen blev godkendt

 

2. SIDEN SIDST:

Allan er blevet kontaktet af Leo i forbindelse med afviklingen af Asnæs Sparekasse Fond, fordi han stadigvæk har en pose penge som skal bruges. Han har været på Orø og blevet præsenteret for en fin renovering af et vandtårn. Vi har et nedlagt vandtryks beholder beliggende ved siden af tennisbanen, som han mener kunne åbnes og laves til noget lignende eller til en scene med amfibie pladser. Leo tror på at man kan lave et projekt med arkitekt til ca. 50.000 kr. og herefter skal vi ud og søge fonde for at få penge til renoveringen, det kræver stort benarbejde at få pengene hjem.

Beholderen måler 9 m i diameter og 6,5 m høj. Den ejes af vandværket, de er ikke interesseret i at gøre noget ved den. Der skal fældes en del træer og graves en del af højen samt fjernes noget af skalle hvis man f.eks. vil lave en amfibie scene el.lig. Beholderen er fyldt med sand.

Bestyrelsen drøftede projektet og kom frem til at hvis nogle i bestyrelsen var hug på projektet så vil den øvrige del af bestyrelse ikke lægge forhindringer i vejen.

 

3. Høstmarkedet:

Spørgsmålene om pynt af alteret, opsætning af bannere samt fordeling af flyers/postkort på bilerne ved Asnæs Centret blev klaret.

Birthe kom med en god ide om at spørge NærPolitiet om de var interesseret i at deltage i markedet. Vi aftalte at Gitte sender en forespørgsel, den er sendt 17.08. Vi har fået tilsagn fra Børnehaven Spiloppen til at være med som de plejer. Michael foreslog at vi kontakter Plejehjemmets frivillige cykel-piloter om de har lyst til at køre ture til Høstmarkedet i løbet af dagen. 

 

4.  Julehjerterne:

Vi talte om at få et hjerte hængt op i Fritidsborger ́s bod så vi kan få gang i indsamlingen til “elektrifiseringen” af dem, helst på MobilPay. Et pænt stort skilt kunne fortælle om hvorfor man skal støtte ideen.

Vi skal have trykt indmeldelsesblanketter, lagt brochurer m.v. i boden. Der skal også reklameres for Bays Café.

Bays Café: Der er lagt et program for efteråret, som Gitte lægger på hjemmesiden, når det er på plads. En kaffemaskine er opsat til brug. Der er planer om at lave et banner med nogle af Bays billeder. Møderne vil blive afholdt i salen i Aksen.

Nyt fra kassereren: Karina bad om at man fremover fortæller folk at de skal skrive i kommentarfeltet hvad beløbet dækker f.eks. hvilken begivenhed, kontingent mv. Det er umuligt for hende at vide det.

Den 1. oktober bliver Dragsholm Sparekasse også kontant løs. De har dog en løsning på problemet med aflevering af kontanter fra f.eks. høstmarkedet.

Der findes en light løsning for 310 kr. pr. år kan vi få lov til at indlevere 5 kuverter. Det burde være muligt for os at kunne nøjes med den løsning.

Åbent punkt: ikke noget.

 

EVT.

Sjønne fortalte at der nu kommer flere motionsredskaber i Byparken via en donation. Firmaet Plan og Leg er i gang med at lægge en plan for hvad der bedst passer til stedet.

Toiletvognen: Michael og Brian er parate til at gå i gang med en større renovering af vognen efter Høstmarkedet sammen med et par andre, som har forstand på hvordan det kan gøres bedst muligt for færrest penge. De tænker der skal bruges ca. 30.000 kr. Karina bad om et tilbud så vidt det er muligt når vi ved mere om hvor omfattende skaderne er.

NYT MØDE: Mandag den 12. september kl. 19:00 - 21:00 i Aksen

Referat fra BESTYRELSESMØDE 11.04.2022

KONSTATERING AF FREMMØDTE: 

Allan, Brian,  Laila, Kirsten og Gitte. 

 

1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

2. Konstituering af bestyrelsen: Afventer til næste møde, da vi var for få.

 

3. SIDEN SIDST: 

Hans Henrik havde for nylig spurgt bestyrelsen om der var nogle som ville være med til at hjælpe Tennisklubben så den ikke blev nedlagt. Brian tilbød sin hjælp, var til generalforsamling og blev valgt til formand, Lisbeth var tilfældigvis også med ved mødet og blev valgt til kasserer. To journalister fra lokalavisen blev også valgt ind. Nu starter Tennisklubben med et nyt hold, og modtager gerne nye medlemmer. 

Invitation til frivilligmøde om “Lær for livet”: Tirsdag den 17. maj Om Lær for Livet

Lær for Livet arbejder for at sikre læring, trivsel og fællesskab hos udsatte børn og unge. Det gør vi med en mentorordning, camps og samarbejde med børnenes hjem og skole. Børnene er mellem 9 og 15 år, når de starter i Lær for Livet. Som mentor bliver man matchet med et barn eller en ung, som har brug for en hjælpende hånd til at lære – om de små ting i livet, såvel som de store.

Se mere på messenger som Allan har sendt rundt i mandags. 

Tour de France: Gitte havde flere spørgsmål, hun gerne ville vende med bestyrelsen inden den videre færd, bl.a. affaldshåndtering. Allan foreslog at han tog kontakt til det firma, som vi plejer at få til at hentet affald fra ved Høstmarkedet. Kirsten foreslog, at vi søger om spiritusbevilling hos politiet, så der ikke bliver problemer lørdag aften. Brian er ved at undersøge mulighederne for at få nogle lokale musikere til at spille lørdag aften. Han har også bestilt strømtilslutning til MPP, så der vil være strøm på pladsen den 1.-3. juli. Gitte takkede for rådene og kører fortrøstnings vis videre med de øvrige planer:-)

4.  Bays Café: Søren har været til nogle møder, vi hører mere næste gang han er med til bestyrelsesmødet. 

 

5.  Julehjerterne: Afventer til Annette har nyt.    

 

6.  Skaterpark: 

Lotte har sendt følgende om fremgangen i projektet: 

Vi har som aftalt afholdt møde med Søren og modtaget flere rigtig gode tanker og ideer i forhold til præsentation, tilgang, kontakter og med videre. 

Og vi har afholdt møde med vicerektor fra Odsherred Gymnasium - han har gennem Hans Henrik efterspurgt kontakt med os. O.G. er meget åbne over for en skaterbane med tilhørende miljø (bænke, gynger eller hvad vi nu kan finde frem til) i forbindelse med Campus. O.G. tænker skaterbanen, som et muligt faktum i forhold til den igangværende arkitektkonkurrence.

Vicerektor har også rektors velvillighed til ideerne og projektet. 

Lige pt. skal vi have udarbejdet en projektbeskrivelse og have videre kontakt med O.G. samt Campus styregruppen. 

Og så har vi tanker om, at tage kontakt til Odsherred Kommune i forbindelse med mulige placeringer af skaterbanen (Campus er kun en idé, der er og skal være flere af muligheder). Derudover vil vi have kontakt til forskellige relevante politikere (unge, bymiljø, udeliv, kultur, etc.) i forhold til tilsagn. 

7.  Nyt fra kassereren: intet

 

8.  Åbent punkt: ikke noget. 

 

9.  EVT. Brian spurgte om Fritidsborger ville sponsere MPP med et beløb. Vi var for få til at kunne afgøre det, så spørgsmålet må vente til næste møde. 

 

Referat fra BESTYRELSESMØDE 14.03.2022

KONSTATERING AF FREMMØDTE: 

Allan, Annette, Laila, Birthe, Kirsten, Søren M. Lis, Hans Henrik, og Gitte. 

Gæster: Tine og Lotte

 

1. GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

Besøg af Tine og Lotte fra Skaterpark projektet. 

Tine har overladt projektet til Lotte, som har fået yderligere 4 personer med i gruppen, bl.a. 2 elever fra 9. kl. Gruppen skal have genetableret kontakten til kommunen og andre instanser. Hidtil har det været meningen at parken skulle ligge ved tennisbanen. Søren M. foreslog placering ved det nye campus der skal bygges ved gymnasiet. Dermed kunne det kobles på Byudviklingsprojektet. Gruppen vil arbejde videre med ideen. 

For ikke at skulle danne en ny foreningen, bad gruppen om at kommer under Fritidsborger som sidst, få lov til at bruge vores CVR. nr. og få et bankkontonummer. Herefter vil det være meget nemmere at søge om tilskud fra fonde. Lotte ville gerne vælges ind i bestyrelsen som repræsentant for Skatergruppen, så hun løbende kan orientere os om projektets udvikling. Kristen foreslog, at hun søgte om donation hos Vig-festival. Roskildefonden og Tuborgfondet kunne også være interessante. Søren og Annette vil gerne hjælpe med at skabe kontakter. 

 

2. SIDEN SIDST: 

           

Folkeoplysningsudvalget - Søren M. blev valgt ind i udvalget og håber det giver bedre taletid. 

             Gintberg på kanten…. Gitte ringede til produceren Anders et par gange, han lovede at ringe tilbage, 

             men hun har ikke hørt fra ham siden.

             Skal vi være med til møde med nye tilflyttere 23.04. kl. 11:30-13:00? Birthe og Leila møder op. 

             Forårskur i stedet for Nytårskur? Afventer til Sjønne melder tilbage.

             Popup campingplads til Tour de France: Gitte har søgt om tilladelse hos kommunen til at bruge plænen 

             som Fritidsborger har godkendt (det er også mig:-))  Cirkus Arli kommer torsdag den 30. juni, men er 

            væk igen kl. 6 fredag morgen. Der er udarbejdet en skitsetegning hvor det bliver muligt at få plads til 21 

            autocampere. Hun går nu i gang med at lave et opslag til hjemmesiden og Facebook, desuden kan 

            Hans Henrik sende opslaget til en forening for autocampere. Opslaget skal også sendes til Feriepartner/          

            Odsherredkalenderen. Brian er gået i tænkeboks for at lave musik lørdag aften.

       

3. GENERALFORSAMLING 20. marts:

           Forsamlingshuset arrangement: Flemming har tilbudt let smør-selv frokost anretning til 85 kr. pr. kuvert. 

           Hvem gør hvad: Beretning på vers, regnskab, dirigent m.v. 

           Allan og Søren går i gang med beretningen. 

           Søren foreslås til dirigent. Vi mødes kl. 10 - 10:15. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Sjønne, Søren M., Brian, Hans Henrik, Annette, Kirsten  og Lis. Revisor navn Inge Nielsen er på valg. Suppleant Michael Piil, revisorsuppleant Olaf Christensen Disse repræsentanter vælges hvert år.  

 

4.  Julehjerterne: Tilskud fra Grundejerforeningen - andre?    

Annette var inviteret til Grundejerforeningens Generalforsamling for at forklare hvad der skal til for at få strøm til julehjerterne. Foreningen stemte for at bevillige 40.000 kr. til projektet. Gitte og Annette sender ansøgning.

Siden da har Annette været forbi ejendomsmæglerne, som måske også gerne vil hjælpe med et tilskud. 

 

5.  Bays Café: Hvordan kommer den i gang igen?

Søren mindede om at vi har fået 40.000 kr. af kommunen som er øremærket til udsmykning af lokalet. Vi drøftede mulighederne for cafeen og blev enige om at spørge på GF om genoplivningen af den. 

 

6. Byfornyelsesprojektet og Lokalråd:

Søren har ikke hørt noget ud over at der nok skal nedsættes en styregruppe. 

 

7.  Nyt fra kasserer

(som havde fået Corona): Gruppen drøftede årsregnskabet og spurgte til punkt 6. Strøm og etablering. Karina oplyser til referatet, at der er betalt et acontobeløb, som bliver tilbagebetalt. Hun kan forklare nærmere til GF. 

 

8. Åbent punk og EVT. intet. 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 14.02.22

1.  KONSTATERING AF FREMMØDTE: 

Allan, Sjønne, Kirsten, Hans Henrik, Michael, Karina og Gitte. 

2.  GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

3.  SIDEN SIDST: 

Vi har fået en henvendelse fra Anders Machmüller, tilrettelægger hos et TV selskab, der skal lave en række udsendelser med Gintberg på kanten. Efter en masse gode bud på hvad der sker i Asnæs blev gruppen enige om at Gitte ringer til Anders med forslagene inden vi sender en hel masse. 

Folkeoplysningsudvalget skal have valgt nye medlemmer. To af medlemmerne skal ikke være fra en sportsforening. Vi ved ikke om det er noget for os, vi spørger derfor Søren Myrup om han ved om det vil være nødvendigt at Fritidsborger er repræsenteret. 

Loppemarked - sammen hver for sig: Sjønne har fået 2 andre frivillige med til at arrangere det næste som kommer i foråret. 

