ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Nyt fra Ungdom

Vi vil gerne være med til at skabe en fornuftig fritid for unge i og omkring Asnæs og Omegn - bl. a. gennem alkoholfrie fester for unge under 18 år. Alle voksne der har interesse, er yderst velkomne!
Følg med her på siden!
D 30/6-0/ fik jeg brev fra kommunen ang vores ansøgning om tilskud til skøjtebanen.   De skriver: vedr: fritidsborger.dk ansøgning om tilskud til etablering af syntetisk skøjtebane.  ovenstående ansøgning blev behandlet på kulturudvalgsmødet den. 15 april 2008. Udvalget besluttede, ikke at imødekomme ansøgningen udfra den vurdering, at en gennemførelse af ovenstående projekt vil kræve afklaring af en række forhold. Med henblik på denne afklaring, inviteres Fritidsborger.dk til møde i kulturforvaltningen i løbet af uge 32. I bedes hurtigst muligt kontakte Rune Sørensen, tlf. 59666402 i forhold til fastlæggelse af mødetidspunkt, tak.   venlig hilsen Hardy Granhøj Jørgensen Kulturchef Odsherredkommune.   Jeg ringe og aftaler tidspunkt. Foreløbig er det Brian og jeg der tager der op. Jeg vil høre om Allan, som formand vil med.   Venligst Karin Kure

Festregler

Vi har 2 reglement sæt for afholdelse af ungdomsfester.. Et sæt for gæsterne til ophængning ved festen, og et sæt for os, som ligger i baren.

 Gæsternes reglement sæt: 
 1. Alderskrav: fra 7 klasse og til og med 17 år. Sygesikringsbevis skal medbringes ( i tilfælde af sygdom.
 2. Entrépris er ens for alle, man får stempel ved betaling.
 3. Ved første entre følger et medlemskab for indeværende kalenderår.
 4. Overtøjet hænges i garderoben, det må ikke tages med ind. Der udleveres nummer.
 5. Der kan forekomme visitering af tøj og tasker, samt tages stikprøve kontrol for alkohol og stoffer.         
 6. Vi modtager heller ikke påvirkede gæster, det er øjeblikkelig bortvisning. Lægger man op til slagsmål så er det ligeledes bortvisning
 7. Når entréen er betalt de det ikke tilladt at "gå ud og ind". Frisk luft trækkes i gårdhaven. Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen.
 8. Ved indgangen er hele tiden 2 voksne.
     Vores reglement: 
 1. Alderskrav: fra 7 klasse og til og med 17 år. Sygesikringsbevis skal medbringes ( i tilfælde af  sygdom)
 2. Entrépris er ens for alle, man får stempel ved betaling.
 3. Ved første entre følger et medlemskab for indeværende kalenderår.
 4. Overtøjet hænges i garderoben, det må ikke tages med ind. Der udleveres nummer.
 5. Der kan forekomme visitering af tøj og tasker, samt tages stikprøve kontrol for alkohol og stoffer.         
 6. Vi modtager heller ikke påvirkede gæster, det er øjeblikkelig bortvisning. Lægger man op til slagsmål så er det ligeledes bortvisning
 7. Når entréen er betalt de det ikke tilladt at "gå ud og ind". Frisk luft trækkes i gårdhaven. Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen.
 8. Ved indgangen er hele tiden 2 voksne.
 9. Når vi pakker ned efter fester, er det meget vigtigt, at det foregår stille og roligt, så vi ved hvor tingene bliver lagt, og ledningerne ikke ligner en gang kogt spaghetti. Det er umenneskeligt, at modtage sådan et rod i ledninger, og diverse mekanik.
 10. Som udgangspunkt holder vi afpudsning 3 dage før hvert arrangement, hvor vi snakker om, hvad der er tjek på, og hvad vi mangler. Giver man ikke lyd fra sig inden mødet, går vi andre ud fra, at man har tjek på det hele, og ikke behøver en hjælpende hånd.
 

