ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016GF 2012Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling 2017

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant, følgende er på valg:

Allan Slimak, Leila Simonsen, Gitte Laursen, Per Olde, Lisbeth Funck, Allan Andersen. Alle modtager genvalg.

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

 

Allan (Slimak) bød velkommen til 110 medlemmer, hvorefter vi sang om ”Den blå anemone”. Dejlig forårssang.

1)   Søren Myrup blev valgt til dirigent og Sjønne til referent.

2)    Beretningen blev sunget på vers af hele forsamlingen, og krydret med rigtig mange gode billeder, taget i forbindelse med Fritidsborgers arrangementer.

Søren M. fortalte om Rejseklubbens tur til Polen. Der var igen stor tilslutning til turen. Søren fortalte om besøget på den lokale skole, som havde gjort stort indtryk. En delegation fra skolen besægte efterfølgende vores høstmarked og der arbejdes på en udveksling Bobjergskolen og den okale skole i mellem. Det bliver ingen tur til Polen i 2017.

Søren (Sjønne) talte om MPP, der igen i år gav et pænt overskud. Omkring 1200 mennesker deltog. Vi er heldige med det gode MPP-vejr. Mere end 100 hjælpere deltager. Dejligt og nødvendigt med stor opbakning. Dette års MPP holdes i dagene 3. og 4. juni 2017 og der holdes opstartsmøde lørdag den 25. marts 2017 i Asnæs Boldklubs Klubhus på Esterhøjvej. Mødet starter kl. 10.00.  

Vi deltog i Kulturnatten med Leilas græskarsuppe og musik på Savklingen. 

Leila fortalte om krolfklubben. De er startet op på Plænen og spiller hver onsdag. Fra 1. maj spilles også om søndagen.

Der er købt kabler ind til at få lagt i Plænen.

Kirsten styrede med vanlig sikkerhed Høstmarked og det gik rigtigt godt med næsten 200 gæster til grisespisning om aftenen. Vi har et fantastisk prof-teltopsætter hold, præstens høstgudstjeneste og nogle spændende udstillere,

Motionsklubben – dans og afrikansk musik med Lone Limkilde. Mød op hver tirsdag formiddag i Ungehuset på Storegade. Annette fortalt om det og hvor godt det er.

Slimak fortalte om vores nye juletræ foran Aksen og at det har haft en svær start. Der har i år været sygdom i ædelgrantræer i Danmark, hvilket betyder at vores træ kæmper for at komme på benene igen. Vi tror på det.

Sjønne fortalte om julesokkerne i centret og at omkring 200 børn deltog i år.

Slimak fortalte om vores deltagelse i Centerforeningens forskellige aktiviteter, hvor vi er praktiske grise. Vi deltager bla. i fastelavnsfesten, julesokker m.m.

Whisky-lauget har stor succes. René er en utrolig engageret formand, og det er spændende at smage de meget dyre dråber. Lige nu er der 70-80 medlemmer, men der er plads til flere. Der købes nu 2 flasker til smagningerne.

Jubilæumsår 10x10000 – vi er glade for at være blevet 10 år.

Så havde vi jo Nytårskur, hvor vi mødtes til morgenkaffe, champagne og kransekage og hvor vi udnævnte Fritidsborgere af 1. grad. Mere end 100 deltog i år.

Projektet ”Byens Grønne Centrum” er i gang. Vi har taget initiativ til første møde, hvor vi havde inviteret. Der kører et projekt som ”ungelaboratoriet” hvor der er fundet penge til at starte op med at gøre ”vejen” mellem skolerne til stationen mere brugervenlig og herunder ”Byens Grønne Centrum”.

Vi har valgt at mere styr på vores registrering medlemmerne samt få struktureret vores bestyrelsesarbejde, vedtægter m.m.  Hans Henrik Jørgensen fortalte om det og foreningsplatformen ”Conventus”.

Det går stadigt godt med fællesspisningen i Asnæs Forsamlingshus, som en gang om måneden arrangerer Fællesspisning. Mange møder op og vi har været fra 40-50 til fuldt hus. Hyggeligt at mødes og hilse på hinanden.

Vi fik igen i år penge fra ”Landsbymakeover” – puljen, som vi brugte på at forskønne byparken. Mange deltog i arbejdet – lige fra 5-6 stykker til 30, som hver tirsdag brugte spader, river, trillebør m.m.

Beretningen blev godkendt.

 

3)   Sjønne forklarede nogle af nøglepunkterne i regnskabet. Det blev godkendt uden spørgsmål.

 

4)   Der var indkommet forslag fra bestyrelsen. Hans Henrik gennemgik bestyrelsens forslag

til ændringer. Hans Henrik har ”moderniseret” vedtægter samt haft skattekyndige til at kikke formål og vedtægter igennem. Der var ingen kommentarere eller spørgsmål til forslaget om ændringer. Der indkaldes til ekstraordinær generalfrosamling den 3. maj 2017.

 

5)   Kontingentet er uændret 25 kr. om året pr. person.

 

6)   Leila Simonsen, Allan Slimak, Lisberth Funck, Gitte Laursen, Per Kristiansen, Allan Andersen. Alle opstillede blev valgt. Hans Henrik Jørgensen blev foreslået til bestyrelsen og blev valgt..

 

7)   Søren takkede Inger Frimann for 10 år som revisor. Af nye revisorer blev Toke Persson valgt for 2 år og Frank Laursen valgt for 1 år. Revisionskontoret i Asnæs er sparringspartner.

 

8)   Henning spurgte ind til hvornår tavlen bliver hængt op i Centret. Slimak svarede at der arbejdes på det. Asnæs Skaterpark har fået en tavle hængt op, som også kan bruges til det samme. Der er lavet aftale med Asnæs Maskinsnedkeri omkring at få lavet et lukket skab.

Lizzie sagde tak for vores måde at gøre det på. Syntes af Nysårskuren er blevet et tilløbsstykke med mange glade mennesker.

Slimak sagde tak til Lis Garmund for hendes arbejde i bestyrelsen og det præg hun har sat på foreningen i sin deltagelse igennem de 10 år.

Sjønne præsenterede de 10 ideer/forslag som bestyrelsen havde valgt at støtte i jubilæumsåret. Foreningen havde modtaget omkring 50 ideer/forslag. Vinderne ideerne/forslagene blev:

 

1). Motionsredskab til ”Asnæs Skjulte Skatte”

2). Juleudsmykning i byen

3). Samarbejde med Ungehuset omkring leje af en skaterpark

4). Flagalléen i byen renoveres i samarbejde med Grundejerforeningen

5). Åbent hus hos Odsherred Brandvæsen

6). Musik i Byparken

7).Støtte til læretur til Szklarska Poreba i Polen

8). Gratis entre i Odsherred Zoo

9). Gratis entre til museerne i Asnæs

10). Hjælperfest i Asnæs Forsamlingshus.

Desuden blev der vist en masse ideer/forslag, som umiddelbart kan sættes i gang af de medlemmer, som brænder for det.

 

Slimak kunne takke for god deltagelse og opbakning kl. 14.00Senest opdateret 30.03.2017 14:08 af GL