Forårstur i stedet for Nytårskur: Gruppen drøftede forskellige muligheder for et forårsarrangement i maj. Det kunne være en Museum/banko/tarteletter tur i Asnæs. Vi vil gerne lokke flere familier til at komme. Sjønne leger videre med ideerne. 

Tine Piil Petersen har oplyst til bestyrelsen at Skaterprojektet er startet op igen, hun har pt. overdraget projektet til Lotte, og har spurgt om foreningen vil bakke op om projektet som sidste gang. Dette blev bestyrelsen enige om at vi selvfølgelig gerne ville. Vi vil også gerne høre mere om det til næste bestyrelsesmøde den 14. marts. 

Popup campingplads i anledningen af Tour de France kommer forbi Asnæs: Gitte fremlagde sine planer og ideer om hvordan det kan lade sig gøre. Formålet er dels at gøre noget for Asnæs by når nu vi får Tour de France lige forbi den 2. juli, at Fritidsborger og MPP samarbejder om campingpladsen på plænen foran svømmehallen med musikaften om lørdagen og tjener nogle penge til foreningerne. Gitte fik grønt lys til at fortsætte med planerne og søger kommunen om tilladelse til at lave arrangementet. 

 

4.  GENERALFORSAMLING 20. marts:

Dagen er reserveret i Forsamlingshuset. Vi mangler at aftale nærmere med Flemming hvad han skal servere til frokosten, om vi kan hjælpe til og derved spare lidt på budgettet. 

Gitte sørger for at indkalde til GF inden den 20. februar. Vi starter GF kl. 11:00 bestyrelsen skal være til stede inden mødets start. Allan, Sjønne og Søren står for at lave beretningen på vers. Regnskabet skal være godkendt af revisorerne senest en uge før GF. 

Bestyrelsen drøftede forskellige emner der kunne tages op til debat i forsamlingen. bl.a. har vi brug for nye yngre medlemmer der kan hjælpe til ved vores arrangementer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Sjønne, Søren M., Brian, Hans Henrik, Annette, Kirsten  og Lis. Revisor navn Inge Nielsen er på valg. Suppleant Michael Piil, revisorsuppleant Olaf Christensen Disse repræsentanter vælges hvert år.

  

5.  Byfornyelsesprojektet og Lokalråd: Venter til Søren M. er til stede. 

 

6.  Bays Café: Hvordan kommer den i gang igen? Venter til Søren M. er til stede

 

7.  Samarbejde med svømmeklubben om Julehjerterne: 

Annette er inviteret til at fortælle om planerne med julehjerterne til Asnæs  Grundejerforenings Generalforsamling. 

 

8.  NYT FRA KASSEREN:

Karina vil gerne have en kvittering eller et referat om bevillingen når bestyrelsesmedlemmer har lavet aftaler om at foreningen udbetaler et beløb. Der bliver sendt en faktura til Centerforeningen for julesokke arrangementet, samt en faktura til OWL på kontingent af laugets medlemmer. 

 

9.  Åbent punkt:

10. EVT. 

NYT MØDE: Mandag den 14. marts kl. 19:00 - 21:00 i Aksen

 

Referat fra BESTYRELSESMØDE 07.09.21

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Kirsten, Annette, Søren M., Birthe, Karina, Leila og Gitte.

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

STATUS FRA HØSTGRUPPEN:

På første møde i Høstgruppen i juli, blev vi enige om ikke at afholde Høstgudstjeneste på grund af flere ting, der ikke var mulige. Desværre havde præsten skrevet i kirkebladet, at der vil blive en gudstjeneste. Vi er selvfølgelig kede af situationen, men intet er som det plejer at være, hvilket vi har måtte forklare præsten. Kirsten sender en artikel til Ugeavisen om høstmarkedet.

Toiletvognen er ok, men den skal gøres ren, og så skal vi have fat i en traktor til at flytte den ned på plænen. Annette tjekker hvem vi kan få til det. Kirsten foreslog at vi næste år tjekker mulighederne for at leje en mindre.

Vi ved ikke endnu om Brandmandsforeningen kommer med brandbiler.

Annette laver skilt til kornvognen: kl. 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00.

Karina sørger for byttepenge til kornvognen og baren.

 

SIDEN SIDST:

Søren M. orienterede om mange nye tiltag i Asnæs.

Ud over lyserød lørdag den 9.10. i centret, er der Kulturnat den 29.10. hvor der kommer mange aktiviteter i centret. Kirsten fortalte, at hun allerede havde hyret

Riki Solo til at spille på Karossen.

 

Derudover vil der komme en Landligger Weekend i hele kommunen med afsæt i Asnæs den 19.11. Skulle gerne blive en tradition. Vi talte om at lave en pæn stand i centret og udlevere brochurer m.v. Desuden blev vi enige om at flytte arrangementet med en gåtur og genopfriskning af ”Asnæs til fods – de skjulte skatte” den dag, så vi kan takke for donationen fra Feriepartner og invitere Ugeavisen så vi kan lave lidt PR. Gitte har kontaktet Flemming om at vi flytter arrangementet.

 

Julearrangementet skal være meget større, Brian (Brugsen) vil have et stort juletræ og en masse aktiviteter. Annette foreslog at man kontakter SFO til at lave pynt og til at pynte op ude og inde.  

 

Søren fortalte også om byfornyelsesmidler, der kan søges hvor kommune og stat giver 50% hver til projekterne. Der er kick-off arrangement lørdag.

 

Han havde også talt med Jesper (BOK) omkring Bay´s café, hvad der skal ske eller ikke ske omkring projektet. Annette foreslog at man kunne købe en Café kaffemaskine med selvbetjening og nogle pæne møbler. Da tilskuddet skal bruges til Café ideen, kunne man også finde en person fra Lokalhistorisk forening, som kunne finde de bedste billeder frem vi kan blæse op i stort format og en skærm til at vise de 100 bedste billeder fra byen.

En foreslog at spørge Brian (Brugsen) om han har lyst til at lave en udstilling af

FDB-møbler, der kunne stå i cafeen.

Jesper spurgte også om Fritidsborger/Bays cafe, kunne stå for sandwich og kaffe til en Garn-festival den 3. oktober. PT har vi ikke ressourcer til det lige nu og må sige nej tak.

 

Gitte fortalte at hun havde været til møde omkring Tour de France næste år den 2. juli. Alex, som har prøvet at få Tour de France til Danmark side 2012, fortalte om processen og beslutningerne omkring arrangementet. Kommunen skal kun være bindeled mellem foreningerne, virksomhederne, oplevelsesindustrien osv. Der afholdes flere møder med både foreninger og virksomheder.

 

GENERALFORSAMLING:

Der er kommet to forslag fra medlemmerne. Et om at det ikke burde være nødvendigt at skulle oplyse sin fødselsdag og år for at kunne blive medlem. Det andet om der kan gøres noget med rågerne, som støjer og sviner meget.

Søren spurgte om der var projekter og skærm i Forsamlingshuset. Svaret er JA.

Vi mødes kl.

16:30

til forberedelse, og så skal der være tid til evt. kontant betaling af medlemskontingent m.v. Mødet starter kl. 17:00.

 

NYT FRA KASSEREN: intet pt.

 

Majbritt har meddelt at hun træder ud af bestyrelsen på grund af arbejdspres.

 

Referat fra BESTYRELSESMØDE 29.06.21

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Sjønne, Kirsten, Annette, Søren M. Majbritt, Leila og Gitte.

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

SIDEN SIDST: Allan har talt med Flemming, Asnæs forsamlingshus ang. genopstart af Fællesspisning. Det er aftalt at vi starter tirsdag den 27. juli kl. 18:00 derefter tirsdag den 24. august kl. 18:00.

 

GENERALFORSAMLING:

 

Det blev aftalt at en særlig Fællesspisning tirsdag den 14. september, starter med en kort Generalforsamling herefter fællesspisning. Vi kunne f.eks. starte kl. 17:00.

 

Torsdag den 16. september vil vi genopstarte/opdage vandreturen ”Asnæs til fods – de skjulte skatte” for at få fokus på, at vi har fået nye skilte og postkort doneret af bl.a. Feriepartner og Genopstarts puljen. Vi skal have en artikel i Ugeavisen og fortælle at vi genstarter Fritidsborgers aktiviteter og takker for donationerne. Dagen afsluttes med Fællesspisning f.eks. ”Byg din egen sandwich” hvor Fritidsborger er vært.  

 

HØSTMARKED 18. september.

 

Datoen er fast. Vi blev enige om en ”light” udgave med start kl. 9:00 og slut kl. 15:00

Som udgangspunkt bliver dagen som vi plejer, men vi skal trække evt. corona-restriktioner fra. Vi skal derfor tænke anderledes omkring: afstand, servering, teltplaceringer m.v. Noget af plænen er spærret af pga. arbejdet på svømmehallen, vi skal søge om at booke parkeringspladsen ved børnehaven og hallen. Det var ikke muligt at booke et telt hos Ugerløse Idrætsforening. Så vi bruger kun egne telte.

Gitte søger om spiritusbevilling, servering af mad bevilling og brandtilsyn.

Kirsten undersøger om vi kan få halmballer. Hun har skrevet ud til alle stadeholdere

 

NYT FRA KASSEREN v/sekretæren:

 

Vi har modtaget donationer fra Asnæs Sparekasse Fond, Feriepartner Odsherred og Genopstarts puljen fra Odsherred kommune på i alt 16.350 kr. Genoptryk af postkort samt nye skilte kostede i alt 6.300 kr. Vi søgte også om tilskud til nye aktivitetsredskaber i byparken, samt genopstart af foreningen.

 

 

Julehjerter: Grundejerforeningen er ikke tilfredse med belysningen, og vil derfor ikke støtte indkøb af batterier og lyskæder. Annette og formanden Ole har været en tur rundt i byen og har fundet frem til, at vi kan spørge husejere på indfaldsvejene til Asnæs centrum om de vil lægge strøm til hjerterne så de ses bedre. Vi kan købe omformere samt forlængerledninger, og tænd-og-sluk-ure, det kan løse noget af problemet. Men i 20-30 master i centrum er dette ikke muligt. Det kan koste 3-7.000 kr. at ombygge hvert hjerte. Måske vi kan søge Andel (SEAS-NVE) om tilskud. Vi har vidst 65 hjerter lige nu. Vi tænker videre.

 

Majbritt foreslog et arrangement for at få børnefamilierne med i foreningen. ”Ulvetime med pyjamas”. Fællesspisningen skal være god mad for børn og voksne. De ankommer efterhånden som det er muligt fra kl. 17-18:30, får et måltid mad bagefter får børnene nattøj på og børstet tænder, hvorefter Majbritt læser historier.

 

Allan tænkte af Byparken også kunne være rammen om en familiedag/ søndagshygge med oprydning og plantning af blomster samt overraskelser evt. musik for børn og voksne.

Gitte prøver at finde ud af hvornår og hvad gartnerfirmaet skal lave i parken.

 

Annette forklarede om ”Bakkeprojektet” stykket mellem tennisbanen og parken. Hun har talt med Leo omkring mulighederne da Asnæs Sparekasse Fond stadigvæk har en pose penge han vil bruge på byen hvis det er muligt. Annette og Gitte skal have skruet et nyt forslag sammen i juli-august og indsende det inden kassen lukker den 1. september.

Referat fra BESTYRELSESMØDE 02.03.21

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Sjønne, Karina, Kirsten, Birthe, Brian, Annette, Søren M. Leila og Gitte samt Majbritt i de sidste 5 min.

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: godkendt

 

SIDEN SIDST: Har vi hørt fra Sparekasse fonden ang. vores ansøgning?

 

Allan fortalte at han ikke har hørt fra Leo, men at han vil tage en snak med ham når det bliver muligt. Brian havde også indsendt en ansøgning på vegne af MPP og havde heller ikke hørt fra fonden. Annette foreslog at vi ansøgte om at få genoptrykt ”Asnæs til fods” postkortet, måske med nogle flere attraktioner bl.a. opfordret af Leo.

 

Søren fortalte, at han længe skulle have haft et møde med Jesper BOK omkring Bays Café. Vi har jo fået 30.000 kr. fra kommunen til udsmykning m.v. Skulpturen i foyeren måtte godt blive flyttet.

Jesper har også vendt tanker om at få udsmykning på muren over mod parkeringspladsen, måske ved at tage dem fra salen, så der også kan ske ændringer i det rum. Søren kontakter Jesper igen.

 

Klagen om rågekolonien i Asnæs er sendt til kommunen, men svaret var mest ”politikersvar” fra en biolog. Søren har videresendt brev og lovgivningen m.v. til os alle. Grundejerne og kommunen bør tage ansvar, man kan mere end man gør, mente han. Vi har dog fået sat gang i noget, og det tages måske op på et kommunalbestyrelsesmøde, da det har vist sig at være et generelt problem i flere af byerne i Odsherred.