Vi blev enige om, at vi gerne ville have en forslags/idekasse, hvor i man kan komme med gode ideer til f.eks. temaer for fester, bands, vareudvalg osv.

Referat 19. maj 2008

Ungmøde hos Annette d. 19/5-08

Tilstede ved mødet Karin Brian og Annette.

Vi fik sat sæsonens sidste ungfest på skinner. Karin køber det sidste ind og får sendt indbydelse/vinderbilletter til 7 kl. på Grundtvigskolen og Højby skole.
Annette aflevere løbesedler på omegnens skoler.
Brian kontakter ungdomsskolen og Mikkel og Martin, for at høre om de vil hjælpe til, til festen. Diskoteket sørger Brian også for.

Hvis ikke der kommer så mange unge til festen, så det giver overskud, bliver det den sidste fest vi holder.

Venligst Karin Kure.

Referat - 7. april 2008

Tilstede ved mødet var: Brian, Annette, Asger og Karin

Festen d. 17/4 er aflyst.

Er det en ide at gå en aldersgruppe ned, så vi holder fest for 5-8 klasserne?

Diskotekerne i Nykøbing mister deres 16 års bevilling, vi håber at det kan give os nogle flere unge til festerne.

Ungdomsklubben har ikke så mange penge til fester, så kan vi hjælpe med personale?

Til festen d. 30/5 laver vi en lodtrækning af billetter. En hel klasse vinder hver en gratis indgang og en sodavand. Vi sender dem et brev, med medfølgende billetter.

Asger laver streamers om festen, og Annette vil prøve, om hun kan få kasketter/trøjer, med teksten ungfest.

Brevet vi sender ud til vinderne lyder:

Kære X klasse.

D. 30/5-08 afholder Fritidsborger.dk ungfest på Bobjergskolen i Asnæs kl. 20-24. Ungfesten er nonalkoholfest med diskotek eller band.

Fritidsborger.dk har afholdt en lodtrækning blandt omegns skoler. I er de heldige vindere af en gratis entre til ungfesten, for hele klassen.

Entreen indeholder også en gratis sodavand pr næse. Medbring billetten, da den skal vises ved indgangen.

Med venlig hilsen Fritidsborger.dk

Lokale og Anlægsfonden har givet os afslag om tilskud til skøjtebanen

Begrundels4en for afslaget er, at det ikke vurderes at en skøjtebane på 144m2 har tilstrækkelig kvalitet som aktivitetsbane eller som værested.  

Vi må ud og finde nye emner. Annette går i DB og får et tilskudsskema. Tuborg fonden er også en mulighed. Så nu må vi sende nogle nye ansøgninger.

 

Næste møde 19/5 hos Annette.

Med venlig hilsen Karin

Referat - 10. marts 2008

Deltagere ved mødet: Brian, Asger og Karin.

Vi savner opbakning fra en del medlemmer. Jeg savner svar på, om man kommer til møderne. Det kunne være rart, at vide om vi bliver 2,4 el 10 stk.

Husk næste møde d. 7/4 kl. 19,00 hos Karin. Mød op!!!!!!!!

Ungfesten d. 14/3-08 er aflyst, pga. manglende deltagelse.

Festen d. 17/4 afholdes, men Orkesteret bliver aflyst, pga. økonomien. Der er ikke penge i kassen. Vi mangler gæster. Vi giver festen en chance med DJ og samme aldersgruppe. Så må vi se, om vi skal gå en aldersgruppe ned, eller droppe festerne.

DJ er god, så Brian ringer til ham, og høre om han kan spille.

Asger synes vores plakater er gode, de har et fint blikfang, så det er ikke derfor de unge ikke kommer. Det er nok lidt vores egen skyld. Den første fest var rigtig godt besøgt, men vores pause til næste fest, var nok forlang, der kom en kulturnat imellem, samt en aflyst fest. Vi håber at de unge er ved at få øjnene på for festerne igen, samt vi og de unge reklamere lidt mere for festerne. En fest er så sjov som man selv gør den til. Vi må ud og slå et slag alle mand. Jeg sæter flere plakater på i det nordlige Odsherred.

