ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamlingen 5. marts 2023

1) Valg af dirigent:

Søren Jørgensen blev valgt og konstaterede at indkaldelsen var udsendt på mail til alle medlemmer en måned før og dermed lovligt indvarslet. Forsamlingen bestod af  90 medlemmer 

 

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Formanden Allan Haslund fortalte, at det ikke var muligt at få teksten på den store skærm, så alle kunne synge med, så han måtte derfor recitere/synge beretningen selv. Undervejs fortalte de enkelte tovholdere om hvordan det var gået med begivenhederne.

Sjønne: Loppemarkedet  “Sammen - hver for sig”, har haft mere end 60 beboere, som har deltaget. Ideen blev skabt på grund af corona-restriktionerne, og kører nu på 3. år.  Vi fortsætter den gode ide og har næste loppemarked den 15. april fra 9-15. 

Grethe: Her til efteråret er det 5 år siden hun startede Drop in caféen “Kreativitet på kryds og tværs”. Der er ca. 125 medlemmer i Facebook gruppen og mellem 18 - 25 damer mødes hver 14. dag vinteren igennem. Caféen slutter 4. april men starter op igen til september. 

Allan: Whisky Lauget har nu eksisteret i 15 år. Man mødes 4 gange årligt i Asnæs Forsamlingshus, hvor Flemming sørger for noget at spise til de mange smagsprøver. 

Gitte: I forbindelse med Tour de France, fandt hun på at lave en midlertidig campingplads på plænen og en musikaften på dagen hvor Touren kom igennem Odsherred. Kun 5 Autocampere kom, men ca.  200 mennesker hyggede og dansede i to timer om aftenen til det lokale band. Kommunen gav tilskud på 10.000 kr., og arrangementet gav et overskud på 2500 kr. 

Kirsten: Høstmarkedet har udviklet sig meget gennem snart 16 år, men det er stadigvæk “Tordenskjolds soldater” der laver alt arbejdet. Hun efterlyste derfor især yngre folk, som kunne hjælpe med at opsætte teltene. Det er lette pavilloner, som ikke er svære at sætte op.

Allan: Fællesspisningen foregår en gang om måneden og bliver styret af Flemming i Asnæs Forsamlingshus. Datoerne står på hjemmesiden og et nyhedsbrev udsendes.

Flemming har lavet hyggeaften i den lille stue hver onsdag, åbent fra 16-21. Man kan bestille mad og der er gratis kaffe, hvis man er medlem af Fritidsborger eller Ældre Sagen. 

Kirsten: Fritidsborger deltager i Kulturnatten med folkelig musik i Karossen. Et spændende sted hvor man ikke kommer til daglig. En uforpligtende aften fra 21-23. 

Laila, Søren og Annette: Julesokker i centret er en fast tradition. Det er sjovt at glæde børnene.

Julehjerterne blev hængt op af svømmeklubben og lysene blev tændt lidt ind i december for at batterierne kunne holde til juleaften. 

Vi har søgt om 40.000 kr. hos Grundejerforeningen, og fået godkendt ansøgningen, så en dag kommer der rigtigt meget lys i hjerterne, når også kommunen giver lov til at få strøm til dem. 

Allan: Bays Café er rigtigt kommet i gang efter corona, og her er plads til alle. Allan og Søren planlægger og styrer mødet, og et team af frivillige står for det praktiske. 

Allan: Nytårskuren indledte 2023 hvor næsten 90 mennesker mødte op. Dejligt at så mange står tidligt op en søndag morgen for at mødes på denne måde. Vi udnævnte 4 medlemmer, som har gjort en ekstra indsats for foreningen, de bliver udnævnt til “Fritidsborger af 1. grad”. 

Søren:: Vi takker Asnæs Sparekasse Fond for 55.000 kr. til fast strøm på plænen. Den største post bliver Elselskabet Andels afgift for at blive tilkoblet nettet. 

Derudover takker vi for at Eva og Preben vil donere 100.000 kr. til motionsredskaber i Byparken. Søren venter på tilladelse til at etablere redskaberne. Der kommer 3 - 4 stk tilpasset især ældre motionister.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: 

Regnskabet blev godkendt. Der var forslag til at lave et budget for 2023, bestyrelsen tog det til efterretning. 

 

4) Eventuelle forslag: Der var ingen indsendte forslag til GF.

 

5) Fastsættelse af kontingent: Kontingentet blev fastsat til 25 kr. 

 

6) Valg af bestyrelse: Der er ikke loft over antal medlemmer, alle vælges for 2 år ad gangen.

Følgende var på valg:

Allan Slimak Haslund, Gitte Werner Laursen, Karina Højvang, Michael Piil Petersen og Leila Simonsen.  

Hans Henrik Jørgensen og Birthe Sloth Nielsen ønskede ikke genvalg

Lis Garmund var død.

Allan, Gitte, Karina, Michael og Leila blev genvalgt. 

Merrianne Gaasedal og Olaf Christensen blev valgt ind i bestyrelsen.

 

7) Valg af mindst en suppleant: Karin Slott og Majbritt Brander 

 

8) Valg af revisor: Frank Laursen blev genvalgt

    Valg af revisorsuppleant: Tim Lykkegren.

 

9) Eventuelt: Lissi takkede bestyrelsen for arbejdet med at lave de mange arrangementer. Hans Henrik fortsætter med at styre medlemskartoteket. 

 

Dirigenten sluttede Generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden:-)

 

Derefter var der frokost og hyggeligt samvær. 

 Senest opdateret 11.03.2023 12:08 af GL