 

GENERALFORSAMLING Hvornår, hvordan, hvor?

Gitte har udsendt Nyhedsbrev/opslag på hjemmesiden/opslag på FB, hvor vi har gjort opmærksom på at Generalforsamlingen udskydes til senere på foråret på grund af corona-restriktionerne.

Sjønne foreslog en udendørs picnic i Byparken hvis restriktionerne fortsætter ind i maj. Vi blev enige om at tænke videre og endelig beslutte hvad vi gør til næste bestyrelsesmøde den 14. april.

 

NYT FRA KASSEREN:

Karina har sendt årsregnskabet 2020 til revision. Vi har tilbagebetalt 50.000 kr. til kommunen for ikke anvendte midler til ”Omvendte gravhøje” samt overført 50.000 kr. til foreningen MPP som tidligere aftalt.

Der har ikke været nogle arrangementer og dermed kun få indtægter. Dog har vi fået 30.000 fra kommunen til udsmykning af Bays Café, tilskud til julehjerter fra Asnæs Grundejerforeningen samt kontingent, også fra Whiskylauget. Kontingent for 2021 er p.t. indbetalt af 160 medlemmer.

 

LOPPEMARKED sammen hver for sig.

Sjønne fortalte at der var flere, som gerne vil være med, men ingen som vil være tovholder for dagen. Der var flere forslag til dato: Efter påske, efter Kristi himmelfart, 1. maj. Sjønne vil nærtænke alle input.

 

HØSTMARKED 18. september?

Vi plejer at gå i gang med planlægningen, men aftalte at vente til april/maj, så ved vi også mere om hvad der kan blive muligt.

Annette orienterede om at toiletvognen ikke er så dårlig som først antaget, efter den er blevet efterset som aftalt. Men den er umulig at flytte nu, da den nærmest er groet fast, hjulene har boret sig ned i den bløde jord.

 

ÅBENT PUNKT:

Hvad gør vi for at holde foreningen i gang? Emnet blev ikke drøftet.

Leila fortalte, at hegnet ved Borgen er blevet væltet, kun 7 borde/bænkesæt er tilbage. Hun mente de kunne være i hendes garage, nu da gulvet til teltet er solgt. Annette foreslog, at hun kontaktede Brandværnsforeningen om de ville have dem mod at vi lånte dem de 1-2 gange om året de skal bruges. Ellers ville Allan og Sjønne gerne flytte dem, der er ok, til Leilas garage.

Referat fra bestyrelsesmødet 09.11.20

KONSTATERING AF FREMMØDTE:

Allan, Sjønne, Kirsten, Leila, Preben, Majbritt og Gitte

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN: Godkendt

 

SIDEN SIDST: Ansøgningen, som bestyrelsen godkendte, blev sendt til Asnæs Sparekasse Fond den 26. november til Jørn Højgaard, og i dag til Leo Cordua.

 

BAYS CAFÉ: Vi må vente til corona-situationen bliver bedre.

 

JULEHJERTER og ”Vi tænder juletræet i Asnæs” 29.11. sammen med BOK.

Annette har kontaktet Brandværnsforeningen, som har lovet at hænge julehjerterne op, når vi har skiftet batterierne i lyskæderne. Annette finder en dato. Gitte udsender et nyhedsbrev.

 

JULESOKKER: Sjønne og Leila står for opgaven som de plejer. Sjønne bad Allan om at få anvist et sted hvor snoren til julesokkerne kan hænge, da den nye cafe gør det svært at komme til. Han bad også Annette om at lave et skilt, som hun plejer omkring reglerne for julesokkerne. Leila giver besked til personalet i kiosken.

 

”Vi tænder juletræet i Asnæs 29. nov”: Allan kontakter Jesper fra BOK om arrangementet er muligt pga. de nye corona-restriktioner.

Sjønne sørger for at lyskæden kommer på juletræet i Aksens Have. Hvis vi ikke må lave det sædvanlige arrangement, foreslog Majbritt at hun legede julenisse, der gemte sig i centret. Når børnene fandt hende, fik de noget slik. Måske kunne det foregå om søndagen, eller en anden dag. Ideen skal lige tænkes igennem. Måske MPP kunne have interesse i at lave lodtrækning om nogle billetter på samme tid.

 

NYTÅRSKUREN: Ideer til at afholde det på en ny måde:

Vi forventer ikke store ændringer i restriktionerne så vi blev enige om at lave en Nytårs

tur, hvor vi går ”Asnæs – til fods” ruten rundt. Bestyrelsens medlemmer står ved nogle ”PYT–STOP” og uddeler kaffe/brød, champagne/kransekage, et glas portvin m.v. Folk sendes af sted i grupper af 10 med en ballon/hat/truthorn el.lig. Majbritt, Sjønne, Allan, Leila og Gitte brygger videre på ideerne og mødes på video torsdag den 19. nov. kl. 19:00. Den endelige ide udformes til en artikel som Gitte sender til Nordvestnyt så vi også kan få noget PR. Derudover udsendes nyhedsbreve, lægges på hjemmesiden og på Facebook.

NYT FRA KASSEREN

ÅBENT PUNKT:

OG NYT MØDE: 2. mandag i måneden    

Næste gang: 14. december evt. i Aksen ellers på Messenger.

 

Referat fra bestyrelsesmødet 19.10.20

BESØG AF OLE HOLST (fmd. for grundejerforeningen)

Emne: Parkeringspladser i Storegade v/Aksen.

Ole Holst fortalte om en lokalplan for området, som blev vedtaget i 2006. Han har kontakt med byrådsmedlem Jette Sloth Nielsen og ville gerne drøfte lokalplanen med os.

 

KONSTATERING AF FREMMØDTE: Allan, Sjønne, Hans Henrik, Søren M, Kirsten, Majbritt, Karina, Preben, Leila, Annette og Gitte

 

GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT OG DAGSORDEN Godkendt

 

SIDEN SIDST

Toiletvognen: Flytning og vedligehold?

Allan Andersen vil gerne være med til at starte et cykelhold op i Asnæs

 

Annette fortalte at Ove Mørch vil kigge på den og give et tilbud om hvad det vil koste at istandsætte den. Toiletvognen kan blive opbevaret i en bygning på Åsevangsvej. Annette vil tag kontakt til Ove i denne uge.

 

Allan H. kontakter Allan Andersen omkring hans forslag til et cykelhold.

 

Sjønne fortalte om efterårets loppemarked i ”trekantområdet”. Det var godt besøgt, vejret var godt, og det virkede godt at man kunne gå rundt og se på tingene. Et godt indslag i byen. Måske man kunne lave en loppedag på 2 – 3 faste datoer i løbet af et år. Sjønne går videre med ideerne.

 

SPAREKASSEN FOND:

Vi talte om, at vi skal søge til noget der kommer så mange som muligt til gode i byen.

Følgende forslag kom til debat: flere kirsebærtræer, flere fitness-redskaber i Byparken, et springvand i en af søerne og en transportabel scene. Vi vil også søge om en ny toiletvogn. Det blev også foreslået at gøre noget mere ved den ”Grønne midte af Asnæs” samt at en kunstner kunne lave 6 skulpturer i asketræ, som kunne pryde de 6 indfaldsveje til Asnæs. Gitte laver oplæg til en ansøgning, som alle kan komme med input til. Ansøgningen skal være fonden i hænde inden 1. november.

 

Brian havde sendt følgende besked i forbindelse med ansøgningen:

 

”Jeg har talt med Jørn fra fonden og Musik På Plænen kan også søge, vi vil søge penge til ting vi kan bruge til MPP. Vi vil i ansøgningen skrive at vi har en samarbejdsaftale med Fritidsborger.dk og at de ting vi evt. køber også kan bruges af andre foreninger. Det kunne jo også være fint hvis Fritidsborger.dk skriver at vi har et samarbejde. På den måde kan de ting som bliver købt gøre gavn for flest mulige personer i byen. ”

 

Forslag: Permanent strøm på plænen. Ny toilet vogn (en mindre vogn, som let kan flyttes rundt i byen)

Borde/bænkesæt, Udgravning under svømmehallen

 

BAYS CAFÉ: Er desværre aflyst indtil videre pga. COVID-19 restriktionerne

 

KULTURNATTEN: Desværre også aflyst

 

JULEHJERTER: Annette sørger for at hjemkøbe nye batterier og indkalder de sædvanlige deltagere til at hjælpe med opgaven.

Julearrangementet 1. søndag i advent: Biblioteket holder åbent og deltager med juleklip osv. Julesokker i Centret vil også blive gennemført, Sjønne og Leila står for opgaven.

 

NYTÅRSKUREN? Vi drøftede alternative muligheder så som at afholde det udendørs med varm suppe eller i centret. Kirsten foreslog, at vi sendte spørgsmålet videre til medlemmerne via et nyhedsbrev. Gitte tager det med i det næste nyhedsbrev.

 

NYT FRA KASSEREN: Teltet blev solgt som aftalt. Projektet med de ”omvendte gravhøje” er lukket, Søren vil undersøge om vi kan søge til noget andet for de penge kommunen har deponeret til projektet.

 

ÅBENT PUNKT: intet pt.

 

OG NYT MØDE: 2. mandag i måneden       Næste gang: 9. november samme tid og sted.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.09.2020

Fremmødte: Laila, Slimak, Kirsten, Brian, Lis, Maibritt, Annette, Birthe

Siden sidst:

Toiletvogn: Flyttes til Rasmus. Annette kontakter Rasmus og Leif angående flytning, som skal foretages forsigtigt, da vognen ikke er beregnet til landevejskørsel. Annette kontakter ligeledes Ove om mulighed for istandsættelse.

 

Kulturnat:

På grund af Covid19 bliver dette års kulturnat d. 30/10 anderledes, da aktiviteter flyttes fra centret ud i byen – og der foreligger stadig mulighed for aflysning ift. Covid19. Fritidsborger har ”løst-booket” Ricki til to-timers arrangement på Karossen kl. 21:00-23:00 (ganske som sidste år), dog uden borde, chips o.lign. Aftalen med Ricki er dog således, at indtil programmet er trykt kan han love sig ud til andre spillesteder. Der vil være salg af drikkevarer.

 

Asnæs Sparekasses Fond: Sparekassens bestyrelse har valgt at nedlægge fonden og uddele 600.000 til foreninger og organisationer. Vi skal senest d. 1/11-20 fremsende begrundet ansøgning og har drøftet følgende:

          - Renovering af toiletvogn

          - Liv i parken (motionsredskaber)

          - Scene i parken

          - Strøm

Punktet tages op på næste møde – medbring gerne gode ideer.

Bays Café:  Næste åbningsdato er d. 28/9-20

 

Julehjerter: Vi er udfordret af, at vores hjerter ikke lyser helt dét vi kunne ønske os, særligt når batterierne på lyskæderne er ved at brænde ud. Annette vil tage kontakt til Kastanjelys på Odden, og spørger ind til, hvordan det er lykkedes Odden by at komme på el-nettet. Brian undersøger, om der findes lyskæder med solceller – samt pris og forhandler. Ellers følges samme procedure som sidste år med, at brandværnsforeningen monterer og sætter op – vi ansøger igen Grundejerforeningen om støtte til dette.

 

Fritidsborger ”Hvad-nu?”: Vi har drøftet, hvilke aktiviteter vi kan sætte i gang i disse tider med Covid19. Forslag om:

   - Ugentlige gå -ture i byen, fx Asnæs-Ruten

   - Cykelture … her blev Allan nævnt J

   - ”Fyld-bilen-op”- ture fx til Højderygsstien, Solvognens findested, Vejrhøj eller andre seværdige steder.

 Birthe kontakter Jacob Walløe Hansen (Geopark-konsulent) om mulighed for guidet tur.

 

Nyt fra kassereren: Whisky-lauget betaler kontingent til Fritidsborger – der er ca. 70 medlemmer. Karina taler med Slimak om fremsendelse en faktura t/René om ”gruppemedlemsskab” /70x25,-) – fremover sendes en faktura årligt i januar.

 

Evt: Næste møde mandag den 19. oktober. Sted: Aksen kl. 19:00 - 21:00 

Forlag om at vi laver en Plan B for nytårskuren – tages op som punkt på næste møde.

Referat fra Bestyrelsesmøde 10.08.20

Deltagere: Hans Henrik, Preben, Søren, Majbritt, Kirsten, Brian, Leila, Karina, Sjønne og Gitte

Afbud fra: Allan, Annette, Birthe

 

Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

 

Siden sidst:

Loppemarked sammen – hver for sig. Sjønne havde taget initiativ til at lave loppemarked i Asnæs, hvor hver husstand havde sin egen bod, der var ca. 60 boder fordelt i hele byen. En meget positiv oplevelse, hvor mindst 100 kunder kørte rundt i byen, på trods af regnvejr. Nogle krejlere var også mødt op, de fik nogle gode varer til fornuftige priser med hjem. God ide at gøre det i Fritidsborger regi.