Vi talte også om VIP billetter. Billetten giver en gratis adgang, i følgeskab med en betalende ven med. Vi prøver at dele ca. 50 stk. ud til festen d. 17/4. Asger laver billetterne, og sender dem videre til Brian og jeg. Brian sender nogle videre til uddeling i ungdomsskolen, og jeg deler nogle ud i Svinninge, Hørve og Fårevejle. Asger deler ud på skolen og til nogle venner

Til sidste fest talte vi om, at få sat et stykke i avisen om festerne. Det havde vi ved mødet oppe og vende. Brian fortalte, at Mikkel kender en journalist, så vi vil spørge Mikkel om han kan få kontakt til hende, så vi evt. kan få et stykke i avisen om os, samt datoer for festerne. Jeg har d.d. skrevet til Mikkel, om han kan formidle en kontakt til hende.

Husk næste møde d. 7/4 kl. 19,00 hos Karin. Mød op!!!!!!!!

Med venlig hilsen Karin.

Referat - 25. februar 2008

Deltager: Brian Annette, Rasmus og Karin.

 

Annette kontakter Teknisk uheld, og får pris på hvad det vil koste at få dem op og underholde til ungdomsfesten d. 11/4-08. Brian kontakter en musikskole ved Kalundborg, og høre om det samme.

Nærmere besked ved næste møde.

 

Rasmus laver nye oversigts plakater for festerne, samt flyers op til hver enkelt fest.

 

Husk festen d. 29/2-08, Spred rygtet om at der er fest på skolen. Vi mangler voksne deltagere.

  SKRIV DISSE DATOER IND I DIN KALENDER NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Datoer for de næste fester i foråret 08: 29/2, 14/3, 17/4, 30/5.

Luca komme med sine bands og gi´ et nummer. Hun tager Ca. 2 000 pr gang. Hun spiller i Alienize og Faulade.

 De voksne som er tilmeldt gruppen regner vi med deltager ved festerne. Kan man ikke komme, bedes man sørge for en stedfortræder, samt kontakte Brian.    

Vi har 2 reglement sæt for afholdelse af ungdomsfester.. Et sæt for gæsterne til ophængning ved festen, og et sæt for os, som ligger i baren.

 Gæsternes reglement sæt: 
 1. Alderskrav: fra 7 klasse og til og med 17 år. Sygesikringsbevis skal medbringes ( i tilfælde af sygdom.
 2. Entrépris er ens for alle, man får stempel ved betaling.
 3. Ved første entre følger et medlemskab for indeværende kalenderår.
 4. Overtøjet hænges i garderoben, det må ikke tages med ind. Der udleveres nummer.
 5. Der kan forekomme visitering af tøj og tasker, samt tages stikprøve kontrol for alkohol og stoffer.         
 6. Vi modtager heller ikke påvirkede gæster, det er øjeblikkelig bortvisning. Lægger man op til slagsmål så er det ligeledes bortvisning
 7. Når entréen er betalt de det ikke tilladt at ”gå ud og ind”. Frisk luft trækkes i gårdhaven. Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen.
 8. Ved indgangen er hele tiden 2 voksne.
     Vores reglement: 
 1. Alderskrav: fra 7 klasse og til og med 17 år. Sygesikringsbevis skal medbringes ( i tilfælde af  sygdom)
 2. Entrépris er ens for alle, man får stempel ved betaling.
 3. Ved første entre følger et medlemskab for indeværende kalenderår.
 4. Overtøjet hænges i garderoben, det må ikke tages med ind. Der udleveres nummer.
 5. Der kan forekomme visitering af tøj og tasker, samt tages stikprøve kontrol for alkohol og stoffer.         
 6. Vi modtager heller ikke påvirkede gæster, det er øjeblikkelig bortvisning. Lægger man op til slagsmål så er det ligeledes bortvisning
 7. Når entréen er betalt de det ikke tilladt at ”gå ud og ind”. Frisk luft trækkes i gårdhaven. Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen.
 8. Ved indgangen er hele tiden 2 voksne.
 9. Når vi pakker ned efter fester, er det meget vigtigt, at det foregår stille og roligt, så vi ved hvor tingene bliver lagt, og ledningerne ikke ligner en gang kogt spaghetti. Det er umenneskeligt, at modtage sådan et rod i ledninger, og diverse mekanik.
 10. Som udgangspunkt holder vi afpudsning 3 dage før hvert arrangement, hvor vi snakker om, hvad der er tjek på, og hvad vi mangler. Giver man ikke lyd fra sig inden mødet, går vi andre ud fra, at man har tjek på det hele, og ikke behøver en hjælpende hånd.
 

