ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2009

Herunder kan du læse referatet af generalforsamlingen

Refeart af generalforsamling i AKSEN den 29. marts 2009.

1). Valg af dirigent og referent

Søren Myrup(Smyrup) og Søren Jørgensen blev valgt som hhv. dirigent og referent.

Smyrup kunne berette, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket iht. til foreningens vedtægter og at den dermed var varslet korrekt.

2). Bestyrelsens beretning. (Se vedlagte beretning)

Spørgsmål og betragtninger omkring arrangementer:

Hvorfor kalde det "Jazznæs", når foreningen gerne vil være "bredde" ?

  • ingen unge tilstede - de har ikke lyst til Jazz
  • tænke lidt anderledes - hvad skal der til ?

Smyrup svarede omkring tidligere tiltag og nævnte i dén sammenhæng bl.a. Bobjergskolens deltagelse til vores "HØSTFEST", som holdes lørdag den 19. september 2009.

Generalforsamlingen kunne konstatere: "Unge gider ikke generalforsamlinger!"

Hvis man interesserer sig for Jazz, kommer man uanset alder!

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Under samme punkt uddelte Asnæs Sparekasses Fond v/Jørn Højgaard kr. 5000,-  til foreningens etablering. Fonden uddeler penge, som skal bruges til velgørende formål i Asnæs. Jørn nævnte, at fonden havde vurderet, at foreningen har holdt skuden i vandet på trods af diverse bølgeskulp og styrer mod sikker havn.

3).                  Foreningens regnskab. (revideret regnskab er vedlagt)

Kasserer Mikkel Balle gennemgik foreningens regnskab. Foreningen havde i 2008 159 betalende medlemmer.

Mikkel havde bl.a. følgende kommentarer til indtægter/udgifter: Store udgiftsposter til ungediskoteker. Er blevet afholdt som sodavandsdiskoteker, som har haft  ca. 100/50/25 til de 3 arrangementer. Arbejder med at lave en  "Open Air - koncert" til sommer på plænen ved svømmehallen.

Aflysning af sidste års musik til generalforsamlingen kostede kr. 3000,-

Hjemmesiden har givet noget diskussion i bestyrelsen, men er til gengæld vores omdrejningspunkt iht. vores vedtægter.

En deltager spurgte, om bestyrelses ikke havde udgifter til bestyrelsesmøderne. Formanden oplyste, at det er bestyrelsens medlemmer, som selv sørger for fortæring på skift.

Kassebeholdning er taget med fra 2007, som kassebeholdning.

Kassereren kunne fremvise et overskud på kr. 15.647,-     

Regnskabet blev godkendt .

                     

4).                  Eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

Foreningens kasserer Mikkel Balle motiverede bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer iht. vedlagte forslag fra bestyrelsen, som blev vedtaget af generalforsamlingen.            

Spørgsmål: hvis der vælges et ungt medlem til bestyrelsen, er det ikke muligt at de unge kan deltage sammen med en kammerat ? Smyrup svarede at det har været praksis i sidste periode.

 

5).                  Fastsættelses af kontingent.

Kontingentet på kr. 25,- fastholdes.

Vedtaget.

 

6).                  På valg til bestyrelsen:

Allan Slimak Haslund           blev genvalgt

Martin Hansen                     blev genvalgt

Søren Myrup                       blev genvalgt

Rasmus Myrup                    ønsker ikke genvalg

Benjamin Lambert               blev genvalgt til suppleant

Forslag til bestyrelsen:

Per Kristiansen                    foreslået og valgt (som ungemedlem)

Forslag til suppleant:

Allan Andersen                    ønskede valg - blev valgt

Torben Larsen                     ønskede valg - blev valgt.

Generalforsamlingen vedtog et bestyrelsen godt have deltagelse af flere suppleanter til møderne. Begge blev derfor valgt.

                     

7).                  Valg af revisor og revisorsuppleant

Inger Frimann                       blev genvalgt

Kirsten Ardahl                     blev genvalgt

 

8).                  Eventuelt

Spørgsmål om, hvordan man fornyer/gentegner medlemskab ?

Kan gøres via hjemmesiden, på udvalgte dage i centret og hos bageren i Asnæs Centret.

Hvordan gør jeg, når jeg ikke har adgang til en computer ?

Kan altid komme til bestyrelsen for at få oplysninger, men ellers kan bibliotekets computer bruges til oplysning.

Slimak orienterede omkring projektgrupperne fra sidste års brainstorm 2008. Der vil blive sendt henvisninger ud på hjemmesiden i forbindelse med referatet. Såfremt  ingen medlemmer "bider på", vil grupperne blive lukket.

Smyrup/Slimak kunne afslutte generalforsamlingen og takke for god og orden.Senest opdateret 17.04.2009 13:06 af YES