 

Høstmarkedet:

Skal vi afholde markedet? Kirsten fortalte at Dagplejen har meldt fra, det samme har flere stadeholdere, også med andre begrundelser end COVID-19. Restriktionerne siger at vi ikke må være flere forsamlet end 100 ad gangen, og flere steder er epidemien blusset op igen. Bestyrelse besluttede derfor at aflyse Høstmarkedet i den form vi kender. Kirsten foreslog, at vi måske kunne lave et anderledes ”Høstmarked sammen – og hver for sig” og indbyde de stadeholdere, der var interesserede. Sjønne foreslog Kirsten at kontaktede dem. Efterfølgende aflyser vi Høstmarkedet officielt. Gitte kontakter Nordvestnyt og retter hjemmesiden.

Søren M. syntes vi skulle tage en snak om hvad vi kan lave og hvad vi egentlig vil med Fritidsborger. Spørgsmålene skal på dagsordenen til næste møde.

Toiletvognen: Da høstmarkedet er aflyst, skal vi have flyttet toiletvognen. Det kunne være godt at få gjort nu hvor alt er tørt. Vi blev enige om at bede Annette om at kontakte Brandværnsforeningen, om vi stadig har en aftale om at de opbevarer den for os.

 

Kulturnatten:

Vi drøftede om der kunne være nogle problemer i forbindelse med vores del af arrangementet. Kirsten kontakter musikeren fra sidste år, han passede fint ind i arrangementet i Karossen. Vi vil nemt kunne holde øje med antal forsamlede, det er nok mere et spørgsmål om der komme nogle forbi, for der bliver formodentlig begrænsninger i centret. Vi besluttede at Søren kunne svare Bjørn, som koordinerer alle interessenterne, at vi var interesserede i at være med.

 

Julehjerter:

Skal vi prøve at sælge nogle flere hjerter hen over efteråret? Gruppen blev enige om at udskyde spørgsmålet til næste møde og håbe Annette kan give en status på antal og lyskæder m.v.

 

Nyt fra kasseren:

Der er nu 246 betalende medlemmer, men det er stadigvæk for få til at dække de omkostninger vi har til IT opgaverne. Vi mangler stadigvæk at få indbetalingen fra Whiskylauget.

Allan bedes kontakte René

 

Åbent punkt:

Bays Café: Skal herefter være et fast punkt på dagsordenen, så vi kan udvikle konceptet. Måske er det måden at komme ud til vores medlemmer på.

Det har været en god ide at have en arrangement- kalender. Der kom nye folk til arrangementerne. Vi skal helst undgå at afholde noget når der sker andre ting i salen, derfor vil det være en god ide at lave arrangementer på forskellige ugedage, og kun hver 14. dag. Majbritt foreslog arrangementer der henvender sig til børnebørn og bedsteforældre. Sjønne, Leila og Gitte vil gerne være med på skift. Søren M. kontakter Jesper.

Vi skal også finde ud af hvad vi skal bruge de 30.000 kr. til. Tryk af fotostater, møbler o.lig. Søren vil sende en indbydelse til alle der har været interesserede i Bays Café.

 

Oprydning i Fritidsborgen:

Det blev aftalt at vi mødes kl. 9:00 – 12:00 søndag den 13. sept.

Referat fra Bestyrelsesmøde 09.03.20

Deltagere:

Allan, Hans Henrik, Preben, Majbritt, Kirsten, og Gitte

Afbud fra: Annette, Brian, Leila, Karina, Sjønne, Birthe og Søren

 

1+2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig: Allan Haslund fortsætter som formand, Søren Jørgensen er næstformand, Karina Højvang fortsætter som kasserer og Gitte Laursen er sekretær.

 

4. Siden sidst:

Generalforsamlingen forløb godt. Der var 83 medlemmer til stede ud af 229 betalende medlemmer. God stemning med aktiv deltagelse af flere deltagere.

 

Allan fortalte at han var blevet kontaktet af Brian (SuperBrugsen) om vi ville være med til at leje storskærm til centret i anledningen af fodboldturnering. Det ville koste 10.000 at leje skærmen og 10.000 kr. til Viasat pr. kamp. Vi drøftede hvordan vi kunne tjene dem hjem ved evt. ølsalg, men mente at Bardolino nok ville have den opgave. Kirsten foreslog at Fritidsborger kunne stille med frivillige hjælpere i stedet for. Vi afventer nærmere hvad Centerforeningen finder ud af.  

 

5. Byfest i Aksens Have 25. april:

Allan havde fået at vide, at der godt kunne være et loppemarked. Kirsten vil gerne tage imod folk om formiddagen, men gjorde opmærksom på at det er vigtigt at Enghaven bliver lukket ved Kirkevejen, så bilerne ikke skal ligge og vende helt henne ved Storegade. Hun kontakter Søren M.

Majbritt sagde at Asnæsløbet vil have målområde nede i byen i stedet for ved hallerne og være en del af dagens arrangementer. 

 

6. Nyt fra kasseren: Regnskabet blev fremlagt på GF i søndags.

 

7. Åbent punkt: Majbritt spurgte efter om der ikke var en opslagstavle i centret hvor vi kunne hænge oplysninger om kommende begivenheder op. Allan har tidligere talt med Ole i forbindelse med renovering af Fritidsborgen, og ville spørge ham om han kunne lave en opslagstavle med glas for. Han finder også ud af hvor tavlen kan hænge uden at en masse andre hænger noget på den.

 

Næste møder aflyst pga. Corona;-)

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 17.02.20

Deltagere:

Allan H., Allan A., Annette, Brian, Leila, Karina, Kirsten, Tine, Sjønne, Hans Henrik, Birthe, Søren M. og Gitte

Afbud fra: Majbritt, Preben og Per

 

1. Konstatering af fremmødte.

2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

  

3. Siden sidst:

Allan fortalte at gruppen Mumunity i Odsherred, som gerne vil lave et arrangement ang. demens. Vi aftalte at vi gerne ville støtte gruppen ved at reklamere på vores hjemmeside. Allan kontakter dem og forklarer at de kan sende et oplæg til Gitte, som lægger det på hjemmesiden. Det samme gjaldt Linedance gruppen i Fårevejle, hvor Gitte havde fået en henvendelse.

 

Karina var blevet kontaktet af en, der udgav sig for at være Allan H. og forlangte at få EUR sendt til Holland. Hun lod som om hun troede det var rigtigt, og fik dermed lokket navne, banknumre m.v. ud af vedkommende. Vi aftalte at slette personlige emails på hjemmesiden og kontakte politiet.

 

Søren M. orienterede om, at det går godt i Bay’s Cafè med glade mennesker, hyggelige arrangementer, og som kommer hver gang og hjælper til. Desværre giver det noget uro, når der også   foregår noget i salen. Så er foyeren er ikke helt egnet som foredragssal.

Lokaldemokratimødet på Vig skole 25.01. Søren M. syntes mødet gik godt, et fint arrangement hvor borgere og politikere mødtes til konstruktive drøftelser og sluttede med at der kom nye ideer frem, samt gode forslag til forbedring af kommunikationen mellem borgere og kommune/politikere.  

 

MPP: Gruppen har nu dannet en forening med 5 bestyrelsesmedlemmer og er ved at få formaliteterne på plads. Man er så småt startet op på Facebook og skal have hjemmesiden opdateret meget snart. Der bliver kun musik om lørdagen.

 

4. Fastelavn i Centret lørdag den 22. februar:

Allan H. har styr på tønder og indhold. Centervagten sørger for ophængningen. Allan A., Leila, Leif og Lars hjælper med at holde styr på slik, børn, kattekonger og -dronninger samt kåring af bedste udklædning.

  

5. Generalforsamlingen - alt det praktiske:

Søren M. og Allan H. skriver beretningen på vers, Leila og Lisbeth står for frokost, Allan A. står for salg af øl og vand og Preben får ansvar for at få service m.v. klar til serveringen. Gitte udsender et nyhedsbrev til reminder om at tilmelde sig. Karina udskriver lister, tager imod kontingent og opretter medlemmer på dagen. Sjønne bliver udnævnt til dirigent, og Gitte skriver referat.

Brandværnsforeningen får overrakt en donation for deres opgave med julehjerterne. Gitte laver donationsbrevet klar. Hun sender også en opdateret dagsorden til Søren M. og Allan H.

Følgende ønskede at genopstille:

Sjønne, Søren, Birthe, Kirsten, Brian, Annette, Hans Henrik og Preben

Tine og Allan A. ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Suppleant: Allan H. spørger Shanne om vi skal lade Per træde ud af bestyrelsen.

Inge Nielsen vælges til ny revisor og Frank genvælges som revisor

 

Vi plejer at spørge generalforsamlingen om nogle har nye ideer.

Vi kunne måske markere Dronningens 80 år fødselsdag, EM i fodbold med f.eks. storskærm i centret og Tour de France 03.06.2021.

 

 

5. Nyt fra kasseren:

Karina fortalte, at vi har brugt ca. 9.400 kr. til at vedligeholde hjemmeside, økonomisystem, mobilpay m.v. Bestyrelsen drøftede om kontingentet skulle stige til 30 eller 50 kr. Nogle mente det var vigtigt at bibeholde de 25 kr. Hvis vi bibeholder beløbet, er det nødvendigt at bede OWL om at indbetale kontingent, samt bede Grethe (Kreativ syning i Aksen) om at få deltagerne til at indmelde sig. Hans Henrik lovede at kontakte Grethe og Allan H. kontakter René.

 

 

6. Åbent punkt: Byfest i Aksens Have 25. april:

Festen arrangeres med Musikskolen, BOK, Ungehuset, SuperBrugsen m.v. Søren M. er med i arbejdsgruppen. Flere er velkomne, kontakt Søren.

Kirsten vil gerne arrangere loppemarked, men ved endnu ikke om hun kan være med om formiddagen, Allan H. finder ud af om man kan lukke Enghaven af ved Kirkevej så bilerne ikke skal vende. Sjønne vil gerne stå for at arrangere dyster med KongespilletS. Preben, Leila, Lisbeth og Gitte er med i Cafeen. Vi steger pølser og sælger øl, kaffe og kage. Cirkus Kæphøj kommer. Asnæsløbet vil se på mulighederne for at blive en del af festen.

 

 

7. Evt. Sjønne havde en forespørgsel ang. Borgerforeningen i Fårevejle Kirkeby, som måske må lukke. Vi drøftede situationen og blev enige om at afvente hvad der sker, og så finde ud af om vi kan hjælpe.

 

Næste møde: Mandag 9. marts kl. 19:00 – 21:00 i Aksen

Referat fra Bestyrelsesmøde 13.01.20

Deltagere:

Allan H., Annette, Brian, Leila, Karina, Preben, Sjønne, Hans Henrik, Majbritt, Birthe, Søren M. og Gitte

Afbud fra: Allan A., Kirsten, Tine og Per

 

1. + 2. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.                 

 

3. Siden sidst:

Søren M. opfordrede flere til at komme til Borgermøde i Vig den 25. januar, indbydelse er tidligere videresendt til alle. Søren og Gitte har tilmeldt sig.

Der afholdes møde om appen ”Min landsby” med flere interessenter. Alle kan lægge begivenheder op på Appen.

Sjønne fortalte, at der kun var ca. 100 julesokker i gang i december. Overvejer om der skal ske noget andet. Arrangementet ”Jul i Asnæs” foreslog flere at lægge på ”Black Fridag” som er sidste fredag i nov. Så er der mange mennesker i byen. Ideerne genoptages op til efteråret.

 

4. Bays Café forår 2020:

Søren M. fortalte, at efter Nytårskuren var der flere, som tilbød at hjælpe til eller have ”vagter”. Han efterlyste også oplæg til 14.04. Allan H. vil prøve at kontakte nogle mennesker han kender, som er gode til ”grønne fingre”. Søren har sendt en ny ansøgning til kommunen om 50.000 kr. til møbler, plakater m.v.

 

5. MPP 2020 Samarbejdsaftale:

Sjønne gennemgik de sidste rettelser i Samarbejdsaftalen mellem MPP og Fritidsborger i forbindelse med at MPP nu er blevet en selvstændig forening. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Fritidsborgers samlede bestyrelse.

 

MPP afholdes lørdag den 6. juni 2020.  

 

6. Generalforsamlingen - alt det praktiske:

Søren M. og Allan H. skriver beretningen på vers, Leila står for indkøb af frokost og Gitte udsender nyhedsbreve med opfordring til at betale kontingent. Karina udskriver lister, tager imod kontingent og opretter medlemmer på dagen.