Vi blev enige om, at vi gerne ville have en forslags/idekasse, hvor i man kan komme med gode ideer til f.eks. temaer for fester, bands, vareudvalg osv.

  Næste møde d. 10/3-08 kl. 19,00 hos Karin, Åstoftevej 67, Asnæs. Giv svar på om I kommer eller ej. 59650219/61740219 eller mail.   

Med venlig hilsen Karin Kure.

Referat fra ung/musikmøde d.19/12.
Tilstede ved mødet var som sidst kun Annette, Brian og Karin.

Vi udfærdigede 2 reglement sæt, for afholdelse af ungdomsfester.. Et sæt for gæsterne til ophængning ved festen, og et sæt for os, som ligger i baren.

Gæsternes reglement sæt:

1. Alderskrav: fra 7 klasse og til og med 17 år. Sygesikringsbevis skal medbringes ( i tilfælde af sygdom.
2. Entrépris er ens for alle, man får stempel ved betaling.
3. Ved første entre følger et medlemskab for indeværende kalenderår.
4. Overtøjet hænges i garderoben, det må ikke tages med ind. Der udleveres nummer.
5. Der kan forekomme visitering af tøj og tasker, samt tages stikprøve kontrol for alkohol og stoffer.
6. Vi modtager heller ikke påvirkede gæster, det er øjeblikkelig bortvisning. Lægger man op til slagsmål så er det ligeledes bortvisning
7. Når entréen er betalt de det ikke tilladt at "gå ud og ind". Frisk luft trækkes i gårdhaven. Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen.
8. Ved indgangen er hele tiden 2 voksne.


Vores reglement:

1. Alderskrav: fra 7 klasse og til og med 17 år. Sygesikringsbevis skal medbringes ( i tilfælde af sygdom)
2. Entrépris er ens for alle, man får stempel ved betaling.
3. Ved første entre følger et medlemskab for indeværende kalenderår.
4. Overtøjet hænges i garderoben, det må ikke tages med ind. Der udleveres nummer.
5. Der kan forekomme visitering af tøj og tasker, samt tages stikprøve kontrol for alkohol og stoffer.
6. Vi modtager heller ikke påvirkede gæster, det er øjeblikkelig bortvisning. Lægger man op til slagsmål så er det ligeledes bortvisning
7. Når entréen er betalt de det ikke tilladt at "gå ud og ind". Frisk luft trækkes i gårdhaven. Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen.
8. Ved indgangen er hele tiden 2 voksne.
9. Når vi pakker ned efter fester, er det meget vigtigt, at det foregår stille og roligt, så vi ved hvor tingene bliver lagt, og ledningerne ikke ligner en gang kogt spaghetti. Det er umenneskeligt, at modtage sådan et rod i ledninger, og diverse mekanik.
10. Som udgangspunkt holder vi afpudsning 3 dage før hvert arrangement, hvor vi snakker om, hvad der er tjek på, og hvad vi mangler. Giver man ikke lyd fra sig inden mødet, går vi andre ud fra, at man har tjek på det hele, og ikke behøver en hjælpende hånd.

Vi blev enige om, at vi gerne ville have en forslags/idekasse, hvor i man kan komme med gode ideer til f.eks. temaer for fester, bands, vareudvalg osv.

