ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2012

Ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2012
Allan "Slimak" bød velkommen til de ca. 15 fremmødte. Han foreslog Myrup til dirigent.
1). Valg af dirigent
- Desværre var der ikke andre som ville, så Myrup blev valgt.
2). Valg af referent
- Endnu en gang stående applaus, da Sjønne blev valgt.
3). Myrup gennemgik det reviderede regnskab, som blev fremvist
Myrup nævnte, at vi har lidt færre medlemmer i år end året før. Vi skal blive lidt bedre til at inddrive kontingenter.
Større indtægter og udgifter i år er primært pga. Musik På Plænen.
Vi har bla. brugt penge på "roll-upper", telte, flytning af pavillion - alle sammen nogle meget gode ting.
Vi har en formue på kr. 56.702,93
En god formue, som skal bruges igen på aktiviteter i byen.
Regnskabet er revideret af revisor Inge F. Sørensen, dog med den kommentar at enkelte bilag mangler eller ikke er udfyldt korrekt. Det tages med til bestyrelsen, som sørger for at det bliver rettet ind.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.
4). Kontingent
Kr. 25,- blev fastholdt som et års kontingent.
5). Valg af revisor
Vi foreslår Inge F. Sørensen og hun blev genvalgt med applaus.
Helge Jensen blev valgt som revisorsuppleant med applaus.
Myrup og Slimak kunne takke for god og orden kl. ca. 19.45

Ordinær generalforsamling 2012

Velkomst ved Allan Slimak Haslund, hvor ca. 60 medlemmer  var mødt frem.

1).                        Valg af dirigent                            

Søren Myrup blev valgt med applaus.Myrup kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet. Han nævnte, at punkterne 3, 5 og 7 ikke kan behandles, da vi ikke har formået at gøre arbejdet omkring regnskabet helt færdigt, da  Mikkel er siden sidste generalforsamling er flyttet til Grønland og der derfor at nogle ting som er smuttet i flytteriet. Foreningen arbejder på at der holdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00 på AKSEN.                            

2) Valg af referent                            

Søren ”Sjønne” Jørgensen blev valgt med stående applaus

3).                        Bestyrelsens beretning”Visevasnæs”

Beretningen blev igen fremført som sang på melodien ”Pigerne fra Småland” med lidt kommentarer med på vej: 

Krolf – Plænen – ”Fritidsborgen”(Leila)Leila fortalte lidt om opstart på Krolf . De starter op søndag den 18. marts 2012 på plænen ved svømmehallen.Leila holder ”åbent hus” arrangement den 28. marts 2012, hvor interesserede  kan komme og være med og se om det har deres interesse.

Musik På Plænen(Sjønne)Sjønne fortalte lidt om 2011 og planerne for 2012.Børnediskotek  og børneunderholdning – starter fredag med børneunderholdning.Har følgende bands på plads til om lørdagen: Kings of Rock, The Offset, Hookline , Peter og de andre kopier.Appellerede til at hjælpere kommer på banen allerede nu.Arrangementet er meget vejrømfindtlig, så hvis der er nogen i forsamlingen, som kan sørge for godt vejr , modtages det gerne.

Ungdomsklubben i Asnæs(Lis)Lis fortalte om arbejdet omkring opstarten af ”Klub 4550”. Klubben er indrettet på Bobjergskolen. Samarbejdet er kommet i gang mellem Odsherred Kommune og os. Vi har omkring 75 unge i gennem pr. uge på de 3 åbningsdage.Kommunen står for den pædagogiske linje og vi ”leverer” frivillige til at være med om aftenen.

Skrumpa(Slimak)Allan fortale lidt om Skrumpa klubben, som står lidt på hold. Har fået henvendelser fra mulige nye deltagere.  Skal vi have i gang i den igen ?

Høstfest(Kirsten)Slimak fortalte at det er blevet en tradition og vi skal nu i gang med 5.år.Kirsten fortalte lidt om arbejdet med at arrangere markedspladsen.  Hun fortalte om strukturen for vores måde at arbejde med hhv. høstballet og markedet. En dejlig tradition, som skaber liv og aktivitet i byen.