Annette kontakter Brandværnsforeningen, så vi kan overrække en donation for deres opgave med julehjerterne. Gitte laver et donationsbrev. 

 

7. Nyt fra kasseren:

Årsregnskabet er ved at blive godkendt af revisorerne. Vi drøftede en kontingentforhøjelse til 50 kr. pr. person. Det var der delte meninger om. Karina undersøger hvad det koster at køre hjemmeside + Conventus, som er de primære udgifter kontingentet skal dække. Vi har pt. omkring 220 som betaler kontingent, men ca. 450 som får nyhedsbrevet.

 

8. Åbent punkt: Byfest i Aksens Have 25. april:

Festen arrangeres i samme stil som sidste år sammen med Musikskolen, BOK, Ungehuset, SuperBrugsen m.v. Søren M. er med i arbejdsgruppen. Flere er velkomne, kontakt Søren.

På selve dagen vil følgende gerne hjælpe til: Allan H., Preben, Sjønne, Leila, Lisbeth og Gitte. Vi steger pølser og sælger øl, kaffe og kage. Der kom et forslag til et loppemarked/bagagerumssalg ligesom sidste år, hvor Kirsten arrangerede det. Cirkus Kæphøj og/eller anden optræden. Anden form for gadesport end fodbold. Asnæsløbet starter og slutter ved hallerne, kan der laves en kobling? Vi tænker videre til næste møde og giver Søren input.

 

9. Evt. og næste møde: 17.03.20

Referat fra Bestyrelsesmøde 09.12.19

Deltagere: Allan H., Annette, Brian, Leila, Kirsten, Karina, Preben, Sjønne, Hans Henrik og Gitte Afbud fra: Allan A., Birthe, Majbritt, Søren M. Tine og Per

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.

3 Siden sidst: ingen bemærkninger

4 Bays Café forår 2020: Søren har været til møde med de øvrige aktører i projektet og følgende er blevet besluttet foråret 2020: Mødedagen flyttes til hver anden tirsdag, da torsdagen bliver benyttet af mange andre foreninger m.v.. Tidspunktet er stadigvæk fra 18:30 – 21:00. Programmet bliver offentliggjort på torsdag den 12. dec. Gitte lægger datoerne ind i kalenderen på Fritidsborgers hjemmeside. Det ligger på ”Min landsby” appen allerede. Kaffe og kage skal koste 15 kr. Bestyrelsen drøftede om bemandingen måske kunne fordeles mellem dem, der kommer jævnligt, fremfor at Fritidsborgers bestyrelsesmedlemmer skal være fast inventar.

4 MPP 2020 Beslutning: Brian fortalte at to fra styregruppen var gået ud og to nye var kommet ind. Gruppen består nu af følgende: Brian, Jette Slott, Betina og to fra Fårevejle. De vil gerne etablere en ny forening. Hans Henrik sagde, at der ingen problemer var i det. Der skal være en formand, som tegner foreningen udadtil, en kasserer, sekretær og to menige medlemmer. Der skal også laves vedtægter. Bestyrelsen drøftede muligheden for at give et beløb som et lån til den nye forening, som så kan afdrages. Det skal også aftales hvordan Fritidsborger udlåner toiletvogn, telte, borde m.v. Allan H., Sjønne og Hans Henrik mødes i næste uge for at strikke en aftale sammen. Brian holder møde med styregruppen og Hans Henrik hjælper med at få formalia på plads.

5 Julehjerter, Sokker, Træet, Aksen:

Evaluering: De nye hjerter er næsten solgt, men vi kan stadig sælge hjerter forretninger, virksomheder og private i byen. Et hjerte koster 1.100 kr. Brandværnsforeningen har tidligere fået 3.000 kr. for deres arbejde med at hænge hjerterne op, tage dem ned og opbevare dem. Bestyrelsen bevilligede beløbet.

Annette foreslog at vi ansøgte Asnæs Grundejerforening om et beløb til vedligeholdelse af hjerterne. Hun sender navn, e-mail m.v. til Gitte, som sætter et brev sammen og sender til foreningen. Gitte opretter en side med hvem der har sponseret julehjerterne.

Julesokker: Ikke så stor interesse som de tidligere år, måske på grund af vind og vejr og mange andre arrangementer i de nærliggende byer. Juletræet og arrangementet i Aksen: Ser fint ud om aftenen. Julepynten i Aksen var gemt fra sidste år, så det var hurtigt at hænge op. Der kom ikke så mange som der plejede, måske der ikke er så mange børn i byen??? Finn Julemand blev hentet af Brandværnsforeningen, der også manglede nogle børn at køre med. Annette foreslog at vi lavede arrangementet torsdagen før 1. søndag i advent, så kunne SFO børnene komme. Der skal overvejes nye tiltag for at tiltrække familierne.

HUSK: Julefrokost tirsdag den 17. december kl. 18:00. Der er reserveret bord i Forsamlingshuset.

6 Nytårskuren 5. januar: Vi kører samme model som sidste år. Søren M. og Allan H. laver oplægget. Det blev foreslået at gøre Bays Café til dagens emne, med forslag til hvad den også kan bruges til. Dagen kunne bruges til at få dannet en arbejdsgruppe for at køre projektet videre. Sjønne foreslog også at vi skal spørge forsamlingen om hvordan vi får lokket deres børn og børnebørn med til vores arrangementer. Annette foreslog at vi inviterer 2 fra Brandværnsforeningen til overrækkelsen af de 3.000 kr. Vi mødes kl. 9:00 i festtøj. 

Følgende foreslået til Fritidsborger af 1. grad: Lise Andersen, Betty Berthelsen (MPP) og Lars Jørgensen (ny teltformand). Hans Henrik laver et link til hjemmesiden hvor folk skal tilmelde sig. Gitte sender nyhedsbrev.

7 Nyt fra kasseren: intet af betydning

8 Åbent punkt:

9 Evt.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 11.11.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Annette, Birthe, Brian, Leila, Kirsten, Karina, Majbritt, Søren M., Tine og Gitte Afbud fra: Preben, Hans Henrik og Per

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Dagsorden og referat blev godkendt.

3 Siden sidst: Bay´s Cafe: Bestyrelsen drøftede fremmøde, aftenens form og indhold fremadrettet. Der er svingende antal gæster bl.a. på grund af andre arrangementer om torsdagen og det tager tid at køre nyt initiativ i gang. Spilleaftenerne trækker f.eks. ikke så mange gæster som ved foredraget om Bays fotografier. Måske det kun skal være hver anden torsdag? Der skal laves et program sammen med Jesper BOK. Der bør være minimum 2 fra Fritidsborger hver gang. Det blev aftalt at Søren M, Leila og Allan H. mødes med Jesper. Søren kontakter Jesper. Kulturnatten: Kirsten fortalte at samarbejdet med Karossen fungerede godt. Folk var glade for at komme der, det var mere intimt end Savklingen og passede fint til vores tema. Mange syntes at underholdningen var god og sjov. Mange af gæsterne kom fra vinsmagning i centret, det gjorde også stemningen god. Ølsmagning: Allan A fortalte, at der var 30 gæster som fik en oplevelse god med de specielle belgiske øl. Flemmings mad var ok og passede fint til arrangementet, som gav et lille overskud. Istids-cykelrute-åbningsarrangement: Vi talte om at vores ”Asnæs til fods” rute kunne blive omtalt men ellers deltager vi ikke med et projekt.

4 MPP 2020 Evaluering og beslutning: Efter at der de sidste år har været ønsker fra MPP-gruppen om at køre selvstændigt og uden indblanding fra Fritidsborgers bestyrelse, blev vi enige om at finde en løsning. Den nuværende MPP-gruppe mente at det ville blive for tungt at starte en ny forening med vedtægter, bestyrelse osv. Bestyrelsen drøftede mulighederne og blev enige om at Brian kontakter Foreningskonsulent Rune Sørensen, om hvordan man kan udskille MPP til en selvstændig forening med bestyrelse og ansvar for udgifter og indtægter uden det bliver en uoverskuelig opgave, og forelægger det for den nuværende styregruppe. Allan H. spørger Hans Henrik om han har mulighed for at hjælpe styregruppen igennem processen.

5 Julehjerter, Sokker, Træet, Aksen og Julefrokost: Annette havde bestilt 15 julehjerter hos Karossen.

Kirken ønskede at købe 7 hjerter (bekræftet d.d.) Sjønne har lavet en liste over mulige sponsorer til et ekstra hjerte på Enghaven, Storegade og Esterhøjvej. Gitte udarbejder et brev man kan printe ud og aflevere til dem vi prøver at kontakte, Sjønnes liste bliver vedhæftet. Skriv til Gitte hvem I vil kontakte så vi ikke er flere, som spørger den samme mulige sponsor.

Annette indkalder til klargøring af hjerter onsdag den 20. november i Brandværnsforeningens lokaler (Brandmuseet). Der vil være sandwich, kage, kaffe og måske en lille øl bagefter. Gitte lægger oplysningen på hjemmesiden, Facebook. Sjønne sørger for julesokker – arrangementet i centret sammen med Leila og Lisbeth (vidst nok). Røde Kors får de sokker der ikke bliver afhentet. Vi mangler en julemand til 1. søndags arrangementet da Finn desværre er blevet syg. Annette lovede at undersøge mulighederne. Allan H., Birthe og Gitte mødes med BOK for at koordinere hvem der gør hvad på dagen.

Julefrokost tirsdag den 17. december kl. 18:00. Gitte har booket 30 pladser til Fritidsborgers bestyrelse med vedhæng. Allan H. inviterer nogle af hjælperne. Gitte udsender en invitation.

6 Nytårskuren: Gode ideer til personer som skal honoreres med årets Fritidsborger af 1. grad. Forslag?

Sjønne og Birthe foreslog at vi synger Odsherredsangen. Forslaget blev vedtaget.

7 Nyt fra kasseren: Nyt Brugsen-kort er nu taget i brug.

8 Åbent punkt: Søren M. forklarede, at appen Min Landsby er godt i gang i Vig og vil også komme i gang i Asnæs.

9 Evt. Tine orienterede om at toiletvognen var blevet tømt for vand. Så den er klar til at blive kørt over til Brandværnsforeningens lokaler. Annette kontakter formanden.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 14.10.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Leila, Kirsten, Brian, Karina, Tine, Majbritt og Gitte Afbud fra: Preben, Birthe, Søren M., Sjønne, Hans Henrik, Annette og Per

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat:

3 Siden sidst:

Bay´s Cafe: Kort referat fra Søren M.: Første aften i Bays Café var rigtig hyggelig. Vi var 15 personer, der havde en fin aften. Stikord fra aftenen: Bays Café - åben hver torsdag fra 18.30 - 21.00

Forum for gode fortællinger -Brætspilsaften med reol - tag dine spil med

Første torsdag i måneden fra november: Noget konkret at komme efter – Oplæg f.eks. Jens Christian Hjorth Hansen vedr. Søren Bay (november) Historiefortælleaftener - alle har en historie!

Kaffe og kage + Samvær - Sangaften hver fjerde torsdag – Forenings, - skole, eller - rejselivsfortællinger - Gæt en ting - Hvad er dette? Quizzer - Trivial Pursuit - PopQuiz - Klejne-konkurrence - Sprogaftener - Lære at tale et sprog. Tavle op i Aksen hvor man kan skrive programmet op på. Vi samler brætspil ind til næste torsdag, der er spilleaften... aflever gamle, brugbare brætspil på Biblioteket... Facebook-og nyhedsbreve + kalender (fritidsborger) Hvordan får vi dem med, der normalt ikke kommer ud?

Kirsten fortalte at torsdag den 10. forløb fint med 11 deltagere. Der blev spillet brætspil, drukket kaffe osv. Allan H. har en særlig Bays Cafe-kage under udvikling. Cafeen holder lukket i efterårsferien.

Høstmarkedet: Markedet endte med et pænt overskud. Bestyrelsen drøftede forskellen mellem at afslutte med middag i teltet og afholde middagen i Forsamlingshuset. Desuden blev konceptet omkring kagebordet drøftet. Kirsten overvejede at samle nogle af foreningerne i et stort telt, for at få plads nok til salgsboderne, som var fuldt bookede i år.

Ungekulturprisen: Vi gav 2.000 kr. til projektet sidste år, men efter nogen drøftelse, blev bestyrelsen enige om at takke nej til projektet i år. Gitte skriver tilbage til kommunen.

MPP? Brian havde opdaget en fejl i fakturaen fra Frank (øl og vandlevering) så resultatet blev 3.000 kr. bedre. Desuden ville han have el-udgifterne ud af MPP- regnskabet da Høstmarkedet, Krolf m.v. også bruger strøm. Vi aftalte at Karina flytter beløbet til Fritidsborgers generelle udgifter. Styregruppen har evalueringsmøde den 30.10. Bestyrelsen drøftede om der skulle være MPP næste år, hvilken målgruppen man henvender sig til, noget for børnene, gratis adgang om fredagen igen, salg af billetter samt at det stadigvæk er hele bestyrelsens ansvar at forvalte foreningens udgifter og indtægter på en forsvarlig måde.

