ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Referat fra Generalforsamlingen 2013

Fritidsborger.dk afviklede generalforsamlingen i Aksen søndag den 17. marts.

                                                                                                                                                

Allan Slimak bød velkommen til årets generalforsamling, som både bød på noget til ganen og hovedet!

1).  Valg af dirigent

       Søren Myrup blev valgt, da der ikke var andre.

2).  Valg af referent        Punktet var endnu en gang glemt – nu må vi snart få det lært!

       Sjønne blev valgt med stående applaus

3).  Beretning for 2012

      Bestyrelsen havde valgt at fremlægge den sunget på melodien ”Pigerne fra Småland”.

Undervejs blev der knyttet kommentarer til de enkelte projekter, som der har været arbejdet med i løbet af året.

1).  Vi har i år brugt lidt penge på at få styr på indretningen af pavillonen, som jo nu også har fået navneskilt på ”fritidsborgen”. Erik Ardal fortalte lidt om hvordan Eddy og han selv har arbejdet med opgaven .

2). Sjønne fortalte om Musik på Plænen 2012, hvor vejret var den største udfordring.

3). Polen – blev ikke til noget, da Zbigniew var syg, men vi er klar til at tage af sted i år. Vi kunne godt væres 10 flere. Prisen er kun kr. 1995,- for 5 dage.

4). SKRUMPA - gruppen overvejer at genopstarte. Verset er lidt gammelt, men hvis nogen har lyst til at genoplive gruppen, så skal de bare sige til.

5). Tøj-Bytte-Salg:  Mie fortalte om ideen og om de mange interesserede. Blev afholdt i går lørdag, hvor der var 36 stande, men hvor mere end 80 havde vist interesse i at være med. Næste gang bliver den 28. september 2013.

6). Kirsten fortalte om årets høstfest og tanker for dette års arrangement. Markedet vil i år holde åben 1 time mere. Dagens sluttes med grillarrangement.

7). Myrup fortalte om Kunst i det offentlige rum.  Kr. 50.000,- er samlet ind til et forprojekt for at forskønne området mellem Brugsen og AKSEN. Der arbejdes videre med et reduceret projekt og vi har i går fremsendt et forslag til kommunen sammen med Asnæs Grundejerforening.

8). Kulturnatten er blevet en fast tradition og Slimak fortalte om at vi sidste år deltog med græskarsuppe og rødvin. Vi sætter traditionen tro græskar op, som udsmykker byen. I år havde vi en konkurrence på standen.

9). EU-projektet ”Grundtvig” er under opsejling. Myrup fortalte, at vi sammen med Andelslandsbyen Nyvang har lavet et samarbejde om udveksling af seniorer. Vi sender sammen med Nyvang 4 til Sokolowsko og får 4 retur i forbindelse med høstmarkedet. Per supplerede med at Erik og Per, som er vores udsendte, skal vedligeholde shelters i Polen. Desuden skal de lave en reklamefolder over hvor shelterne ligger på dansk. Den kommer også til at indeholde lidt historie fra området.

Myrup fortalte at vi har fået kr. 85.000,- til dette projekt.

10). Juletradition er kommet for at blive. Myrup fortalte om traditionen med hesteoptog, julekager, sange m.m.

Lions Club vil gerne sponsere et permanent juletræ.

11). Nytårskur – 4 blev valgt til fritidsborger af 1.grad. Der blev efterfølgende holdt brainstorm, hvor nye ideer blev drøftet. Lizzie var glad for Nytårskuren og synes det var en festlig dag.

12). Whiskylauget holder ca. 4 smagninger om året. Har i alt haft 20 smagning i de 5 år, hvor foreningen har eksisteret. Har 55 medlemmer.

Beretningen blev efterfølgende godkendt.

 

4). Det reviderede regnskab for 2012 blev fremlagt af Allan Andersen.

Allan kommenterede de enkelte poster. Foreningen har et regnskab som balancere og den reelle drift viste et underskud på kr. 377,-.

5). Forslag til ændringer i vedtægter.

Bestyrelsens forslag blev godkendt. Fremover består bestyrelsen af mellem 7-11 medlemmers samt 1 suppleant og den konstituere sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, som formanden indkalder til.

6). Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – blev besluttet.

7). Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Slimak, Allan Andersen, Per Kristiansen og Leila Simonsen ønskede alle genvalg og blev genvalgt.

Kirsten Kongslev, Lisbeth Funck og Gitte Laursen blev valgt ind i bestyrelsen.

8). Valg af revisor

Inger Frimann og Helge Jensen blev genvalgt.

9). Eventuelt

Per Kristiansen fortalte omkring sine tanker og ideer mht. Geoparken, annektering af en gravhøj, alternative energiformer m.m.

Slimak takkede dirigenten og generalforsamlingen for god ro og orden,

Rene Rasmussen fra SuperBrugsen underholdt med anekdoter og små historier om whisky og portvin. Vi blev præsenteret for en smagning af hver.

Alleslev og Madsen underholdt med deres viser og dagen sluttede kl. 14.45

Ca. 55 deltog i generalforsamlingen.Senest opdateret 20.03.2013 11:20 af GL