AKSEN  og udviklingen heraf.(Myrup)Vi arbejder med, at få et brugerråd og at stå og det ser ud til at lykkedes nu. Vi har ideer til hvordan foyeren kunne indrettes med cafeteriet.Kirsten Jessen spurgte om hvordan kobler vi Enghaven/Storegade sammen med den øvrige del af byen. Hun blev opfordret til at deltage i et af vores projekter omkring by forskønnelse.

Kulturnatten(Slimak)Vi er sammen med øvrige foreninger om at skabe rammerne for en god aften, hvor mange foreninger deltager med forskellige aktiviteter.

ASNÆS P-PARK – by forskønnelse(Per)Odsherred Kommune, Centerforeningen og fritidsborger arbejder sammen om at skabe smukkere udendørs arealer. Sammen er der samlet kr. 50.000,-ind til et forprojekt om by forskønnelse af bla. P-pladsen ved Centret. Desuden arbejdes der på at skabe sammenhæng mellem ”den gamle bydel” og ”den nye”.Vi arbejde med at få ”Danmarks smukkeste P-park”.

JuletraditionVi har skabt en tradition om at tænde byens juletræ 1. søndag advent.Vi arbejder på at få et permanent træ op sat.  

WhiskeyklubbenRené fortalte lidt om  årets 4 smagninger og starten på klubben. Har pt. 49 medlemmer.Næste smagning er torsdag den 15. marts 2012.                             

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

3).                        Tages på den ekstraordinære generalforsamling

4).                        Ingen forslag modtaget.

5).                        Tages på den ekstraordinære generalforsamling

6).                        Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant                            

Lis, Myrup og Sjønne var på valg og ønskede alle genvalg og blev valgt med applaus. Mikkel er udtrådt og Leila overtager hans plads i bestyrelsen. Kirsten Jessen ønskede at være suppleant til bestyrelsen.

7). Valg af revisor   Tages på den ekstraordinære generalforsamling

8).                        Eventuelt

Hanne mente at der ikke var sammenhæng i mellem stierne/fortovene/fodgængerfeltet mellem Enghaven og AKSEN. 

Birthe og Kirsten vil gerne arbejde med ideer til hvordan det kunne komme til at se ud. Kunne vi få et TV-hold ud og lave et forslag. 

Anne-Lise savner ”fløjtespilleren”, som plejer at sidde ved hallen. Han savner penge til at blive restaureret for. Vi vil arbejde på at undersøge muligheden for at han bliver gjort klar og hvor langt han er.                            

Benjamin gjorde lidt reklame for Ulvsborgens aktiviteter. Har 2 store festivaler – en middelaldermusikfestival og en ridderfestival. Søger frivillige til at tage en tjans. Det drejer sig om typisk 12 timer pr. vagt. 

Birgit Hedegaard foreslog følgende:At lave en dragefestival. -          Samarbejde med  Lokal Historisk Forening om byens historie.-          Kunne godt tænke sig at indfaldsvejene bliver gjort indbydende.-          Kunne lave fortællehuler ifm. vores juletræstænding. Birgit inviteres til at uddybe sine ideer for bestyrelsen.

Myrup fortalte at vi fra vores polske venskabsforening er inviteret til at deltage i et seniorfrivillig projekt, hvor der udveksles ideer, medlemmer og hvor man skal arbejde hos hinanden. Det forslås at man arbejder 3 uger med specifikke projekter, ideer m.m.Bestyrelsen kommer tilbage med mere senere.

Myrup og Slimak takkede for god ro og orden. 

Efterfølgende havde foreningen inviteret på port- og whiskysmagning ved René Rasmussen, pølsebord samt musik ved trubaduren Peter Ankarfeldt. Arrangementer sluttede kl. 15.30. Ref. sj 2012.03.11

 Senest opdateret 24.04.2012 16:48 af YES