Rock og Rull fredag i Aksen: Kirsten og Brian havde meldt sig som frivillige. Det var super god musik. Kirsten havde taget Bente med, men der var i forvejen frivillige fra Nykøbing, så de var for mange om opgaverne. Det skal koordineres noget bedre næste gang. Ølsmagning torsdag den 24. oktober: Allan A. oplyste, at der nu var tilmeldt 29 til ølsmagningen. Der er max plads til 50, der er derfor udsendt endnu et nyhedsbrev for at få de sidste pladser besat.

4 Kulturnatten 2019 fredag den 25. oktober: Kirsten og Bente åbner baren i Karossen kl. 20:30 og musikken spiller fra kl. 21:00. Vores indslag bliver annonceret sammen med de øvrige begivenheder i byen.

5 Julehjerter, Sokker, Træet, Aksen og Julefrokost:

Annette tjekker med Brandværnsforeningen om hvornår vi skal komme og klargøre julehjerterne med nye batterier til lyskæderne. Gitte efterlyser hjælpere med nyhedsbrev.

Sokker kører som tidligere år, og det nye juletræ står på pladsen foran Aksen.

Aksen har åbent som sidste år og BOK har spurgt om vi vil være med til at finde ud af hvad der skal ske. Vi afholder et møde efter uge 42. Allan A og Gitte deltager og har inviteret Birthe med. Vi skal fortsat have julemanden til at tænde lysene på træet og servere gløg/kakao og kager som vi plejer.

Julefrokost tirsdag den 17. december. Allan H. foreslog at vi også i år holdt julefrokosten i forbindelse med Fællesspisningen i forsamlingshuset. Forslaget blev vedtaget, husk at invitere jeres partner/ven med.

6 Nytårskuren: Gode ideer til personer som skal honoreres med årets Fritidsborger af 1. grad?

7 Nyt fra kasseren: intet

8 Åbent punkt: intet

9 Evt. intet

Næste møde:

Mandag 11. november kl. 19:00 – 21:00 i Aksen, salen.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 09.09.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Preben, Birthe, Søren M., Leila, Kirsten, Brian, Karina, Sjønne og Hans Henrik og Gitte samt vores gæst fra BOK, Jesper. Afbud fra: Tine, Majbritt, Annette og Per

1 Konstatering af fremmødte. Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Ved sidste bestyrelsesmøde, talte vi om hvad vi skulle gøre for at få de unge til at stoppe ødelæggelserne af foreningens materialer. Sjønne ønskede at drøfte princippet om hvordan de unge kunne få penge fra foreningen, da han mente der var blevet ødelagt endnu mere siden sidst. Søren M. fortalte om Renés opsøgende arbejde og hans runder i byen næsten hver dag, hvor han også havde kontakt til de unge. René mente bl.a. at det var unge udefra, der var problemet. Efter en drøftelse blev vi enige om at holde fast ved de 10.000 kr., dog ved at trække udgifter til bord/bænkesæt, vinduer og gasvarme fra ca. 3.000 kr. Vi arbejder videre med ideen og melder ud til foråret, når der kommer nye unge til. Søren M. og Birthe tager til dialogmøde med René. Herefter blev referatet godkendt.

2 Siden sidst: Foreningernes dag: Det var 3. år i træk den blev afholdt og er en måde at få unge til at deltage i det lokale idrætsliv. Aktiviteten er god men der dukkede for få op. Flere i bestyrelsen foreslog at udbuddet af foreninger blev bredere, så ville der nok også komme flere interesserede.

Ølsmagning i Forsamlingshuset: Allan A. fortalte, at der kun var 16 tilmeldte pt. men helst skal op på 50 deltagere. Gitte sender først 2 nyhedsbreve efter Høstmarkedet, for ikke at begivenheden drukner i Høstmarkedet. Hun koordinerer med Susanne ang. markedsføring på hjemmesiden og Facebook.

3 Høstmarkedet 2019: Kirsten fortalte, at alle overdækkede stadepladser var udsolgte, og at hun havde 29 præmier til kagebordet. Hun havde også leveret en artikel til avisen sammen med programmet. Gitte havde fået en henvendelse fra Ulvsborg om de kunne være med i 2020 på en eller anden måde. Bestyrelsen syntes det var naturligt at Ulvsborg var med, det gav god mening. Gitte skriver tilbage og foreslår at oplæg som vi kan tage stilling til.

4 Torsdags Cafeen i Aksen: Jesper var kommet for at drøfte opstarten af Bays Cafe torsdag den 26. september. Åbningstiden bliver 18:30 – 21:00. Søren M. opsamlede hvad der hidtil har været sket i projektet, som Lokalhistorisk Forening også er med i. Projektansøgningen er næsten klar. Vi søger til inventar, spil, fotostater m.v. Den første aften bliver en slags brainstorming, hvor de fremmødte er med til at forme projektet omkring hvad cafeen skal bruges til. Det foregår i foyeren i Aksen, der serveres kaffe og kage.

René vil få ”kontortid” når cafeen er åben. Han er også kontaktformidler.

5 Kulturnatten 2019 fredag den 25. oktober: Kirsten har fundet en musiker, der synger danske og engelske popsange man kan synge med på. Han skal have 4.000 kr. for opgaven. Bestyrelsen godkendte forslaget. Niels fra Karossen er med på at gentage sidste års succes. Bente og Kirsten sørger for Halloween-uhyggen m.m.

6 Nyt fra kasseren: Karina vil meget gerne have bilag, kvitteringer og oplysninger om hvad udgiften eller indtægten drejer sig om så hurtigt som muligt således, at hun har mulighed for at kunne levere et resultat til f.eks. næste bestyrelsesmøde.

Efter den tidligere revisors død er det nødvendigt at finde en ny revisor. Det blev foreslået at kontakte Inge Nielsen, som er revisor af uddannelse og til daglig er økonomichef i VAB. Karina og Birthe lovede at kontakte hende hurtigst muligt. Inge Nielsen har siden sagt ja til at tage opgaven som revisor i Fritidsborger. Hun skal derefter godkendes på den kommende Generalforsamlingen.

7 Åbent punkt:

Fredagsrock i Aksen: Jesper fortalte at han var meget interesseret i at få et samarbejde i gang omkring Fredagsrock, som afvikles en gang om måneden i Aksen. Det måtte gerne udvikle sig til et fællesprojekt med Fritidsborger. Foreningen kan være med til at bestemme hvad musik der skal spilles. Hidtil har det været gratis, men kunne koste omkring 30 kr. pr. person. Der kommer imellem 50 og 100 mennesker hver gang. Brian og Kirsten var interesserede i at være med på opgaven.

Jesper fortalte, at han også ser frem til samarbejdet omkring julearrangementet den 1. december. Der skal snart nedsættes en gruppe, som vil være med til at udvikle arrangementet.

8 Evt. Brian fortalte at regnskabet for MPP ser ud til at give et overskud på ca. 6.000 kr.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 05.08.19

Deltagere: Allan H., Allan A., Annette, Per, Preben, Birthe, Søren M., Leila, Tine, Majbritt og Gitte Afbud fra: Kirsten, Brian, Karina, Sjønne og Hans Henrik

1 Konstatering af fremmødte. 2 Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Godkendt

3 Siden sidst: Bestyrelsen drøftede de sidste ødelæggelser af foreningens borde/bænke sæt samt hærværk på borgen. Gruppen bad Søren M. tager spørgsmålet op i Lokalrådet og opfordre kommunen til at opgradere SSP til mindst to medarbejdere. Majbritt foreslog, at vi fortæller de unge, at vi vil give et tilskud på 10.000 kr. om året, men reduceret for de udgifter, der har været i løbet af året på hærværk af Fritidsborgers ejendom. Af hensyn til motivationen bør der være penge til de unge det første år. Søren M. vil tale ind om ideen til et møde med kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vith og kontaktperson René Larsen.

Ølsmagning i Forsamlingshuset torsdag den 24.10.: Susanne Marie Kullmann Andersen og Allan A. har sammen med Flemming lavet et arrangement i Forsamlingshuset med Belgisk øl. Flemming laver retter der passer for 200 kr. pr. deltager, ølsmagningen koster også 200 kr. Der vil blive plads til 60 personer og frist for tilmelding bliver 14 dage før. Allan A. sender oplægget til Gitte, som lægger det på hjemmesiden, Facebook og udsender nyhedsbreve.

4 Foreningsdag 24. august: Fritidsborger deltager på dagen ved at grille pølser, sælge øl, vand og kaffe/te. Hjælpere: Leila, Allan A., Søren M., Michael, Lisbeth, Tine og Preben.

5 Høstmarkedet 2019: Valget af høstvinen blev afgjort af Allan H, Frank og Gitte. Det blev en Zinfandel fra USA. Søren M. har haft kontakt til sidste års unge kunstner, og viste etiketten, som nu er sat i produktion. Plakater og postkort til distribution kommer senere på ugen og vil ligge i bagerafdelingen. Alle er meget velkomne til at hente materialet og uddele hvor I kan se det batter

Der bliver ingen lift til underholdning. SEAS-NVE vil ikke bruge ekstra penge på at få en lift godkendt til forlystelse, og markedsføringsafdelingen er ikke interesseret i at promovere firmaet.

6 Torsdags Cafeen i Aksen: Søren har sammen med Lokalhistorisk forening og BOK (biblioteket) ansøgt Lokaldemokrati-puljen om 50.000 kr. til at købe møbler og spil, samt fotostater af nogle af Bay´s fine billeder. Cafeen skal opbygges som et samlingspunkt for lokale Asnæs-borgere.

7 Kulturnatten 2019 fredag den 25. oktober: Allan H. har talt med Niels fra Karossen om vi kunne lave noget sammen igen i år. Det blev aftalt at vi gør som sidste år, så bestyrelsen må gerne forhøre sig om der findes noget god ”værkstedsmusik” vi kan hyre for ca. 2-4000 kr.

Nyt fra kasseren: Fra Karina: Der er styr på indbetalingerne fra stadeholderne og hvad der skal bruges i baren.

8 Åbent punkt: intet

9 Evt. Der blev spurgt om evaluering af MPP. Allan A. fortalte at man har indkaldt til møde på torsdag den. 8. aug.

Næste møde: Mandag 09. september kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen

Referat fra Bestyrelsmøde 17.06.19

 

Deltagere: Allan H., Allan A., Per, Preben, Hans Henrik, Søren M., Leila, Brian, Tine, Karina, Majbritt, Kirsten og Gitte

Afbud fra:  Annette, Sjønne og Birthe

 • Konstatering af fremmødte.
 • Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Godkendt
 • Siden sidst: Søren M. fortalte at han har talt med Jesper (BOK) bl.a. om fælles Julehygge den 1. dec. Og om vi kunne tænke os at arbejde sammen ligesom sidste år. Vi aftalte, at det skulle foregå fra 14:00 – 16:00 afsluttende med julemand og dans om juletræet udenfor Aksen. Søren melder tilbage.

Bay´s café: Søren M. har været til brugermøde sammen med Lokalhistorisk forening og BOK. Forslaget går ud på at holde åbent engang om ugen fra august hvor folk kan komme og købe kaffe og kage samt spille brætspil m.v.  Han vil skrive til Lokaldemokratiudvalget om tilskud til at få blæst nogle af Bays billeder op i stort format og pynte Aksens foyer op med dem. Allan H. fortalte at Mie har tænkt på at lave strikkeaften engang imellem. Tine foreslog, at man fra Lokalhistorisk forening kunne lave små oplæg om billederne og fortælle om Asnæs By og Bays virke. Planen er at aftenerne skal være bredt favnende og dynamisk. Brian tilbød sin assistance hvis man ønskede noget med musik. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne stillede sig til rådighed for en prøveperiode.

 • MPP: Brian mente at festen havde været rigtig god og folk hyggede sig, men der fra for få gæster, ca. 600. Der var flere gæster om fredagen end normalt af især lokale gæster. Der manglede desværre hjælpere, nogle meldte fra selvom de havde lovet at komme, eller gik hjem før aftalt. Brian og Allan A. var der i 60 timer. Bestyrelsen talte om, hvad der skulle til for at få flere med i grupperne så det blev sjovt for alle. Bl.a. blev det foreslået, at der skulle trækkes flere frivillige til i god tid ved f.eks. at indkaldt til første hjælpermøde allerede i februar/marts. Styregruppen skal måske være lidt større for at kunne imødegå frafald af medlemmer undervejs. Styregruppen vil indkalde til et evalueringsmøde med alle hjælpere indenfor kort tid.