 

Datoer for festerne:

25/1 diskotek. 29/2 diskotek og band. 14/3 diskotek. 17/4 diskotek og band. 30/5 diskotek.

Brian har lavet et forslag til hvordan fest plakaten kan se ud. Annette udleverer den til en af jer unge. Vi blev enige om, at den skulle i lave.
Plakaterne vil blive hængt op på skolerne i Odsherred, Bobjerg, Grevinge, Høve, Fårevejle, friskolen i Fårevejle, Vig, OG og evt. Vallekilde Hørve.

Brian har søgt op nettet efter disc-jockeys på nettet, og han har fået megen respons. Han vil nu foretage en sortering i dem.

Næste møde: 23/1, bliver et telefon/mailmøde. Alle har selv ansvar for, at sætte sig i kontakt med en voksen fra gruppen, for at høre om det er tjek på det hele.

Med venlig hilsen Karin.

Referat fra musik/ungdomsgruppen d. 12/9-07

Evaluering af ungdomsfesten d. 31/8-07:

Den gik rigtigt godt, men vi har lært af det. De skal ikke have lov til at gå ud og ind. Når man er kommet ind, så bliver man inde. Hvis man forlader festen, og ønsker at deltage igen, så skal man betale entre igen.
Entreprisen er ens for alle, uanset medlemskab eller ej.
Vi modtager heller ikke påvirkede gæster, det er øjeblikkelig bortvisning. Lægger man op til slagsmål så er det ligeledes bortvisning.
Ved døren skal der hele tiden være to voksne, og man skal hænge sit overtøj i garderoben. (første klasseværelse til venstre for indgangen). Overtøjet får samme nummer som gæsten får ved betaling for entre.
Aldersgrænsen er fra 7. klassetrin og til det fyldte 18 år.
Festen er aflyst d. 28/9-07, pga. manglende voksne, grundet høstfesten.
D. 29/9-07 er der diskotek i forbindelse med høstfesten, entre bliver 75,00, samme som entré-pris som efter 21.00 til høstfesten da der er adgang til begge fester.
Når vi pakker ned efter festerne er det meget vigtigt at det foregår stille og roligt, så vi ved hvor tingene bliver lagt, og ledningerne ikke ligner en gang kogt spaghetti. Det er umenneskeligt at modtage sådan et rod i ledninger og diverse mekanik.
Gratis arrangementer skal vi så vidt muligt væk fra, da det er umoralsk, at unge bliver udnyttet til at komme og optræde gratis, så vi kan tjene på det.
Vi vil prøve at få liveband til at komme og spille engang efter nytår. I den forbindelse flytter vi arrangementet til OG. Første band vi vil prøve at få fat i er "teknisk uheld".

Næste møde endnu ikke fastsat.

På gruppens vegne Karin Kure.


Deltagere til mødet Brian og Karin.
Vi fik afsat og nedfældet datoerne for musik arrangementerne og diskoteksafterne.

Dato Arrangement Sted

24/8-07 diskoteksaften Bobjerg blok C
30/8-07 modeshow + 1band Bobjerg blok C
7/9-07 musik arrangement 2 band OG
29/9-07 høstfest + diskotek for de unge hallen
19/10-07 diskotek Bobjerg blok C
28/10-07 musik arrangement Bobjerg blok C
16/11-07 diskotek Bobjerg blok C
14/11-07 evt. diskotek
16/12-07 musik arrangement OG

Kender I nogen bands, som vil gi` et nummer, så kontakt Brian eller Karin.
D. 5/7-07 tager Brian og Karin til møde, med kulturchefen Hardy Granhøj, på rådhuset i Nyk. ang. en skøjtebane ved Centeret.
Vi talte også om, at slå musik/koncert og ungdomsgruppen sammen, da flere af vores arrangementer lapper ind over hinanden. Det tager vi også op på musik/koncertmødet d. 10/7-07 hos Annette. Flere af os er også med i begge grupper, og bruger meget tid på at køre fra møde til møde.

Med venlig hilsen Karin Kure.

 Senest opdateret 03.10.2020 19:51 af YES