ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2020

Referat fra Generelforsamlingen 08.03.20

1. Valg af dirigent

Allan bød velkommen til 83 medlemmer ud af i alt 229, og foreslog Sjønne som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget. Sjønne konstaterede at indkaldelsen var rettidigt udsendt på e-mail og på Fritidsborgers hjemmeside og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Beretningen var som altid på vers. Generalforsamlingens deltagere blev opfordret til at fortælle om deres oplevelser i forbindelse med de forskellige begivenheder der har været der i løbet af 2019.

 

Nytårskuren: Lissi roste arrangementet og opfordrede alle til at tage hat på næste år.

 

Kreativitet på kryds og tværs: Grethe fortalte om ”Drop in caféen” som er oppe på ca. 80 interesserede kreative kvinder, der mødes hver anden tirsdag i vinterhalvåret.

 

Whiskylauget: Frank fortalte om de fantastiske smagsoplevelser han og foreningens ca. 70 medlemmer har haft igennem året.

 

Aksens Have: Allan fortalte om arrangementet og viste billeder fra åbningsdagen.

 

Fritidsborgen og Krolf: Leila fortalte at man har spillet hver onsdag og søndag. Sjønne fortsatte med at forklare hvorfor vi har været nødt til at sætte hegn op, og Hanne fortalte om et møde med René og de unge, hvor hun fortalte om de ødelæggelser hun oplevede nogle unge havde begået. Siden har der været mindre hærværk.

 

Musik På Plænen: Brian syntes at sidste års arrangement forløb godt, vejret var nogenlunde og folk hyggede sig. Der blev et lille overskud. Allan supplerede ved at forklare at MPP i 2020 blev en selvstændig forening med egen bestyrelse. Foreningen får tilført 50.000 kr. som MPP har genereret igennem de seneste år til at starte op på, samtidig blev der lavet en samarbejdsaftale om hvordan det fælles materiale skal kunne bruges af begge foreninger.

 

Høstmarkedet: Allan viste billeder og fortalte om kagebordet, som fik folk til at blive til markedet sluttede. Senere var der ”Gok og Gris” middag for alle i teltet. En fra telt-holdet foreslog, at opsætningen af teltene kunne blive lettere hvis plænen på forhånd blev kridtet op, eller markeret med snore, som viste hvor teltene skulle stå.

Karin fra løbeklubben opfordrede forsamlingen til at deltage i Høstløbet, hvor også gang-folk kan være med på. Der vil være flere depoter undervejs, bl.a. ”løbesod” og kage.

 

Kulturnatten: Fritidsborgers havde igen fået en aftale i stand med Karossen. Niels får ryddet op og han får musik og hygge om aftenen. Denne gang var det Ricki Solo, som hyggede om deltagerne.

 

Julehjerter, træ og julearrangement: Annette oplyste, at der blev hængt ca. 60 hjerter op i slutningen af november, og takkede trofaste hjælpere. Hun roste også Brandmuseets medlemmer for deres hjælp og store indsats med at hænge hjerterne op i lygtepælene, tage dem ned igen og passe på dem til næste år. Som tak for det store arbejde donerede Fritidsborger 5.000 kr. til museets arbejde.

Allan omtalte også samarbejdet med BOK omkring julearrangementet. Desværre kom der kun få børn, så vi overvejer en anden form, måske i forbindelse med Black Fridag. Mere om det til efteråret.

 

Fællesspisning i forsamlingshuset: Flemming er glad for samarbejdet og mellem 50 og 120 mennesker kommer hver gang, alt efter årstid og menu. Datoer ligger på vores hjemmeside.

 

Min Landsby app: Søren Myrup har været tovholder på projektet, som nu også har fået flere af de nærliggende byer med. Alle kan i princippet lægge begivenheder ind, man skal dog have en kode.

 

Bay´s Café: Allan fik en kageudfordring og lavede en linse, og med henvisninger til gravhøje og ildtorn. I starten var der møde hver torsdag aften, men man opdagede at der var for mange arrangementer i forvejen i Aksen, så cafeaftenen blev flyttet til hver anden tirsdag.

Søren M. har søgt kommunen om tilskud til forskønnelse og møbler til lokalet.

 

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Karina havde lagt årsregnskabet frem på bordene, og forklarede nogle af posterne. Bl.a. at vi sikkert skal levere 50.000 kr. tilbage til kommunen, som havde bevilliget beløbet til et kunstværk som skulle være en omvendt gravhøj. Af forskellige grunde bliver projektet ikke til noget.

 

Regnskabet blev godkendt og rost for den flotte fremstilling og nemt forståeligt regnskab.

 

Eventuelle forslag. Ingen forslag var indkommet.

 

Fastsættelse af kontingent:

Formålet med kontingentet har altid været, at det skal dække omkostningerne til hjemmeside, regnskabssystem, mobilpay m.v. Bestyrelsen ønskede at fastholde kontingentet på 25 kr. selvom det ikke dækker omkostningerne mere. I stedet ønskede man at få medlemmerne til at kapre flere medlemmer. Pt. er vi 229 medlemmer, men der udsendes 450 nyhedsbreve.

  

Valg af bestyrelse: 

Følgende blev genvalgt: Sjønne, Søren, Birthe, Kirsten, Brian, Annette, Hans Henrik og Preben.

Tine og Allan A. ønskede at udtræde af bestyrelsen. De blev rost og hyldet for deres arbejde i bestyrelsen igennem flere år.

Lis Garmund ønskede at indtræde i bestyrelsen igen efter nogle års fravær, forsamlingen godkendte ønsket.

 

Valg af mindst en suppleant: Per blev genvalgt.

 

Valg af revisorer

Inge Nielsen blev valgt til ny revisor og Frank genvalgt som revisor

 

Eventuelt:

Susanne fortalte om sine ideer til efteråret. Hun vil gerne arrangere både en Vin- og Rom-smagning i Asnæs Forsamlingshus evt. med mad til. Hun får brug for nogle hjælpere til arrangementerne. Mere om det senere. Foreningen vil meget gerne bakke op omkring hendes ideer.

 

Sjønne foreslog et arrangement i anledningen af dronningens 80 års fødselsdag 16. april, i stil med den Royal-Walk vi lavede til kronprinsens fødselsdag.

 

Næste arrangement vil være Aksens Havefest, som bliver 25. april, her vil Cirkus Kæphøj komme og underholde. Danmarks første officielle turnering i Kongespil vil blive arrangeret. Både Ungehuset, Biblioteket og Huset i Asnæs deltager sammen med Fritidsborger.

 

Så kommer MPP den 6. juni, og UEFA2020 i fodbold kunne blive vist på storskærm i Centret. Det vil sige den 13. + 18. + 22. juni. Høstmarkedet bliver den 12. september og så har vi jo Tour de France i Odsherred den 3. juli 2021. Der bliver meget at opleve.

 

Herefter blev Generalforsamlingen afsluttet og frokosten serveret.Senest opdateret 10.03.2020 13:48 af GL