Allan A. kommenterede at toiletvognen trængte til en overhaling, der er utætte rør, så det sejlede med vand. Vigtigt at det bliver klaret inden Høstmarkedet. Vi fik ikke uddelegeret opgaven på mødet.

 • Høstmarkedet 2019: Søren M. undersøger, hvem der blev kåret til årets unge kunstner i efteråret i Odsherred og spørger om vedkommende vil lave en høstvin-etiket.

Vi har besluttet at lukke pladsen kl. 15:30 i år, da der ikke er så mange mennesker tilbage og stadeholderne alligevel er ved at pakke sammen.

Middag om aftenen: Da forsamlingshuset er optaget og vi ikke kan låne Aksen, talte vi om at låne et lokale i Hallerne, men der må man ikke lave mad. Så vi vender tilbage til at vi spiser i teltet, dog ikke med helstegt pattegris, da det er meget tidskrævende. I stedet har vi tænkt os at servere kylling og glaseret skinke/ flæskesteg, samt salat og flødebagte kartofler i ovnen.

Kirsten laver billetter, som kommer til at hedde ”GOK & ØF” spisebilletter til 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 12 år. Middagen starter kl. 17:30.

             Majbritt snakker med løbeklubben om samarbejde bl.a. grill af pølser, drikkevarer osv.

 • Nyt fra kasseren: Karina havde et regnskab klar bl.a. med resultatet fra MPP. Overskuddet bliver omkring 8-10.000 kr., der mangler stadigvæk nogle fakturaer. Bestyrelsen drøftede hvordan resultatet kunne gøres bedre, hvis man på evalueringsmødet blever enige om at lave MPP næste år.
 • Åbent punkt: intet
 • Evt.: Tine spurgte, om vi stadigvæk var interesseret i at bruge rummet under svømmehallen. Vi har fået lov til at udnytte pladsen, og vores borde/bænkesæt kunne have godt af at komme ind under tag. Vi drømmer stadigvæk lidt videre😉

Næste møde:

HUSK ændring i dato!!!!!

Mandag 5. august kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen (pga. ferie)

 

Mandag 09. september kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen

Referat fra Bestyrelsesmøde 13.05.19

Deltagere: Allan H., Hans Henrik, Sjønne, Søren M., Leila, Brian, Tine, Birthe, Karina, Majbritt, Kirsten og Gitte

Afbud fra:  Allan A., Annette, Per og Preben

 • Konstatering af fremmødte.
 • Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Godkendt
 • Siden sidst: Sponsor Røde Kors sommerlejr. Kommende møde med teltfolkene.

Ungdommens Røde Kors ansøgte om sponsorpenge til årets sommerlejr, vi aftalte at støtte dem med 2.000 kr. ligesom sidste år.

Allan, Kirsten m.fl. har afholdt møde med den nye teltgruppe over et måltid mad i Forsamlingshuset.

LO afholdt 1. maj møde på plænen. Brian sørgede for toiletvogn, telte, lyd mv. Der kom ca. 150 personer. Organisationerne var meget glade for arrangementet og forventer med stor sikkerhed at komme igen næste år.

NV Pro er desværre gået konkurs, vi havde Byparkens grill til reparation, heldigvis er den sikret og vil blevet samlet og passet af Paw Hanibal, som bor ved parken, efter aftale med Gitte.

 

 • MPP: Brian fortalte, at gruppen efterhånden har det hele klar. Der er indgået aftale med Roskildefestival om leje af hegn. Toiletvognen er ok og Allan H. har sørget for en stor affaldscontainer. MPP-gruppen indfører et poletsystem for at minimere svind af bl.a. drikkevarer.

Pt. er der solgt ca. 400 billetter.

 

 • Åbning af Aksens Have: Alle, der deltog i dagen, syntes det gik godt med god stemning over det hele. Majbritt havde nok at gøre hele dagen med ansigtsmaling. Hun syntes det var fedt, at der blev lavet sådan noget, og kom med forslag at til at lave noget lignende til Foreningernes dag, som ligger i august. Vi drøftede ideer og muligheder for at hægte sig på. Boldklubben og Ungehuset havde arrangeret gadefodbold. Sjønne foreslog, at man også kunne spille kongespil og andre slags gadespil. Karina oplyste, at vi skulle huske at søge om tilladelse til at lave optog og lukke gaderne af politiet, og at det skal gøres i meget god tid. Søren M. syntes, at ”Huset”s ide med tegning på asfalt sammen med kunstnere var godt. Der var ca. 70 mennesker til Fællesspisning i forsamlingshuset og fuldt hus i Aksen til koncerten om aftenen. Cirkus Kæphøj var fantastiske, det var godt at se mange familier hygge sig og tage sig tid til at opleve det hele. Vi må lave noget lignende til næste år og kalde det en forårsfest. Forhåbentlig er Aksen med på ideen.

 

Bays Cafe: Søren M. fortalte, at man har talt om at skabe mere liv inde i Aksens foyer. Området fungerede rigtigt godt på dagen, både inde- og udendørs. Man kunne åbne ud til haven og lave en sommercafe som Drop in Cafe, pynte området op med fotostater af Bays billeder og stille brætspil til rådighed. Man kunne også lave Tema-dage med kulturelle emner og indslag som Jesper har foreslået. Bestyrelsen drøftede hvilke målgrupper der kunne være interesserede i sådan arrangementer.  

 

 • Høstmarkedet 2019: Første møde i Høstmarked-gruppen er sat til mandag den 20. maj kl. 17:30 i Fritidsborgen på plænen. Gruppen består pt. af: Kirsten, Allan H., Sjønne, Birthe, Leila og Gitte.

Brian stopper i gruppen, men vi får brug for ham som lydmand😊 hvis vi ikke kan finde en afløser.

 

 • Nyt fra kasseren: Karina har haft nogle udfordringer med at komme i gang. Men hun er ved at få styr på måden at kontere i Conventus og hvilke konti der bruges til hvad i banken. Hun kan nu udskrive en oversigt i Conventus, som hun viste gruppen, den så meget overskuelig ud.

 

Sjønne påpegede, at revisorerne ønskede et bedre overblik over hvordan pengene blev brugt. Karina foreslog, at når hun var halvvejs igennem året, samles revisorerne med Sjønne og Karina til orientering og gennemgang af regnskabet.

 

 • Åbent punkt: Vi har stadigvæk mange foldere som gerne skulle deles ud der hvor folk kommer.

Allan sørger for opfyldning i kasserne på ”Asnæs til fods” standeren. Kasserne bliver faktisk hurtigt tømt, og folderne ligger ikke og flyder nogen steder. Det er jo super godt. Gitte tog et bundt med til Forsamlingshuset og Biblioteket.

 • Evt. intet.

Næste møde:

Mandag 17. juni       kl. 19:00 – 21:00 i Fritidsborgen på Plænen (på grund af pinsen)

Referat fra Bestyrelsesmøde 08.04.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Søren M., Per, Annette, Leila, Brian, Tine, Allan H., Preben, Birthe, Karina, Majbritt og Gitte

Afbud fra: Kirsten og Allan A.

 • Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • Godkendelse af sidste referat: Godkendt
 • Siden sidst: Birthe fortalte, at hun havde fundet skiltet til Byparken, som var blevet taget ned forrige år for at blive malet færdigt. Hun sørger for at det bliver færdigt og sat op inden den 27. april.
 • Konstituering: Allan Haslund blev genvalgt som formand. Søren Jørgensen blev genvalgt som næstformand. Gitte blev genvalgt som sekretær og Karina Højvang blev valgt til ny kasserer.
 • MPP: Brian fortalte, at der er lavet aftaler om sponsorater for ca. 70.000 kr. desuden er der solgt 120 billetter samt 100 billetter til Centerforeningen.

Ung i Odsherred har spurgt om vi kan levere strøm til indvielsen af Trampolin-parken foran svømmehallen. Brian sørger for at levere strøm på pladsen.

LO ønsker at holde 1. maj møde på plænen og vil gerne leje scene, telte, borde/bænkesæt, toiletvogn og betale for strøm. Bestyrelsen drøftede priser og muligheder og foreslog at LO kunne sponsere MPP med et beløb. Brian kontakter dem og spørger om hvad de selv havde tænkt sig det skulle koste inden fastlæggelse af sponsorat.

 • Åbning af Aksens Have: Søren M. fortalte om arrangementet og at Fritidsborgers opgave bliver at sælge øl, vand, kaffe og kage samt udlevere mad som SuperBrugsens bageri leverer fra ”BAY´s Have”. Det foregår udenfor Aksen på terrassen i forhåbentligt strålende vejr. Kirsten står for salg af stadepladser á 50 kr. til loppemarkedet. Vi skal også huske at reklamere for og sælge billetter til MPP.

Følgende har meldt sig til opgaverne: Leila, Majbritt, Karina, Tine, Annette, Sjønne, Kirsten, Preben, Søren M og Gitte. Der er fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18:00 – 20:00 Gitte har reserveret 20 pladser til de frivillige samt ”påhæng”.

Søren M. efterlyste muligheden for at Fritidsborger donerer nogle hængekøjer til Aksens Have. Bestyrelsen bevilligede at der bliver købt 2 stk. til opstilling på dagen, og yderligere 3 stk. senere.

 • Nyt fra kasseren: Karina skal godkendes af banken før hun kan komme i gang med opgaven. Banken skal have referatet fra Generalforsamlingen med valg af bestyrelsesmedlemmer, samt underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer på dette referat.
 • Åbent punkt: Telt-holdet, Borgen og toiletvognen.

Der har været afholdt et møde som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, hvor bl.a. Kirsten fortalte om de opgaver der ville være i forbindelse med MPP og Høstmarkedet. Det blev foreslået at man indkalder til et møde med alle, som gerne vil være med til at sætte telte op. Allan H. og Sjønne finder en dato og inviterer.

Michael og Ole har kigget nærmere på det der burde gøres ved Borgen, men kan ikke sige hvor meget det kommer til at koste. Annette foreslog at kontakte en af de lokale håndværkere og høre hvad han skal have, hvis han får lov til at reklamere for sin virksomhed.

Teltvognen skal nu bruges allerede 1. maj, så det haster med at vognen bliver gjort klar. Det er blevet aftalt at Brandværnsforeningen sørger for en renovering af det vigtigste.

Majbritt foreslog, at man til Høstmarkedet samarbejdede med løbeklubben omkring f.eks. madbilletter til Fritidsborgers madtelt, så løbeklubben ikke også står og steger f.eks. pølser. Forslaget tages med til det kommende møde i Høstmarked-gruppen.

 • Næste møde: 13. maj  kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 • De fremtidige møder vil så vidt det er muligt blive 2. mandag i måneden.

Referat fra Bestyrelsesmøde 11.03.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Per, Annette, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Allan H., Preben, Birthe og Gitte Afbud fra: Søren M.

1 Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2 Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3 Siden sidst:

Byens Juletræ: Allan H. orienterede om at gartner Daniel har afgivet tilbud på en Serbisk Omorika gran på 3-3,5 m til 7.500 kr. inkl. moms. Prisen er inkl. opgravning af det nuværende træ, forbedring af jorden og nedlægning af dræn. Træet skulle være mere hårdfør end det første. Det skal grundvandes en gang om uge resten af året. Annette spørger en ven om at påtage sig opgaven.

Indvielse af Aksens Have lørdag den 27. april: På sidste møde foreslog vi, at man også kunne lave et loppemarked/bagagerumssalg hvor Birthe skulle forhøre sig om ideen. Gruppen syntes det var en god ide. Kirsten foreslog herefter, at man tager kontakt til Idrættens Venner, så de bliver orienteret og kan melde ind hvad de vil hjælpe med. Birthe lovede at lade det gå videre. Søren M. har i forbindelse med indvielsen foreslået at lave en cafe i Aksens foyer og kalde den Bays Cafe efter fotograf Søren Bay.

Aretha Franklin Celebrating i Aksen fredag den 15. marts kl. 20:00 – 22:00. Allan H. spørger Jesper fra BOK om hvor mange hjælpere, der bliver brug for.

Fastelavn i Centret forløb efter planen, der var ikke så mange børn som der plejer, måske pga. kirken også havde tøndeslagning på samme tidspunkt. Vi bør kontakte kirken omkring deres og vores arrangementer især Høstmarkedet og Kulturnatten. Da vi meget snart skal have en aftale omkring høstgudstjenesten, aftalte vi at bede Søren M om at tage kontakt til de nye præster.

4 MPP: Toiletvognen: Det blev aftalt at Annette snakker med Brandværnsforeningen om hvor meget de kan nå at lave på vognen inden MPP. Gulvet skal udskiftes og nogle hylder opsættes. Brian fortalte, at der nu er solgt 120 billetter og der er stor aktivitet på FB. Han har fået sponsoraftaler hjem på ca. 64-65.000 kr. Allan H. orienterede om at Aktivitetsforeningen i Centret vil købe 100 billetter. Brian sørger for at levere dem til Allan. Allan A. overtager posten i styregruppen i stedet for Michael Piil. Sjønne sender anmodningen om at få momsfritagelse.

5 Generalforsamling 2019 søndag den 24. marts fra kl. 10:30 – 13:30 Bestyrelsen drøftede teksten i vedtægterne og foreslog ændringer omkring hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være på valg hvert år samt ændring af hvor mange bestyrelsesmedlemmer vi skal være. Hans Henrik sender teksten til Gitte, som udsender nyhedsbrev med reminder om GF tirsdag den 12. marts. Sjønne forklarede om Regnskabet, som blev revideret for nogle dage siden. Revisorerne anbefalede at store projekter som MPP og Høstmarkedet bliver specificeret så det bliver mere tydeligt hvordan økonomien har været i de to projekter. Det skal også være endnu nemmere at betale kontingent, Hans Henrik redigerer teksten i Conventus. Han fortalte også at den nye kasserer vil blive oplært med de nye muligheder, der er kommet i systemet indenfor det sidste år. Tine har sørget for at den lokale gruppe Natteravnene kommer og fortæller om deres opgaver. Lisbeth og Leila sørger for frokosten, flere bestyrelsesmedlemmer hjælper til med borddækning, afrydning og oprydning af salen. Vi skal være ude til kl. 14:00.

6 Nyt fra kasseren: Beskrevet i punkt 5

7 Åbent punkt:

Michael Piil har sagt ja til at være vicevært for Fritidsborgen. Han vil derfor gerne vide hvad vi forventer han skal holde styr med. Bestyrelsen aftalte at Leila, Brian, Sjønne og Kirsten mødes med Michael mandag den 25. marts kl. 16:30 i Fritidsborgen.

8 Evt. og 9. Næste møde:

08. april kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

Referat fra Bestyrelsesmøde 11.02.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Allan H., Preben, Birthe og Gitte

Afbud fra: Per, Annette og Søren M.

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3. Siden sidst: Allan H. forklarede mail fra Henrik Pohl ang. Del din passion med andre. Vi drøftede indholdet og blev enige om at de kunne få et link på vores hjemmeside, få ”taletid” til Fællesspisning, samt plads i Fritidsborgers bod til Høstmarkedet. Gitte sender mail om beslutningen til Henrik.

Indvielse af Aksens Have lørdag den 27. april fra middag: Birthe fortalte, at indvielsen er ment som en kulturel forårsfest og haven bliver Byens Læringsrum. Aksen, Ungehuset, Gymnasiet og Bobjergskolen er med, museerne har åbent som ved Kulturnatten. Fritidsborger sørger for små ”hapsere”, Brugsen betaler råvarerne. Vi sælger kaffe/kage. Annette, Allan A., Preben, Søren M. og Gitte hjælper til.

Om aftenen er der fællesspisning i Forsamlingshuset. Kirsten foreslog at man lukkede Enghaven og lavede loppemarked/bagagerumssalg om formiddagen sammen med Idrættens Venner. Birthe tager forslaget med til arbejdsgruppens næste møde.

Brætspil Geopark: Bestyrelsen drøftede oplægget fra Søren Moes, og talte om hvad Fritidsborger kunne bruge det til samt prisen for at være med. Vi aftalte at invitere ham til introduktion af spillet til næste bestyrelsesmøde, ved at han får ½ time før selve mødet, så dem der er interesseret i at se hvordan spillet fungerer, kommer kl. 18:30 den 11. marts. Selve bestyrelsesmødet starter kl. 19:00.

Aretha Franklin Celebrating i Aksen fredag den 15. marts kl. 20:00 – 22:00. BOK har bedt om hjælp i baren og ved indgangen. Brian, Allan A., Kirsten, Preben, Birthe, Søren M. og Allan H. hjælper til.

Fastelavn i Centret lørdag den 2. marts kl. 11:00. Tønderne skal fyldes og hænges op, hjælp til at holde styr på børn m.v. Sjønne, Gitte, Leila, Allan A. og Allan H. kommer kl. 10:30.

Byens Juletræ: Tilbuddet fra gartneren om et træ på ca. 3 m til 6.500 kr. inkl. moms. Skal det være 4-5 m. koster det ca. 10.000 kr. Han fjerner det gamle træ, og planter det nye, men vi skal selv vande. Der ligger et tilsagn om tilskud fra Sparekassefonden.  Vi blev enige om at Allan sætter gang i processen.

4. MPP: Sjønne forklarede, at vi kan blive momsfritaget så længe vi ikke sælger merchandise, når bare vi sender en ansøgning til SKAT om at blive momsfritaget. Sjønne sender ansøgningen. Billetter kan sælges på forskellig måde, men så vidt det er muligt vil vi gerne have registreret køberne. Intersport vil stadigvæk gerne sælge billetter og også hjælpe med til at få kunderne til at registrere deres navn og adresse. Brian foreslog, at vi sælger billetter til 200 kr. for begge dage til og med fastelavn. Voksne udklædte kan vinde billetter. Allan H. giver besked til Brugsen i forbindelse med annonceringen af tøndeslagningen. Brian fortalte også, at der blev solgt billetter til ”Fredags-rock”. Bandet blev hyret til MPP. Der var fuldt hus i Aksen den aften. Alle bands er nu booket, og der er allerede solgt billetter for ca. 16.000 kr. Teamet har talt med en kok om at lave maden på MPP for at beholde omsætningen.

Brian ønskede at få det fulde ansvar for MPP og de kontrakter han indgår med bands og andre aktører. En enig bestyrelse gav ham fuldmagt til på bestyrelsens vegne at indgå de aftaler og kontrakter der skal til, for at få MPP til at fungere. Bare han sørger for at passe på pengene😊  

Tine spurgte om hvad der sker med toiletvognen, den står stadigvæk på plænen. Annette har tidligere spurgt Brandværnsforeningen, og så vidt vi vidste havde vi aftalt at de skulle lave gulv og hylder i vognen her i vinter. Allan H. tager action!

5. Generalforsamling 2019 søndag den 24. marts fra kl. 10:30 – 13:30

Gitte forklarede, at der er sket en fejl i bookingtiden, så vi kun har lokalet til kl. 14:00. Vi drøftede sagen og blev enige om at vi bare kunne starte kl. 10:30 i stedet for kl. 11:00 som vi plejer. Gitte sender nyhedsbrev med indkaldelsen den 19. februar.

Tine har fået en aftale i stand med et oplæg fra Natteravnene. Vi aftalte at de kommer kl. 12:00 og får ½ time hvorefter vi spiser.

Følgende er på valg: Leila, Allan H, Gitte, Per, Allan A. og Lisbeth. Lisbeth modtager ikke genvalg. Hans Henrik har talt med Karina Højvang om at overtage jobbet som kasserer, han kontakter hende igen.

Leila, Allan H, Allan A, Per og Gitte vil gerne genvælges. Toke er på valg som revisor, han modtager genvalg.

6. Nyt fra kasseren: Sjønne forklarede hovedtrækkene i regnskabet og at der ikke bliver et overskud, som kan udloddes. Alle 10x10.000 kr. er udleveret, vi afventer om ”Den omvendte gravhøj” bliver til noget, kommunen har udbetalt 50.000 kr. som er øremærket til projektet.

7. Åbent punkt: Fritidsborger er blevet inviteret til et eftermiddags-seminar i Rørvig om at skabe vækst gennem oplevelser og samarbejde. Gitte er interesseret og forventer at møde op.

8. og 9. Næste møde: 

 

 1. marts kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 2. april kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen
 3. maj  kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

Referat fra Bestyrelsesmøde 03.01.19

Deltagere: Hans Henrik, Sjønne, Kirsten, Leila, Brian, Lisbeth, Allan A., Tine, Søren M., Allan H. og Gitte

Fraværende: Per, Annette, Preben og Birthe

1      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3      Siden sidst: Søren M. har haft møde med Jesper fra BOK. Vedr. evaluering af Snak & æd arrangementet, blev de enige om at afstemme forventningerne noget bedre til næste gang, så der ikke opstår misforståelser. De talte også om at der kunne arrangeres noget kulturelt i forbindelse med Fællesspisningen i stil med det der sker i Pakhuset. Bestyrelsen syntes det var et godt initiativ. Desuden syntes Søren det ville være en god ide at genoptage et ”bruger råd” bestående af de faste brugere af Aksen. Jesper var åben for det.

På sidste møde omtalte Allan H. nedlæggelsen af Sparekassefonden, og han har nu fået tilsagn om tilskud. Vi skal derfor finde på forslag til forbedringer i byen inden mødet den 19. marts. Gruppen foreslog flere redskaber til Byparken, nyt juletræ ved Aksen, flere julehjerter.

Allan havde et tilbud fra en lokal gartner på et 4 m højt træ med grogaranti til ca. 5.000 kr. Han vender tilbage med flere oplysninger om tilbuddet. Søren spørger Jeanette fra ByLab hvor et juletræ kan stå i forhold til kirsebærtræerne.

4      MPP: Brian fortalte at gruppen fik solgt 92 billetter op til jul ved salg i Centret. Super flot! Nanna står for markedsføring af MPP på hjemmesiden, Facebook og andre medier.

I forbindelse med salget af billetterne, drøftede vi igen, om foreningen kunne undgå at være momsregistreret. Det er meget besværligt for kasseren at skulle holde styr på ind- og udgående momsafregning. Efter råd fra en skattekyndig, besluttede vi sidste år, at alle der købte billetter til MPP skulle registrere sig med navn og adresse, da vi så kunne forsvare at det var en lukket fest og dermed ikke skulle lave momsregnskab. Dengang og nu var der delte meninger om at bruge Conventus. Efter mange kommentarer enedes bestyrelsen om at lade Sjønne undersøge om vi i princippet afholdt en lukket fest sidste år, eller om den egentlig var offentlig, som vi rent faktisk oplyser til både politiet, brandmyndighederne og kommunen. Han undersøger også, om vi derfor skulle have været momsregistreret eller vi kan undgå momsregistreringen hvis vi holder fast ved registreringen af gæsterne. Når Sjønne har undersøgt sagen, indkalder han MPP-gruppen og nogle af medlemmerne af bestyrelsen til et møde, hvor der fastlægges regler for salg af billetter, struktur, ansvar og markedsføring.

Det skal stadigvæk være sjovt at lave MPP og den nye gruppe er kommet rigtigt godt fra start, hele bestyrelsen bakker op om gruppen, vi skal bare have regler og retningslinjer på plads, så der ikke sker flere misforståelser fremadrettet.

5      Nytårskuren: Vi mødes alle festklædte på søndag kl. 9:00 og hjælpes med at lave kaffe, flytte og dække borde. Allan H. sørger for kaffe, hapsere, kage og boblevand foruden glas, dug, servietter, pynt m.v. som sædvanlig😊

6      Generalforsamlingen: Afholdes 24. marts kl. 11:00 til 14:00. Tine havde tidligere foreslået at få Natteravnene til at komme og fortælle om organisationen og opstarten i Asnæs. Hun kontakter gruppen. Hvis vi også kan få SSP konsulenten til at møde op, vil vi kunne få et godt billede af hvad der kommer til at ske omkring de unge i byen og hvordan vi kan hjælpe. Søren kommenterede at han sidder i Odsherred Lokalråd som borgerrepræsentant, hvor også politifolk, ledere af ungeenheden og ældrerådet sidder. Han har derfor mulighed for at tage spørgsmål op i rådet.

             PT har der ikke været hærværk på Fritidsborgers ejendele.

7      Nyt fra kassereren: Regnskabet er færdigt, og bliver afleveret til Sjønne. Han indkalder Toke og Frank til revision af regnskabet. På næste møde skal vi aftale hvordan overskuddet skal fordeles.

8      Åbent punkt: Allan H. fortalte, at det nu er aftalt, at toiletvognen bliver afhentet og kørt til en lade i Høve eller til Brandværnsforeningen i denne måned. Allan A. spurgte om skolen evt. havde brug for flere skaterramper. Tine fortalte, at der var købt ramper til skolen for det beløb Skatergruppen havde fået af kommunen. Hun foreslog at Allan spurgte Birthe på søndag eller på mail, om skolen havde brug for flere ramper.

9      Evt.

10   Næste møde: Mødet blev først aftalt til den 5. februar, men der var ingen ledige lokaler. Gitte har herefter arbejdet på at finde ledige lokaler så følgende dage er nu booket:

               11. februar kl. 19:00 – 21:00 på SKOLEN

               11. marts   kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

               08. april     kl. 19:00 – 21:00 SALEN i Aksen

               13. maj       kl. 19:00 – 21:00 SALEN i AksenSenest opdateret 09.04.2023 16:32 af GL